Uzamčení země Valašské na 100 roků

/odkaz/2 /odkaz/3 Již před více než dvěma lety se podepsalo pod Petici za zrušení a zasypání dolu Frenštát více než 25 000 lidí. Bohužel se od té doby pramálo změnilo. Proto v sobotu 19.5. 2007 dojde na památném Radhošti k velkému srocení valašského lidu ku příležitosti historickému aktu Uzamčení země Valašské na sto roků. Občanské sdružení NAŠE BESKYDY společně s Valašským královstvím vydalo /odkaz/1. Pod tento dokument se k dnešnímu dni podepsali starostové 19 měst a obcí našeho regionu. Součet obyvatel signatářských měst a obcí tak činí k dnešnímu dni přes 100 000. Dekret o Uzamčení země Valašské ve většině případů také schválila městská a obecní zastupitelstva. Místní samosprávy tímto jasně vyjádřily svůj souhlas s aktivitami našeho sdružení a deklarovaly, že se budou aktivně zasazovat všemi zákonnými prostředky o zrušení a zasypání dolu Frenštát. Tak mohutná vlna jednoznačného odporu proti přítomnosti dolů v Beskydech nemá obdoby. Tento protest je jasným signálem nejen pro těžaře, ale především pro politiky. – „Přestaňte hájit pouze vlastnická práva soukromého těžebního gigantu a začněte konečně chránit majetek a práva těch, kteří vás volili!!“ Všichni, kterým záleží na budoucnosti našich hor, přijďte v sobotu dopoledne na Pustevny. V 10:00 hodin vyrazí pod vlajkami měst a obcí z Pusteven na Radhošť průvod, v jehož čele ponese regiment Valašských portášů dekret o Uzamčení země Valašské. Přítomni budou starostové měst a obcí, představitelé sdružení a spolků, osobnosti z oblasti veřejného, politického a kulturního života. Celé procesí bude mít na trase 3 zastavení, kde bude přečten dekret. Před polednem dorazí průvod ke kapli Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště, kde proběhne slavnostní program. Po posledním přečtení dekretu bude listina obřadně uložena do kamenných základů radhošťské kaple. Přijďte podpořit dobrou věc a staňte se účastníky historické události!

AKCE SALAMANDR II – Pomozte mapovat obojživelníky!

O.s. NAŠE BESKYDY vyhlašuje druhý ročník mapování obojživelníků na frenštátsku. Vyzýváme všechny milovníky živé přírody, aby se připojili k této významné akci, která pomůže zmapovat výskyt vzácných druhů žijících v Beskydech. Výsledky mapování nám významně pomohou v boji proti těžebním aktivitám pod Radhoštěm. Jak na to? V informačním centru na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm je k dispozici mapa zájmového území. Přijďte a vyberte si svou lokalitu, kterou zmapujete. Stáhněte si Formulář /odkaz/1 a postupujte podle jeho pokynů. Jako číslo napište: živočich příjmení pořadové číslo, např. žába Blažková 1., čolek Blažková 2. apod. K rozpoznávání obojživelníků Vám pomůže /odkaz/2 z přednášky pana Zwacha. Potom vyplněný formulář s nalezenými živočichy + fotodokumentaci (každá fotografie očíslovaná stejně jako v hlášení) odešlete na email nasebeskydy@email.cz . Pozor – jako předmět uveďte SALAMANDR II. A to je vše. Přejeme Vám krásné procházky jarní přírodou. Členové o.s. NAŠE BESKYDY

Zrušením licencí pro OKD, se bude zabývat Energetický regulační úřad

Dne 28.3.2007 převzal Energetický regulační úřad podnět ke zrušení licencí na výrobu a distribuci plynu pro OKD, DPB, a.s. Podnět byl podán občanem obce Pstruží, Petrem Ptáčkem, jehož rodinný dům s obytnou zahradou se nachází jen 5 m od předávací stanice, kterou si OKD, DPB, a.s. pro svou činnost pronajalo. Obec Pstruží leží ve vymezeném území pro něž má OKD, DPB, a.s. licenci na distribuci plynu. Sušení, filtrace a odorizace plynu, ke kterým ve stanici v Pstruží dochází, jsou však hornickou činností. Právní zástupkyně pana Ptáčka, Sandra Podskalská, k tomu uvádí: „Energetický zákon rozlišuje pojmy výroba a distribuce plynu. Výrobnou plynu je pak zařízení na výrobu a těžbu plynu a další nezbytná pomocná zařízení. Úpravu plynu, prováděnou v Pstruží, která je hornickou činností, nelze považovat za pouhou distribuci plynu. Jsem toho názoru, že je ve stanici provozována výrobna plynu.“ Výrobnu plynu však lze provozovat pouze v provozovnách, schválených Energetickým regulačním úřadem při udělování licence. V seznamu provozoven, pro něž má OKD, DPB, a.s. udělenou licenci však Pstruží nefiguruje. Podatel podnětu, Petr Ptáček k tomu dodává: „Na dveřích stanice je cedulka s názvem provozovny, která by se měla nacházet v Paskově – divize Povrchová degazace.“ Důvodem pro zrušení licencí je skutečnost, že OKD, DPB, a.s. nemá potřebné povolení k hornické činnosti – úpravě nerostů. Nelze rovněž vyloučit, že zemní plyn unikající při jeho sušení ze stanice má navíc nepříznivý vliv na zdraví okolních obyvatel i na jejich majetek. „Dále dochází k porušování energetického zákona též tím, že je výroba plynu prováděna v neschválené provozovně.“ dodává k tomu Podskalská. Energetický regulační úřad by měl do 30 dnů rozhodnout, zda řízení o zrušení licencí udělených OKD, DPB, a.s. zahájí. „Jsou zde dány jasné důvody při jejichž naplnění úřad musí licenci zrušit, nemá na vybranou.“ uzavírá Podskalská. Poznámka redakce: Tak si zase počkáme, zda státní instituce rozhodne podle zákona, nebo se zase najde nějaká cestička, jak vyhovět těžařům. Pro novináře: Fotografie v tiskové kvalitě – na požádání na zde

Plyn znovu ohrožuje Trojanovice!

Policie ČR ve Frenštátě pod Radhoštěm znovu vyšetřuje únik nebezpečného vysoce výbušného metanu v katastru obce Trojanovice ze špatně zlikvidovaného průzkumného vrtu. O samovolném úniku tohoto plynu informoval policii jeden místní občan. Obec okamžitě na místo vyslala své pracovníky, aby změřili složení unikajícího plynu. Jednoznačně byla potvrzena přítomnost metanu. Situace je obdobná jako u minulého případu, na který upozornil starosta Trojanovic pan Jiří Novotný. „Nebezpečný plyn uniká ze země, pravděpodobně ze starého, špatně zlikvidovaného, průzkumného vrtu,“ tvrdí starosta. Tento případ je ale mnohem nebezpečnější, neboť místo samovolného vyvěrání plynu se nachází ve svahu v lese, kde jsou ideální podmínky ke vzniku obrovského lesního požáru. Navíc se v blízkém okolí nacházejí rekreační objekty, které mohou být vážně ohroženy. OKD se od prvního případu okamžitě distancovalo. Kauzu prvního nálezu unikajícího plynu „řeší“ Obvodní Báňský Úřad v Ostravě již více než měsíc, zatím pouze označením nebezpečného místa červenobílou páskou. Otázka zní – co se musí stát, aby se začala tato neúnosná situace konečně řešit a kolik takovýchto míst se ještě objeví? Přesnou lokalizaci místa starého vrtu neuvádíme z bezpečnostních důvodů.