Volby v obci Pstruží

Vzhledem k tomu, že obec Pstruží patří do dobývacího prostoru Trojanovice pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje, bude patrně zajímat Vaše čtenáře, jak dopadly volby v naší obci. Občané opětovně dali najevo, jak moc si „přejí těžbu nerostných surovin u svých domovů, jak moc si přejí těžbu plynu v Beskydech“. Volby vyhrála KDU – ČSL, jejíž volební program byl představen na předvolebních setkáních s občany a také v letácích. Leader vítězné strany a současný starosta Ing. Kraut vedl svou kandidátku do předvolební soutěže mimo jiné také s těmito předvolebními vizemi: „…budeme usilovat, aby bylo dodrženo doporučení Ministerstva životního prostředí v záležitosti nedoporučení těžby plynu v Beskydech a aby těžba karbonského plynu neznečišťovala naše čisté prostředí“. Díky jasnému předvolebnímu programu, kde na 1. místě je zdravé a klidné bydlení a ochrana životního prostředí, řekli lidé tomuto programu své ano. Sdružení občanů SVÍTÁNÍ V BESKYDECH, které vzniklo jako reakce na obnovení těžby plynu v Beskydech, nestihlo sestavit vlastní kandidátku, nicméně do voleb kandidovali 2 naší členové, každý na jiné kandidátce. Ukázalo se, že je lhostejné, za kterou stranu náš člen kandiduje, oba totiž byli našimi občany vybráni do zastupitelstva obce. Pstruží tedy svobodně zvolilo ČISTĚ PROSTŔEDÍ PRO SVÉ KLIDNÉ BYDLENÍ. Před zastupiteli je nyní odpovědný úkol – dostát předvolebním slibům, pro které je občané zvolili do čela své obce. SVÍTÁNÍ V BESKYDECH, o.s. srdečně gratuluje Vašemu občanskému sdružení k vítězství ve volbách v Tojanovicích a ve Frenštátě. U nás ve Pstruží budou bojovat za čistotu v Beskydech minimálně 2 členové našeho O.S. a vítězná KDU – ČSL, která bude jistě chtít naplnit svůj volební program. Ještě několik slov k tiskové konferenci o Pstruží: Přípravný výbor občanského sdružení SVÍTÁNÍ V BESKYDECH již déle než rok opakovaně požaduje po představenstvu a dozorčí radě OKD, a.s. a OKD DPB, a.s. přesné složení plynu a kapalin a množství, které hodlají těžaři v naší vsi, v obytné zóně vypouštět. Požadovali jsme také rozptylovou studii, případně E.I.A., či jiné dokumenty, které by opravňovaly vypouštět těkavé organické látky v naší obci. Dodnes jsme dostali odpovědi neúplné, tedy skoro žádné. V těchto dnech jsme se přes sdělovací prostředky dověděli, alespoň kusé informace. Rádi se s Vámi o ně rozdělíme: 1. FM Deník, dne 19.10.2006 napsal: cituji – Z předávací stanice jsou podle Jančíka uvolňovány dvě skupiny znečišťujících látek. „Jedna je metan a druhá jsou vyšší uhlovodíky, ale ty, které se vyskytují v karbonském plynu, jsou velmi málo toxické“ 2. V odvysílaném REPORTU dne 18.10. redaktorka Famfulíková uvádí, že „jsou vypouštěny málo toxické vyšší uhlovodíky a zmíněný metan“ 3. MF Dnes, dne 19.10.2006 citovala Petra Jančíka: „…Laicky řečeno, například metan by vybuchnul jedině tehdy, když by někdo raketou či zápalnou světlicí strefil do oblasti asi metr v průměru kolem komína stanice, a to v době, kdy tam bude zrovna metan ve velké koncentraci. Pro dokreslení uvádím, že zmíněný komín, který může bouchnout při použití zábavné pyrotechniky v jeho blízkosti, se nachází pouze několik metrů od nejbližších (až desítek metrů u nejvzdálenějších) obytných zahrad 12 domků, jejíchž obyvatele o tomto nebezpečí dříve vůbec nevěděli, a ve víře, že bydlí v zóně určené k bydlení a ne k těžebnímu podnikání, stejně jako ostatní občané, používali zábavnou pyrotechniku minimálně v čase vánočním. Komín je také umístěn pouze několik metrů od veřejné silnice, chodníku a autobusové zastávky, kde, tak jak to bývá, mládež často se zábavnou pyrotechnikou manipuluje. Komín vypouští, dle Ing. Jančíka „pouze málo toxické látky“, ale v zahradách, několik metrů od zdroje znečišťování, si denně hrají malé děti. Ing. Jančík sice argumentuje malou toxicitou a malým množstvím, občané Pstruží, ale ve volbách jasně dali najevo, že chtějí bydlet v čistém prostředí. Máme v naší obci dost svých toxických látek, nevidíme žádný důvod, proč by nám musela tyto „málo toxické látky“ (dle vyjádření Ing. Jančíka) přidávat do našich zahrad cizí těžební společnost!