Starý vrt způsobuje obecné ohrožení !

Na louce na hranici Trojanovic a Frenštátu, nadohled od těžních věží OKD, již poněkolikáté došlo k samovznícení plynu unikajicího ze starého průzkumného vrtu. Na místě zasahovali několikrát hasičské sbory až z Nového Jičína. Tentokrát se nic nestalo. Místo podrobně prozkoumali odborníci ze zásahové jednotky Severomoravských plynáren a Policie. Bylo zjištěno, že plyn neuniká z plynovodu, který je od kritického místa vzdálen cca dvacet metrů, ale pravděpodobně ze starého již nepoužívaného průzkumného vrtu, který byl zřejmě neodborně zakonzervován. Společnost OKD se touto problematikou neobtěžovala zabývat a ústy mluvčí Breiové se od tohoto vrtu již předem distancovala. Jak může dopadnou průzkumná ražba, kterou hodlá OKD na Dole Frenštát razit? Jakmile se její vliv v budoucnu projeví náhodou na povrch, tak se bude OKD zřejmě opět od celé záležitosti distancovat.

Beskydy znovu na čas ochráněny !

Dnes 13.2.2007 přišlo rozhodnutí z ČBÚ v Praze. Ten rozhodl ve věci „Průzkumné ražby na Dole Frenštát“ – správní řízení zrušil a předal již podruhé k opětovnému projednání a rozhodnutí zpět na OBÚ do Ostravy. Kdo z nás dostane tolik šancí napravit zpackanou práci? OBÚ ano, byť již dvakrát nezákonně rozhodl ve prospěch OKD. Nejdůležitější zjištění ze spisu k této kauze je, že OKD nejen že nemá povinnost provádět průzkumnou ražbu na dole Frenštát, ale nemá na ni ani žádný právní nárok! Pevně věříme, že si pánové z OBÚ v Ostravě vzali z dosavadního vývoje ponaučení a uvědomili si, že veřejnost, dotčené obecní úřady a o.s. NAŠE BESKYDY sledují každý jejich krok. Rovněž doufáme, že si úředníci konečně prostudovali naše zákony a už ví, že k povolení průzkumné ražby je zapotřebí posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Dnes již víme, že má smysl se bránit zvůli úřadů a upozorňovat na nezákonná rozhodnutí. Došlo na naše slova. Pravdu jsme měli my, kteří jsme neúnavně psali připomínky do správního řízení a ne OBÚ potažmo OKD. Teď, kdy Rada města Frenštát pod Radhoštěm ustanovila jako svůj poradní orgán tzv. „Komisi za zrušení a zasypání Dolu Frenštát“ a kdy začínáme spolupracovat kromě specializovaných odborníků i s ostatními nevládními organizacemi, jsme stále silnější a odhodlanější chránit Beskydy před bezohledným drancováním. Rozhodnutí ČBÚ z 13.2.2007 k nahlédnutí … /odkaz/1

Konference klimatologů v Paříži

Je na 90 procent jisté, že lidstvo může za globální oteplování Mohou lidé za oteplování planety Země? Velká vědecká konference o klimatických změnách se včera v odpovědi na tuto kontroverzní otázku výrazně přiklonila k odpovědi ANO. Odstartovala tak kampaň, jejímž cílem je chránit Zemi před předpovídanými následky oteplování. Na pařížskou konferenci klimatologů naváže jednání politiků z více než padesáti států včetně Česka, nad kterým má záštitu francouzský prezident Jacques Chirac. Cílem je vznik nové organizace při OSN, která by se klimatickými změnami zabývala. Evropský komisař Stavros Dimas navíc vyzval EU, aby závěrům přizpůsobila svou politiku. Vědci, kteří vypracovali pařížskou studii, však varují, že změny klimatu (za které podle nich může člověk) mohou mít strašné důsledky. Průměrná teplota se podle nich do roku 2100 zvedne až o 6,3 stupně. Ledovce budou tát a zvýšení hladin oceánů o 58 až 140 centimetrů může zkomplikovat životy stovek milionů lidí žijících u pobřeží. V jiných oblastech, například v Číně, Africe a Austrálii, zase vypukne ohromné sucho, které bude lidi vyhánět jinam.