Báňská správa s největší pravděpodobností porušila zákon

Obvodní báňský úřad v Ostravě, který povolil ražbu průzkumného díla, zřejmě podle dopisu z ministerstva životního prostředí, porušil zákon. Jedná se o zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Ministerstvu životního prostředí sice nepřísluší hodnotit zda postup žadatele (OKD a.s.) a báňské správy je v souladu se zákonem, ale je napováženou, že báňská správa a OKD a.s. pro svůj záměr, který se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy tvrdí, že nepotřebuje posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Jak může státní báňská správa, která se má starat o to aby záměry težebních společností byly v souladu se zájmy občanů, ignorovat doporučení ministerstva životního prostředí. Lze se pouze dohadovat, kdo tahá za nitky na Obvodním báňském úřadě v Ostravě. Občané Beskyd to ale na 100% nejsou. Dopis z ministerstva životního prostředí ke stažení …/odkaz/1