Velký úspěch všech odpůrců těžby v Beskydech

Dne 29.6. 2007 vydal ČBÚ rozhodnutí o zastavení řízení ve věci povolení hornické činnosti na dole Frenštát spočívající v ražbě průzkumného díla. Toto rozhodnutí znamenánejen pro občanské sdružení NAŠE BESKYDY, místní samosprávy ale i pro všechny obyvatele našeho regionu velké vítězství. Byl to právě původní neúspěšný záměr OKD těžit ve zvláštním dobývacím prostoru Trojanovice I pyn, posléze nahrazený ražbou tzv. průzkumného díla. Před více než třemi lety začal organizovaný odpor občanů a místních samospráv proti výše zmíněným krokům těžařů, jejichž realizace by byla předstupněm k těžbě uhlí pod Beskydami.. Opakovaně se tři roky účastníci řízení o povolení hornické činnosti (místní samosprávy, občané i nevládní organizace) odvolávali proti rozhodnutí OBÚ k ČBÚ a ten jakožto nadřízený orgán na základě věcných pochybení ostravských báňských úředníků několikrát vrátil celý případ zpět OBÚ na stůl k přepracování. Naposledy se tak stalo 12 února 2007. Mezi tím podnikalo občanské sdružení NAŠE BESKYDY spanilé jízdy do parlamentu, senátu na ministerstva i pod okna kanceláří ČBÚ. Jasně a nahlas jsme protestovali proti postupu báňské zprávy a její úzké součinnosti s těžaři. Díky těmto aktivitám začaly být orgány báňské zprávy velmi opatrné v dalších krocích. ČBÚ 10.května 2007 vydal rozhodnutí o přerušení řízení do 15 června 2007, tak aby mělo OKD čas dopnit žádost k ražbě průzkumného díla. V původní žádosti chybělo místo kde bude vyvážen odval z předmětné ražby – vytěžená hlušina (původně chtěli zavézt Píšovu dolinu), dále přesný popis a dokumentace spolu s výsledky zjišťovacího řízení – zda bude uvedený záměr posuzován dle zákona o vlivu díla na životní prostředí č.2001/100 Sb. Společnost OKD se dostala do situace, kdy nebyla schopna ve stanoveném termínu svou žádost doplnit. OKD proto dne 25. května požádalo o prodloužení lhůty potřebné k doplnění výše uvedené dokumentace o jeden rok tedy do 15 .6. 2008! Vzhledem k tomu, že takovýto postup nemá oporu v zákoně OBÚ musel celé řízení zastavit. Všichni společně jsme vyhráli velice důležitou bitvu, ale válka pokračuje. Jediné co jsme v tuto chvíli získali je čas, který bude potřeba beze zbytku využít k přípravě na další steč. OKD bude nepochybně snažit, aby si podruhé nevylámalo zuby a žádost o ražbu průzkumného díla dopilovat do stavu kdy se OBÚ nebude bát bouchnout pod ní své kulaté razítko.