Uzamčení země valašské na sto roků

Valaši brání zemi svých předků a prapředků. Odpůrci těžby se rozhodli symbolicky uzamknout svou zemi na sto let. Za vysokého zájmu médií jsme tímto originálním způsobem upozornili na hrozbu otevření černouhelného dolu Frenštát. Přestože OKD stále prohlašuje, že těžbu uhlí v dohledné době neplánuje, jejich postup svědčí o pravém opaku. „Našim záměrem je udržet zájem veřejnosti. Těžba černého uhlí ve frenštátské kotlině stále hrozí,“ popsal smysl demonstrace mluvčí sdružení Naše Beskydy a současně frenštátský radní Mgr. Tom Káňa. Happening přijeli podpořit i ministr životního prostředí Martin Bursík či poslanci za Stranu zelených Věra Jakubková a Přemysl Rabas. Po salvě z historických zbraní, o kterou se postarali členové valašského sboru portášského, přivítal ministr několik stovek přítomných, kteří pak vyslechli text Dekretu o uzamčení země valašské na sto roků, pod který se podepsali zástupci 24 měst a obcí a také představitelé několika organizací a sdružení. „Čtyřiadvacet měst a obcí představuje obrovskou sílu 187 tisíc občanů. Ve většině obcí podporu pamfletu schvalovalo zastupitelstvo,“ připomněl předseda o.s. Naše Beskydy. Po přečtení byla listina nesena průvodem s vlajkami signatářských měst a obcí na horu Radhošť, kde byla spolu s prohlášeními jednotlivých měst a obcí slavnostně uložena do trezoru se čtyřmi zámky. Klíče dostali „na sto let“ do úschovy starostové Trojanovic, Frenštátu a Rožnova a pan ministr jako zástupce vlády. „Jsem poctěn, že mi byla svěřena ochrana jednoho z klíčů, určitě ho budu opatrovat a s patřičným vysvětlením ho jednou předám svému nástupci,“ slíbil Bursík. Bezprostředně poté byl trezor uložen do základů kaple Cyrila a Metoděje a zazděn. Časová schránka může být znovu otevřena až za sto let. Věřme, že až se tak stane, budou naši potomci stejně jako my shlížet z Radhoště na neporušenou krajinu plnou života a ne na vystěhovaná města a vesnice uprostřed zrekultivovaných hald.

uzamčení země1UP uzamčení země2UP uzamčení země3UP uzamčení země

Běž do … ču… blby! – Tak po tomhle určitě netoužíme :)

Řešení pracovního úrazu na dole ČSM ve Stonavě u Karviné Divadelní komedii s prvky absurdního dramatu připomíná nahrávka řešení pracovního úrazu na dole ČSM ve Stonavě u Karviné. Zvukový záznam přibližuje drsné a místy vulgární jednání mezi vedoucím pracovníkem dolu a zaměstnancem, který nahlásil pracovní úraz. Tak si to /odkaz/1 Pro lidi neznalé ostravského prostředí a místní mluvy může být rozhovor ostrý od začátku do konce. Gradace rozhovoru v jeho druhé části však zaskočí pravděpodobně i otrlé vyznavače hornického argotu. Pokud by chtěla redakce MF DNES citovat celý rozhovor, připomínal by článek, kvůli tečkám, nahrazujícím sprostá slova, slabikář psaný v Brailově písmu. „To mi chceš řict, že včera tam byl abnormalně větší bordel než normalně?“ zněla jedna z nejslušnějších vět nadřízeného v dialogu. „Proč jsi to nenahlasil předem?“ ptá se nadřízený. „Zpozoroval jsem to, až jsem spadl,“ zní odpověď postiženého. „Ale to je chyba,“ letí mu v ústrety logicky nevyvratitelná replika zveřejněná na internetu. Tato a podobné další ale rychle ustupují stále silnějšímu křiku nadřízeného, který vrcholí slovy „běž do pi… bo ti šlehnu a budeš mrtvy hned ču… blby,“ a doslova vojenským příkazem: „Skončil jsem, odchod,“ který celou nahrávku uzavírá. „OKD: Všechno je jinak“ Ne všechno, co zazní na internetu, je ale ve skutečnosti tak, jak to na první pohled vypadá. A stejně není podle tvrzení Věry Breiové, mluvčí OKD, vše v pořádku ani u zmíněné nahrávky. „O té nahrávce víme, kolovala na intranetu už několik týdnů,“ řekla Věra Breiová. „Ten člověk, který ji nahrál byl kdysi zaměstnancem OKD, pak odešel a pak se zase vrátil. Opět chtěl dát výpověď, ale to jsme mu, kvůli zajištění jednotlivých směn, mohli dovolit jen s dvouměsíční výpovědní lhůtou,“ pokračovala Věra Breiová s tím, že pracovník poté zinscenoval pracovní úraz a s nahrávacím zařízením obcházel jednotlivé vedoucí pracovníky. Dva se měli chovat slušně, výsledek třetího rozhovoru je znám z internetu. „Potom šel s nahrávkou za odboráři a s jejich pomocí se s vedením domluvil na okamžité výpovědi dohodou a gentlemanské dohodě, že nahrávku zlikviduje. To ale neudělal,“ dodala Věra Breiová. Nahrávka se paradoxně objevila v době, kdy společnost OKD vydala firemní etický kodex. „Pokud měl někdo se vztahy k zaměstnancům problémy, musí své chování změnit. Na druhou stranu ale může mít porušení bezpečnostních předpisů v dole tragické následky, takže bych se nedivil, kdyby byl viník bez servítků „seřván“ komentoval již dříve vznik etického kodexu v OKD generální ředitel OKD Josef Goj. „Samozřejmě, že ředitel dolu ČSM, kde se událost stala, měl s pracovníkem, který v záznamu vystupuje, rozhovor, ve kterém mu vysvětlil, že se takto nemůže nechat vyprovokovat,“ dokončila Věra Breiová. Běž do pi.. bo ti šlehnu a budeš mrtvy hned ču.. blby. Skončil jsem, odchod! nadřízený horníka Poznámka o.s.NAŠE BESKYDY: O pravdivosti vytáček mluvčí OKD Věry Breiové a ředitele Josefa Goje si udělejte obrázek sami. Převzato z iDnes.cz