Uzamčení země Valašské v parlamentu ČR

V Úterý 19.června se vypravila delegace z Valašska do poslanecké sněmovny ČR. Delegace, složená se zástupců města Frenštátu, obce Trojanovice, OS Naše Beskydy a CHKO Beskydy, přijela předat dekrety o uzamčení země Valašské poslancům přímo do sněmovny. Dekrety byly osobně předány téměř všem poslancům včetně premiéra Topolánka, předsedy sněmovny Vlčka a předsedy opoziční ČSSD Paroubka. O dekrety, a situaci kolem dolu Frenštát, byl velký zájem také ze stran médií, která byla ve sněmovně přítomna (viz. /odkaz/1 TV Nova). Dekrety, pod které se podepsalo 25 měst a obcí, které zastupují bezmála 200.000 obyvatel, měly připomenout poslancům, jak velký je odpor proti hrozící hornické činnosti na dole Frenštát. V rámci návštěvy Prahy bylo také navštíveno Ministerstvo životního prostředí. Tuto schůzku se vedoucími odboru geologie zorganizoval ministr Martin Bursík a záštitu nad schůzkou převzala poslankyně Jakubková. Na schůzce zástupci OS Naše Beskydy upozorňovali na opakované protizákonné jednání OBÚ v Ostravě. Dále bylo upozorněno na to, že báňské úřady by neměly mít povolovací pravomoce na průzkumná díla, ale měly by být pouze inspekčními orgány. Povolovací pravomoce by pak měly převzít ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu, a zároveň by se měly zvýšit pravomoce dotčených měst a obcí. Bylo také přislíbeno, že schůzky na ministerstvu budou pokračovat, zvláště pak na legislativním odboru, který by mohl spolupracovat na změnách patřičných právních norem.