ČAU RYBY, …

Doporučujeme

„Až bude pokácen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka, až bude chycena poslední ryba, tehdy zjistíme, že se peníze nedají jíst“ 

Indiáni kmene Cree

IMG_0830

Tento citát byl tím prvním, co se nám vybavilo při pohledu na mrtvou řeku Bečvu, která byla ještě před několika dny plná života. Staří rybáři něco podobného nepamatují. Lidé podél toku odklízejí tuny mrtvých rybích těl a dýchají nesnesitelný zápach, dech smrti, která v podobě kyanidu „záhadně“ vstoupila do říční vody a zabila v ní vše živé mezi Valašským Meziříčím a Přerovem. Kdo je viníkem, prý stále není jasné. Prý. Ve hře je valašskomeziříčská DEZA, patřící do holdingu pana premiéra. S napětím čekáme na vysvětlení z oficiálních míst. Jako první už zazněl hlas pana ministra životního prostředí, bývalého šéfa jedné nejmenované chemičky, který prý neví, odkud kyanid do Bečvy unikl, zato ví určitě, že to nebylo z DEZY, která patří jeho šéfovi. To jsou věci! Máme tam nahoře zkrátka samé milovníky řepky a dalši té přírody, ve které žijou ty raky a motýle…

Dobývací prostor Trojanovice končí!

Doporučujeme

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 2. září 2020
Největší černé stavby v ČR
Dobývací prostor Dolu Frenštát se zmenší na nezbytnou velikost potřebnou k jeho likvidaci, slíbili ve Sněmovně zástupci státu
Likvidace Dolu Frenštát, jediného dolu v Beskydech, jde po více než 25 letech do finále. Vyplývá to ze závěrů dnešního jednání se zástupci ministerstev, těžařské společnosti OKD, státního podniku DIAMO a se starosty obcí spadajících do dobývacího prostoru. Setkání inicioval pirátský poslanec Ing. Lukáš Černohorský, který jednání o likvidaci svolal již potřetí.
Oproti předchozím jednáním se dnes nediskutovalo o tom, zda se důl zavře, nebo ne, ale jednalo se o konkrétním scénáři jeho definitivního uzavření. „Do procesu likvidace je důležité zapojit starosty dotčených obcí tak, aby celý proces proběhl co nejrychleji a aby obce nakonec mohly získat pozemky spadající do tzv. dobývacího prostoru. Konečný termín bude nyní záviset na výsledcích EIA a spolupráci DIAMO se samosprávami,” komentoval Lukáš Černohorský, který se doly v Moravskoslezském kraji zabývá dlouhodobě.
Dobývací prostor totiž dosud dotčeným obcím bránil v jejich rozvoji. Proto se na jednání dohodlo, že se dobývací prostor zmenší na nezbytnou velikost potřebnou k likvidaci dolu a po dokončení prací se zcela zruší. K tomu může dojít po převzetí dolu společností DIAMO, s.p., které je plánováno k 1. lednu 2021. Veřejně to na jednání přislíbil ředitel odboru hornictví MPO Ing. Zbyněk Sochor PhD. Finance na uzavření dolu půjdou ze státního rozpočtu a dle ředitele státního podniku DIAMO Ing. Ludvíka Kašpara již byly prostředky započítány do vládního programu na likvidaci dolu, čímž by se v nejbližší době měla zabývat vláda. „Jsme rádi, že se od minule diskuze hodně posunula a že už řešíme konkrétní věci a termíny.
Na minulém jednání nám OKD představilo tři možné varianty – možnou těžbu, udržování dolu a likvidaci dolu. Nyní jsme se už bavili jen o likvidaci a o tom, jak se můžeme do procesu zapojit. Těším se, až skončí veškeré práce a po Dole Frenštát zbyde už jen zelená louka.To pak všechny, kteří nám s tím pomohli, pozveme na slavnostní sečení louky a společně to oslavíme,“ komentoval výsledky jednání Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, který bránil těžbě v CHKO Beskydy spolu se starosty.
IMG_0575
odkazy:

SKANZEN SOCIALISMU PŮJDE K ZEMI!

Doporučujeme

Společnost OKD požádala o EIA na likvidaci dolu

padající věž

Poslední dějství je tady! Více jak 25 let neústupného odhodlání chránit Beskydskou krajinu před těžaři jde do finále. Je tady konec dolu Frenštát. Už nebudeme jednat o tom jestli ano nebo ne, ale o tom kdy a jak. Zítra jedeme do Prahy jednat ke kulatému stolu se zákonodárci, miniterskými úředníky a státními společnostmi OKD a Prisko.
DĚKUJEME VŠEM ZA MNOHALETOU PODPRU, POMOC A DŮVĚRU… JDEME DO FINÁLE!
NAŠE BESKYDY

Věže dolů půjdou dolů! Už řešíme kdy!

Doporučujeme

Tisková zpráva

  1. června 2019

Frenštát pod Radhoštěm

V Praze se konal Kulatý stůl k definitivnímu uzavření dolu Frenštát. Těžní věže by mohly zmizet do 6 let

IMG_5844

V Beskydech se těžit nebude a Důl Frenštát je potřeba zlikvidovat. Na tom se dnes u kulatého stolu shodli poslanci Lukáš Černohorský za Piráty a Jakub Janda z ODS se zástupci ministerstev, OKD a spolku Naše Beskydy. Cílem je nejen co nejdříve odstranit těžní věže z panoramatu Beskyd, ale také zrušit vytyčený dobývací prostor. Ten omezuje rozvoj obcí a komplikuje život stavebníkům, kteří musí konstrukci domů přizpůsobovat potenciálním rizikům těžby.

IMG_5855

Přestože to dosud vypadalo, že si OKD i vláda nechává otevřená zadní vrátka a do definitivního uzavření dolu se nehrne, po dnešní debatě se ledy podle všeho pohnuly. Místopředseda představenstva OKD Jan Solich se zavázal do konce října 2019 připravit plán likvidace dolu včetně popisu jednotlivých kroků a harmonogramu.

„Moc si vážím ochoty náměstka ministryně financí Ondřeje Landy, který přislíbil, že se ministerstvo bude na přípravě dokumentu aktivně podílet a poskytne OKD v této věci podporu. Věřím, že do roku 2025 se Beskydy konečně dočkají odstranění více než 50 nepovolených staveb včetně těžních věží,“ dodává Lukáš Černohorský, který se problematikou těžby zabývá také jako předseda sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

IMG_5854

„Našim cílem je, aby na místě dolu Frenštát byla do pěti let zase louka. Tedy aby stát zrušil dobývací prostor a vrátil lokalitu do původního stavu. Chráněné ložiskové území respektujeme,“ říká Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, které už dlouhých 12 let bojuje za záchranu Beskydského podhůří před plány na těžbu černého uhlí.

Na nutnosti uspořádat kulatý stůl k problematice dolu Frenštát se shodli poslanci Pirátů a ODS, kteří se v červnu zúčastnili tradiční akce pořádané spolkem Naše Beskydy „Uzamčení země valašské“, kdy se symbolicky Beskydy zamykají před těžaři černého uhlí. Po slavnosti následovala diskuze s občany, které se kromě Lukáše Černohorského účastnil i předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslanec za ODS Jakub Janda a starostové beskydských obcí. Během diskuze místní popsali přetrvávající problémy, které jim způsobuje vymezený dobývací prostor. Jde o problémy s údržbou cest a pozemků ve správě OKD. Obyvatelé navíc musejí dbát na to, aby konstrukce domů vyhovovala teoretické možnosti, že se pod domy bude těžit.

Další schůzka zástupců obcí a spolku Naše Beskydy s ředitelem OKD se uskuteční na konci července. Předmětem jednání budou detaily celého procesu a forma likvidace důlních děl.

V listopadu chce Pirát Černohorský svolat další kulatý stůl, kde se bude diskutovat ministerstvem připravený harmonogram k uzavření dolu.

Stanislav Uruba

předseda spolu Naše Beskydy

 

DEFINITIVNÍ UZAVŘENÍ DOLU FRENŠTÁT

Doporučujeme

V poslanecké sněmovně se uskuteční kulatý stůl k problematice definitivního uzavření Dolu Frenštát zahrnující odstranění více než 50 nepovolených staveb včetně těžních věží.

Snímek obrazovky 2019-06-12 v 7.33.30

Akci pořádají poslanci Jakub Janda (ODS) a Lukáš Černohorský (Piráti). Důvodem pro uspořádání tohoto setkání jsou přetrvávající problémy, které místním občanům způsobuje vymezený dobývací prostor. Mají například problémy s údržbou cest a pozemků ve správě OKD, dále místní musejí stále přizpůsobovat konstrukci domů kvůli teoretické možnosti, že se pod jejich domy bude těžit. To znamená zpevnit základy, domy vyztužit. A to i přesto, že se pod Beskydy těžit nebude. Situace se bohužel nezměnila ani poté co společnost převzal státní podnik PRISKO a. s.

Na setkání u kulatého stolu se sejdou zodpovědní zástupci dotčených ministerstev, zástupci společnosti OKD a. s. a samozřejmě také zástupci místních samospráv obcí Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Rožnov pod Radhoštěm a samozřejmě i zástupce našeho spolku. Cílem setkání bude prodiskutovat budoucí kroky vedoucí k splnění slibu definitivního uzavření dolu a především zodpovězení otázky, kdo konkrétně o tom konečnou platností rozhodne.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 25. června od 15.30 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Záštitu nad akcí převzali místopředsedové Poslanecké sněmovny pan Bc. Vojtěch Pikal a Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

 

Tisková zpráva 12. Uzamčení země valašské

Doporučujeme

Už podvanácté si v neděli 2. června 2019 u Zvoničky Strážkyně Beskyd připomněli občané, zástupci beskydských samospráv, spolků a organizací výročí Uzamčení země valašské na sto roků.Od 10. hodiny probíhal u zvoničky v lokalitě Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic slavnostní program, kterého se letos zúčastnily také osobnosti společenského a politického života. V rámci programu, který byl už tradičně zakončen společným vyzváněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, bylo uděleno také ocenění Beskydská osobnost. Celý program byl zakončen seminářem „Konec dolů – cesta vzhůru“ v restauraci Rekovice.

page1image64116000

Každoroční oslava u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách má za cíl připomenout si důležitý symbolický akt „Uzamčení země valašské na 100 roků“, který se konal v roce 2007 na památné hoře Radhošť. Tehdy byl slavnostně do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje uložen dekret, který symbolicky zamknul Beskydy před těžaři černého uhlí. Pod tento dokument se podepsali zástupci měst a obcí, spolků a organizací, zastupující více než 200 000 obyvatel regionu. Program u zvoničky zahájilouž tradičně přečtení textu uzamykajícího dekretu. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Petra Střalky. Po přečtení dekretu promluvili významní hosté. Jako první vystoupil starosta Trojanovica předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný. Poté starosta Frenštátupod Radhoštěm Miroslav Halatin. Oba starostové vyjádřili své odhodlání dále usilovat o to, aby zůstaly Beskydy zachovány budoucím generacím, nepoškozené těžbou a navíc, aby konečně zmizely staré těžní věže dolu Frenštát, které spolu s padesáti dalšími objekty v areálu dolu neměly podle zákona stát.

Dalšími, kdo promluvili k občanům, byli poslanci Jakub Janda (ODS) a Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Jakub Janda zmínil, že Beskydy mají významnou rekreační funkci a on jako Frenštáčan cítí povinnost je hájit. Ivan Bartoš zmínil celorepublikový význam Beskyd a zároveň vyzvedl důležitost občanské společnosti a její nezastupitelnou roli při prosazování lokálních témat, která jsou velmi důležitá. Za správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy krátce promluvil František Šulgan. Následoval proslovDalibora Norského, emeritního starosty TJ Sokol Frenštát a především člověka, který se v devadesátých letech významnou měrou zasadil o to, aby okupační sovětská vojska opustila Frenštát pod Radhoštěm jako první město v republice. Pan Norský poděkoval občanům za jejich angažovanost a také za to, že se nedají koupit a vzkázal přítomným, ať ve svém úsilí vytrvají. Poslední slovo dostal už tradičně Drahomír Strnadel, bývalý dlouholetý starosta Trojanovic a v současnosti předseda Matice Radhošťské. Krátce, ale naprosto jasně shrnul pocity všech: „Podívejte se, jak je tady krásně. Rozhlédněte se okolo a pochopíte to, co jsem už kdysi řekl, a sice, že začít těžit uhlí v Beskydech je jako otevřít bordel v chrámu Svatého Víta. Proč? Protože Beskydy jsou chrámem přírody.“

V rámci letošní oslavy bylo také předáno významné ocenění „Beskydská osobnost“. Letos bylo uděleno městu Rožnov pod Radhoštěm za dlouholetou spolupráci a významnou podporu při společné ochraně Beskyd před těžaři. Ocenění v podobě dekretu a ručně kované valašky si z rukou předsedy spolku Naše Beskydy Stanislava Uruby převzal starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Následoval výstřel z historické ručnice trojanovského portáše Lukáše Kolaříka Pasekáře a poté si všichni přítomní šli zazvonit. Zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech skončila hlavní oficiální část oslavy. Od 12.30 proběhl v prostorách restaurace Rekovice debatní seminář „Konec dolů – Cesta vzhůru“ s poslancem Lukášem Černohorským, předsedou poslanecké vyšetřovací komise OKD. Semináře se vedle představitelů obcí zúčastnili také občané. Ústředním tématem se stala likvidace dolu Frenštát. Výsledkem velmi zajímavé a podnětné debaty byla iniciativa poslance Jakuba Jandy uspořádat ve spolupráci s Lukášem Černohorským kulatý stůl se zástupci místních samospráv, ministerských úředníků a zástupci společností OKD a Prisko. Požadovaným výsledkem by mělo být zahájení komunikace se státem jako majitelem dolu a docílení rozhodnutí o zahájení likvidace dolu Frenštát.

Jedna z organizátorek Hana Dorotíková celou akci shrnula takto: „letošní oslava se vydařila po všech stránkách, jsem nadšená. Spousta lidí, krásný program a počasí jak na objednávku. Tohle je skutečně zaodměnu. Beskydy nedáme!“

Fotografie Jana Novotného

Videoreportáž čt24

Marian ŽárskýSpolek Naše Beskydy Frenštát pod RadhoštěmTel: 774 032 800 www.nasebeskydy.cz

Oslava 12. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků proběhne už 2. 6. 2019

Doporučujeme

Tisková zpráva 27. května 2019 Frenštát pod Radhoštěm Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12 výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský. Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským "CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ". Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí. V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm. Foto: J. Šenkyřík Stanislav Uruba Předseda Spolek Naše Beskydy tel: 608 707 024 www.nasebeskydy.cz

Tisková zpráva

27. května 2019

Frenštát pod Radhoštěm

 

Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí

V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12 výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský.

Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským „CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ“.  Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí.

V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách.

Foto: J. Šenkyřík

 

Stanislav Uruba

Předseda

Spolek Naše Beskydy

tel: 608 707 024

www.nasebeskydy.cz

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Stav

Tisková zpráva

  1. října 2018

Frenštát pod Radhoštěm

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Nově zvolení členové zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Beskydy (SNK NB), Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanské a demokratické unie – Československá strany lidové (KDU-ČSL), České strany sociálně demokratické (ČSSD), Sdružení nezávislých kandidátů PRO FREN a Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Frenštát, se po opakovaných vzájemných jednáních dohodli na povolební spolupráci ve volebním období let 2018 – 2022. Lídři těchto politických stran a seskupení podepsali memorandum o povolební spolupráci. Součástí povolebních dohod je i obsazení místa starosty, na které bude navržen Ing. Miroslav Halatin (ODS) a rozdělení práce mezi dva místostarosty, na které budou navrženi Mgr. Pavel Mička (ČSSD) a Ing. Jiří Unruh (Nezávislí pro Frenštát). Poté, co došlo ke shodě ohledně základních cílů a požadavků jednotlivých volebních stran, probíhá jednání o podrobnější náplni, prioritách a konkrétním programu povolební spolupráce.

 

 

Mgr. Tom Káňa

SNK Naše Beskydy

tel. 556 843 293

Tom.Kana@seznam.cz

www.nasebeskydy

Naši kandidáti pro komunální volby 2018 z Frenštátu pod Radhoštěm

Obrázek

NB_volebni program_2018

Úspěšná starostka Zdeňka Leščišinová z pohledu lídra kandidátky Naše Beskydy Vladimíra Vondráčka

Mgr. Zdeňka Leščišinová

04 Mgr. ZdeŚka LeÁüiÁinov†, 65 let, starostka mōsta

Co se mi první vybaví, když se řekne Zdeňka Leščišinová? Tři slova. První a druhé jsou „Paní Starostka“. Ta velká písmena nejsou chybou a to třetí slovo je „dáma“. Zdeňka je člověk, který dokázal za 12 let, co je v uvolněné funkci, nejprve místo starostky a nyní už osm let starostky města, odvést na radnici obrovský kus práce.  Přitom se  za celou tu dlouhou dobu nikdy nestalo, že by ztratila půdu pod nohama, zachovala se nemorálně, anebo dokonce udělala Frenštátu pod Radhoštěm ostudu. Přitom uhnout, anebo zakolísat v této funkci je tak snadné. Každá veřejná funkce je neskutečně náročná za předpokladu, pokud ji dotyčný dělá poctivě a naplno. A Zdeňka si nikdy práci neulehčovala. Naopak po celou dobu tu byla k dispozici všem občanům města. O všech mluvila jako o sousedech. Uvědomuji si, že nás mužské osazenstvo zastupitelstva paní starostka svou přítomností i osobním šarmem do jisté míry kultivovala. Charakter člověka se jasně odhalí v těžkých chvílích. Mimo mnoha větších i menších úspěchů, musela Zdeňka čelit také nezdarům a v jednom případě zkoušce, tak těžké, že by ji ustál málokdo. Čtrnáct dní všechny televizní a rozhlasové stanice vysílaly děsivé obrazy hořícího domu č. 39. Čtrnáct dní byla Zdeňka pod obrovským tlakem ze strany novinářů i veřejnosti. Musela za tu dobu zvládnout přijmout bolest a hněv lidí i neskutečný tlak médií. Muselo to být ohromně těžké. Zvládla to tak, jako by to nezvládl žádný chlap. Pro mě osobně tím Zdeňka Leščišinová získala obrovskou úctu a respekt.

 

Byla první ženou ve vedení našeho města a obstála na výbornou.

Naši kandidáti z pohledu úspěšné starostky Zdeňky Leščišinové

PhDr. Vladimír Vondráček Ph.D.

01

Vláďu znám jako velmi schopného ředitele Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pozitivním přístupem k životu i svými manažerskými schopnostmi si získal velký respekt a oblibu nejen svých spolupracovníků, ale také žáků a rodičů. Škola pod jeho vedením opravdu vyrostla. Vladimír Vondráček už třetí volební období působí v zastupitelstvu města a jedno volební období také jako radní města. Má veškeré schopnosti, zkušenosti i elán k tomu, aby naše město dobře vedl.

Mgr. Tom Káňa

03

Schopný právník, zastupitel města Tom Káňa je pro mě osobně ztělesněním zásadovosti, odbornosti a kultivované komunikace. Na zastupitelstvu je vždy připraven, nehovoří zbytečně, jen pro to, aby ho bylo slyšet. Ozve se ale vždy, kdy má skutečně co říci k probírané problematice. Tom Káňa už mnoho let odvádí velký kus dobré práce v cause likvidace černých staveb v areálu Dolu Frenštát.  V poslední době výrazně vystoupil proti snahám zrušit obecně závaznou vyhlášku o zákazu hazardu na území města pod záminkou opravy Vlčiny, jeho argumentace jasně ukázala na jeho vysokou odbornost, ale také na jeho morální kvality.

Ing. Alois Jaroš

06l

Klidná síla, moudrost, nadhled a pevné zásady. Alois je v mnoha ohledech nejen pro mě, příkladem úspěšného, pracovitého a přitom skromného člověka. Ve Frenštátě vybudoval velmi úspěšnou firmu, má krásnou rodinu a už více jak dvacet let se podílí na správě věcí veřejných, jako zastupitel a radní města. Alois Jaroš mnohokrát díky svým bohatým životním zkušenostem a vyjednávacím schopnostem dokázal významně napomoci hledání nejlepšího řešení složitých problémů tak, aby to bylo ku prospěchu všech občanů města.  Zajímavé je, že Alois Jaroš byl navzdory osudu po většinu svého života námořníkem. Proto je zcela zřejmé, že zdejší bouře ve sklenici vody jeho osobně nemohou rozhodit.

Roman Klíma

05 Roman Klíma, 53 let, vedoucí oddílu skoky na lyžích TJ Frenštát_

Vizionář, podnikatel, sportovec. Roman je bojovník. Díky němu i jeho kolegům, členům oddílu skoku na lyžích ve Frenštátě pod Radhoštěm se podařilo něco, v co už doufal málokdo. Vrátit do Frenštátu světový skok na lyžích. Ano, je to právě Roman, který se největší měrou, v duchu odkazu Jiřího Rašky, zasloužil o pořádání Memoriálu Jiřího Rašky a Kontinentálního poháru ve skoku na lyžích. Ohromné množství práce, které stojí za Romanem a našimi skokany, nakonec přináší své ovoce. Jsem hrdá na to, že město pomohlo zachránit skokanský areál, který jak věřím, čeká pod vedením Romana Klímy velká budoucnost.

RNDr. Zdeňka Murasová

02 RNDr. Zdeňka Murasová, 53 let, ředitelka ZŠ Tyršova 913

Energická, sebevědomá žena, ředitelka Základní školy Tyršova, která má jasnou dlouhodobou vizi kam směřovat nejen školu, ale také vnímá jasně aktuální potřeby našeho města. Zdeňce je vlastní zdravé, kritické myšlení. Věci chce řešit a ne jen o nich mluvit. Jsem přesvědčena, že v zastupitelstvu města je potřeba právě takovýchto lidí.

Dalibor Norský

09 Dalibor Norský, 87 let, důchodce, emeritní starosta TJ SOKOL Frenštát p. R

Velká osobnost Frenštátu pod Radhoštěm, držitel Ceny svatého Martina, dlouholetý starosta TJ Sokol a hlavně ten, který se významným způsobem zasadil o odchod okupačních sovětských vojsk z našeho města na počátku devadesátých let. Dalibor Norský potvrzuje skutečnost, že věk je jen číslo. Obdivuji jeho neskutečnou vitalitu, pozitivní přístup k životu i jeho vnitřní mládí. Pan Dalibor Norský prohlásil „za Naše Beskydy kandiduji s hrdostí a protože se udělala se spousta dobré práce“.

Pavel Šmajstrla

07 Pavel Šmajstrla, 40 let, mlynář

Pohankový mlynář, hrdý nositel svého jména i mlynářské tradice, která se drží ve Frenštátě na Kopané už pět generací. Poctivý, pracovitý chlap se zdravým selským rozumem, na kterého nic neuhrajete. Už druhé období zastupuje Naše Beskydy v zastupitelstvu města a stejně jako jeho táta Zdeněk prosazuje také zájmy občanů žijících v lokalitě Kopaná.

Lenka Přečková

21 Mgr. Lenka Přečková, 40 let, vedoucí odboru kultury a sportu

Do Frenštátu pod Radhoštěm se přistěhovala před dvaceti lety a praktiky hned se začala angažovat při organizaci kulturních akcí jako byl Frkot, festival Kořeny, Valachiáda a další. Nyní Lenka už řadu let úspěšně vede kulturní centrum v Zubří, ve Frenštátě pod Radhoštěm bydlí se svou rodinou.

Nikol Ivanová

12 Nikol Ivanová, 37 let, asistentka výroby

Pracuje v závodě Continental, ve Frenštátě pod Radhoštěm žije celý život. V rámci své práce komunikuje s lidmi, vnímá jejich potřeby a přání. V životě má jasně stanovené priority. Na prvním místě je u ní rodina a přátelé. Je otevřená všem lidem, kteří mají stejně pozitivní přístup k  životu i ke svému okolí.

Martina Drnovská

14 Ing. Martina Drnovská, 47 let, ekonom

Martina je neskutečně akční. Je to člověk, který se angažuje v mnoha oblastech. V boji proti težbě uhlí patří Martina k předním aktivistům. Do všeho do čeho jde, jde naplno. Ať už to byl sběr podpisů pod petici za Zrušení a zasypání dolu Frenštát, anebo brigáda při úklidu Horeček.  Naposledy jsem jí viděla ve žlutém pořadatelském tričku Beskydské sedmičky na náměstí, kdy se věnovala závodníkům v cíli. Martina, které nikdo ze známých neřekne jinak než „Drnda“ je pro mě ztělesněním neutuchající energie a elánu.

Ing. Petr Zbavitel

18 Ing. Petr Zbavitel, 54 let, referent

Petr je nejvyšší Valach jakého znám , dvoumetrový chlap pevného charakteru. To že pracuje na státním zemědělském fondu v Novém Jičíně jen podtrhuje jeho vztah k půdě a tradicím. Vážím si ho za jeho práci, pomoc sousedům kdykoliv to bylo potřeba a také za jeho nemalý přínos k udržování lidových tradic ve Valašského souboru písní a tanců Radhošť s Trojanovic, jehož je dlouholetým členem.

Marcela Žingorová

13 Mgr. Marcela Žingorová, 47 let, lektorka anglického jazyka

Sympatická a silná žena, která se umí na věci kolem sebe dívat s nadhledem. Její největší předností je v mých očích, umění komunikace s lidmi. Nejen díky své profesi lektorky anglického jazyka, ale především díky jejímu osobnímu, lidskému přístupu ke každému člověku. Marcelu jste mohli vidět také v roli moderátorky na jednom z pódií festivalu Horečky fest. Ona i její dvě dcery pravidelně pomáhají i s organizací Beskydské sedmičky.

Martina Jalůvková

16 Ing. Martina Jalůvková, 40 let, ekonom

Sympatická, akční žena, která se naplno věnuje své rodině. Martina Jalůvková žije ve Frenštátě pod Radhoštěm a pracuje ve společnosti Continental. V kolektivu spolupracovníků i mimo něj je velmi oblíbená. Svému muži Robertovi i jeho kolegům pomáhá při práci s mládeží, konkrétně v oddíle mladých frenštátských hasičů.

David Kalmus 

15 David Kalmus, 41 let, kamnář

Šikovný  řemeslník, pohodář, který miluje práci se dřevem a hory. Skvěle fotí. Davidovou prioritou bylo vždy to, aby on a jeho rodina žila v čistém prostředí v souladu s okolní přírodou. Proto se vždy velmi silně vymezoval vůči aktivitám těžařů v Beskydech. Znám Davida Kalmuse jako pracovitého, skromného a hlavně nekonfliktního člověka, jehož vyrovnanost a zdravý úsudek působí velmi pozitivně na okolí.

Ing. Anna Vondráček Janíková

17 Ing. Anna Vondráček Janíková, 34 let, učitelka

Dlouholetá výborná učitelka tanečního oboru na ZUŠ, která se ovšem po celou dobu pedagogické dráhy stihla věnovat na plný úvazek také práci v jiných odvětvích jako je automotive, hutní průmysl nebo marketing. Díky tomuto širokému záběru má velké zkušenosti z mnoha oborů, které dokáže ve své praxi uplatňovat. Především je to ale velmi kreativní žena, která dokáže tento svůj životní náboj skvěle přenášet na své žáky, z nichž mnozí uplatňují svůj tvůrčí potenciál objevený prostřednictvím tance na svých žívotních cestách.

Jedenácté výročí uzamčení Země Valašské na sto roků 

Doporučujeme

V neděli 20. května 2018 se opět po roce rozezněl zvon Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, aby ohlásil, že lidé z Beskyd jsou připraveni dále chránit unikátní krajinu posledních „živých hor“ před těžaři. V rámci programu oslavy výročí vystoupilo několik osobností společenského i politického života, zahrála vynikající valašská muzika RukyNaDudy a bylo předáno ocenění Beskydská osobnost.

 

Celý program zahájil troubením na pasteveckou troubu Marian Friedel z kapely RukyNaDudy. Poté byl přečten dekret o uzamčení Země Valašské na 100 roků, který je od 19. května 2007 uložen v základech kaple Cyrila a Metoděje na památném Radhošti. Jako první vystoupil s krátkým proslovem předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta obce Trojanovice Jiří Novotný. „Spolek naše Beskydy vznikl před 14 lety za účelem zrušení dolu Frenštát. Tento důl stále stojí a my si nepřejeme nic jiného než to, abychom měli důvod náš spolek rozpustit. Dnes vlastní důl a s ním areál, ve kterém se nachází více než 50 černých staveb, stát a my jsme připraveni jako v předešlých letech udělat maximum pro to, aby už konečně šly těžní věže pod Beskydami konečně k zemi.“ Novotného doplnila starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, která řekla, že dnes je více než kdy jindy důležitá podpora ze strany politiků, kteří přijmou neutěšenou situaci kolem dolu Frenštát za své téma. Dalším starostou, který se vyjádřil jasně proti těžbě uhlí na Frenštátsku, byl Radim Holiš z Rožnova pod Radhoštěm, který k mikrofonu přišel s praporem města Rožnova. „Na tomhle praporu je vyobrazen černý lev s velkými drápy a ten je připraven skočit na kohokoliv, kdo by nám chtěl naši krajinu i zemi pod našima nohama zničit.“ Rožnovský radní Petr Kopecký ukázal přítomným materiály odsuzující plány těžařů na Frenštátsku, které Rožnováci vydali a šířili před více než 20 lety s tím, že postoj města se za tu dobu nezměnil a nezmění. Zvláštní pozornosti se těšil proslov vedoucího správy CHKO Františka Jaskuly. Ten zmínil, že největším paradoxem je skutečnost, že CHKO Beskydy vznikla před 45 lety právě díky havířům z ostravskokarvinského revíru. Důvodem pro vznik dnes největší chráněné krajinné oblasti v republice byla možnost rekreace havířů v čistém a harmonickém prostředí beskydské přírody. Na závěr promluvil poslanec Parlamentu České republiky Jakub Janda. Zmínil, že právě letos si připomínáme 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze. Ten pocházel z památného Radhoště. Z místa, které svým významem, symbolikou i krásou reprezentuje naše krásné hory. Hory, které je třeba chránit s vědomím závazku vůči našim předkům i budoucím generacím.

 

Další část programu patřila udělení titulu Beskydská osobnost. Předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba předal ručně kovanou valašku a diplom Lukáši Černohorskému. Lukáš Černohorský je v současnosti předsedovou vyšetřovací komise k OKD a poslancem Parlamentu ČR. Dlouhodobě se zasazuje o lepší životní podmínky lidí v Moravskoslezském kraji, konkrétně usiluje o zlepšení ovzduší pro Ostravu, pomáhá občanům Karviné v oblastech ohrožených rozšířenou těžbou uhlí a v posledních 6 letech aktivně vystupuje proti existenci Dolu Frenštát. Závěr oslavy patřil tradičně vyzvánění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Poté co trojanovický portáš Lukáš Kolařík vypálil salvu z historické ručnice, rozhoupal jako první zvon ve zvonici Zvoničky Strážkyně Beskyd předseda Matice radhošťské a bývalý starosta Trojanovic Drahomír Strnadel a po něm pak desítky dalších lidí, kteří tímto aktem vyjádřili své odhodlání zachovat beskydskou krajinu neporušenou i pro příští generace.

 

Marian Žárský

Spolek Naše Beskydy

nasebeskydy@email.cz

774 032 800

IMG_1982 IMG_1984 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1995 IMG_1997 IMG_1998

Pozvánka

Doporučujeme

11. výročí UZAMČENÍ ZEMĚ VALAŠSKÉ

UZV2018

Přijďte v neděli 20. 5. 2018 na Horečky a oslavíme spolu další rok bez těžby uhlí v Beskydech.
Udělíme prestižní ocenění Beskydská osobnost.
Seznámíme se s aktuální situací kolem Dolu Frenštát.
Poslechneme si muziku oceněnou Anděly v podání skupiny RukyNaDudy.

Srdečně zvou pořadatelé

spolek NAŠE BESKYDY

Jedeme domlouvat termín zrušení Dolu Frenštát

Doporučujeme

Tisková zpráva

16. dubna 2018 Město Frenštát pod Radhoštěm

Zástupci beskydských samospráv

budou jednat s ministryní financí Schillerovou

o termínu zrušení Dolu Frenštát

V úterý 17. dubna se na ministerstvu financí bude jednat o dalším osudu Dolu Frenštát. Poté, co 28. března převzala společnost OKD státní firma Prisko, už nic nebrání naplnění slibů bývalého ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a současného premiéra v demisi Andreje Babiše, že stát černouhelný důl v CHKO Beskydy zlikviduje.

Bezmála 15 let usilují beskydské samosprávy a občanské iniciativy o zrušení a zasypání Dolu Frenštát. Ve chvíli, kdy se začalo jednat o tom, že firmu OKD převezme stát, zazněly návrhy na zakonzervování dolu ze strany vládních představitelů.

„Současný premiér v demisi Andrej Babiš, tehdy ještě jako ministr financí, slíbil už před čtyřmi lety při své návštěvě Frenštátu pod Radhoštěm obcím a významným zaměstnavatelům v Beskydech, že černé stavby na dole Frenštát včetně těžních věží půjdou dolů,“ připomíná starosta Trojanovic a přeseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Jiří Novotný.

O plánech Ministerstva obchodu a průmyslu na zasypání dolu informoval 10. února 2016 tehdejší hejtman Miroslav Novák, když se sešel se starosty Frenštátu p. R., Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem, aby společně diskutovali o budoucnosti Dolu Frenštát.

24. března 2016 se pak v Karviné sešli starostové Frenštátu p. R. a Trojanovic společně se starosty Karvinska na jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou k problematice OKD. Na separátním jednání se starosty Frenštátu p. R. a Trojanovic představil ministr Mládek možnost budoucí redukce dobývacího prostoru na minimum a zakonzervování těžebních jam zásypem.

“Toto řešení vleklých problémů kolem dolu Frenštát zopakoval pan ministr ještě následně při schůzce v Praze. My tento návrh podporujeme a doufáme, že k jeho uskutečnění dojde co nejdříve,” uvedl předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

“Věříme, že teď, když akcie OKD převzala státní firma Prisko, už skutečně nic nebrání tomu, aby představitelé státu splnili své sliby a důl v Beskydech nechali zakonzervovat,” dodává Jiří Novotný.  

Úterního jednání s ministryní Schillerovou se zúčastní starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, starosta Trojanovic Jiří Novotný a předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Mgr. Zdeňka Leščišinová

Město Frenštát pod Radhoštěm

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakty:

Mgr. Zdeňka Leščisinová

starostka Frenštátu pod Radhoštěm

zdenka.lescisinova@mufrenstat.cz

724 185 458

Mgr. Jiří Novotný

starosta Trojanovic

starosta@trojanovice.cz

724 189 814

Stanislav Uruba

předseda spolku Naše Beskydy

nasebeskydy@email.cz

608 707 024

padající věž

Na památném Radhošti se slavilo 10. výročí uzamčení země valašské před těžaři

Doporučujeme

UZV10vyroci

V neděli 28. května 2017 uspořádal spolek Naše Beskydy ve spolupráci se Sdružením měst a obcí na ochranu beskydského regionu slavnostní výstup z Pusteven na památný Radhošť. Lidé z Beskyd si takto připomněli uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři do základů kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Oslavy se účastnila celá řada významných osobností společenského i politického života. Přesně ve 12 hodin odzvonila zvonice kaple na Radhošti a současně spolu s ní také zvonička Strážkyně Beskyd na Horečkách symbolický umíráček záměrům těžařů v Beskydech. Poté byl přečten Dekret o uzamčení země valašské na sto roků. Během programu byly poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům ukázány čtyři klíče, kterými je uzamčena zazděná kovová schránka s dekretem. S proslovy vystoupilo několik významných hostů a v závěru oslavy byl udělen titul Beskydská osobnost.

 

Symbolickým aktem – uzamčením země valašské na sto roků – vyjádřily před deseti lety města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů, vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm. Oslava desetiletému výročí ale probíhala jinak.

UZV10vyrociCeloPruvodu

„Letos jsme se rozhodli pojmout celou tuto akci ve větším stylu. Jde o desetileté výročí, a proto jsme se rozhodli vrátit zpět na Pustevny a stejně jako před deseti lety uspořádat výstup na Radhošť. Jsem moc spokojený. Hojná účast, krásná přátelská atmosféra, ale hlavně podpora a odhodlání všech zde přítomných starostů, zástupců spolků, občanů i významných osobností chránit naši krajinu před těžaři a konečně zlikvidovat důl Frenštát dokazuje, že naše dlouholeté úsilí mělo a má smysl,“ řekl předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

 

Program u kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti zahájilo vyzvánění symbolického umíráčku záměrům těžařů. Ve stejný okamžik Miroslav Prašivka rozhoupal zvon zvoničky Strážkyně Beskyd na několik kilometrů vzdálených Horečkách. S proslovy vystoupili předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný, starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová a František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy.

UZV10vyrociKlice

Mezi čestné hosty akce patřili senátor Petr Orel, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a kandidát na prezidenta České Republiky Jiří Drahoš. Mezi přítomnými byli také starostové obce Bordovice, Lichnova, Tiché a Kunčic pod Ondřejníkem. Mezi vrcholné okamžiky programu patřila chvíle, kdy starostové Trojanovic, Rožnova pod Radhoštěm a starostka Frenštátu pod Radhoštěm spolu s Martinem Bursíkem ukázali poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům čtyři svěřené klíče, kterými je uzamčena zazděná kovová schránka s dekretem.

 

Závěr programu patřil tradičnímu udělení titulu „Beskydská osobnost“, kterým spolek Naše Beskydy oceňuje osobnosti nebo organizace, které se významně zasadily o ochranu beskydské krajiny, anebo svou činností významně pomáhají regionu k udržitelnému rozvoji a vytvářejí protiváhu devastačním snahám těžit v Beskydech uhlí. Letos byl titul Beskydská osobnost udělen Jaromíru Zapletalovi, dlouholetému řediteli závodu Siemens elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

UZV10vyrociPrasivka

Poslední slovo patřilo předsedovi Matice Radhošťské Drahomíru Strnadlovi. Ten předal stříbrnou pamětní medaili předsedovi spolku Naše Beskydy Stanislavu Urubovi za jeho dlouholetou angažovanost. Prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi pak věnoval pamětní minci vydanou k výročí 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu se slovy „předpoklad být hlavou státu po stránce mentální jste prokázal již v minulosti tím, že jste byl dlouholetým předsedou akademie věd. No a po stránce fyzické také a to tím, že jste došel pěšky až sem na Radhošť. Tuto minci noste pro štěstí a nezapomeňte na nás.“ Celé shromáždění ukončila mohutná salva z ručnic valašských Portášů a vystoupení cimbálové muziky.

Foto: J. Šenkeřík, V. Prašivková

Marian Žárský

spolek Naše Beskydy

Vládní krize komplikuje i jednání o likvidaci dolu Frenštát v Beskydech!

Doporučujeme

Starosta Trojanovic na dnešek, středu 10. května 2017, inicioval schůzku s ministrem financí Andreje Babišem, zástupci těžařů, starostů beskydských samospráv a významných podniků na Frenštátsku. Cílem tohoto setkání je projednání konečné likvidace černouhelného dolu Frenštát. Sekretariát ministra Babiše plánované jednání v den jeho konání, jen pár hodin před jeho zahájením, zrušil s tím, že nyní řeší jiné, podstatnější záležitosti.

FullSizeRender-4

„Je nepochybné, že zrušení schůzky je důsledek právě probíhající vládní krize. Nicméně, nyní když se prostřednictvím ministerstva financí, potažmo státní společnosti Frisko, stal stát vlastníkem dolů, očekáváme, že se konečně sjedná náprava. Dobývací prostor pod Beskydami včetně areálu dolu Frenštát, kde je více než 50 černých staveb, je skutečným skanzenem socialismu a my, lidé z Beskyd, chceme, aby tento vřed na tváři naší krajiny konečně zmizel,“ vyjádřil se ke zrušené schůzce předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Jiří Novotný dodává: „ministr financí Andrej Babiš slíbil obcím a významným zaměstnavatelům v Beskydech už před třemi lety, že černé stavby na dole Frenštát včetně těžních věží půjdou dolů. Proto když se novým vlastníkem dolu stal stát, ihned jsme iniciovali toto setkání. To, že ministr Babiš schůzku zrušil jen několik hodin před jejím začátkem, považujeme za důsledek toho, co se nyní v nejvyšších patrech naší politické scény děje. Rozhodně jsme o to více odhodlaní usilovat o to, aby stát konečně celou tuto záležitost vyřešil a důl Frenštát včetně dobývacího prostoru zrušil“.

Spolek NAŠE BESKYDY

10% SPLNĚNO!

Doporučujeme

IMG_8502

Před 10 lety uzamknuli Valaši zemi na 100 let a 28. května to pořádně oslaví

v neděli 28. května se opět rozezní zvon Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, aby symbolicky odzvonil umíráček záměrům těžařů v Beskydech. Zároveň v tom samém okamžiku bude vyzvánět zvon ve zvonici kaple sv. Cyrila a Metoděje na památném Radhošti. V květnu roku 2007 byl uložen dekret o uzamčení země Valašské do základů této památky. Dvacet šest beskydských obcí a spolků, zastupujících téměř 200 000 lidí, tímto aktem vyjádřilo svůj nesouhlas se záměry těžit uhlí v Beskydech. Tehdy, přesně před 10 lety, vynesl pod prapory jednotlivých měst a obcí dekret z Pusteven na Radhošť průvod několika stovek lidí, v jehož čele kráčel regiment Portášů. Vedle přítomných starostů a zástupců dotčených obcí nechyběl ani tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík. V neděli 28. května v 10.00 hodin si desáté výročí této události veřejnost připomene společným výstupem z Pusteven na Radhošť. Opět nebudou chybět krojovaní Valaši, ani členové Valašského sboru portášského. Pozvány budou také významné osobnosti, které se výrazně zasadily o ochranu Beskyd před těžaři.

Černé stavby OKD – never ending story

Doporučujeme

Obec Trojanovice dnes podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2016, kterým zrušil rozhodnutí KÚ v řízení o odstranění dočasných staveb a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

img_7423

OKD nemusí Důl Frenštát bourat, soud příkaz k demolici zrušil

Doporučujeme

okd_sachty_doly

Krajský soud v Ostravě zrušil příkaz k demolici více než padesáti staveb v areálu Dolu Frenštát a sporem se opět bude zabývat krajský úřad. Zatím se tak zdaleka nenaplňují slova prezidenta Miloše Zemana o definitivním konci zakonzervovaného dolu v Beskydech.

Prezident věděl, že lepší téma než existenci těžních věží pod horami si vybrat nemohl. „Jsem rád, že vám mohu oznámit definitivní konec dolu,“ prohlásil v pátek 4. listopadu Miloš Zeman nadšenému davu na frenštátském náměstí.

Dodal, že dvacet miliard korun potřebných na otevření frenštátského dolu firma OKD prostě nemá.

Realita však rychlému konci dolu zatím vůbec neodpovídá. Krajský soud v Ostravě se totiž v říjnu zabýval příkazem k demolici více než padesáti staveb v areálu Dolu Frenštát. „Soud rozhodl tak, že rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o demolici staveb zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Lucie Olšarová.

Podrobnosti zatím nejsou známy, protože soud jednal neveřejně. „Rozsudek včetně odůvodnění ještě není vyhotoven a poté musí být nejdříve doručen zúčastněným stranám,“ vysvětlila mluvčí soudu.

Spor se táhne pět let
Frenštátský stavební úřad už v roce 2011 nařídil zbourání 53 staveb, které mají propadlé kolaudační rozhodnutí. Proti verdiktu se těžaři odvolali, ale krajský úřad frenštátský verdikt potvrdil a vydal rozhodnutí, že OKD musí stavby do konce letošního října zbourat.

Těžaři napadli i tento pokyn a tentokrát spor řešil krajský soud. A zatím příznivě pro OKD. Na budovy, těžní věže a další stavby v důlním areálu tak nikdo nemůže.

„Stále nevíme, proč soud takto rozhodl. Možná se jedná jen o formální pochybení, možná je tam podle soudu nějaký závažnější důvod. Každopádně to pro nás není dobrá zpráva,“ připustil Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic, na jejichž katastru Důl Frenštát stojí.

Slova nejsou důležitá, jen činy
Zemanovu výroku starosta příliš důležitosti nepřikládá. Zánik Dolu Frenštát totiž považuje za jistý i bez prezidentské návštěvy.

„Nikdy bychom zahájení těžby uhlí nedovolili. A v současné době, kdy se na Karvinsku plánuje uzavírání dolů, kde by se uhlí ještě těžit dalo, si neumím představit, že by někdo myslel na Frenštát,“ konstatoval.

Pro starostu ale spíše než jakékoli prohlášení na náměstí je směrodatné počínání OKD. „Jestli bude dále bojovat za zachování staveb, zda jsou těžaři ochotní zrušit dobývací prostor a podobné konkrétní kroky,“ vypočítal Novotný.

O zrušení konzervačního režimu musí rozhodnout stát
Doplnil, že sdružení Naše Beskydy by souhlasilo pouze s chráněným ložiskem, které zabírá velký kus území Moravy a Slezska, a současně se zasypáním vyhloubených jam, a to tak, aby někdy v budoucnosti mohly být v případě nutnosti znovu otevřeny.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský sdělil, že prezident čerpal informace od manažerů firmy, kteří při společném setkání sdělili, že se zahájením těžby v Dole Frenštát opravdu nepočítají. Jenže o ukončení konzervačního režimu, což představuje například odvětrávání dolu a odčerpávání důlních vod, nerozhoduje pouze OKD.

„Jsme povinni postupovat v souladu s rozhodnutím Státní báňské správy a důl udržovat v konzervačním režimu. Kdy a zda vůbec skončí, případně zda Důl Frenštát převezme stát, nebylo rozhodnuto,“ přiblížil mluvčí Čelechovský.

Upozornil, že OKD ročně platí za konzervaci dolu zhruba 40 milionů korun.

Josef Gabzdyl IDNES

Pokus OKD o záchranu černých staveb nevyšel

Doporučujeme

Termín likvidace černých staveb na Dole Frenštát se opět o krůček přiblížil. Ani Obvodní báňský úřad nevyhověl společnosti OKD ve věci prodloužení trvání staveb, které jsou předmětem soudního sporu.

Justice Hammer

V listopadu 2011 zamítl stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm žádost společnosti OKD o prodloužení doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát. V březnu 2013 se těžaři obrátili na Obvodní báňský úřad se stejným požadavkem, tedy aby stavby, které byly kolaudovány jako dočasné, se kolaudovaly jako stavby trvalé. “Domníváme se, že šlo ze strany OKD o poslední pokus, jak zvrátit nevyhnutelné, tedy to, že těžní věže spolu s dalšími černými stavbami půjdou k zemi,” uvedl Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy.

“Tento krok otevřel cestu k poslednímu správnímu řízení, ve kterém Krajský soud definitivně rozhodne o osudu staveb. Vznesli jsme opětovný dotaz, kdy k tomuto rozhodnutí dojde,” říká starosta Trojanovic Jiří Novotný a dodává: “Je na pováženou, že stát podporuje půjčkou společnost OKD, která stále udržuje nezkolaudované stavby, jejichž údržba je ročně stojí přes 50 mil. Kč. Likvidace jam a ostatního zařízení by přitom OKD stála jen 30 – 50 mil. Kč v závislosti na zvoleném řešení.”

NB

Uzamčení země valašské

Doporučujeme

UZV16

Tisková zpráva

  1. dubna 2016

Frenštát pod Radhoštěm

Na oslavě Uzamčení země valašské 14. května zazvoní umíráček Dolu Frenštát

V Sobotu 14. května s opět po roce rozezní zvon zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Od 10:00 hodin se na louce u Pantáty koná oslava Uzamčení země Valašské na 100 roků. Akce se koná každoročně v květnu už od roku 2007, kdy uložili zástupci beskydských samospráv, spolků a sdružení do základu kaple na Radhošti dekret o Uzamčení země Valašské na 100 roků. Tímto aktem, který symbolicky uzamknul zemi valašskou před těžaři, vyjádřili lidé v Beskydech svou vůli předat krajinu pod Beskydami neporušenou příštím generacím.

Příjemná akce v krásném prostředí Horeček hned vedle nově otevřené restaurace Rekovice, nabídne vedle informací o aktuálním dění kolem Dolu Frenštát, dojde k předání ocenění Beskydská osobnost a zahraje Cimbálová muzika Albína Poláška. Na závěr akce lidé společně odzvoní umíráček Dolu Frenštát. Samotnému programu na Horečkách bude v 09:00 hodin zasazení dalšího páru lip do stoleté aleje na kopci Marek. Jeden ze stromů zde letos zasadí také ochranář a dlouholetý ředitel Záchranné stanice ohrožených živočichů v Bartošovicích Petr Orel.

 

Bez hanby

Doporučujeme

Reakce na článek „Záchrana OKD podle věřitelů: Stát obětuje 17 miliard.“ v iDnes

Peníze

Když rýžovali a vyváděli peníze do zahraničí, tak z toho stát (dílem díky hlouposti, nekoncepčnosti a úplatnosti úředníků a politiků) neměl nic než problémy. Pár šupů za vytěžený nerost, které tato společnost ročně platila státu a které jim vyměřil státní neZÁVISLÝ orgán Báňský úřad, zdaleka nepokrylo náklady na škody způsobené těžbou. Pokud mluvíme o škodách, tak zdaleka nejde jen o ty ekologické, ale především o ty sociální. Destabilizovaný region, ze kterého se jen bralo a to doslova, bez toho, aniž by šla část zisků zpět na jeho rozvoj. Když NWR přes OKD tekly miliardy a pan Bakala se ukazoval na opulentních večírcích, tak bylo vše v pořádku. Najednou ceny uhlí spadly, pan Bakala je zalezlý někde ve Švýcarsku a uhelná lobby rozjela akci panika. 13 000 horníků příjde o práci! Co budeme dělat?! To, že se Titanik potápí, bylo jasné už před třemi lety, ale stále hrál orchestr a bouchalo šampaňské a dotovaly se politické kampaně. Napřiklad Nadace OKD chtěla jen na Frenštátsku uplácet místní spolky částkou 20 mil. korun, údajně kvůli své společenské odpovědnosti. Peníze měly být použity prý na cokoliv, co si vedení obcí vymyslí. Nutno dodat, že poddolované obce na Karvinsku podobnou nabídku nedostaly.
Pohádka o zodpovědné firmě, rozumném hospodáři, který dbá o blaho svých zaměstnanců a nájemníků, skončila. Realita je sice mnohem ošklivější, noblesy zbavená, ale zato víme, na čem jsme. Tohle bratříčkování státu s NWR, které jak vidno stále trvá, nás všechny bude stát minimálně dalších 17 miliard a to ještě není konec přátelé!

JEDNÁNÍ S MINISTREM K PROBLEMATICE DOLU FRENŠTÁT

Doporučujeme

Ve čtvrtek 24. března 2016 se v Karviné sešli starostové Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic společně se starosty Karvinska na jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem
a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou k problematice OKD.
 3-P201412130373301
V rámci celodenního programu se uskutečnilo také separátní jednání starostů Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic s ministrem Mládkem na téma Dolu Frenštát. Ministr objasnil současnou složitou situaci a vyzval zástupce dotčených obcí k jasnému vyjádření stanoviska obcí k možnému převzetí dolu státem. Nabídl eventuální další jednání v Praze, představil možnost budoucí redukce dobývacího prostoru na minimum a zakonzervování těžebních jam zásypem. Se zástupci obcí došlo ke shodě na zachování chráněného ložiskového území, které chrání uhelné zásoby celého Slezska.  Starostové uvítali vstřícnost a zájem ministerstva průmyslu a obchodu o řešení problematiky regionu.
29. 3. 2016
Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka města Frenštát pod Radhoštěm
padající věž

Budoucnost Dolu Frenštát je třeba řešit teď, míní samosprávy

Doporučujeme

O budoucnosti Dolu Frenštát jednali zástupci samospráv a neziskového sektoru s hejtmanem Moravskoslezského kraje.

IMG_4442

 Ve středu 10. února se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák sešel se starosty Frenštátu p. R., Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem, aby společně diskutovali o budoucnosti Dolu Frenštát. Z jednání vyplynulo, že tento problém v současnosti nepovažuje kraj ani Ministerstvo průmyslu a obchodu za prvořadý. Přednostně řeší problematiku nezaměstnanosti, která souvisí s propouštěním havířů firmou OKD.

“Zdůraznili jsme panu hejtmanovi, že nás se situace kolem Dolu Frenštát dotýká citelně právě nyní, kdy se hovoří o jeho možném převzetí státem,” uvedla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. “Považujeme za důležité, aby se budoucnost dolu řešila právě nyní současně s útlumem těžební činnosti na Ostravsku. Máme totiž obavy, že se provozy firmy rozdělí na výdělečné a ztrátové. Ty profitující si OKD nechá a ty, které pro ni představují zátěž, převede na stát,” dodal starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Hejtman dále uvedl, že Ministerstvo obchodu a průmyslu uvažuje o zasypání těžebních jam. “To je pro nás dobrá zpráva,” říká předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba a dodává: “Tuto variantu prosazujeme už deset let. Tento způsob konzervace dolu jako jediný umožňuje jeho případné využití v budoucnu. Konec konců, zasypání dolu považuje za nejlepší variantu i profesor Vladimír Slivka z Vysoké školy báňské.”

Zástupci samospráv doufají, že tuto, z jejich pohledu nejrozumnější variantu, potvrdí i ministerstvo průmyslu a obchodu. Na 23. února byla naplánovaná návštěvy ministra Jana Mládka ve Frenštátě pod Radhoštěm. “Tu bohužel pan ministr zrušil, děláme však všechno pro to, aby přijel co nejdříve v náhradním termínu,” vysvětlil Stanislav Uruba.

Další část jednání s hejtmanem se týkala problematiky zaměstnanosti. HR manažerka firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o Hana Pitnerová hovořila s hejtmanem o skutečnosti, že zatímco na karvinsku se řeší, co s propuštěnými horníky, největší zaměstnavatel na frenštátsku nemá dostatek pracovníků.

Co bude dál s nevyužívaným Dolem Frenštát?

Doporučujeme

Poslechněte si pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus

Noční pohled

Noční pohled

Co bude dál s nevyužívaným Dolem Frenštát? To je otázka, která už desítky let trápí obyvatele Pobeskydí a teď se dostala znova do popředí. Měl by stát tuto zakonzervovanou šachtu převzít, aby pomohl těžební společnosti OKD a oddálil propouštění horníků? Dění kolem dolu, který nikdy nebyl funkční, je pro obyvatele v okolí jednou velkou nejistotou. Připravil Martin Knitl.

Už jednou s nabídkou neuspěl.

Doporučujeme

Kdo? Přece ministr Mládek.

3-P201412130373301

Již před necelým rokem nabízel firmě OKD odkup Dolu Frenštát. Informovali jsme o tom zde.

Největší černé stavby v ČR

 

Dnes ministr nabídku upřesnil, nabídl jednu korunu. Nač ale bude státu padesátka černých staveb a důl určený k likvidaci? To zatím nevíme. Snažíme se zjistit více informací. Je to ale složité. On se pan Ministr Mládek totiž teď baví jen s horníky a jejich zaměstnavateli o tom, jak jim pomoci.

Podle agentury ČTK mají vzniknout dva vyjednávací týmy se zástupci státu i firmy OKD. Jeden z týmů se má zabývat právě odkupem Dolu Frenštát. Byli bychom rádi, aby se jednání účastnil i zástupce našeho regionu. (Když už se bude o nás jednat.) Tak uvidíme, jestli se to podaří.

Stanislav Uruba

NAŠE BESKYDY

Ledy se opět hýbou.

Doporučujeme

 

Nejen že jsme dnes 9.12.2015 dávali opět stanovisko k nové verzi surovinové politiky, která se snaží chránit ložisko uhlí pod Frenštátem pomocí dobývacího prostoru, což je naprosto absurdní, ale dochází na naše slova, kdy jsme říkali, že celý kšeft kolem OKD nakonec zaplatí stát. Podle článku (zde) je jasné, že už nejde jenom o Paskov, ale OKD chce po státu aby sanoval celou firmu. Uhlí je sice levné, ale všichni daňoví poplatníci ho budou dotovat ze státní kasy.

doly ne

Valaši už po osmé slavili Uzamčení země Valašské na 100 roků.

Doporučujeme

Beskydskou osobností se stal sochař Albín Polášek

Už před osmi lety symbolicky uzamknuli Valaši svou zem před těžaři na 100 roků. Stalo se tak na památném Radhošti. Pod uzamykací dekret se tehdy podepsalo 26 beskydských samospráv a organizací. V sobotu 16. května 2015 si u Zvoničky strážkyně Beskyd na Horečkách lidé připomněli tuto událost. V rámci oslav je každoročně také udělován titul Beskydská osobnost. Ten uděluje spolek Naše Beskydy lidem nebo organizacím, které se zasadily o to, aby krajina a kulturní dědictví Valašska zůstaly zachovány pro budoucí generace. Letos bylo uděleno toto významné ocenění in memoriam sochaři, tvůrci sochy Radegasta, Albínu Poláškovi. Důvodem bylo 50 výročí od jeho úmrtí.

Program oslavy byl zahájen už v devět hodin sázením dalšího páru lip do 100 leté aleje na kopci Marek ve Frenštátě pod Radhoštěm. Do aleje, ve které každý rok bez těžby uhlí symbolizují dvě lípy, zasadili další stromy náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský, starostové Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic, pracovníci správy CHKO Beskydy a zástupci několika neziskových organizací. Druhá část programu už probíhala na Horečkách u Zvoničky strážkyně Beskyd. Zde probíhají oslavy už pátým rokem a přesně tolik let má také samotná zvonička, kterou postavili členové spolku Naše Beskydy svépomocí. Na samotném začátku byl už tradičně přečten dekret o uzamčení země Valašské na 100 roků, jehož originál je už osm let uložen v základech kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. Jako první vystoupil předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba, který řekl „věřím, že se naše snažení pomalu blíží ke zdárnému konci. Pokud jde o odstranění těžních věží, které hyzdí tuto naši krajinu a už 25 let tady neměly stát, protože mají propadlé povolení, tak zde nás čeká ještě poslední soud. Ten by měl svůj verdikt vynést na podzim tohoto roku. Jsme v právu a proto má smysl bojovat a hlavně se nenechat nikým zviklat“. Dalšími řečníky byli starosta obce Trojanovice předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný, vedoucí správy CHKO Beskydy František Jaskula, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, za nevládní organizace promluvila předsedkyně spolku S.O.S. Karviná Monika Heisigová a za společnost Frank Bold Hana Sotoňáková. Na závěr se slova ujal náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský. „Chci zde vyřídit pozdrav od pana ministra a zároveň jasně deklarovat náš postoj. Jsme proti těžbě uhlí v Beskydech a jsme jednoznačně pro zbourání nepovolených staveb v areálu dolu Frenštát“. Titul Beskydská osobnost přišli osobně převzít praneteř a prasynovec Albína Poláška, Miroslava Polášková a Rudolf Polášek. Ten také krátce zavzpomínal na svého prastrýce, který je mimo jiné také tvůrcem známé sochy Radegasta. Závěr celé oslavy patřil tradičnímu zvonění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, do kterého se postupně zapojili všichni účastníci akce.

Foto: Stanislav Uruba

 

11028349_1663036717251351_6706043661769475872_n 11245478_1663172710571085_5919001769657451414_n IMG_2809 IMG_2816

Marian Žárský

spolek Naše Beskydy

www.nasebeskydy.cz

Báňský úřad – Ďáblův advokát

Doporučujeme

Dnes 8.4.2015 probírá vláda návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.

čbú

Přečtěte si, jaký návrh posílá ČBÚ ministryni pro místní rozvoj (PŘIPOMÍNKA ČBÚ).

Ač sám předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. při našich návštěvách tvrdil, že beskydské uhlí je rezervou pro další generace, teď se snaží jeho úřad zjednodušit cestu k jeho dobývání.

Pro příklad z dopisu vybíráme:

„Specifická oblast Beskydy, písm. d): Navrhujeme slova „s nadnárodním významem“ ponechat, a ze stávajícího znění vypustit slova „jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi“.

„(Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady – bod b): Navrhujeme vypustit druhou část věty „v konsenzu se zájmy dotčených obcí“. Tato připomínka je zásadní.“

Co k tomu dodat? Neustále nám představitelé ČBÚ tvrdí, že jsou jen „báňskou policií“, ale svými činy připomínají více pátou kolonu uhlobaronů.

Stanislav Uruba

předseda NB

 

 

Soud zamítl OKD kasační stížnost

Doporučujeme

Dnes 31. 3. 2015 zamítl Nejvyšší správní soud kasační stížnost OKD proti loňskému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta žaloba OKD proti zamítnutí jejich žádosti o prodloužení doby trvání dočasných staveb v areálu dolu.

image

Až rozsudek nabude právní moci, odpadne důvod přerušení řízení o žalobě OKD proti rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Odůvodnění rozsudku Nejvyššího spráního soudu pak může být významné i pro konečný výsledek projednávání této druhé žaloby OKD.  Což znamená, že už konečně může soud rozhodnout o správnosti postupu KÚ a  nařízení odstranění staveb by mohlo vejít v platnost.

Stanislav Uruba předseda NB

Mládek: Stát by mohl od OKD odkoupit Důl Frenštát

Doporučujeme

Stát by mohl za symbolickou částku odkoupit od OKD zakonzervovaný Důl Frenštát v Beskydech. Po setkání s odbory i vedením těžební společnosti OKD to v pátek prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

zdroj: www.novinky.cz

3-P201412130373301

Tímto prohlášením ministra Mládka se otevírá truhlice plná otázek. Na co bude státu důl určený k demolici? Bude namísto OKD financovat likvidaci nefunkčního dolu? Odkoupí stát zase pouze problémovou část majetku OKD a tu lukrativní nechá Bakalovi? … … …

Zástupci beskydského regionu budou chtít odpovědi. Pan starosta Trojanovic Mgr. Jiří Novotný se již nechal slyšet, že ihned v pondělí požádá pana ministra o schůzku. Pokud bylo toto prohlášení myšleno vážně, je víc než důležité projednat celou transakci i se samosprávou.

Spolek NAŠE BESKYDY celý vývoj kolem Dolu Frenštát samozřejmě sleduje a bude podrobně o nových událostech informovat.

Stanislav Uruba

předseda NB

SLEDUJTE ONLINE:

31.3.2015 – Dnes po několika telefonických pokusech se starostovi Trojanovic konečně podařilo hovořit se sekretariátem ministra Mládka. Bylo mu sděleno, že ministr podal OKD písemnou nabídku na odkup Dolu Frenštát. Do 14 dní očekávájí odpověď. Starosta se dohodl, že v polovině dubna znovu na ministerstvo zavolá. Bylo mu přislíbeno, že určitě budeme přizváni k hledání řešení problému s dolem.

18.3.2015 – Reportáž TV Beskyd k tématu

17.3.2015 – I nadále pracujeme na termínu schůzky s ministrem průmyslu Mládkem. Už týden si píšeme a telefonujeme se sekretariátem ministra.

16.3.2015 –  V 18:00 se zástupci NB Stanislav Uruba a Jiří Novotný setkali s vicepremiérem Babišem a informovali ho o podmínce místních samospráv, že chtějí být u rozhodování o osudu Dolu Frenštát.

Schůzka s AB

 

 

Proč jsme s Jiřetínem

Doporučujeme

horni-jiretin

Limity. Pro někoho prokleté, pro někoho spásné. Pro někoho těžký byznys, pro někoho jistota důstojného života v kraji. Jsme na druhém konci republiky a z toho co se děje kolem Litvínova je nám smutno. Máme krásnou zemi a umíme si ji neuvěřitelným způsobem likvidovat. Likvidovat pod značkou jako že prospěšnosti či až nutnosti pro všeobecné blaho. Všeobecné blaho se pak ale zužuje na úzkou skupinu lidí z prospěchu těžících a širokou skupinu lidí, která na vše doplácí, ať již zdravím, zaměstnáním nebo ztrátou svého domova. Vládnoucí politická garnitura se pak schovává za politicky choré nebo vyčpělé druhy. Tyto druhy ve formě současného a minulého prezidenta,nám neustále, čtvrt století od nastolení demokratického režimu v čele s Václavem Havlem, předhazují opět příklad Ruska jako úžasné země, kterou si máme brát za vzor. Země pro kterou člověk jako jednotlivec neznamená nic a svou sílu opírá ne o myšlenky, ale o rabování nerostného bohatství. A když klesne cena komodity a začne se chudnout, tak se vyprovokuje válka a zvýši represe proti menšinám. Tuto ubohost myšlení bychom si neměli zavléct do naší země. Neměli bychom ruské myšlení pustit do svých duší. Musíme myslet jako jednotlivci kteří znamenají pro svou zemi velmi mnoho. Jednotlivci na kterých naše budoucnost stojí. Abychom však těmito jednotlivci byli, musíme neustále nutit politiky aby se nás ptali, zdali chceme zničenou zem za kousek chleba nebo jestli chceme své domovy opustit a začít svou budoucnost od nuly a jinde. Mysleli jsme si, že demokracie a svoboda člověka začala cinkáním klíčů, ale dnes vidíme že tomu tak není. Abychom byli skutečně svobodní, ne jenom materiálně zajištění, ale prožívali skutečnou svobodu, musíme mít pocit že jsme pro společnost důležití a tento pocit se v nás snaží zabít současná politika, která se nás neptá co a jak chceme dělat. Jak si představujeme svou budoucnost. Snaží se nás dostat do doby, kdy bylo vše o nás a bez nás. Proto jsou Beskydy s Jiřetínem. Protože toto chování politiků se může rozrůst v precedent, který jako nádor může začít v Jiřetíně a metastázovat bude v Beskydech. Nenechme politiky dělat si s námi co chtějí. Buďme svobodnými osobami a jednotlivci bez kterých republika nebude fungovat. Buďme s Jiřetínem.

S díky a přátelským pozdravem

Mgr. Jiří Novotný

starosta obce Trojanovice

a

předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu

Limity jsme my

Limity jsme my

DSC_0886 DSC_0893 DSC_0894 DSC_0900 DSC_0903 DSC_0906 DSC_0924

Foto z akce: Vladimír Rajnošek

Limity jsme my!

Doporučujeme

Spolek NAŠE BESKYDY se připojuje k akci pořádané na mnoha místech v ČR na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí LIMITY JSME MY. 

Sejdeme se ve čtvrtek 5.2.2015 v 17:00 u zvoničky Strážkyně Beskyd na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Právě teď se rozhoduje o budoucnosti severních Čech. Přijďte podpořit lidi, kteří bojují o své domovy, podobně jako my.

Událost na FB

Stanislav Uruba

předseda spolku NB

DSC_9411_01

4. město kde se žije nejlépe v ČR

Doporučujeme

V anketě MF DNES o městech, kde se žije nejlépe, se Frenštát pod Radhoštěm umístil na čtvrtém místě

Příští pátek a sobotu budou voliči rozhodovat o novém složení zastupitelstev obcí. Komunálním volbám se v tomto období věnuje také zvýšená pozornost v médiích. Projekt s názvem „Města kde se žije nejlépe“ vytvořila redakce MF DNES. Týden před volbami vybrala TOP 25 nejlepších měst z celé země, udělala tak sondu na 25 radnicích středně velkých měst. Radnice oznámkovala a podle toho, co dělají pro spokojený život svých obyvatel, sestavila žebříček kvality. Při hodnocení se zaměřila především na kritéria, podle kterých se mohou voliči o příštím víkendu rozhodovat. Projekt má za úkol ukázat hlavně to, co radnice pro lidi dělají a dělat mohou.
foto MF DNES
Do tohoto předvolebního projektu MF DNES zařadila celkem 26 měst v kategorii 10 až 50 tisíc obyvatel. Účast v projektu odmítlo jen jedno z vybraných měst. Reportéři krajských redakcí nominovali vždy dvě města, která se těší v daném regionu nejlepší pověsti. Při hodnocení a porovnávání vybraných měst se hodnotila data o vývoji nezaměstnanosti, kriminality, přílivu či úbytku obyvatel, o výši poplatků vybíraných od lidí, vývoji a výši dluhu, vydávajících na místní kulturu, sport a spolky. Údaje redakci poskytly jednotlivé radnice, Úřad práce a Policie ČR. K dispozici měli také informace o aktivitách na podporu zaměstnanosti a informace o sociální politice. Všechny tyto informace následně redakce obodovala. Frenštát pod Radhoštěm získal 48,3 bodů, což mu vyneslo čtvrté místo. Od vítězné pozice ho dělilo pouhých 7,7 bodů.
Starostové jednotlivých měst byli osloveni také v anketě „Na co jste ve městě hrdí a co se nepovedlo“. Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová odpověděla: „Povedlo se držet a upevňovat společenský  postoj zaměstnavatelů, podnikatelů, samospráv a neziskových organizací proti obnovení těžby v Dole Frenštát a za likvidaci jeho staveb. Nepodařilo se mj. dostatečně snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu. Ale připravuje se na to nová veřejná zakázka.“

Co napsat závěrem? Je to obrovský úspěch umístit se na čtvrtém místě v takové konkurenci měst z celé republiky.


Foto a zdroj: MF DNES

Zuzana Kalinová

Městské Kulturní středisko
Frenštát pod Radhoštěm
www.kulturafrenstat.cz

Bourání těžních věží na Dole Frenštát se opět přiblížilo, soud zamítl žalobu OKD

Doporučujeme

V Trojanovicích 17. 9. 2014

Ve středu 17. 9. 2014 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu společnosti OKD. Těžařská společnost napadla rozhodnutí krajského úřadu, který zamítl odvolání OKD ve věci zamítnutí prodloužení doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát.

Krajský soud tímto rozhodnutím potvrdil rozhodnutí stavebního i krajského úřadu, podle kterých má být více než 50 černých staveb v areálu dolu odstraněno.

Soudní senát vydal usnesení, ve kterém zamítl žalobu společnosti OKD. Potvrdil tak, že rozhodnutí stavebního i Krajského úřadu bylo správné. Soud tak potvrdil, že doba trvání staveb se neprodlouží. Soud konstatoval, že závazné stanovisko správy CHKO bylo v řízení oprávěné a odůvodnění pro záporné závazné stanovisko bylo dostatečné.

Dále soud konstatoval, že Česká republika jako majitel ložiska černého uhlí nebude neprodloužením doby trvání staveb krácena na svých právech, protože ložisko černého uhlí tímto rozhodnutím nebude dotčeno. Rozhodnutí soudu je pravomocné a OKD proti tomuto rozhodnutí může podat pouze kasační stížnost.

Jedná se o průlom v celé kauze, který argumentaci obce dává za pravdu. Výrazně se přibližujeme odstranění těžních věží, nyní budeme čekat na soud ohledně rozhodnutí o odstranění staveb. Toto dnešní rozhodnutí však vidím jako klíčové pro zamítnutí i druhé žaloby společnosti OKD,“ komentoval výsledek soudního řízení starosta obce Trojanovice Mgr. Jiří Novotný.

Největší černé stavby v ČR

Více než pěti desítkám staveb vypršelo stavební povolení už před 25 lety. Podle rozhodnutí krajského úřadu měly OKD do konce dubna letošního roku předložit plány na jejich demolici. Ta měla proběhnout do října. Bourání přerušilo předběžné opatření Krajského soudu.

Ministr financí na pozvání NAŠICH BESKYD ve Frenštátě

Doporučujeme

Frenštát pod Radhoštěm, 12. 9.2014

Video reportáž TV Beskyd

Ve čtvrtek 11. září 2014 navštívil ministr financí Andrej Babiš Frenštát p. R. Setkal se se zástupci samospráv a s místními podnikateli a zaměstnavateli, navštívil dva největší výrobní závody. Hlavním tématem jednání bylo ohrožení podnikatelského sektoru případným obnovením těžby v dole Frenštát.

babiš (20 of 24)

Důvodem návštěvy ministra Babiše bylo setkání s významnými frenštátskými podnikateli, zaměstnavateli, zástupci samospráv a neziskových organizací. Ti všichni sdílejí obavy o budoucnost podnikatelských aktivit na Frenštátsku. Zdejší průmysl i cestovní ruch je totiž stále ohrožen aktivitami OKD na Dole Frenštát. “Podnikáme zde 20 let bez koruny státní podpory a vyplácíme 1 mld. ročně na mzdách. Kdyby se mělo těžit, tak bychom se museli s výrobou odstěhovat.” sdělil ředitel závodu Continental.

 Ministr Babiš se zájmem vyslechl námitky přítomných proti nelegálním aktivitám těžařské firmy. “OKD stále podniká nezákonně v nezkolaudovaných stavbách,” připomněl starosta Trojanovic Jiří Novotný existenci největší černé stavby v České republice. Téma ministra financí velmi zaujalo. Diskusi o aktivitách OKD v Beskydech dal přednost před dalšími body programu. “Pomůžu tím, že napíšu předsedovi Báňského úřadu, aby to dal do pořádku”, přislíbil.

babiš (26 of 24) babiš (33 of 24)

Schůzka se uskutečnila přímo v prostoru závodu Continental Automotive Czech, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kromě generálního ředitele Zdeňka Przybyly se setkání zúčastnili také ředitel závodu Siemens Jaromír Zapletal, ředitel závodu AK Frenštát Bedřich Raška, ředitel firmy EB Bartoš Leo Bartoš, majitel hotelů Troyer a Ráztoka a spolumajitel lyžařského areálu na Pustevnách Petr Hanko, radní města Frenštát p. R. Alois Jaroš, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný a předseda o. s. Naše Beskydy a člen komise Rady města Frenštátu p. R. pro zrušení a zasypání Dolu Frenštát Stanislav Uruba. Přítomni byli také generální ředitel Precheza a.s. a místostarosta Rožnova pod Radhoštěm Ivo Hanáček a předseda představenstva Agrofert a.s. Zbyněk Průša.

O to, aby se Andrej Babiš osobně seznámil s problematikou Dolu Frenštát, usilovali členové občanského sdružení Naše Beskydy od jeho nástupu na ministerský post. Jeho návštěvě Beskyd předcházela emailová i telefonická komunikace a také schůzka na půdě Poslanecké sněmovny v červnu 2014.

Ministr Babiš navštívil Frenštát p. R. necelý týden před zahájením soudního řízení v kauze černých staveb na Dole Frenštát. “O jejich likvidaci už rozhodl i Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Společnost OKD proti tomu podala na konci ledna správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten prozatím demolici odložil,” doplnil předseda o. s. Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Kontakt:

Jiří Novotný, starosta Trojanovic, 724 189 814, starosta@trojanovice.cz

Stanislav Uruba, předseda o. s. Naše Beskydy, 608 70 70 24, nasebeskydy@email.cz

Foto: Romana Stejskalová

 

 

Valaši oslavili další rok bez těžby uhlí i 130 let turistiky v Beskydech

Doporučujeme

Už posedmé si v sobotu 17. května 2014 připomněli lidé z Beskyd uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři. Letošní oslava se i přes nepřízeň počasí těšila velkému zájmu veřejnosti a sál restaurace Rekovice na Horečkách, kde probíhala oficiální část oslavy, byl zcela zaplněn. Letošní oslavu navštívila celá řada významných osobností a součástí programu byla také vernisáž unikátní výstavy věnované 130. výročí Pohorské jednoty Radhošť.

Samotné oslavě, která se každoročně koná na Horečkách, vždy předchází tradiční sázení památných lip do stoleté aleje na kopci Marek u Frenštátu p. R. V pořadí sedmý pár stromů zde letos zasadily dvě dámy. Bývalá dlouholetá velvyslankyně u Evropské Unie Milena Vicenová a novinářka a v současnosti poslankyně Parlamentu České republiky Jana Lorencová.

Krátce po 14. hodině začal program oslavy, která se kvůli dešti přesunula od Zvoničky Strážkyně Beskyd do sálu přilehlé restaurace Rekovice. O tu správnou hudební kulisu se postarala vynikající gipsyjazzová skupina Hot Club Fren. Pohledově dominovala prostoru zbrusu nová mobilní výstava „Kdo postavil Libušín?“ věnovaná 130. výročí nejstaršího turistického spolku v našich zemích -Pohorské jednotě Radhošť.

Právě zástupcům tohoto spolku bylo letos v rámci oslavy předáno ocenění Beskydská osobnost. Od předsedy občanského sdružení Naše Beskydy Stanislava Uruby ho převzali předseda Pohorské jednoty Radhošť Dan Jalůvka a emeritní náčelník jednoty Jan Šrubař. Ten při přebírání ocenění řekl: „Pohorská jednota Radhošť letos slaví 130 let od svého vzniku, celou tu dobu se snažíme o to, aby byly Beskydy místem, kde lidé najdou klid a krásnou přírodu. Mohou zde sportovat a utužovat své zdraví. Těžba uhlí v Beskydech je v přímém rozporu s naší činností“. Právě dlouholetá činnost při rozvoji turistiky a významné jubileum byly hlavními důvody k letošnímu udělení ocenění Beskydská osobnost tomuto spolku. Během programu k přítomným promluvili i starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný a starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. Prostor dostali také hosté, poslankyně Jana Lorencová, bývalá velvyslankyně u EU Milena Vicenová, bývalý ministr životního prostředí a současný předseda Liberální ekologické strany Marin Bursík a právnička kanceláře Frank Bold Hana Sotoniaková. Mezi přítomnými v sále byli také zástupci Greenpeace Česká Republika, CHKO Beskydy, TJ Sokol, Sportovního klubu Valašského Království, CVČ Astra, Valašského sboru portášského a další.

Oficiální část programu byla zakončena společným zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Několik desítek lidí se přesunulo ze sálu ke zvoničce Strážkyně Beskyd, kde už byla nastoupena čtveřice valašských Portášů s nabitými mušketami. Na louce vedle zvoničky účastníci akce rozvinuli 25 metrů dlouhý transparent s nápisem „OKD ruce pryč od Beskyd!!!“ Poté zazněla ohlušující salva a dlouholetý bojovník proti dolům Drahomír Strnadel oblečený do tojanovského kroje začal zvonit umíráček. Postupně se u zvonění vystřídali všichni přítomní. Po návratu do sálu se středobodem zájmu stala mobilní výstava „Kdo postavil Libušín,“ jejíž součástí byla také mobilní pokladnička, kam mohli lidé přispívat na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. „Tahle akce je vlastně prvním místem, kde mohou lidé tuto unikátní výstavu vidět. Od 19. května až do 13. června bude osm výstavních panelů k vidění ve frenštátském kině a poté v Trojanovicích. Do konce roku navštíví výstava dalších 14 měst a obcí. Na konci roku 2014 výstavu nabídneme krajským úřadům Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Senátu Parlamentu České Republiky,“ řekla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Letošní oslava 7. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků opět ukázala, že lidé pod Beskydami jsou aktivní a připraveni hájit svůj životní prostor, svou krajinu, historii i budoucnost.

Stanislav Uruba

Předseda spolku Naše Beskydy

www.nasebeskydy.cz

Foto: David Kalmus

UZAMČENÍ ZEMĚ VALAŠSKÉ 2014

Doporučujeme

Přátelé Beskyd, přijměte naše pozvání v sobotu 17. května na oslavu 7. Výročí uzamčení země valašské. Jedná se o tradiční akci pod širým nebem na Horečkách na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic u zvoničky zvané Strážkyně Beskyd. Letos je oslava ozdobena vernisáží výstavy „Kdo postavil Libušín?“. Začátek je ve 14:00.

O hodinu předem budeme sázet dvě lípy do Stoleté aleje na kopci zvaném Marek. Jako připomínku za každý rok bez těžby uhlí v Beskydech sázíme jeden pár. Tradičně dáváme možnost zasadit stromy významným osobnostem. Sázení proběhne ve 13:00 na Marku
Věřte, že se dobře pobavíte.
Srdečně zvou pořadatelé
Spolek NAŠE BESKYDY

Rozhazovat miliardy? To snad ne!

Doporučujeme

Reakce na krok ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka

Jako aprílový žert vypadá návrh na poskytnutí státní pomoci firmě OKD, se  kterým přišel 1. dubna ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.  Na zmírnění dopadu uzavření dolu Paskov chce ze státního rozpočtu věnovat soukromé společnosti více než jednu miliardu korun. Tyto prostředky mají pokrýt náklady na útlum těžby a na odstupné horníkům, tedy výdaje, které má podle zákona hradit podnikatelský subjekt. A to v tomto konkrétním případě podnikatelský subjekt ne ledajaký. Od roku 2004 do roku 2012 činil čistý zisk OKD bezmála 44  miliad korun.  V roce 2012 to bylo “jen” 1,2 mld. korun. Téměř stejnou částku teď máme soukromé firmě věnovat z veřejných peněz?

Pokud bychom 1 100 000 000 korun, kterými chce ministr Mládek těžařům přilepšit, rozdělili mezi stávající podniky na Ostravsku a Karvinsku, mohli bychom každé pracovní místo pro propuštěného horníka dotovat částkou 25  463,- Kč po dobu dvou let. Tato nabídka by u místních podnikatelů jistě vzbudila zájem a zaměstnanci OKD by se plynule přeškolili na jinou práci. Jednorázová injekce nerudovský problém “kam s nimi” jen odsouvá.

V případě, že má pan ministr miliardu, kterou nutně potřebuje utratit, ať raději od OKD odkoupí vytěžené uhlí. Jinak budou těžaři kutat za peníze nás všech,  poté počkají, až stoupne cena uhlí a pak je s tučným ziskem prodají. O rovných podmínkách pro férové podnikání nemůže být za těchto okolností řeč.

Pane ministře Mládku,  až si vlastní prací vyděláte první miliardu, věnujte ji komu chcete. S penězi nás všech ale hospodařte uvážlivě.  Jistě existují i jiné způsoby, jak pomoci horníkům, než tento, který víc než co jiného připomíná almužnu.

Stanislav Uruba

NAŠE BESKYDY

OKD je ve velké defenzivě už 25 let, tvrdí starosta Jiří Novotný

Doporučujeme

19. března 2014  10:21
TROJANOVICE Zhruba padesátka staveb v areálu Dolu Frenštát má už 25 let prošlá stavební povolení. O jejich likvidaci už rozhodl i Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Společnost OKD proti tomu podala na konci ledna správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten prozatím demolici odložil.
Starosta Trojanovic Jiří Novotný u areálu Dolu Frenštát, který je momentálně...

Starosta Trojanovic Jiří Novotný u areálu Dolu Frenštát, který je momentálně zakonzervovaný. | foto: Jan Smekal, 5plus2.cz

Starosta Trojanovic Jiří Novotný je ale přesvědčený, že je jen otázkou času, kdy firma bude muset stavby odstranit.

Celý spor se táhne už čtvrt století. Nemáte pocit, že bojujete s větrnými mlýny?
To bych neřekl. Bohužel jsou naše zákony nastavené tak, že všechno trvá moc dlouho. Je třeba zdůraznit, že činnost OKD je na Dole Frenštát utlumena už od roku 1990. Za celou dobu se společnost nepohnula ani o píď, byť měla různé plány. V roce 1997 jednala o omezené těžbě, v roce 2002 chtěla dobývací prostor na plyn, o dva roky později žádala o průzkumnou ražbu. S žádným požadavkem neuspěla. Po celou dobu je OKD ve velké defenzivě.

Jak chcete dál postupovat, když teď soud odložil demolici důlních staveb ve Frenšátě?
Rozhodně budeme na OKD neustále tlačit. Už vypracováváme podnět ke stavebnímu úřadu. Stavby v areálu Dolu Frenštát momentálně mohou stát, ale OKD je nesmí používat. Přitom je provozuje a některé dokonce pronajímá dalším firmám, čímž se neoprávněně obohacuje. Proto se obrátíme i na živnostenský úřad. Další podnět budeme směřovat na báňský úřad. Ten tvrdí, že stavby jsou potřeba pro současný konzervační režim. Jenže společnost je nesmí používat vůbec, takže budeme chtít, ať se podle toho zařídí.

Vypadá to, že OKD chce teď celou záležitost co nejvíce protahovat. Myslíte si, že existuje šance dohodnout se s ní na důstojném odchodu z Frenštátu?
O to se snažíme už mnoho let, ale marně. Nové vedení společnosti se s námi zatím odmítá bavit. Navíc v dobách, kdy měla společnost OKD peníze, se nás snažila neustále uplácet. Naštěstí všechny zdejší spolky pochopily, že města a obce jsou stabilnějším partnerem, než těžař, který peníze chvíli má, ale za nějakou dobu je mít nemusí. Vždycky jsme tvrdili, že od nich žádné peníze nechceme, ať je raději dají lidem na Karvinsku, kde byly třeba.

Celý areál Dolu Frenštát je v konzervačním režimu, který je podle OKD levnější než kompletní zasypání jam.
S tím nesouhlasím. OKD tvrdí, že konzervační režim stojí 60 až 70 milionů korun ročně. Po optimalizaci, kterou společnost prošla, to zřejmě bude ještě méně. Podle mě kolem 50 až 60 milionů. Přitom zasypání jam by vyšlo na 50 milionů. Demolice budov na dalších 70, ale když odečteme částku, kterou by firma utržila za železo, tak se dostaneme maximálně na 100 milionů. Každý si může udělat úsudek, co je levnější. Navíc i celkové zasypání pořád dává možnost v budoucnu uhlí těžit.

To by si ale nikdo na Frenštátsku nepřál. Nebo ano?
Pokud se máme dívat na uhlí jako na strategickou surovinu, tak proč ne. Proč bychom ho ale měli těžit teď, když ho můžeme levněji dovážet? Nevidím důvod, proč by měl stát těžbu dotovat. Ať raději opraví silnice. Až na tom budeme hodně špatně a uhlí bude mít cenu zlata, pak ho pojďme těžit. Momentálně budeme spokojenější, když ho budeme mít pod zemí a vědět, že když bude třeba, můžeme pro něj sáhnout.

Spousta lidí těžaře obviňuje z toho, že areál Dolu Frenštát narušuje ráz beskydské krajiny. Jak velkou satisfakcí by byl fakt, že by zde našlo práci mnoho lidí?
Bylo by to spíše na škodu, protože by za prací jezdili ti, kteří k tomuto regionu nemají žádný vztah. Takové oblasti jsou pak nejproblémovější. Stačí se podívat na severní Čechy, Bruntálsko a Karvinsko. A ptám se, jestli něco takového chceme i tady. Navíc by o práci přišlo okolo čtyř tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni v místních firmách specializujících se na elektrotechnický průmysl. Jejich areály totiž stojí na dobývacím území, které je tady ještě od dob nesmyslného diktátu Sovětského svazu. O lidech pracujících ve službách turistického ruchu ani nemluvím.

Zdroj: 5plus2.cz
Autor: 

Nedej se – Beskydský Donbas

Doporučujeme

Pořad na webu ČT

Přiblížil se konec čtvrtstoletí trvajícího boje za odstranění načerno postavených těžních věží v Trojanovicích? Režie I. Bystřičan

Nedej se

Zatímco jedny doly se v současnosti zavírají z důvodu jejich nerentability, snaží se společnost OKD zahájit těžbu černého uhlí jinde – tam, kde je černá surovina dostupnější a její případná těžba levnější. Obyvatelé malebného podhůří Beskyd mají ale své vlastní představy o rozvoji a budoucnosti kraje. Žijí zde odpradávna po mnoho generací a těžba uhlí kolem jejich domovů je ničím neláká, spíše budí obavy. Nechtějí nechat vybudovat za ploty svých domků beskydský Donbas. Nevěří tomu, že by jim to přineslo nějaké výhody, a naopak tvrdí, že zisk by šel do kapes investora a těžba by, stejně jako jinde v republice, vyvolala jen sociální a ekonomické problémy. Třeba kvůli odchodu dnes prosperujících firem do těžbou nepoznamenaných lokalit. Krajský úřad sice společnosti OKD v prosinci 2013 přikázal odstranit těžební stavby na místě uvažovaného dolu, těžaři se ale mohou pokusit soudně jeho rozhodnutí zvrátit a svůj záměr prosazovat dál. Odpůrci těžby ještě zcela nevyhráli a její hrozba tak nadále trvá…

Tisková zpráva k aktuální situaci na Dole Frenštát

Doporučujeme

Soud odložil bourání staveb Dolu Frenštát

6. března 2014 rozhodl Krajský soud v Ostravě o odložení likvidace černých staveb na Dole Frenštát. Na samotném faktu, že stavby jsou určeny k demolici, se nic nemění. OKD by musely dokázat, že rozhodnutí o jejich odstranění není v souladu se správním řádem.

Krajský soud vydal usnesení, kterým přiznal společnosti OKD, a. s. odkladný účinek rozhodnutí o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát. Na soud se těžební firma obrátila poté, co jí v prosinci 2013 stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm nařídil do 10 měsíců zbourat více než 50 staveb bez platného stavebního povolení. Rozhodnutím soudu se tato lhůta prodlužuje na neurčito. “Toto se dalo předpokládat, v podobných případech jsou taková rozhodnutí běžnou praxí,” míní starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Jiří Novotný.

Stavby sice mohou zatím stát, protože ale nemají platné kolaudační rozhodnutí ani stavební povolení, nesmějí být využívány. “Splečnost OKD se jejich využíváním a pronajímáním dopouští protiprávního jednání, které bude muset řešit živnostenský úřad a báňský úřad. Stejně tak jako není možné řídit auto bez STK, i kdyby to bylo ve státním zájmu, není možné užívat ani pronajímat stavby bez platného stavebního povolení a kolaudace,” říká Jiří Novotný.

Na oba zmíněné úřady podáme podněty k prošetření. Budeme sledovat práci a odpovědi konkrétních úředníků, kteří dle trestního zákona nesou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí. Není možné přehlížet toto evidentní protiprávní jednání jen proto, že se jedná o velkou firmu,” doplňuje předseda o. s. Naše Beskydy Stanislav Uruba.

“OKD si bude muset nyní zajistit konzervační režim jiným způsobem, protože kola těžních věží se nesmí točit,“ dodává Jiří Novotný.

Obec Trojanovice

Trojanovice 210

744 01

Tel: 724 189 814

Neformální setkání s ministrem na Javorníku

Doporučujeme

 

 

 

Ministr životního prostředí navštívil Beskydy a diskutoval o budoucnosti dolu Frenštát, další jednání proběhne v Praze.

Ve středu 6.3.2014 se na vrcholu Velký Javorník u Frenštátu pod Radhoštěm setkal ministr životního prostředí Richard Brabec se starostou Trojanovic Jiřím Novotným, předsedou frenštátské komise za zrušení na zasypání Dolu Frenštát Marianem Žárským a předsedou občanského sdružení Naše Beskydy Stanislavem Urubou.

Během výstupu na rozhlednu nastínil Jiří Novotný v hrubých rysech problémy, které regionu přítomnost dolu přináší. “Je vidět, že pan ministr, který pochází ze severních Čech, problematice těžby a jejím následkům rozumí,” řekl starosta Novotný.

“Podle nám dostupných informací se má do situace kolem dolu Paskov, pod který spadá i důl Frenštát, vložit stát. Nechceme, aby se v Praze rozhodovalo bez nás, proto jsme už začátkem března žádali pana ministra dopisem o schůzku,” uvedl Stanislav Uruba.

Ministr Brabec přislíbil schůzku v Praze ještě před jednáním vlády o dole Paskov, tedy do konce března. “Potěšil nás také zájem kanceláře ministra o účast na tradiční květnové oslavě dalšího roku bez těžby pod názvem Uzamčení země Valašské,” doplnil Marian Žárský.

“O situaci na dole Frenštát chceme jednat také s novým ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a novým ředitelem OKD Dale R. Ekmarkem, oba jsme už začátkem března požádali dopisem o schůzku,” dodal Jiří Novotný.

jur

NAŠE BESKYDY

 

Napsali o nás v RESPEKTu

Doporučujeme

 

„Vy jste z té Ostravy, co je to odval?“ vzpomíná Stanislav Uruba (43) na otázku, která z něj před deseti lety udělala aktivistu. Když mu zavolal tehdejší starosta severomoravských Trojanovic Drahomír Strnadel (71), právě pracoval na stavbě svého dřevěného domu. Rodina se sedmiletým synem utíkala sem do Beskyd z Ostravy. Vedl ji k tomu fakt, že dítě kvůli problémům s dýcháním bylo za celou zimu ve škole tak měsíc. „Odval je kopec černé hlíny a kamení, ze kterého se čoudí. Prohořívá, uvolňují se plyny. Smrdí, v létě práší a v zimě je kolem černý sníh,“ popsal Uruba starostovi a teprve pak se zajímal: „Proč se ptáte?“ Odpověď starosty mu rozbušila srdce: „Protože to má být pět set metrů od vaší chalupy.“

Ze zápraží ještě nehotové roubenky Uruba sice tehdy viděl dvě těžební věže. Kazily mu idylický výhled přes louku s ovcemi na Javorník na obzoru. Tušil také, že dva skoro kilometr hluboké vrty místního dolu Frenštát vedou k největším zásobám černého uhlí v Česku. Nikdo z místních – a tím méně on sám – ale nevěřil, že těžba pod Beskydy, kterou naplánovali komunisté na počátku osmdesátých let minulého století, by mohla opravdu začít. Telefon starosty ho zmobilizoval. Obvolal známé a během tří týdnů bylo na světě sdružení Naše Beskydy. Začalo tlačit na poslance i ministry, dařilo se mu úspěšně odrážet útoky těžařů, o dva roky později vyhrálo volby nejen v Trojanovicích, ale i ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Tento měsíc si Naše Beskydy připsaly na konto další vítězství. Úřady jim daly za pravdu, že těžebním věžím a dalším budovám u dolu Frenštát už dávno vypršelo stavební povolení a OKD je musí zbourat. „Zájem těžařů o zásoby uhlí tím samozřejmě neskončí,“ říká současný starosta Trojanovic Jiří Novotný (37). „Ale když zmizí věže, bude to významný symbol.“

Proti nim raději ne

Starosta Jiří Novotný s plánovaným dolem vyrostl. Areálu o velikosti pěti pražských Václavských náměstí, kde jsou nejen těžební věže, ale přes padesát dalších budov, padly kdysi za oběť i pozemky jeho rodiny. Koncem osmdesátých let byl vytyčen dobývací prostor, v Česku zdaleka největší (64 kilometrů čtverečních), který zasahuje pod vrchy Radhošť, Ondřejník či Velký Javorník. Pak plán na těžbu usnul a místní mysleli, že navždy.

Jenže v roce 1997 se tehdejší ředitel OKD Ivan Dzida sešel se starosty a oznámil jim, že po roce 2000 se tady začne těžit a že pro kraj to bude požehnání. To štěstí mělo spočívat ve dvou a půl tisících pracovních míst, v přítomnosti dobře placeného personálu nových šachet, který bude utrácet u živnostníků a v dotacích pro pokladny obcí. Starostové to ale viděli jinak. Nezaměstnanost v regionu není vysoká, horníci by se beztak nerekrutovali z místních, dojížděli by z Ostravy a drobní podnikatelé prosperují díky zájmu turistů o malebnou přírodu Beskyd. Ani vidina injekce od těžařů pro obecní kasy místní neoslnila. „Zkuste si koupit krajinu za šest milionů,“ říkal tehdejší starosta dvoutisícových Trojanovic Drahomír Strnadel.

I studie samotných Ostravsko karvinských dolů totiž mluvila o tom, že se těžbou krajina změní k nepoznání: Někde se půda propadne o přibližně pět metrů, jinde zdvihne. Změní se koryta potoků, může se rozlít vodní nádrž Lubina. Voda už po dešti sama neodteče, vzniknou tůně a podmáčené louky. Zřejmě bude třeba budovat umělé kanály. Nápor nevydrží ani některé domy (kolik lidí by se muselo stěhovat studie neříkala). Současný starosta Novotný míní, že právě on by byl jeden z nich: „Mám chalupu na plochých šutrech spojených jílem, to jsou základy, které by dolování nevydržely.“

Starostové tří desítek obcí v reakci na plány OKD neprodleně založili Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Vyplatilo se to, ačkoliv ministerstvu průmyslu se plán těžit líbil – podle tehdejšího návrhu energetické politiky se budoucí potřeba uhlí dala pokrýt jen otevřením Frenštátu nebo dovozem – proti místním jít nechtělo. „Nedovedu si představit, že by těžba byla zahájena přes jednotný odpor obyvatel,“ prohlašoval tehdy ministr průmyslu Karel Kühnl. Čas dává angažovaným starostům za pravdu, o práci není v regionu nouze. Firmy Siemens či Continental Automotive Czech zde dnes ve svých provozech zaměstnávají více lidí, než slibovali těžaři v dole Frenštát.

Mladá krev

Když v roce 2004 volal starosta Drahomír Strnadel (ODS) Stanislavu Urubovi s dotazem, co je odval, byl rozezlen. Velkou část čtyř volebních období, po která vedl Trojanovice, věnoval odvrácení těžby. Teď najednou přišly OKD s tím, že chtějí ložisko zkoumat a udělají kilometrovou ražbu pod Radhošť. Nikdo z místních nevěřil, že jde jen o průzkum. Viděli v tom první krok k těžbě. Obvodní báňský úřad to dolům povolil, sdružení obcí se odvolalo k Českému báňskému úřadu. Právě tehdy vstoupila do hry mladá krev se sdružením Naše Beskydy. Aktivisté začali neúnavně obcházet poslance, úředníky i ministry. Po dvou letech snažení z průzkumné ražby sešlo.

Stanislav Uruba, šéf sportovního centra v Ostravě a zároveň majitel firmy na výrobu dřevěných šindelů odhaduje, že boj proti těžbě ho za uplynulých skoro deset let stál v průměru den týdně. Snad nejčastěji do Prahy jezdil v době, kdy byli těžaři skutečně v úzkých. Konkrétně v roce 2009, když ve sněmovně ležela novela horního zákona z pera tehdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka. Lidem z Našich Beskyd se na ní líbily dvě věci. Rušila pravidlo, podle kterého mají doly předkupní právo na všechny státní pozemky nad dobývacím prostorem. A hlavně, dala by státu právo odebrat těžaři dobývací prostor – po patnácti letech, kdy v něm netěží. „Pro nás by to mělo velkou výhodu, teď musíme hlídat těžaře a stát,“ říká starosta Jiří Novotný. „Kdyby se důl Frenštát vrátil státu, hlídali bychom jen politiky.“ Sněmovna ale nakonec novelu horního zákona neřešila, protože premiér Jan Fischer dílo svých předchůdců, Topolánkovy vlády, bez přesvědčivého vysvětlení stáhl.

Delegaci Valachů už v té době ve sněmovně dobře znali, občas přijela v krojích a vždy měla s sebou tradiční frgály, kterými poslance hostila. A protože koláče byly v krabicích podobným těm na pizzu, přezdívalo se Valachům „ti s tou pizzou“. Také doma byly Naše Beskydy aktivní, před šesti lety začaly pořádat akci Uzamčení země Valašské, symbolické klíče od ní mají starostové Trojanovic, Frenštátu a Rožnova pod Radhoštěm a bývalý ministr Martin Bursík. Zvonička na pomezí Trojanovic a Frenštátu každoročně odzvoní umíráček těžařům a za každý rok bez těžby se vysadí dvě lípy u cesty od zvoničky nahoru k Radhošti.

Kužvartova finta

Vedle toho všeho měl starosta Trojanovic Jiří Novotný delší dobu na mysli jeden nápad. Inspiroval ho k němu advokát Petr Kužvart, jež na přelomu tisíciletí „zatopil“ firmě, která chtěla těžit zlato v Kašperských Horách. Zjistil, že některým stavbám tam vypršela kolaudace a město je pak odstranilo. Před třemi lety si Novotný konečně našel čas a zasedl ve své kanceláři nad deset šanonů, které se areálu kolem dolu Frenštát týkaly. Po týdnu probírání se papíry měl jasno. Těžební věže byly povolené jen do roku 1989, našel celkem na padesát staveb bez platné kolaudace. „Jestli jsem měl radost?“ říká. „Vlastně ani ne, spíš jsem viděl tu spoustu práce, která mě čeká, abych to dotáhl do konce.“

Nemýlil se, stavební úřad mu sice dal za pravdu, OKD ale kontrovalo a požádalo týž úřad o legalizaci staveb. Doly sice neuspěly, ale nejdřív muselo proběhnout řízení o legalizaci a pak teprve mohlo pokračovat to o odstranění staveb. Začátkem letošního prosince ovšem kraj, kam se doly odvolaly, potvrdil, že do deseti měsíců musí černé stavby zmizet. Doly se mohou proti rozhodnutí o odstranění stavby odvolat ke správnímu soudu a starosta předpokládá, že to také udělají. „Teď to mají naši právníci,“ říká mluvčí OKD Marek Síbrt. „Analyzují, jaké další kroky uděláme.“ Jiří Novotný si ale věří. „Těším se na den, kdy tady místo těžebních věží bude zase louka“.

 

Autor: Hana Čápová Respekt

Těžní věže musí z Beskyd pryč, OKD s odvoláním neuspěly

Doporučujeme

Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrdil 5. 12. 2013 rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. OKD mají 10 měsíců na odstranění černých staveb na dole Frenštát. Do 4 měsíců musí společnost předložit plán jejich likvidace.

fotomontáž

fotomontáž

Společnost OKD už téměř tři roky čelí skutečnosti, že má v areálu dolu Frenštát přes padesát „černých staveb“, tzn. staveb, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání, včetně obou těžních věží. Na tuto skutečnost upozornil už v lednu roku 2011 obecní úřad v Trojanovicích. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm zahájil řízení o jejich odstranění a 26. června 2013 vydal rozhodnutí o odstranění dočasných stavení z areálu dolu Frenštát. OKD se proti tomuto rozhodnutí odvolala na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a ten 5. prosince 2013 rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm o odstranění staveb potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V rozhodnutí, kterým zdejší stavební úřad nařídil odstranění staveb spol. OKD, a.s., v k.ú. Trojanovice, je mimo jiné uložena vlastníkovi staveb povinnost zajistit a předložit stavebnímu úřadu návrh technologického postupu prací při odstraňování staveb, a to ve lhůtě do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu.  Zároveň je v tomto rozhodnutí stanovena celková lhůta pro odstranění staveb spol. OKD, a.s. v k. ú. Trojanovice, a to do 10 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. „Je to největší černá stavba v republice a já jsem rád, že se s konečnou platností potvrdilo, že máme pravdu. OKD už před několika lety deklarovala ústy personálního ředitele Radima Tabáška, že bude v této věci respektovat rozhodnutí stavebního úřadu. Od té doby se ale brání zuby nehty a zkouší celé řízení prodlužovat. Nejprve se těžaři neúspěšně snažili zvrátit rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění staveb svou žádostí na OBÚ k prodloužení doby jejich trvání. Teď se odvolali na kraj a ten nyní dal stavebnímu úřadu ve Frenštátě opět za pravdu. Zkrátka ty stavby tam už 25 let neměly stát a musí pryč, to je celé,“ vyjádřil se starosta Trojanovic a zároveň předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný.

Proti přítomnosti černých staveb v areálu dolu se už 15. května 2013 ostře postavilo 23 starostů beskydských obcí prostřednictvím deklarace určené generálnímu řediteli OKD, a. s. Jánu Fabiánovi, kde ho žádali o okamžité ukončení obstrukcí ze strany OKD a odstranění černých staveb na Dole Frenštát. Podle Novotného navíc OKD v souvislosti s dolem Frenštát porušuje zákon jednak existencí černých staveb, ale také jejich pronajímáním třetím osobám.

„Podle mého zde dochází k neoprávněnému obohacování. Pronajímají v areálu dolu stavby, které už zde vůbec neměly stát. To samozřejmě s sebou nese i jistá bezpečnostní rizika. Tím poškozují především samotné nájemníky. Poté co budou černé stavby odstraněny, jsou samosprávy připraveny podle svých možností poškozeným firmám nabídnout náhradní prostory,“ řekl Novotný.  Nyní OKD zůstala jediná a poslední možnost, jak celý proces zvrátit. Podat žalobu o přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu a zároveň požádat soud, aby OKD přiznal odkladný účinek k pravomocnému rozhodnutí o odstranění staveb.“ Předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu dodává: „To, že žalobu skutečně podají, je vzhledem k tomu, jak se OKD staví k problémům a drží slovo, pravděpodobné. Podle mého se ale  už nyní hraje pouze o čas. To znamená, že pád těžních věží je nevyhnutelný. Nejedná se o to, jestli ano nebo ne, ale o to, kdy. My Valaši jsme zvyklí čekat a zároveň si jít tvrdě za svým.“

Mgr. Zdeňka Leščišinová

starostka Frenštátu pod Radhoštěm

Ministr průmyslu navštívil Frenštát p. R. Průzkum dolu nepovažuje za nutný

Doporučujeme

Ve čtvrtek 3. října 2013 navštívil ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala Frenštát p. R. Setkal se se zástupci samospráv a navštívil dva největší výrobní závody. Uvedl, že frenštátské ložisko černého uhlí bude nadále sloužit jen jako strategická rezerva státu a že jeho průzkum není nutný.

Na žádost Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu o setkání s premiérem Jiřím Rusnokem zareagoval ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala a 3. října přijel do Frenštátu pod Radhoštěm, kde se setkal se zástupci místních samospráv a největších zaměstnavatelů v regionu.

Schůzka se uskutečnila přímo v prostoru závodu Continental Automotive Czech, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kromě generálního ředitele Zdeňka Przybyly se setkání zúčastnili také ředitelé závodů Siemens Radovan Holub a Jaromír Zapletal, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný a předseda komise Rady města Frenštátu p. R. pro zrušení a zasypání Dolu Frenštát Marian Žárský.

Předmětem jednání bylo současné dění kolem Dolu Paskov, jehož součástí je i frenštátské ložisko. „Pobouřily nás nedávné výroky společnosti OKD, která prostřednictvím svého tiskového mluvčího sdělila, že navzdory současné uhelné krizi stále usiluje o průzkum Dolu Frenštát,“ uvedl Jiří Novotný.

Ministr přítomné uklidnil, že ložisko Frenštát slouží a bude sloužit jen jako strategická rezerva státu a v nejbližších desítkách let těžba nepřipadá v úvahu, pokud nedojde k ohrožení energetické bezpečnosti státu. „Stát musí své nerostné bohatství chránit před možnými spekulacemi, ale měl by také vědět, co má,“ prohlásil. Zároveň se Jiří Cienciala jasně vyjádřil v tom smyslu, že ani těžební průzkum ložiska není v současné situaci nutný a nebude se provádět.

„Takto jasně formulovaný názor je pro nás pozitivním signálem. Pro nás je těžební průzkum dolu naprosto neakceptovatelný. OKD mají ložisko dostatečně prozkoumané prostřednictvím sond už od 80. let. Bez tohoto průzkumu by jim nemohl být přidělen dobývací prostor,“ upozornil Jiří Novotný.

I přes tento postoj současného ministra zůstávají frenštátští ostražití. „Náš cíl je jasný. Dostat těžaře z Beskyd. Budeme usilovat o to, aby stát odejmul společnosti OKD dobývací prostor Trojanovice,“ dodal Novotný.

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu

Mobil: 724 189 814

E-mail: starosta@trojanovice.cz

ZA BESKYDY A NAŠE DOMOVY BUDEME BOJOVAT TVRDĚ AŤ SE OKD A ÚPLATNÍ POLITICI PŘIPRAVÍ

Doporučujeme

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, které zastupuje prostřednictvím 32 měst a obcí celkem 200 000 obyvatel regionu, se ostře ohrazuje vůči posledním výrokům OKD, které nadále trvá na svém plánu provést těžební průzkum na Dole Frenštát. Průzkum je dle sdružení faktickým zahájením těžby. Už mnohokrát deklarovali velcí frenštátští zaměstnavatelé, kteří v současnosti zaměstnávají 3 500 lidí, že pro ně bude takovýto krok jasným impulsem k odchodu z regionu. Jakékoliv aktivity na dole Frenštát vedoucí k přiblížení těžby ohrožují dobré jméno značky Beskydy a destabilizují celý region. Starostové v Beskydech považují plány OKD za naprostou nehoráznost.

 

Tou je ohrožovat tisíce stabilních pracovních míst v podnicích Siemens a Continental jenom proto, aby si OKD zhodnotilo akcie pomocí nafárání uhlí, které je státním majetkem. Situaci na Dole Paskov nelze řešit tak, že OKD opustí jeden problémový region likvidací šachty v Paskově, kde zůstane pod zemí spousta nedotěženého nerostu a vytvoří nový problémový region nafáráním nové šachty pod Radhoštěm. Je to vyzobávání třešní z dortu a kupčení se státním majetkem. Opět by vydělali pouze akcionáři OKD a státu by zůstaly jen problémy. Nabízí se otázka, jak si může dovolit tento mizerný hospodář, který nemá ani na platy havířů investovat do otvírky dalšího dolu? Sdružení měst obcí na ochranu beskydského regionu už léta neustále upozorňuje na fakt, že stát má díky špatnému hornímu zákonu minimální vliv na těžbu uhlí, které je jeho majetkem. Surovinová politika i energetická koncepce jsou v tomto případě k ničemu, když nejsou provázány se zákonnými normami.

 

Nyní, kdy se OKD zjevně nedaří a chystá se propouštět horníky z Dolu Paskov, obrátila se pozornost těžařů k Beskydám. Zde je na hranici největší chráněné krajinné oblasti v České republice zakonzervován Důl Frenštát. Více než padesát staveb v areálu tohoto dolu včetně obou těžních věží má propadlé stavební povolení a je na ně stavebním úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm vydáno rozhodnutí o odstranění staveb. Jde o největší černou stavbu v České republice. Jak příznačné ve spojení s OKD. Těžařská společnost se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolala a nezdráhá se používat jako podpůrného argumentu proti zasypání dolu pod Radhoštěm i nehoráznou lež. Tvrdí, že likvidace Dolu Frenštát by stála půl miliardy korun. Společnost přitom vlastní projekt na zásyp jam, který by vyšel na zhruba 50 mil. Tento projekt si OKD nechalo zpracovat v roce 2003 a podle navrženého postupu by nedošlo k znehodnocení ložiska. Rozfárat, nedotěžit a znehodnotit. Toto je postup, který OKD v minulosti předvedla na Dole Dukla, kde nechala pod zemí miliony tun nevytěženého uhlí. Protože se této soukromé firmě přestala těžba na Dukle vyplácet, nechala důl zatopit. Tím prakticky zásoby nerostu, které patří státu, znehodnotila. Už se k nim nikdo nikdy nedostane. Nyní zavírá OKD nedotěžený Důl Paskov a chystá se pod záminkou průzkumu rozfárat důl Frenštát a ničit Beskydy a jejich obyvatele.

 

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu tento týden iniciovalo schůzku s premiérem Jiřím Rusnokem, na které chtělo konečně dořešit odchod OKD z Beskyd. Místo odpovědi na žádost o schůzku se v médiích objevilo vyjádření úřadu vlády, který údajně poslal dopis s žádosti o schůzku s ministerským předsedou na ministerstvo průmyslu a obchodu. „My jsme žádali o schůzku pana premiéra a ne ministra průmyslu. Naše důvěra v ministerstvo průmyslu je bohužel z historické zkušenosti na bodu mrazu a proto by o budoucnosti ložiska nemělo rozhodovat pouze ministerstvo průmyslu, ale hlavně premiér. Schůzce s ministrem se nebráníme. Víme však, že ministerstvo je pod tvrdým těžařským lobingem, OKD se s tímto na našem nedávném setkání nijak netajilo. Kdyby tomu tak nebylo, byl by už dávno v zákonech pořádek. Bakala a spol. už si prostřednictvím OKD nahrabal dost. Zanechali za sebou jenom zbídačelé lidi, problémy a nejistotu. Ať se těžaři i úplatní politici připraví. Za Beskydy a naše domovy budeme bojovat tvrdě. Až do nynějška jsme jen chtěli, aby šly dolů černé stavby včetně důlních věží. Nyní už se s tímto nespokojíme. Budeme chtít, aby stát odebrat OKD dobývací prostor Frenštát – Trojanovice. Pro naše sdružení je OKD nedůvěryhodná a kořistnická firma, která ve světle posledních událostí totálně ztratila tvář,“ řekl Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu.

 

TZ je reakcí na tuto zprávu http://www.novinky.cz/ekonomika/314358-paskov-uz-tezari-nechteji-o-dul-frenstat-usiluji-stale.html

Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu

Mgr. Novotný Jiří

starosta obce Trojanovice

Trojanovice 210

74401

Mobil: 724 189 814

Telefon: 556 835 021

E-mailstarosta@trojanovice.cz

Webwww.trojanovice.cz

Beskydští starostové požádali o schůzku s premiérem

Doporučujeme

Je čas vyřešit odchod OKD z Beskyd.

Reportáž TV POLAR

23. září požádal předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta obce Trojanovice Jiří Novotný ministerského předsedu Jiřího Rusnoka o schůzku. Jejím tématem má být budoucnost Dolu Frenštát, který je provozně navázán na Důl Paskov.

 

Představitelé Sdružení, které zastupuje 200 tis. obyvatel prostřednictvím 32 měst a obcí, netuší, jaké kroky hodlá stát podnikat v případě Dolu Frenštát.

„Především máme obavy, aby současní představitelé státu nenavázali na své předchůdce, kteří svým laxním přístupem způsobili, že stát nebyl schopen ze svého nerostného bohatství profitovat. Na tento problém jsme intenzivně upozornovali několik premiérů, ministrů a desítky poslanců. Právě z poplatků za vydobytý nerost se nyní mohla financovat restrukrutalizace regionu. Peníze však skončily u akcionářů NWR,“ říká Jiří Novotný.

 

Zástupci Sdružení chtějí předejít tomu, aby se s nerostným bohatstvím pod Frenštátem dále kupčilo. Jedná se o nerostné bohatství pro vzdálené budoucí generace, neboť průvodní jevy dobývání nebo těžebního průzkumu přímo ohrožují nejen značku Beskydy, ale také budoucnost největších zaměstnavatelů regionu, kteří stojí na dobývacím prostoru. Jedná se o závody Siemens a Continental, které zaměstnávají přes 3000 lidí a další stovky v návazných firmách.

 

„Nevadí nám, že se stát v současné době tak intenzivně stará o 2000 horníků z Paskova. Vadí nám, že když těžaři svým těžebním průzkumem přímo ohrožovali více než 3000 zaměstnanců v našem regionu, tak to nikoho nezajímalo,“ dodal Jiří Novotný.

 

Zástupci Sdružení budou žádat stát, aby nerostné bohatství v dobývacím prostoru Trojanovice ochránil před možnými spekulacemi majitele těžební společnosti. „Nechceme, aby uhlí pod Beskydami stále lákalo těžaře vidinou zbohatnutí, na které doplatí celý region chudobou a nestabilitou. Těžaře, kteří jsou zodpovědni pouze akcionářům a na lidech žijících pod Radhoštěm jim nezáleží,“ dodal Novotný.

Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu

Mgr. Novotný Jiří

starosta obce Trojanovice

Trojanovice 210

74401

Mobil: 724 189 814

Telefon: 556 835 021

E-mailstarosta@trojanovice.cz

Webwww.trojanovice.cz

 

 

 

 

Trojanovice nejsou jen Pustevny, Radhošť a doly.

Doporučujeme

Teď se jdeme představit do Brna.

Obec Trojanovice dlouhodobě spolupracuje s výrazným, a dnes již známým a uznávaným architektem Kamilem Mrvou. Za posledních pár let vzešlo z tohoto spojení tolik realizací a studií, že jejich zveřejnění vydalo na samostatnou knihu. Publikace s názvem Trojanovice 2009/2013 bude představena a pokřtěna 26. září v 18:00 v brněnské Galerii architektury při zahájení výstavy Kamil Mrva Architects 1999-2013.

Trojanovice se hlásí k moderní architektuře a snaží se dát dobrý příklad nejenom svým obyvatelům, ale i dalším obcím v regionu. Nepřetváříme historické budovy, těch si vážíme a snažíme se zachovat jejich původní vzhled a strukturu. Nové stavby a přestavby normalizačních výtvorů se však snažíme realizovat tak, aby byly moderní, vzdušné a funkční. Bereme z nich to nejlepší a přidáváme další estetickou hodnotu. Není možné se neustále smiřovat se současným trendem rekonstrukcí, kdy se stavba obalí polystyrenem a natře duhovými barvami. Návrhy a realizace studia Kamila Mrvy představují nové a moderní pojetí architektury venkovských staveb.

Při rozvoji obce se snažíme návazat na myšlenku významného české architekta Bohuslava Fukse, který postavil na Horečkách Hotel Vlčinu. Po válce nabídl Frenštátu pod Radhoštěm, že bude řídit jeho urbanismus. Komunisté tehdy jeho návrh nepřijali a dnes na to doplácíme. Malebné historické okolí náměstí ustoupilo pestrobarevným panelovým domům. Trojanovice se z toho poučily, urbanismus a veřejné stavby považujeme za důležitou součást života lidí i výchovy nové mladé generace. Se studiem Kamila Mrvy se to naší obci daří. Výsledkem je řada funkčních a krásných staveb a nyní také kniha, která je ojedinělá a ukazuje skutečné možnosti dnešního moderního a svobodného světa.

Jiří Novotný
starosta obce Trojanovice

OKD má na odstranění těžních věží 10 měsíců

Doporučujeme

Tisková zpráva obce Trojanovice ze dne 25. června 2013

 Stavební úřad vydal rozhodnutí, OKD má na odstranění těžních věží 10 měsíců

V úterý 25. června vydal odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. To se týká více než 50 budov v areálu Dolu Frenštát včetně obou těžních věží. Na likvidaci těchto černých staveb má OKD 10 měsíců.

 

Na začátku roku 2011 zjistila obec Trojanovice, že budovy v areálu Dolu Frenštát jsou už více než dvacet let černými stavbami a podala podnět k zahájení řízení o jejich odstranění. Po dvou a půl letech (celý průběh řízení zde) vydal stavební odbor rozhodnutí, které firmě OKD nařizuje likvidaci staveb a to nejpozději do 10 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Do čtyř měsíců má společnost OKD předložit stavebnímu úřadu návrh technologického postupu prací při odstraňování staveb.

„Jsem rád, že nám dal stavební úřad za pravdu a vyvrátil všechny lživé argumenty OKD a Báňského úřadu, které pouze protahovaly celé řízení,“ uvedl Jiří Novotný, starosta Trojanovic.

OKD dlouhodobě tvrdí, že má vůči státu povinnost udržovat konzervační režim na Dole Frenštát a že této povinnosti nemůže dostát bez stávajících staveb. Pravdou je, že OKD má povinnost ochránit ložisko. Už v roce 2003 si ale nechala společnost OKD zpracovat projektovou dokumentaci alternativního způsobu ochrany ložiska, kterým je zasypání těžních jam výpěrkem. Tento relativně jednoduchý a úsporný způsob konzervace dolu by přišel, jak uvádí projektová dokumentace OKD, na méně, než kolik stojí roční údržba dolu v současném stavu. To je částka zhruba 60 milionů korun, OKD se přesto snažily stavební úřad přesvědčit o tom, že by likvidace dolu přišla na více než jednu miliardu.

„Divím se, že firma OKD v době, kdy je nucena razantně snižovat platy horníků, současně zcela nesmyslně vynakládá ročně desítky milionů na udržování Dolu Frenštát. Už před měsícem jsem navrhoval generálnímu řediteli společnosti Jánu Fabiánovi schůzku na toto téma. Dodnes nereagoval, rád bych ho tedy touto cestou opět vyzval k jednání o postupu likvidace černých staveb,“ říká starosta Novotný.

OKD mají 15 dnů na to, aby se proti rozhodnutí o odstranění černých staveb odvolaly, už v září 2011 ale deklarovaly ústy svého personálního ředitele Radima Tabáška, že budou rozhodnutí stavebního úřadu respektovat.

„Teď se uvidí, zda jsou OKD skutečně zodpovědnou firmou a dodržují dané slovo a zákony,“ dodal Jiří Novotný.

Zvukový záznam přímé řeči ke stažení zde

Mgr. Martin Trubač, místostarosta Trojanovic

 Kontakt: Jiří Novotný, starosta Trojanovic

Email: starosta@trojanovice.cz

Telefon: 724 189 814

Starostům beskydských samospráv došla trpělivost, vyzvali těžaře k odpovědnosti

Doporučujeme

Reportáž TV Beskyd

15. května 2013 se ve velké zasedací síni městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm sešli zástupci Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Starostové 23 obcí přijali deklaraci určenou generálnímu řediteli OKD, a. s. Jánu Fabiánovi. Žádají ukončení obstrukcí ze strany OKD a odstranění černých staveb na Dole Frenštát.

Pověření zástupci obcí zhodnotili dosavadní situaci, která nahrává těžebním firmám a dává jim nadstandardní legislativní pravomoci na úkor státu, samospráv a občanů. Starostové jednali především o nepovolených stavbách v areálu Dolu Frenštát, které stále stojí a jsou tak největšími černými stavbami v České republice. Odstraněny měly být před více než 25 lety, OKD je však dále využívají k hornické činnosti a k pronájmu soukromým subjektům.

Dále starostové jednali o zajištění zájmu regionu v surovinové politice a energetické koncepci ČR a prosazení větších práv pro samosprávy v novele horního zákona. Důležitým tématem byly i nevyužívané dobývací prostory jak na Frenštátsku, tak na Štrambersku, které by měly být přehodnoceny nebo zrušeny.

Důležitým tématem, které se objevilo v plánu činnosti na rok 2013, byly také úhrady těžařů, které jsou na minimální úrovni. Jednoznačně se potvrdilo, že OKD poškozuje region nejen zneužíváním předkupních práv na státní pozemky, ale samotnou svou přítomností v něm.

“Společnost OKD se tváří jako společensky odpovědná firma, ale jejich společenská odpovědnost v Beskydech se rovná nule. Jako příklad zneužívání pravomocí mohu uvést například zneužití předkupních práv na pozemek v centru obce Trojanovice, který je ve správě Lesů ČR. Pro OKD je nevyužitelný, přesto na něj ale tento soukromý těžař stále uplatňuje předkupní právo”, řekl starosta obce Trojanovice Jiří Novotný.

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu zastupuje prostřednictvím samospráv měst a obcí více než 200 tisíc obyvatel regionu. Starostové na závěr jednání schválili deklaraci určenou pro generálního ředitele OKD, a.s. Jána Fabiána a plán činnosti na rok 2013.

Text deklarace:

– Města a obce žádají ukončení obstrukcí ze strany OKD, blokování rozvoje obcí v Beskydech a neopodstatněné zneužívání zákonů a předkupních práv ve svůj prospěch.

– Města a obce žádají, aby společnost OKD začala dodržovat zákony, a aby se odstraněním Dolu Frenštát, který je již více než 20 let největší černou stavbou v České republice, stala skutečně odpovědnou firmou, jakou se snaží prezentovat.

– Města a obce žádají, aby společnost OKD zrušila fond Frenštát, který je pouze účelovým nástrojem pro manipulaci lidí v regionu a přesunula finance na potřeby Karvinského regionu, kde jsou v současnosti více než zapotřebí.

Plán činnosti na rok 2013:

v rámci surovinové politiky a energetické koncepce ČR:

– zamezit jakékoliv nové hornické činnosti v ložisku dobývacího prostoru Trojanovice, vyjma zakonzervování ložiska zásypem

– prosazovat šetrné, hospodárné a udržitelné využívání stávajících těžených zdrojů v ČR

– prosazovat snižování využívání uhelných zásob v energetickém mixu ve státních politikách ČR

v rámci novely horního zákona prosazovat:

– zvýšení pravomocí samospráv v povolovacích procesech při povolování hornických činností

– přehodnocení a odebrání více než 15 let nevyužívaných dobývacích prostorů

– zrušení předkupních práv na státní pozemky v dobývacích prostorech na hlubinnou těžbu

– zvýšení úhrad z vydobytého nerostu

————————–

Kontakt: Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu

Email: starosta@trojanovice.cz

Telefon: 724 189 814

…………………………………

Foto: Michal Geryk TV Beskyd

Odkaz na reportáž ČT1 UDÁLOSTI V REGIONECH čas cca 7:10

 

Valaši oslavili šest let bez těžby uhlí v Beskydech

Doporučujeme

Oslava 6. výročí Uzamčení země valašské

Reportáž TV Beskyd zde

Před šesti lety podepsali starostové čtyřiadvaceti měst a obcí na Valašsku dekret, ve kterém vyjádřili společný odpor proti otevření Dolu Frenštát. Od té doby si obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic tuto událost každoročně připomínají vysazením páru lip do Stoleté aleje a oslavou u zvoničky zvané Strážkyně Beskyd.
V první květnovou neděli se i navzdory nepříliš příznivému počasí sešly na frenštátských Horečkách desítky lidí, aby spolu oslavily další rok bez těžby uhlí v Beskydech. Společně si připomněli znění dekretu, který před šesti lety slavnostně uložili do základů kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti.

“Vydáváme nařízení o uzamčení země valašské na sto rokú. Toto rozhodnutí je závazné a konečné. Nech naši vnuci a pravnuci rozhodnú, jak s naším odkazem budú nakládať,” citoval z dekretu Marian Žárský z občanského sdružení Naše Beskydy.
Letošních oslav se zúčastnili i odpůrci těžby z Karviné, města, které se kvůli těžbě uhlí muselo celé přestěhovat.

“U nás ve Starém městě máme rodiny, které už se stěhovaly třikrát kvůli těžbě uhlí. Jsou to osudy lidí. Neustále musíme kvůli těžbě řešit náš životní prostor, protože těžba uhlí nám ho ubírá,” varovala před možnými následky těžby Monika Heisigová z občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem.

Při příležitosti výročí Uzamčení země valašské se už tradičně vyhlašuje Beskydská osobnost roku. Tento titul si letos vysloužil cyklista Miroslav Prašivka za svůj nekompromisní postoj k dotacím OKD.

“Nemám důvod od nich brát peníze. Buď si na to vyděláme sami vlastníma rukama nebo si seženeme jiného sponzora. Některé peníze prostě smrdí,” prohlásil.
Akci na Horečkách si každoročně nenechá ujít ani bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. “Podle mého názoru je to závod s časem, je zřejmé, že svět ustupuje od uhelné a vůbec fosilní elektroniky a že se rozvíjejí další k životnímu prostředí daleko šetrnější alternativy,” míní.

Svůj postoj k těžbě uhlí v chráněné krajinné oblasti vyjádřili účastníci akce tím, že snahám těžařů zazvonili symbolický umíráček.

Autor: TV Beskyd (jur)

 

 

 

 

 

 

Pozvánka

Doporučujeme

Plakát VUZV
Přijměte pozvání na tradiční oslavu Výročí uzamčení země valašské. Jedná se o společenskoosvětovou akci pod širým nebem na Horečkách na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic u zvoničky zvané Strážkyně Beskyd.
Akci na Horečkách předchází tradičně sázení dvou lip do Stoleté aleje na kopci zvaném Marek. Jako připomínku za každý rok bez těžby uhlí v Beskydech sázíme jeden pár. Tradičně dáváme možnost zasadit stromy významným osobnostem. Sázení proběhne hodinu před zahájením programu u zvoničky, tedy v 9:00 na Marku
Věřte, že se dobře pobavíte, především koncert skupiny
HTK Band je nezapomenutelným zážitkem 🙂

Premiér Petr Nečas jednal dnes se členy ČESKÉ ALIANCE PROTI TĚŽBĚ UHLÍ

Doporučujeme

V Praze, 11. 4. 2013

Petr Nečas se ve čtvrtek 11. dubna sešel se členy ČESKÉ ALIANCE PROTI TĚŽBĚ UHLÍ. Na programu jednání byly sporné body Horního zákona a Surovinové politiky státu.

Před úřadem vlády

Před úřadem vlády

Členové aliance uhlí kritizují některé body horního zákona (44/1988 Sb). Vadí jim např. tzv. Zvýšená ochrana ložiska strategického výhradního nerostu, se kterou počítá věcný záměr novely horního zákona. „Např. při omezení výstavby by došlo k faktickému vyhlášní stavební uzávěry na většině území Moravskoslezského kraje a velké části Ústeckého kraje. Toto by znamenalo přechod z rozvoje území k jeho postupnému zániku. Zvýšilo by to další odliv obyvatel z těchto krajů a posílilo další negativní vlivy – vysokou nezaměstnanost, špatnou kvalitu ovzduší, kriminalitu, atd,“ obává se Jiři Dráb (Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.)

Přípravná schůzka ČAPTU

Podle členů aliance potřebuje Česká republika v současné době jen necelou polovinu aktuální těžby černého uhlí a proto by bylo vhodné omezit takové činnosti, které by vedly ke znehodnocení ložiska strategického výhradního nerostu. „V budoucnu mohou být známy technologie pro těžbu, které nebudou mít vliv na povrch. Není nutno např. černé uhlí v předmětné oblasti vytěžit soukromou firmou (společností OKD, a.s.) v současné době. Snížení těžby černého uhlí na výši, kterou potřebuje naše národní hospodářství, by zajišťovalo energetickou bezpečnost ČR na mnohem delší časové období,“ míní Stanislav Uruba (NAŠE BESKYDY)

Podle současného výhledu těžeb černého uhlí dle programu Rozvoj OKD se bude současná roční těžba ve výši 11,2 mil. tun držet až do roku 2024. Pak bude postupně klesat až do roku 2048, kdy by měla společnost OKD, a.s. těžbu černého uhlí v ČR ukončit. „Podle nás tento výhled počítá s těžbou pod městem Karviná a Orlová. To by znamenalo demolici části obou měst, zhoršení již špatných životních podmínek v předmětných oblastech – nejhorší v ČR,“ varuje Jiří Dráb

Aliance kritizuje také bod týkající se vyvlastňování. „Malá novela horního zákona odstranila možnost vyvlastnění v případě, kdy se těžební společnost nedohodne s vlastníkem nemovitosti. Věcný záměr novely horního zákona opět s vyvlastněním počítá,“ připomíná Jan Rovenský z Greenpeace a dodává: „Považujeme za zcela nepřijatelné, aby měl kdokoliv možnost vyhánět kvůli těžbě z domovů obyvatele celých měst a vesnic tak, jak se to dělo za minulého režimu. Upozornili jsme pana premiéra, že tzv. velká novela horního zákona připravovaná ministrem Kubou tuto možnost bohužel obsahuje.“

Stanislav Uruba předává premiérovi dar s fotografií beskydské krajiny ohrožené těžbou jako poděkování za to, že se v minulosti již několikrát postavil za ochranu Beskyd.

Členové aliance konstatovali, že schůzka s premiérem splnila svůj účel. Premiér vyzval členy Aliance k doplnění podrobnějších podkladů k některým z projednávaných témat. ___________________________________________________________________

Aliance proti těžbě uhlí vznikla v roce 2012 v Trojanovicích. Koalice sdružuje neziskové organizace z celé ČR bojující proti rozšiřování těžby uhlí.

Kontakty:

JIŘÍ Dráb – Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.

www.karvinaciprotitezbe.cz

Jan Rovenský – Greenpeace ČR www.greenpeace.com

Stanislav Uruba – NAŠE BESKYDY www.nasebeskydy.cz

Peripetie kolem „černých staveb“ Pod Javorníkem

Doporučujeme

Noční pohled

Již několikrát jsem informoval o tom, že stavby v areálu Dolu Frenštát nemají platnou kolaudaci. Nacházíme se sice v právním státě, ale právo platí pro každého jinak. Pokud chci bydlet, musím mít zkolaudováno. Pokud chci podnikat, musím mít objekt zkolaudován. V areálu Dolu Frenštát je dosud přes 50 staveb, které jsou užívány v rámci podnikatelské činnosti OKD a také dále pronajímány, aniž by měly platnou kolaudaci. Víme to již přes dva roky a právo je v tomto případě bezzubé. Nicméně stále probíhá řízení o odstranění těchto staveb, tohoto vředu na beskydské krajině, který byl postaven přímo v CHKO Beskydy, které bylo usnesením vlády vyhlášeno za evropsky významnou lokalitu. Dovolím si vás stručně seznámit s dosavadním průběhem řízení o odstranění staveb.

Prosinec 2010: Zjištěno, že stavby v areálu Dolu Frenštát jsou stavbami, které byly postaveny jako stavby geologického průzkumu a jsou stavbami dočasnými s expirací 1988 – 2010. Jedná se o 56 staveb – např. těžní věže a strojovny těžních strojů (do 1988 a 1989), sklad výbušnin (1988), dílny, sklady, vrátnice apod. (do 2010). V podmínkách stavebního povolení je napsáno, že se jedná o stavby dočasné a poté musí být odstraněny. Totéž je i v kolaudačních rozhodnutích. Dodnes nebyla odstraněna žádná stavba.

3. ledna 2011: Obec Trojanovice podává podnět na stavební úřad ve Frenštátě p. R. k odstranění dočasných staveb.

24. února 2011: Stavební úřad Městského úřadu ve Frenštátě zahajuje řízení o odstranění staveb.

11. března 2011: OKD podává žádost o prodloužení staveb.

29. března 2011: Usnesením stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm se odkládá řízení o odstranění staveb a je zahájeno řízení o prodloužení staveb. OKD má lhůtu na doložení podkladů 4 měsíce.

26. července 2011: OKD dokládá podklady vč. nesouhlasného závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy k prodloužení staveb v areálu dolu Frenštát p. R. Dále OKD podává návrh na přezkum nesouhlasného závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy adresovaný na Ministerstvo životního prostředí.

10. srpna 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. podává žádost na MŽP zda bylo zahájeno přezkumné řízení.

18. října 2011: Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Ostrava vydává sdělení k návrhu na přezkum. Ministerstvo ve sdělení neshledalo důvodnou pochybnost o zákonitosti citovaného závazného stanoviska SCHKOB, pročež neexistují ani důvody k zahájení přezkumného řízení.

8. listopadu 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení staveb.

23. listopadu 2011: OKD podává odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Frenštát p. R.

13. prosince 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. předává spisový materiál na KÚ MS kraje v Ostravě.

3. ledna 2012: Krajský úřad Ostrava požádal o stanovisko MŽP v Praze.

3. února 2012: MŽP v Praze postoupilo stanovisko na MŽP v Ostravě.

30. března 2012: MŽP v Ostravě potvrdilo nesouhlasné závazné stanovisko Správy CHKO Beskydy.

19. dubna 2012: Obec Trojanovice napsala žádost na KÚ MS kraje o poskytnutí informací ohledně odvolacího řízení o prodloužení staveb.

5. května 2012: KÚ MS kraje vydává rozhodnutí o zamítnutí odvolání společnosti OKD, a. s. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení staveb vydané stavebním úřadem MÚ Frenštát p. R. dne 8. listopadu 2011.

18. května 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává oznámení o pokračování řízení o odstranění staveb a nařízení ústního jednání.

11. června 2012: OKD a. s. podává prostřednictvím advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři žalobu na Krajský soud s návrhem na přiznání odkladného účinku proti rozhodnutí KÚ MS kraje, který zamítl odvolání OKD a.s. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení staveb.

18. června 2012: Obec Trojanovice žádá Krajský soud v Ostravě o uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení. Obec Trojanovice také dává plnou moc advokátní kanceláři Šikola a partneři pro zastupování v soudním řízení.

26. června 2012: Obec Trojanovice se vyjadřuje k žalobě a návrhu na přiznání odkladného účinku a přikládá k žalobě projektovou dokumentaci na Likvidaci hlavních důlních děl.

28. června 2012: Krajský soud v Ostravě nepřiznává žalobě odkladný účinek. To znamená, že může stavební úřad MÚ Frenštát pokračovat v řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát.

19. července 2012: OKD a.s. podává stavebnímu úřadu MÚ Frenštát p. R. opětovný návrh na přerušení řízení o odstranění staveb.

30. července 2012: Obec Trojanovice podává stanovisko k řízení o odstranění staveb s návrhem, aby stavební úřad nařídil společnosti OKD odstranit všechny dočasné stavby.

10. srpna 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává sdělení, že Krajský soud v Ostravě si vyžádal spisovou dokumentaci k danému řízení a v řízení bude pokračováno po navrácení spisové dokumentace.

22. srpna 2012: OKD nesouhlasí s projednáním žaloby bez nařízení jednání, a informuje Krajský soud v Ostravě, že zadal vypracování znaleckého posudku u Ústavu oceňování majetku při VŠB – TU v Ostravě.

12. října 2012: Stavební úřad sdělil, že vykonal dne 4. října 2012 kontrolní prohlídku staveb a bude pokračovat v řízení o odstranění staveb.

15. října 2012: OKD podává námitku ke stavebnímu úřadu ohledně věcné nepříslušnosti s důkazním návrhem a žádá vypracování znaleckého posudku.

22. října 2012: Obec Trojanovice podává stanovisko k námitce věcné nepříslušnosti.

26. listopadu 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. rozesílá žádost o spolupráci správním orgánům, které mohou být řízením dotčeny.

3. prosince 2012: Obecní úřad Trojanovice posílá na stavební úřad MÚ Frenštát p. R. sdělení k žádosti o spolupráci a hlásí se v řízení mezi dotčeného orgánu státní správy.

3. prosince 2012: OBÚ v Ostravě posílá stavebnímu úřadu stanovisko, a hlásí se také k postavení dotčeného orgánu státní správy.

27. prosince 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává oznámení o pokračo vání řízení o odstranění stavby a to v plném rozsahu.

8. ledna 2013: OKD a.s. dokládá ke krajskému soudu znalecký posudek. V příloze č. 2. si dovoluji poslat mé stanovisko k posudku, které je podkladem pro právníky a zpracování vyjádření k soudu. V případě, že máte zájem také o samotný posudek (150 stran i s přílohami), tak Vám to mohu nahrát přes nějakou úschovnu a umožnit tak stáhnutí.

11. ledna 2013: Odbor životního prostředí MÚ Frenštát p. R. vydává závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s odstraněním staveb.

8. ledna 2013: Krajský soud zasílá informaci, že OKD jim předalo znalecký posudek.

14. ledna 2013: Obec Trojanovice i Obecní úřad Trojanovice podávají stanoviska k řízení a souhlasí s odstraněním staveb.

16. ledna 2013: Správa CHKO Beskydy zasílá stavebnímu úřadu souhlasné závazné stanovisko na odstranění staveb.

31. ledna 2013: Stavební úřad rozesílá účastníkům řízení informaci o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí o odstranění staveb.

4. února 2013: Obec Trojanovice zasílá krajskému soudu vyjádření ke znaleckému posudku OKD ze dne 8. ledna 2013

11. února 2013: OKD a.s. podává návrh na přerušení řízení s odůvodněním, že požádali o změnu účelu stavby na OBÚ v Ostravě.

14. a 22. února 2013: Obec Trojanovice zasílá stanovisko na OBÚ v Ostravě a stavební úřad ve Frenštátě, ve kterém je doloženo, že řízení nepřísluší OBÚ v Ostravě, ale stavebnímu úřadu ve Frenštátě p. R. a dále obec požaduje, aby stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění staveb.

5. března 2013: OBÚ v Ostravě podává obci Trojanovice informaci, že žádost OKD nebylo možno pokládat za žádost ve smyslu stavebního zákona.

8. března 2013: Obec Trojanovice informuje stavební úřad o stanovisku OBÚ v Ostravě a žádá o rozhodnutí o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát.

11. března 2013: Obec Trojanovice žádá OBÚ v Ostravě o informaci, zda neviduje novou žádost OKD a.s. týkající se staveb v areálu Dolu Frenštát.

Závěr: Celá kauza se již táhne přes dva roky, ale zatím je pro nás pozitivní. Důležitá jsou tato fakta. KÚ MS kraje zamítl odvolání OKD (díky dobré práci stavebního úřadu) a těžařům nezbylo nic jiného než podat žalobu na krajský soud. Žalovanou stranou je krajský úřad. Další důležitou věcí je, že soud nepřiznal OKD odkladný účinek žaloby, tudíž může stavební úřad pokračovat v řízení o odstranění staveb. Od tohoto okamžiku běží dvě na sobě nezávislá řízení. Za prvé soudní řízení mezi KÚ MS kraje a OKD a.s., ve které je obec Trojanovice osobou zúčastněnou a za druhé pokračuje řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát. V nejbližších týdnech očekáváme rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění staveb.

Jedná se však o velmi složité řízení, které chce čas a preciznost, aby rozhodnutí o odstranění bylo nenapadnutelné a nakonec také vykonatelné.

Věřím a jsem si jist, že vše dobře dopadne a OKD potáhne s celým svým cirkusem z pod Kozince pryč, stejně jako „spřátelená“ ruská vojska z Frenštátu p.R. Nyní záleží na tom, zda OKD bude chtít odejít s ostudou, nebo se vztyčenou hlavou.

Jiří Novotný

Bakalovy věže

Karvinský apel 2013

Doporučujeme

Dnes nám do redakce přišel tento email s žádostí o zveřejnění. Jelikož se obsah emailu týká soužití obyvatel města s těžaři, rozhodli jsme se jeho obsah přidat na náš web. Jde o znečišťování města nákladní dopravou těžařů. Pro nás v Beskydech poučné. Pro představu je to jen jeden z problémů které karvinští řeší.

Prosím o rozšíření přiložené prezentace mezi obyvateli a přáteli vašeho kraje

a tím k větší informovanosti veřejnosti o skutečnostech týkajících se vedlejších projevů

souvisejících s těžbou černého uhlí a chování některých subjektů, jež jsou s tímto

druhem podnikání spjati.

Velice děkuji za tuto malou, avšak nezanedbatelnou pomoc, neboť jistě pomůže

ke zlepšení životních podmínek lidí na karvinsku a dodržování zákonů naší vlasti

a snad i nápravě chování jistých subjektů, jakožto i k nastartování zodpovědných

úředníků k plnění své práce.

Prezentace vznikla v souladu se zákonem č.2 Listina základních práv a svobod,

a je volně šířitelná (nevztahuje se na ni zákon o ochraně osobního vlastnictví).

karvinacek@email.cz

karvinský apel 2013

Občanským sdružením se nelíbí vládní návrh novely horního zákona.

Doporučujeme

Vadí jim návrat vyvlastnění i nízké odvody z těžby

22. 1. 2013, Karviná: Česká aliance proti těžbě uhlí (ČAPTU) nesouhlasí s vládním návrhem velké novely horního zákona. Odpůrci těžby zákonodárcům vytýkají, že do zákona vrátili nedávno zrušené vyvlastnění a ani slibované navýšení odvodů z těžby není tak výrazné, jak se očekávalo. Krom toho představitelům občanských sdružení vadí také to, že stát sice řadí uhlí mezi strategické suroviny a těžbu považuje za věc veřejného zájmu, zároveň ale nevysvětluje, jak bude těžařské společnosti regulovat.

Poslanecká sněmovna v prosinci přehlasovala prezidentovo veto a přijala tzv. malou novelu horního zákona, která vyvlastňování úplně ruší. „Členové protitěžební aliance dlouho bojovali za to, aby lidé z těžbou ohrožených regionů nemuseli žít ve strachu, že je v případě nesouhlasu s těžbou jednoduše vyvlastní, jak se to stávalo v minulosti. Nedávné prosazení malé novely horního zákona, která vyvlastnění zcela vyloučila, jsme brali jako velký úspěch. V současném návrhu se ale tento strašák objevuje znovu. Vyvlastňovat kvůli těžbě by sice mohl pouze stát a nikoliv těžaři, ale i tak je to problém. Vyvlastnění by podle nás bylo přípustné pouze v nezastavěných oblastech. Sebrat člověku střechu nad hlavou kvůli těžbě v demokratické společnosti jednoduše nepovažujeme za ospravedlnitelné,“ vysvětluje Monika Heisigová, členka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem.

Představitelům ČAPTU se nelíbí také výše úhrad, které mají těžařské společnosti odvádět státu a těžbou zdevastovaným regionům. Vládní návrh zákona sice slibuje navýšení úhrad za vytěženou tunu uhlí o 150% a také zvýšení plateb za přidělené dobývací prostory, problémem ale je, že peníze se budou dále přerozdělovat mezi stát obec a nově přibude i kraj. Představitelé protitěžební aliance se na základě dosavadních zkušeností obávají, že státní i krajští politici budou schopni kvůli získání milionových příjmů obětovat těžařům další a další území. Obce, které jsou těžbou nejvíce postiženy a přicházejí o obyvatele i značnou část území, nakonec navýšení odvodů z těžby příliš nepocítí a budou pod ještě větším tlakem.

„Příjem státu a obcí z těžby národního nerostného bohatství je oproti ziskům daných soukromých společností skoro zanedbatelný. Za rok 2011 všechny těžařské společnosti dohromady odvedly státu 660 milionu korun. Jen společnost OKD ale měla v tomtéž roce čistý zisk přes 6 miliard. Navrhované navýšení je sice krok správným směrem, ale podle našeho mínění by měli těžařské společnosti odvádět 15% až 20% z tržby za vytěžené uhlí. Většina těchto peněz by se navíc měla soustředit přímo do postižených oblastí. Ti, kdo jsou těžbou nejvíc zasaženi, musí nést každodenní důsledky těžby a žít v neustálé obavě o další osud svých domovů, z navýšených úhrad nakonec uvidí jen malou část,“ uvádí Jan Rovenský z ekologické organizace Greenpeace, která se boji s těžařskou lobby dlouhodobě věnuje.

„Nechceme likvidaci všech dolů, ale postupné odstranění závislosti ČR na uhlí. Naše země není tak rozlehlá, abychom si mohli dovolit kvůli těžbě ničit další a další regiony. Do tvorby velké novely horního zákona se chceme aktivně zapojit a už od počátku upozorňovat na nedostatky, které v připravovaném návrhu zákona jsou. Protože důsledky nejen pro Beskydy by mohly být fatální, “ doplňuje Stanislav Uruba, předseda sdružení Naše Beskydy a zakládající člen aliance.

 

Členové České aliance proti těžbě uhlí (ČAPTU):

občanské sdružení Naše Beskydy

občanské sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem

občanské sdružení OPS

občanské sdružení Orlovák

občanské sdružení Kořeny

občanské sdružení Frygato – Eko

občanské sdružení Za životní jistoty

Sdružení Arnika

Jako pozorovatelé:

Greenpeace

Jako podporovatelé:

Česká pirátská strana

POZVÁNKA NA PREMIÉRU FILMU NIMBY

Doporučujeme

FILM O PARADOXECH SPOLEČNOSTI, KDE SE FIRMY SNAŽÍ PROSADIT SVŮJ SOUKROMÝ ZÁJEM JAKO ZÁJEM VEŘEJNÝ.

V tomto dokumentu vystupují jako respondenti také naši starostové, paní Zdeňka Leščišinová a pan Jiří Novotný.

V sobotu 6.10. 2012 v 18:00 v malém sále Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Trailer zde NIMBY

 

Starosta Trojanovic nekandiduje za TOP 09 a STAN

Doporučujeme

Vážení zástupci médií.

Dovoluji si Vám podat informaci, že i přes svou přítomnost v tiskovinách a na webu pana Pavola Lukši (www.pavolluksa.cz) a TOP 09, v krajských volbách za tento subjekt nekandiduji. Původně jsem přislíbil svou kandidaturu hnutí Starostové a nezávisli, ale měl jsem striktní podmínky týkající se zapracování mých připomínek, které se týkaly dolu Frenštát. Konkrétně jsem požadoval, aby v programu do voleb byly tyto věty: „Jsme zásadně proti jakékoli těžbě a těžebnímu průzkumu v dobývacím prostoru dolu Frenštát, který by znamenal ohrožení stabilního regionu a značky Beskydy. Projekt energeticky nezávislého kraje nelze spojovat se zásobami uhlí na Frenštátsku, ale s rozumným hospodařením se  surovinami.“ Toto však ze strany STAN ani TOP09 nebylo akceptováno s tím, že se nejedná o krajské téma. S tímto naprosto nesouhlasím, a považuji toto téma jako jedno ze zásadních, nejenom pro komunální a státní, ale i krajskou politiku, která by měla ovlivňovat budoucnost našeho regionu. Proto jsem z kandidátky strany, která neřeší toto zásadní téma, odstoupil již začátkem června. Osobně jsem na toto pochybení upozornil pana Pavola Lukšu i hnutí STAN a požádal jsem o nápravu, stažením nepravdivých tiskovin z distribuce, a vymazáním mého jména z kandidátek TOP 09 a STAN neboť si nepřeji, aby bylo mé jméno s tímto politickým subjektem v krajských volbách jakkoliv spojováno.

Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

Beskydy jsou zachráněny, stát se zachoval jako rozumný hospodář

Doporučujeme

Velké úsilí zástupců beskydských samospráv a neziskových organizací, které v poslední době aktivně připomínkovali návrh strategického dokumentu Státní surovinová politika ČR (SUP), přineslo své ovoce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v posledních týdnech intenzivně pracovalo na návrhu SUP, který je dlouhodobou strategií nakládání státu s nerostným bohatstvím země. Původně byla v tomto dokumentu zmíněna i potřeba prozkoumání ložiska černého uhlí pod Beskydami. Proti tomu se postavili nejen starostové obcí, ale také největší zaměstnavatelé regionu, Svaz měst a obcí, Moravskoslezský kraj, občanská sdružení i neziskové organizace.

13. srpna vyjela do Prahy delegace ve složení Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, Markéta Blinková (ODS), starostka města Rožnov p. R. a místopředsedkyně Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy), starostka města Frenštátu p. R. a Stanislav Uruba předseda o.s. Naše Beskydy. Delegace na ministerstvu průmyslu a obchodu tlumočila své požadavky s tím, že plánovaný průzkum ložiska pod Beskydami by byl praktickou přípravou k vyuhlení Beskyd a předpolím ke vzniku dalšího problémového přírodně i kulturně zdevastovaného regionu ohroženého nezaměstnaností a vysokou kriminalitou. Za místní samosprávy se svými připomínkami k dokumentu postavila také místopředsedkyně vlády Karolina Peake a ministryně kultury Alena Hanáková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se nakonec v otázce černého uhlí pod Beskydami zachovalo správně. Přístup MPO a ministra Martina Kuby byl v této otázce diskuse a následného zohlednění věcných argumentů příkladný. Požadovaný průzkum ložiska byl z dokumentu vyřazen. Stát se tímto rozhodnutím zachoval jako rozumný hospodář a zároveň vydal jasný signál k tomu, aby se mohl celý beskydský region dlouhodobě rozvíjet. Vždyť nejcennějším bohatstvím, které Beskydy mají, není uhlí, ale neporušená příroda a jedinečné kulturní tradice.

Jiří Novotný
Předseda Sdružení města a obcí na ochranu beskydského regionu

Tel: 724 189 814
starosta@trojanovice.cz

Boj o text surovinové politiky ČR

Doporučujeme

Společná tisková zpráva
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zástupci Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu se dnes 13.8.2012 sešli se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), vedenými náměstkem ministra Ing. Pavlem Šolcem. Na schůzce byl diskutován návrh surovinové politiky ČR, který je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení. Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu akcentovalo svůj zájem na vyřazení záměru geologického doprůzkumu ložiska Frenštát z návrhu surovinové politiky, a to zejména z důvodu nedostatečného legislativního zajištění záměru. Zároveň předali náměstku ministra stanovisko významných průmyslových společností působících na Frenštátsku, které nedoporučují doprůzkum ložiska. Diskutovalo se také nad dostatečností či nedostatečností dosud provedených průzkumných prací. MPO přislíbilo zpřesnění formulací návrhu textu týkajícího se doprůzkumu ložiska, včetně možnosti jeho úplného vypuštění z textu návrhu. Zástupci obou stran se dohodli na dalším jednání nad upraveným textem surovinové politiky ve druhé polovině srpna.
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. 
Novotný Jiří
starosta obce Trojanovice a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Trojanovice 210
74401
Mobil: 724 189 814
Telefon: 556 835 021

Vznikla Česká aliance proti těžbě uhlí – ČAPTU

Doporučujeme

Odpůrci těžby z celé republiky utvořili alianci

9. 8. 2012, Trojanovice: Česká aliance proti těžbě uhlí – to je název zbrusu nové koalice, kterou na včerejším společném jednání v Trojanovicích, rozprostírajících se na úpatí těžbou ohrožených Beskyd,utvořili zástupci neziskových organizací bojujících v různých koutech republiky proti rozšiřování těžby uhlí.

„Věříme, že nám nově vzniklá protitěžební aliance umožní lépe uchránit naše domovy, přírodu a životního prostor našich dětí před devastací působenou důlními společnostmi. Nelíbí se nám, jakou podporu stát těmto společnostem dlouhodobě poskytuje. Stát přichází o své nerostné bohatství a přihlíží devastaci vlastního území, zatímco těžařské společnosti vydělávají miliardy. Přestože jsou situace v jednotlivých regionech v mnohém odlišné, náš cíl je tentýž. Chceme dlouhodobě udržitelný rozvoj regionů postižených těžbou a nepřipustíme její další bezhlavé rozšiřování,“ vysvětluje důvody vzniku aliance Monika Heisigové z karvinského sdružení.

 

Hlavními aktivitami aliance jsou:

1.Společná legislativní a politická práce na komunální a celostátní úrovni

2.Společná medializace jednotlivých regionálních kauz

3.Vzájemná solidarita mezi členy aliance a výměna zkušeností

4.Zajištění jistoty pro rozvoj regionů

„Nechceme okamžitou likvidaci všech dolů, ale postupné odstranění závislosti ČR na uhlí. Nadešel čas, aby podobná aliance vznikla. Podívejte se, jak to mají zařízeno těžaři. Tykač a Bakala mají svoje spolky, nátlakové skupiny a nadace, které ovlivňují strategická politická rozhodnutí, na která doplácejí všichni občané této země. Dnes vznikla konečně aliance, která bude hájit zájmy obyčejných lidí,“ doplnil Stanislav Uruba, předseda sdružení Naše Beskydy a zakládající člen aliance.

Členové České aliance proti těžbě uhlí:

občanské sdružení NAŠE BESKYDY

občanské sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.

občanské sdružení OPS

občanské sdružení Orlovák

občanské sdružení Kořeny

občanské sdružení Frygato – Eko

Sdružení Arnika

 

Jako pozorovatel:

Greenpeace

 

 

Jako podporovatelé:

Hana Durčáková

Jana Lorencová

Česká pirátská strana

Surovinová politika – k OKD čelem, k občanovi zády

Doporučujeme

Ve středu 25.7. byl Ministerstvem průmyslu a obchodu předložen Radě Vlády návrh nové Surovinové politiky ČR.

Dokument počítá mimo jiné i s těžebním průzkumem ložiska Frenštát, který ohrožuje budoucnost regionu.

„Stát tímto krokem jednoznačně podpořil snahy těžařů a to až do té míry, že návrh vyvolává dojem, že byl vytvořen „na objednávku OKD“. Dokument obsahuje stejné formulace, které zástupci těžařů používali při jednáních se samosprávami,“ míní předseda o.s. Naše Beskydy Stanislav Uruba.

„Z pěti stránek protiargumentů, které jsme ministerstvu dodali, se v návrhu neobjevil ani jediný,“ uvedl předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný.

Celá věc působí dojmem, že nový průzkum je víc než potřebou státu přáním OKD.

Stát tento průzkum nepotřebuje, neboť geologický průzkum na ložisku Frenštát byl už v minulosti proveden v dostatečné míře a zásoby uhlí jsou známé. Jinak by tady v minulosti nemohl být stanoven dobývací prostor.

„I když jsme MPO opakovaně žádali o zdůvodnění, proč by měl mít stát zájem už prozkoumané ložisko zkoumat znovu, do dnešního dne jsme neslyšeli ani jediný argument,“ říká Novotný.

I když OKD tvrdí, že tzv. průzkum nebude mít na krajinu Beskyd a život zdejších lidí negativní vliv, opak je pravdou. I tento průzkum je už de facto těžbou se všemi jejími průvodními znaky. Zahájení průzkumu by bylo jen prvním z mnoha kroků, jak OKD dovolit udělat z Beskyd další problémový region, jakým je dnes karvinsko nebo mostecko.

Nová Surovinová politika je zatím ve fázi návrhu. Na řadě je mezirezortní připomínkové řízení. Poté, co se MPO vypořádá s připomínkami, předloží Vládě ke schválení finální verzi.

„Doufáme, že se do té doby politici a úředníci ministerstva vzpamatují a začnou hájit zájmy státu, obcí a obyvatel a přestanou jít nepokrytě na ruku OKD,“ uzavřel Novotný.

Připomínky k SUP – červen 2012

Společná tisková zpráva

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu

Obce Trojanovice

Města Frenštát pod Radhoštěm

občanského sdružení Naše Beskydy

Protitěžební koalice

Doporučujeme

Trojanovice 22.6.2012

Tento týden se na půdě obecního úřadu v Trojanovicích setkali zástupci protitěžebních aktivit z Karvinska a Beskyd. Cílem tohoto setkání byla především výměna zkušeností a informací týkajících se jejich společných problémů s aktivitami firmy OKD a.s.

„Karvinští jsou v diametrálně odlišné situaci než my, ale rozhodně nám jejich zkušenosti pomohou. Především bližší kontakt mezi našimi sdruženími a okamžitá informovanost o krocích těžařů v našich lokalitách bude přínosem,“ řekl Stanislav Uruba (NB).

Po úvodním seznámení se s prací jednotlivých organizací se začalo jednat o společném postupu a možnostech jednotného odporu proti nechtěným záměrům těžařů. Jan Nezhyba (Arnika) navrhl založení tzv. „protitěžební koalice“, která by zúčastněné organizace zaštítila.

Odpůrci těžby z Karvinska projevili zájem také o občanské aktivity boje proti dolu Frenštát a navštívili zvoničku Strážkyni Beskyd na Horečkách.

Dalším krokem této nově vzniklé spolupráce bude příprava smlouvy „Protitěžební koalice“ a stanovení jejích cílů.

 

Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.

o.s. OPS

Česká pirátská strana

Arnika

Naše Beskydy

OKD místo dodržování zákona žalují Krajský úřad

Doporučujeme

I když společnost OKD a.s. deklaruje v médiích, že zahájila odpovědnou diskusi o budoucnosti dolu Frenštát, a že hodlá dodržovat zákony, ve skutečnosti tomu tak není.

Pokud by chtěly OKD skutečně dostát zákonu, jak opakovaně tvrdí ústy svého tiskového mluvčího, musely by bezodkladně odstranit všech 53 černých staveb, které se v areálu dolu nacházejí. Do rozporu se zákonem se firma dostala už před dvaceti lety, kdy některým z těchto staveb včetně obou těžních věží vypršelo stavební povolení. OKD tedy provozují důl desítky let nezákonně.

Navíc nyní vyšlo najevo, že ani na vlastní důlní jámy zřejmě firma nemá žádné povolení. „Toto povolení neexistuje ani na MÚ Frenštát, ani na obci Trojanovice. Není dokonce ani v ústředním archivu v Praze ani v zemském archivu v Opavě, kde se archivují dokumenty báňských úřadů z let před rokem 1990. Obec Trojanovice také zažádala o informace přímo na OBÚ v Ostravě. OBÚ však informace ohledně povolení jam na dole frenštát označil za obchodní tajemství a nevydal je,“ uvedl starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Namísto toho, aby tento stav napravili, podnikají zástupci firmy veškeré kroky k tomu, aby ho zachovali. Stavební odbor nepovolil prodloužní povolení staveb, OKD se tedy obrátily na krajský úřad. Ten potvrdil nelegálnost staveb tím, že rozhodnutí stavebního odboru potvrdil.

Na 13. červen nařídil stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm ústní jednání týkající se řízení o odstranění staveb v areálu dolu Frenštát. Na jednání dorazili zástupci města Frenštátu pod Radhoštěm, obce Trojanovice, správy CHKO Beskydy, občanského sdružení Naše Beskydy i lidé, kteří v okolí dolu žijí a jsou účastníky řízení. Kdo však v zasedací síni Městského úřadu chyběl, byli zástupci majitele dolu – společnosti OKD.

K údivu všech přítomných uvedla vedoucí stavebního oboru ve Frenštátě pod Radhoštěm Marie Chromčáková, že společnost OKD podala žalobu na Krajský Úřad Moravskoslezského kraje, ve které těžaři napadají zamítnutí svého odvolání proti rozhodnutí o neprodloužení černých staveb v areálu dolu Frenštát. Zároveň požádali stavební úřad o přerušení řízení o odstranění staveb. V tomto jim úřad nevyhověl, protože neshledal k přerušení řízení žádný důvod.

Toto jednání firmy OKD je v přímém rozporu s tím, co její zástupci opakovaně deklarují. „Budeme činit kroky, které nám stavební úřad nařídí. Budeme postupovat, jak nám ukládá stavební zákon, správní řád,“ jsou slova ředitele pro HR a rozvoj revíru ing. Radima Tabáška ze dne 26. září 2011.*

Vedení města Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovic se obrátilo na ředitele OKD a. s. Klause-Dietra Becka otevřeným dopisem, ve kterém ho vyzývají, aby firma stála žalobu na Krajský úřad a skutečně zahájila slibovanou odpovědnou diskusi.

Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm 556 833 110, e-mail: starosta@mufrenstat.cz

Jiří Novotný, starosta Trojanovic 556 835 021, e-mail: starosta@trojanovice.cz

* Zápis z ústního jednání na MěÚ ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 

Otevřený dopis starostů Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic řediteli OKD a. s.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 14. 6. 2012

Vážený pane řediteli,

k našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že Vaše společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Jedná se o žalobu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje proti zamítnutí odvolání v řízení o prodloužení staveb na dole Frenštát. Toto je v hrubém rozporu s tím, co Vaše společnost prostřednictvím ředitele Ing. Radima Tabáška ve Vaší přítomnosti deklarovala na jednání dne 26. září roku 2011. Dovolujeme si citovat ze zápisu z tohoto jednání: „Ing. Radim Tabášek – Pochybení o stavbách zůstalo, zatím stavební řízení běží, až se rozhodne, budeme činit kroky, které nám stavební úřad nařídí, budeme postupovat, jak nám ukládá stavební zákon, správní řád. …. Pokud rozhodnutí nabude právní moci, tak nebude jiná šance, než to co nám nařídí rozhodnutí.“

Dále Vaše společnost také deklarovala odpovědnou diskusi se zástupci regionu jak na jednání tak později v médiích. Ovšem v případě jednání o odstranění staveb v areálu dolu Frenštát, které svolal stavební úřad MÚ Frenštát na 13. 6. ve 13:00 hodin, se žádný zástupce Vaší společnosti nedostavil. Toto nesvědčí o odpovědné diskusi.

Žádáme Vás tedy, aby Vaše společnost dostála svému slovu, stáhla žalobu, a abyste ve spolupráci s obcí Trojanovice a městem Frenštát p. R. zahájili skutečně odpovědnou diskusi nad možnostmi likvidace staveb v areálu dolu Frenštát. V opačném případě budeme nuceni konstatovat, že Vaše slovo nemá žádnou váhu a že se společnosti OKD a. s. jako partnerovi pro jednání nedá věřit nyní ani v budoucnu.

 

Zdeňka Leščišinová    starostka Frenštátu pod Radhoštěm

Jiří Novotný starosta Trojanovic

FRENŠTÁT A TROJANOVICE OSLAVILI DALŠÍ ROK BEZ TĚŽBY UHLÍ

Doporučujeme

Zvonění

Video zde

Už pět let uplynulo od happeningu na Radhošti, kterým odpůrci těžby v Beskydech symbolicky uzamkli zemi na sto let a dali tak najevo svůj nesouhlas s otevřením dolu Frenštát. Od té doby tuto událost každoročně připomíná oslava dalšího roku bez těžby. Letos bylo víc než kdy jindy co slavit. Stavební úřad ve Frenštátě zahájil řízení o odstranění obou těžních věží.

V neděli 27. května se u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách sešli obyvatelé Frenštátu, Trojanovic i dalších okolních měst a obcí, kteří tak demonstrovali svůj nesouhlas s důlní činností v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Letošní oslava dalšího roku bez těžby byla ve znamení optimismu, umíráček, který tady lidé každoročně zvoní dolu Frenštát, by letos mohl zaznít už naposled.  “Věřím tomu, že se blíží zrušení těžních věží, zasypání jam a že se blíží to, že Beskydy budou konečně svobodné,” míní starosta Trojanovic Jiří Novotný. “Ten optimismus je teď opravdu na místě. V nejbližších dnech bude pokračovat správní řízení o odstranění staveb,” uvedla starostka Frenštátu p. R. Zdeňka Leščišinová.
Za trpělivé pátrání v archivech a odhalení toho, že nejen těžní věže, ale i další desítky budov v areálu dolu Frenštát mají propadlé stavební povolení, získal ocenění Beskydská osobnost roku právě starosta Trojanovic Jiří Novotný. “Tady je zatraceně co chránit, protože kdybychom se odsud měli stěhovat nebo bychom měli nechat ty hory podkopat, byla by to skutečná a neuvěřitelná katastrofa,” prohlásil.Část oslav se odehrávala i na Markově kopci, kde postupně vyrůstá lipová alej. Každý pár stromů tady symbolizuje jeden rok bez těžby. Ta kromě zdejší krajiny ohrožuje i zaměstnanost. “Do několika málo let od zahájení těžby by došlo k ohrožení výroby, ať už je to závod Continentalu nebo Siemens Elektromotory, protože by došlo k propadu, ke snížení povrchu,” vysvětluje ředitel společnosti Siemens Elektromotory Jaromír Zapletal.Odpůrce těžby v Beskydech teď čeká možná závěrečná etapa boje, na jejímž konci by mělo být zbourání věží z dolu Frenštát. Ústní jednání ve věci odstranění staveb je naplánováno na první polovinu června.

-jur-

Aktivisté Greenpeace slezli z těžních věží Dolu Frenštát

Doporučujeme

Odkaz na originální zprávu včetně videa zde

Frenštát p.R. (Novojičínsko) – Aktivisté Greenpeace dnes odpoledne opustili vrcholky dvou těžních věží Dolu Frenštát v Beskydech. Vylezli na ně v pondělí ráno. Nepovolenou akcí chtěli ochránci přírody upozornit na globální oteplování a také riziko těžby uhlí v Beskydech. Podle policie se dopustili přestupku a hrozí jim pokuta až 15.000 korun.

Bakalovy černé stavby

Po poledni aktivisté sundali ze stěn věží dva obří nápisy „Nechceme být uhelný skanzen“ a „Zachraňme Arktidu, neničme Beskydy“. Vzápětí vyvěsili jediný „Bakalovy černé stavby“. Má upozornit na to, že areál dolů úřady považují za černé stavby a řeší se jejich případné odstranění. Pak 12 lidí postupně začalo z věží slaňovat a poslední slezli i s lany po žebřících v útrobách věží.

Dole na ně už čekala policie. „Všichni spolupracovali, předložili nám doklady. Napsali jsme si jejich totožnost. Protože jsou podezřelí z přestupku, celou věc předáme k dořešení správnímu orgánu,“ řekl ČTK mluvčí novojičínské policie Petr Gřes.

Přestupku se podle předběžného hodnocení policie aktivisté dopustili vstupem na cizí pozemek. Za to jim hrozí pokuta až 15.000 korun. Zda ji dostane každý zvlášť či dohromady jako skupina, není jasné.

„Policie i aktivisti se chovali jako profesionálové.“ řekl ČTK Michal Komárek z Greenpeace. Podle něj případné pokuty za aktivisty zaplatí organizace. S akcí a jejím výsledkem je spokojen. „Podařilo se upozornit na problematiku těžby uhlí v Beskydech. Podpora místních lidí byla velká. Cítili jsme se jako doma,“ řekl.

Zástupce společnosti OKD Marek Síbrt ČTK řekl, že firmě vznikla škoda tím, že dva dny nemohla dělat konzervační práce v areálu dolu. „Navíc na naše náklady budeme muset odstranit transparent, který na jedné z věží aktivisté nechali,“ řekl.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

AKTIVISTÉ GREENPEACE OBSADILI TĚŽNÍ VĚŽE DOLU FRENŠTÁT

Doporučujeme

Greenpeace fandila i místní školka :-)

Aktivisté hnutí Greenpeace vyšplhali na těžní věže dolu Frenštát. Pomocí transparentů, které tady rozvinuli dávají najevo svůj nesouhlas s plánovanou těžbou, která by ohrozila místní přírodu a potažmo klima celé planety. Na věžích chtějí setrvat až do úterý, na místě zasahuje policie.
Dvanácti aktivistům hnutí Greenpeace se v pondělí 28. května brzy ráno podařilo dostat na obě těžní věže dolu Frenštát.  “Jsme tady proto, že v Beskydech hrozí obnova těžby černého uhlí, podle nás je to nesmyslný plán, to černé uhlí nepotřebujeme a rozhodně nepotřebujeme ničit zdejší krásnou krajinu,” vysvětluje programový ředitel Greenpeace. “Nyní v 10 hodin máme rozbaleny oba velké transparenty, na kterých stojí Neničme Beskydy, zachraňme Arktidu a Nechceme být uhelný skanzen. Oba tyto vzkazy jsou určeny zejména panu Bakalovi, na jehož černých stavbách se nacházíme,” telefonuje přímo z jedné těžní věže člen Greenpeace Jan Rovenský.
 

Akce samozřejmě nezůstala bez odezvy společnosti OKD, která na místo přivolala policisty a báňskou záchrannou službu. “Nechceme a nebudeme jednat s někým, kdo stříhá díry v plotech a kdo lozí po cizím majetku,” prohlásil mluvčí OKD Vladislav Sobol. “Rozhodně není pravda, že bychom stříhali plot, máme fotodokumentaci k tomu, že jsme ho přelézali pomocí žebříku,” ohrazuje se Rovenský. “Pokud nevznikne nějaké ohrožení života nebo škoda na majetku a nebude nutnost použít jakýchkoli sil a prostředků k tomu, abychom je násilnou formou dostali dolů, tak k tomu nepřistoupíme,” řekl mluvčí novojičínských policistů Petr Gřes.Aktivisté ze čtyř zemí, mezi kterými jsou i čtyři dívky, zatarasili přístupové cesty. Na vrcholech obou věží jsou odhodláni zůstat až do úterního poledne.

Noční pohled

5. výročí „Uzamčení země valašské na 100 roků“

Doporučujeme

Vážení kolegové, sousedé, přátelé Beskyd,přijměte naše pozvání na oslavu pátého výročí „Uzamčení země valašské na 100 roků“.
V neděli 27.5.2012 ve 14:00 oslavíme u Zvoničky na Horečkách další krásný rok bez těžby uhlí pod našimi domovy.
U zvoničky na Vás, jako každoročně, čeká slavnostní program, poznávání přírody Horeček – procházka pro děti s výkladem pana Šulgana a nově právnická poradna Ekologického právního servisu.
Ti nedočkaví mohou přijít už v 11:00 na frenštátský kopec Marek, kde zasadíme další pár lip do Stoleté aleje.

Pozvánka

A věřte, že oslavovat máme co. Je to možná naposledy, kdy v den výročí UZV pojedeme na Horečky kolem těžních věží! V brzké době bude zahájeno řízení o odstranění nepovolených staveb v areálu dolu OKD.

Srdečně zvou organizátoři
o.s.NAŠE BESKYDY

P.S.: podívejte se na fotoalbum Davida Šrubaře z Uzamčení země valašské na

Cesta k likvidaci Dolu Frenštát otevřena

Doporučujeme

 Krajský úřad nevyhověl odvolání OKD proti rozhodnutí frenštátského Stavebního úřadu, který zahájil řízení o odstranění černých staveb na Dole Frenštát

Několik měsíců čekaly beskydské samosprávy s napětím na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který se měl vyjádřit k budoucnosti desítek nepovolených staveb v areálu dolu Frenštát. Mezi objekty, které zde stojí už 20 let na černo, patří i obě těžní věže. V této záležitosti už před několika měsíci rozhodl na podnět obce Trojanovice Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, když zamítl žádost OKD o prodloužení doby trvání staveb do roku 2031. Těžební firma se proti tomuto rozhodnutí odvolala k vyšší instanci, tedy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

V pátek 4. května zaslal Krajský úřad městskému úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm rozhodnutí, ve kterém odvolání OKD zamítá a potvrzuje rozhodnutí Stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Toto zásadní rozhodnutí vrací celou záležitost k frenštátskému Odboru výstavby a plánování.

„Až obdržíme spisovou dokumentaci s nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, oznámíme pokračování tohoto řízení a svoláme ústní jednání, ke kterému budou přizváni účastníci řízení a dotčené orgány,“ nastínila další postup vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát pod Radhoštěm Marie Chromčáková.

I když se OKD ještě může proti rozhodnutí Krajského úřadu odvolat ke správnímu soudu, nebude mít toto odvolání odkladný účinek.

Některé z celkem 53 černých staveb v areálu Dolu Frenštát pronajímá společnost OKD třetím osobám. Místním podnikatelům je město připraveno v této situaci pomoci.

„Pokud by to bylo třeba, nabídneme jim pronájem náhradních prostor, které jsou v majetku města, tak aby svou činnost nemuseli přerušovat,“ řekla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová’.

TZ města Frenštát pod Radhoštěm

DEN ZEMĚ VE FRENŠTÁTĚ PŘIPOMNĚL HROZBU TĚŽBY UHLÍ

Doporučujeme

Pondělí, 23 duben 2012 10:41

Oslava Dne Země se ve Frenštátě pod Radhoštěm nesla v duchu protestů proti plánům na otevření černouhelného dolu. Centrum volného času zorganizovalo celodenní program pro školy i širokou veřejnost. Jeho součástí bylo vyhodnocení výtvarné soutěže, besedy, divadlo i koncert. Oficiálně byl do provozu uveden i nový skatepark.
Oslavy Dne Země získávají rok co rok na stále větší popularitě. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se letos konaly hned na několika místech. Dopolední program v kinosále byl určen základním školám, které soutěžily o nejhezčí obrázek na téma krajina s doly a bez nich. “Sešlo se asi 30 – 40 výkresů, myslím si, že soutěž splnila svůj účel, protože děti namalovaly krajinu, jak ony samy říkaly, která vypadá škaredě a krásnou krajinu bez věží OKD. Měla svůj smysl a myslím, že až se bude pořádat příští rok, přihlásí se mnohem více škol,” vyjádřil svůj názor i přání v jednom organizátor akce Jiří Hauser ze Střediska volného času.
Na existenci těžních věží v Beskydech mají mladí malíři jednoznačný názor. “Já bych je zboural, zasypal doly, aby se nepropadala zem, dal tam podpěry, aby se to nepropadlo a postavil tam něco, ať to není tak škaredé,” řekl na adresu těžních věží vítěz jedné z kategorií Michal ze ZŠ Záhuní.

Pro děti z Frenštátu i z Trojanovic byly připraveny i besedy na téma ochrany přírody. Ta první je seznámila s činností ekologické organizace Greenpeace a s tím, jak může každý z nás přispět ke zlepšení životního prostředí. “Každý může začít od sebe, můžete začít tím, že budete třídit odpad, tím, že budete pořizovat efektivnější a úspornější spotřebiče, tím, že přesvědčíte rodinu k tomu, aby si pořídila solární kolektory, fotovoltaické panely, popř. nějaké větrníky a vyráběla si elektřinu sama,” uvádí několik příkladů člen Greenpeace Jaromír Vavroch.

Odpolední program přilákal všechny milovníky pohybu na kolech a kolečkách ke Středisku volného času, kde byl oficiálně zahájen provoz nového skateparku. Své triky na moderních rampách předváděli jezdci na in-line bruslích, skateboardech, koloběžkách i kolech. Cílem této aktivity bylo mimo jiné upozornit na to, že pokud to s ochranou přírody myslíme vážně, měli bychom častěji nechávat auta doma a k přepravě využívat ekologičtější prostředky.

-jur- Monitor24

Projekt na ochranu velkých šelem v Beskydech zvítězil ve finále mezinárodní soutěže

Doporučujeme

Český projekt, který má pomáhat návratu vzácných šelem do Beskyd, vyhrál světovou soutěž o grant od evropské outdoorové asociace.

Návrh Hnutí DUHA Olomouc se v konkurenci 74 projektů dostal po posouzení odbornou porotou do finále utkání, které pořádá European Outdoor Conservation Association (EOCA): neziskové organizace evropské asociace outdoorových firem. Ve finále kategorie Nature, kterou podporuje německý National Geographic, soutěžilo celkem šest projektů z celého světa.
O konečném pořadí pak rozhodla česká a světová veřejnost v hlasování na internetu, když dala projektu Hnutí DUHA bezmála třetinu všech hlasů.

Hnutí DUHA Olomouc se ochranou vzácných šelem v Beskydech zabývá už deset let. Právě zkušenosti, odborné výsledky a originální metoda boje s pytláctvím tzv. vlčích hlídek jsou důvodem, proč se návrh probojoval až do finále.

„Je to neuvěřitelný úspěch. Zpočátku jsme ani nevěřili, že bychom mohli uspět v tak silné konkurenci. Rysi nebo vlci patří mezi nejvzácnější klenoty naší přírody. Náš projekt je má chránit před pytláky a napomoci jejich návratu do českých hor. Je pro nás velkým závazkem, že v silné konkurenci náš projekt zvítězil. Velmi nás těší, že lidé chtějí, aby se velké šelmy do naší přírody vracely a že nám v tom pomohli.Všem, kteří naši práci v hlasování podpořili, velmi děkujeme, řekl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc.

Vítězný projekt Hnutí DUHA spočívá v pokračování úspěšných vlčích hlídek, které chrání vzácné šelmy před pytláky, nebo mapování pohybu vlků a rysů na obou stranách česko–slovenské hranice. Důležitou součástí jsou také programy na školách a vzdělávací projekty v horských obcích. Více o práci, kterou Hnutí DUHA Olomouc v projektu chystá, najdete na www.selmy.cz/ochrana/eoca. Zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí zapojit do práce vlčích hlídek, mají možnost vyplnit přihlášku na www.selmy.cz.

Nezisková organizace EOCA sdružuje 70 společnosti z celé Evropy, které podnikají v outdoorovém sektoru. Jejím cílem je podporovat projekty, jež přispívají k zachování zdravého prostředí k životu každého z nás a divoké přírody. Soutěž o nejlepší projekty organizuje každý rok. Projekt Hnutí DUHA Olomouc byl jedním ze tří v tomto roce nominovaných českým zástupcem -firmou Rock Point a.s. ve spolupráci s asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh. Více na www.outdoorconservation.eu/about-us.cfm.

,,Máme obrovskou radost, že se nám podařilo získat podporu pro tento velmi zajímavý projekt a opět tak do České republiky přinést významné finanční prostředky pro ochranu přírody. Naše radost je o to větší, že se o získání grantu rozhodovalo v celoevropském veřejném hlasování, což je dokladem jak kvality projektu samotného, tak naší společné schopnosti pro hlasování získat část české společnosti. Za dobu našeho pětiletého členství je to již čtvrtý, námi podporovaný projekt, který grant od EOCA dostal. Pro naši firmu je to obrovská motivace v tomto snažení pokračovat. Byli bychom moc rádi, kdyby se granty od EOCA staly stabilním zdrojem financí pro neziskový sektor v ČR. Děkujeme všem, kteří projekt v hlasování podpořili,“ řekl Tomáš Skala z firmy Rock Point.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh realizuje s firmou Rock Point národní kolo této soutěže od počátku jejího zapojení do EOCA. Jsme rádi, že se v rámci mezinárodní konkurence nominované organizace dokáží prosadit. I tento rok připravujeme národní kolo a vítězství projektu Hnutí DUHA Olomouc je skvělou motivací pro ostatní ekologické organizace, které dosud se svým zapojením váhaly,dodala Zdeňka Šimková z Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Tanya Bascombe, hlavní manažerka EOCA, řekla:

„Byla to skutečně náročná soutěž. V jednom momentě odděloval první čtyři projekty rozdíl pouhých 240 hlasů. Ovšem Hnutí DUHA odvedlo úžasnou práci při mobilizaci svých příznivců a nakonec zvítězilo s náskokem více než dvou tisíc hlasů. Jsme nadšeni, že můžeme podpořit tak nepostradatelný projekt a těšíme se na spolupráci při jeho realizaci.“

Kontakty:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, miroslav.kutal@hnutiduha.cz tel. 728 832 889

Zdeňka Šimková, Zelený Kruh, zdenka.simkova@zelenykruh.cz, tel:732 126 370

Tomáš Skala, Rock Point a.s., tomas.skala@outdoorconcept.cz

STAROSTOVÉ JEDNALI O DOLE FRENŠTÁT S MINISTREM KUBOU

Doporučujeme

Důl Frenštát se dostává na program jednání vrcholných politiků. Před několika dny navštívila Beskydy vicepremiérka Karolína Peake, pár dnů na to jednali starostové beskydských měst a obcí o tomto tématu s ministrem průmyslu Martinem Kubou.
Ministr průmyslu a obchodu Kuba

Ministr průmyslu a obchodu Kuba. Foto: vlada.cz

V úterý 24. ledna se starostové Rožnova a Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem sešli s ministrem průmyslu Martinem Kubou, aby s ním řešili otázky spojené s dolem Frenštát. “Ta schůzka byla dojednána z podnětu pana premiéra, se kterým jsme se setkali v záměru loňského roku,” konstatovala starostka Frenštátu p.R. Zdeňka Leščišinová.

Na jednání zazněly názory starostů na současnou energetickou politiku státu. “Pokud vyvážíme uhlí prostřednictvím soukromých společností a do rozpočtu státu se nevrací patřičné peníze, tak je to špatně,” vyjádřila společný názor představitelů samospráv starostka Rožnova p.R. Markéta Blinková.
Starostové se s ministrem shodli na tom, že stát musí v prvé řadě zaručit efektivní prosazování zájmů svých občanů. „Tím, kdo rozhoduje o budoucí surovinové a energetické koncepci země a potažmo také o tom, jakých zdrojů se bude využívat, je stát. Určitě to nebudou soukromé společnosti. A to samozřejmě platí i v případě Dolu Frenštát,“ zdůraznil během setkání ministr průmyslu.
Do poloviny letošního roku chce ministerstvo předložit vládě ke schválení aktualizaci surovinové i energetické koncepce. “Pořád se bavíme o tom, aby tam nejen těžba, ale i průzkumná ražba nebyla obsažena, aby důl Frenštát zůstal jako zásoba černého uhlí a k tomu všechna ta jednání směřovala,” vysvětlila Zdeňka Leščišinová.

Ministr průmyslu chce o situaci kolem dolu Frenštát dále jednat, přislíbil, že region navštíví. “My bychom byli velmi rádi, kdyby se této schůzky na našem území zúčastnil i ministr životního prostředí Chalupa, jehož jméno tam taky zazněla,” vyjádřila své přání Markéta Blinková.Podle informací kanceláře ministra průmyslu by se zmíněná schůzka měla uskutečnit v horizontu jednoho či dvou měsíců.
Monitor24 -jur-

Krajští úředníci drží basu s OKD

Doporučujeme

Ve středu 18. 1. 2012 pošle obec Trojanovice řediteli krajského úřadu Moravskoslezského kraje stížnost na konkrétní úředníky, kteří se podepsali pod stanovisko k záměru ražby průzkumného díla na Dole Frenštát (viz. příloha). Toto vyjádření si od odboru životního prostředí vyžádala společnost OKD proto, aby se mohla v případě průzkumné ražby vyhnout řízení EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí).

Ve stanovisku úředníků, které vychází vstříc těžařům, je celá řada nepřesností. Stanovisko nezohledňuje všechny dopady vlivu ražby na životní prostředí a v neposlední řadě se úředníci vyjadřují k činnostem, které jsou pouze v kompetenci správy CHKO Beskydy.

Obávám se, že stejně vstřícný přístup k těžařům, jako měli v minulosti úředníci OBÚ v Ostravě, se teď přesunul i na půdu Moravskoslezského kraje. Beskydské samosprávy už v minulosti ukázaly, že se hodlají aktivně bránit proti úředníkům, kteří porušují zákony. Připomeňme jen, že v prosinci 2011 podaly obce trestní oznámení na konkrétní úředníky OBÚ v Ostravě. Proto se nyní ve stížnosti adresované řediteli Krajského úřadu poukazuje také na trestně právní rovinu jednání jeho podřízených.

Proto žádám ředitele Krajského úřadu v Ostravě o dozor nad zákonným postupem a dodržováním platných předpisů a to i proto, že úředníci krajského stavebního odboru by měli v nejbližší době rozhodnout o budoucnosti černých staveb v areálu dolu Frenštát, které už více než 20 let stojí a jsou užívány proti podmínkám stavebního povolení a bez platného kolaudačního rozhodnutí.

Mgr. Jiří Novotný

starosta obce Trojanovice a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu

Příloha:

Stížnost pro porušení zákona Krajským úřadem ve věci vydání stanoviska a žádost o dozor nad zákonností postupu v odvolacím řízení

Předána dnes Krajskému úřadu MS kraje v 9.00 datovou schránkou

KÚ_stížnost pro porušení zákona+žádost o dozor_16-01-12_PC

Ohlédnutí za rokem 2011

Doporučujeme

Nepovolené stavby

Rok začal tím, že obec Trojanovice podala na stavební úřad ve Frenštátě p. R. návrh na zahájení řízení o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát. Z obecního archivu byly vytaženy veškeré doklady týkající se dolu. A byl zjištěn šokující fakt. Přes padesát staveb včetně těžních věží, skladu výbušnin, vrátnice, hal apod. mělo být již odstraněno před 22 lety. Proto byly nejdůležitější dokumenty zkopírovány a s žádostí o odstranění staveb předány na stavební úřad. Stavební úřad ihned zahájil řízení o odstranění staveb. Bylo svoláno veřejné projednání, kam se dostavil právník OKD a požádal o prodloužení. Na dotaz, jak se hodlá OKD vyrovat s tím, že tyto stavby stále provozuje a dokonce pronajímá, odpověděl že není kompetentní k tomuto hovořit. Na dotaz, zda existují projektové dokumentace od staveb, odpověděli, že dokumentace se hledají. Nicméně právník OKD požádal o prodloužení všech staveb. K této žádosti doložil také podpůrné stanovisko OBÚ (Obvodní báňský úřad) Ostrava, ve kterém se píše, že těžní věže jsou nutné pro zachování stanoveného konzervačního režimu z roku 1994, který byl platný do roku 2003, kdy byl prodloužen na neurčito (na pořád). Stavební úřad pozastavil řízení o odstranění staveb a zahájil řízení o prodloužení staveb. Následně nařídil OKD doložit podklady do konce července. OKD podklady doložilo včetně nesouhlasného závazného stanoviska správy CHKO. Proti tomuto stanovisku však OKD podalo podnět na přezkum k Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo však neshledalo důvody pro přezkum stanoviska a stanovisko potvrdilo. Stavební úřad pomocí ju- dikatur a usnesení Nejvyššího soudu ČR vyhodnotil situaci tak, že stanovisko CHKO je pro rozhodování závazné, kdežto stanovisko OBÚ je pouze podpůrným stanoviskem. Po tři čtvrtě roku vydal rozhodnutí o neprodloužení staveb v areálu Dolu Frenštát. Jedná se o vyhranou velkou bitvu, ale ne ještě celou válku. Rozhodnutí nabývá právní moci až po 15 dnech (po uzávěrce novin) a OKD má možnost se ještě odvolat ke Krajskému úřadu a poté ještě k soudu. Pokud rozhodnutí bude potvrzeno, bude pokračovat přerušené řízení o odstranění staveb a Trojanovice a celé Frenštátsko by se tak konečně zbavilo těchto nechtěných staveb.

Trestní oznámení na OBÚ

Státní úředníci jsou postižitelní, pokud způsobí někomu značnou škodu nebo značný prospěch. V našem případě máme důkazy o tom, že OBÚ jako státní úřad trvale nadržuje OKD a vydává roz- hodnutí, která vyhovují této společnosti a poškozují obce a občany. První rozhodnutí, které je ve prospěch OKD, je stanovení konzervačního režimu z roku 1994. Toto rozhodnutí bylo vystaveno v době, kdy těžní věže neměly již 5 let stát. V roce 2002 si OKD nechalo udělat od Báňských projektů dokumentaci na likvidaci obou těžních jam zásypem tzv. výpěrku (kamenná odpadní haldovina po těžbě). Projekt je podrobný a je podpořen předními báňskými odborníky, kteří ve svých posudcích uvádějí, že tento způsob konzervace zajistí ložisko a umožní následné obnovení funce jam. K této konzervaci však není potřeba těžních věží. Nicméně OBÚ opět neřešil legálnost staveb v areálu a v roce 2003 prodloužilo stávající konzervační režim na neurčito. Když obec podala začátkem letošního roku žádost o odstranění staveb, tak OBÚ opět podpořil stávající konzervační režim místo toho, aby báňští a státní úředníci tlačili OKD k tomu, ať se se situací vypořádá jinak, například výše uvedeným zásypem jam.

Již nebylo možné se dále dívat na to, jak státní úředníci, kteří mají jednat ve prospěch státu a občanů, jednají pouze ve prospěch soukromé těžební společnosti a poškozují obce i občany. Trestní oznámení bylo doplněno také o odborné a znalecké posudky, které dokazují, že vznikla občanům a obci škoda velkého rozsahu, která je již postižitelná odnětím svobody na 1 až 5 let.

Schůzky s vedením OKD a průzkumná ražba

V roce 2011 proběhly také schůzky s nejvyšším vedením OKD. Schůzky se vždy zúčastnilo minimálně šest starostů obcí. První schůzka byla ze strany OKD velmi vstřícná. Bylo mimo jiné řečeno, že se OKD bez obcí nepohne a že proto musí s obcemi spolupracovat. Druhá schůzka byla již tvrdší a ze strany OKD velmi razantní. OKD nás nejdříve seznámilo s velmi pochybným průzkumem veřejného mínění, který sice zpracovala agentura STEM, ale zcela vycházel ze špatných vstupních dat. Počet oslovených respondentů byl kolem jednoho tisíce. Proti tomu jsme postavili petici za zrušení a zasypání Dolu Frenštát s 25 tisíci podpisy. Dále nás vedení OKD seznámilo s projektem průzkumu ložiska, o kterém tvrdí, že neznamená těžbu. Jedná se o totožný průzkum, o který si požádali v roce 2004 a který se po dlouhých třech letech podařilo zrušit. Podle báňských odborníků se jedná o faktickou otvírku dolu.

Energetická koncepce

Letošní rok byl také ve znamení tvorby energetické koncepce. V původní koncepci, vytvořené již za vlády Jana Fischera, bylo napsáno, že o ložisku Frenštát má rozhodnout především těžař. Pokud splní veškeré zákonné podmínky, může provést otvírku a ložisko vytěžit. Proti tomuto jsme se ostře ohradili. Poukazovali jsme na fakt, že uhlí pod zemí je státu, tudíž o něm těžař nemůže a nesmí rozhodovat. Také je zde fakt, že největší zaměstnavatelé regionu, Siemens a Continental, kteří zaměstnávají 3500 lidí, stojí na dobývacím prostoru. Jakákoliv zmínka o těžbě může odklonit investice mateřských závodů jinam.

Na náš tlak byl za vlády Petra Nečase ministrem průmyslu a ob- chodu ing. Martinem Kocourkem vypracován nový návrh. Navrhoval prozkoumat ložisko a zahájit těžbu v roce 2030. Opět jsme se vzbouřili a zahájili jednání se všemi dotčenými představiteli. Zjistili jsme si nové informace o hospodaření státu a tyto jsme využili pro jednání. Dnes se zhruba polovina vytěženého černého uhlí vyváží za hranice státu. Za posledních šest let se vyvezlo, po odečtení dovozu, černé uhlí za 68 miliard Kč. Toto má skutečně velmi daleko ke koncepčnímu plánování! Navíc si za suroviny může stát vzít max. 10% z prodejní ceny v momentě, kdy jej firma po vytěžení prodá. Ovšem složitým propočem, který je v rukou báňského úřadu, se z 10% stanou pouhé promile. V minulém roce tak stát získal z veškerého vytěženého nerostného bohatství v ČR pouhých 660 mil. Kč, což je částka pod rozlišovací schopnost Ministerstva financí.

V kontextu těchto faktů zjišťujeme, že vytěžit frenštátské uhlí nyní není potřeba. Pomocí těchto argumentů se podařilo dosáhnout toho, že se v energetické koncepci o frenštátském uhlí vůbec nepíše.

Závěr

OKD se nepohlo za posledních 20 let ani o kousek. Toto je důležitý fakt, který snad konečně přesvědčí vedení této firmy, aby zrušilo nepovolené stavby a uhlí potřebné pro budoucí generace nechalo prozatím v zemi. Letošní zápas o naše Beskydy byl skutečně velmi náročný, ale úspěšný.

Jiří Novotný

Cedule CHKO Beskydy doplatila na svou popularitu.

Doporučujeme

Krátce po odvysílání pořadu Ta naše povaha česká s podtitulem „Uhlí už nechceme!“ zmizela z pole před areálem Dolu Frenštát (OKD) cedule označující hranici CHKO Beskydy. Tuto ceduli zasadili 9. dubna 2008 společně se správou CHKO Beskydy, členy sdružení Naše Beskydy a starosty Frenštátu a Trojanovic, také poslanci, zastupující Výbor pro životní prostředí Parlamentu České republiky.

Dnes odpoledne k nám do redakce přišla fotografie, která prokazuje, že se nebohá cedule nestala obětí zloděje nýbrž vandala.

Pravdou je, že se tato cedule často objevuje na záběrech reportérů píšících o absurdním umístění dolu přímo na území CHKO (naposledy si cedule zahrála v dokumentu „Uhlí už nechceme!„). Jenže absurdní  není umístění cedule, ale dolu. Ano, na záběrech reportérů opravdu nevypadá důl v pozadí za znakem CHKO moc dobře. Nejspíš chtěl onen vandal, tuto absurditu napravit, ale pravděpodobně mu nedošlo, že by z onoho místa měly zmiznout těžní věže a ne cedule.

 

Uhlí už nechceme!

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/411235100011021-uhli-uz-nechceme/

autor článku: Stanislav Uruba

 

 

Premiér Petr Nečas podpořil starosty z Beskyd v jejich boji proti otevření černouhelného dolu Frenštát.

Doporučujeme

Tisková zpráva o.s. Naše Beskydy, 25.11.2011

Premiér Petr Nečas podpořil starosty z Beskyd v jejich boji proti otevření černouhelného dolu Frenštát.

Ve čtvrtek 24.11. 2011 přijal premiér Petr Nečas starosty Rožnova a Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Tématem dlouho připravované schůzky byla aktuální situace na dole Frenštát.

„Premiér nás ujistil, že je zásadně proti otevření dolu i proti zahájení průzkumné ražby,“ uvedla starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. Premiér uvedl, že toto své stanovisko zastává už deset let.

„Petr Nečas nás ubezpečil, že budoucnost regionu rozhodně nevidí v hornické činnosti, ale v rozvoji lehkého průmyslu a cestovního ruchu,“ citoval předsedu vlády starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Premiér dále starostům slíbil, že zorganizuje jejich setkání s novým ministrem průmyslu Martinem Kubou.

Starosty měst a obcí v dobývacím prostoru dlouhodobě trápí snaha OKD o otevření dolu. „Společnost podniká všechny kroky k tomu, aby získala povolení k hornické činnosti. Důl Frenštát přitom leží v CHKO, existence těžních věží a hrozba těžby černého uhlí poškozuje značku Beskydy,“ vysvětlil Novotný důvody, proč starostové o schůzku s premiérem usilovali.

 

Starostové jsou také znepokojeni tím, že úředníci OBÚ systematicky protěžují OKD a umožňují jim hornickou činnost, přestože stavby v areálu dolu včetně těžních věží nemají platné stavební povolení. Na úředníky OBÚ proto před několika dny podali trestní oznámení.

Stanislav Uruba

předseda o.s. Naše Beskydy

 

Černé stavby na dole Frenštát musí zmizet

Doporučujeme

8. 11. 2011 vydal stavební úřad ve Frenštátě p. R. „Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení trvání dočasných staveb v  k. ú. Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm do roku 2031, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání“. Jedná se o více než 50 objektů v areálu dolu Frenštát včetně obou důlních věží.  Rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD ještě nenabylo právní moci a OKD se proti němu může odvolat. Stavební úřad, jakožto nezávislý státní orgán, opět potvrdil, že dočasné stavby stojí v areálu dolu Frenštát bez řádného povolení a měly by být odstraněny. Tedy, že zákony platí stejně pro všechny.

Co předcházelo rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD:

Důvodem žádosti OKD o prodloužení trvání dočasných staveb na dole Frenštát bylo zahájení řízení o odstranění dočasných staveb, ke kterému Stavební úřad ve Frenštátě p. R. přistoupil na základě podnětu obce Trojanovice z ledna 2011. Tehdy obec Trojanovice poukázala na skutečnost, že se v areálu dolu Frenštát nacházejí desítky dočasných staveb, kterým uplynula doba trvání a žádala stavební úřad o zahájení kroků vedoucích k jejich odstranění. Podle obce Trojanovice zde došlo k porušení zákona, a to minimálně ve dvou případech. OKD prostřednictvím dočasných staveb, které v areálu dolu stojí prakticky na černo, zajišťuje tzv. konzervační režim dolu. Dále, některé černé stavby pronajímá OKD soukromým firmám a tímto se neoprávněně obohacuje.

Stavební úřad poté skutečně dle zákona zahájil  řízení o odstranění dočasných staveb v areálu dolu Frenštát. Toto řízení bylo v dubnu 2011 přerušeno na základě už výše zmíněné žádosti těžařů o prodloužení doby trvání sporných staveb v areálu dolu do roku 2031.

OKD dostalo čas do 1. srpna 2011 předložit Stavebnímu úřadu podklady, které by prokázaly oprávněnost jimi předkládané žádosti.

OKD tyto podklady předložilo ve stanoveném termínu včetně souhlasného stanoviska Obvodního báňského úřadu (OBÚ) a závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO). Správa CHKO se k dalšímu prodloužení doby trvání dočasných staveb na dole Frenštát staví nesouhlasně.

OKD k prvnímu srpnu 2011 také požádalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o přezkum zamítavého stanoviska CHKO s podezřením na podjatost. MŽP neshledalo k přezkumu důvod.

OKD v říjnu 2011 podalo na základě § 136 správního řádu podnět na vyřešení rozporných stanovisek mezi OBÚ, který prodloužení dočasných staveb podpořil a Správy CHKO Beskydy, která prodloužení zamítla.

8.11. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm žádost  OKD zamítl.

Mgr. Novotný Jiří

starosta obce Trojanovice

Mobil: 724 189 814

Telefon: 556 835 021

E-mailstarosta@trojanovice.cz

Webwww.trojanovice.cz