Návrh novelizace horního zákona – Otevření druhé fronty

V červnu roku 2007 obdržel obecní úřad v Trojanovicích informaci od Judr. Kužvarta o připravované novelizaci horního zákona. Od léta loňského roku započalo OS NAŠE BESKYDY zastoupené předsedou Stanislavem Urubou, spolu se starostou Trojanovic Mgr. Jiřím Novotným, poslankyní Věrou Jakubkovou, odborníky z ekologického právního servisu a legislativním odborem Ministerstva životního prostředí, usilovně pracovat na návrhu změn horního zákona. Iniciátorem novelizace horního zákona, který je v mnoha ohledech zastaralý je Ministerstvo životního prostředí. Díky enormnímu úsilí výše uvedených stran se podařilo na základě podkladů ze tří klíčových schůzek, které proběhly na podzim roku 2007na půdě Poslanecké sněmovny a Ministerstva životního prostředí, zpracovat novelizaci horního zákona. Celkem se tato novelizace týká čtyř zákonů: zákon 44/1988 (horní zákon), zákon 61/1988 (zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě), zákon 62/1988 (zákon o geologických pracích) a zákon 282/1991 (zákon o České inspekci životního prostředí). Nyní se má k navrhovaným úpravám horního zákona vyjádřit OBÚ a Ministerstvo obchodu a průmyslu, poté budou o novelizaci rozhodovat zákonodárci. Horní zákon v současné podobě vychází z podstaty, že těžař je vlastně stát. Je pravdou, že tak tomu v době, kdy většina paragrafů horního zákona vznikala skutečně bylo. Ta doba se nazývala reálný socialismus. Dnes je horní zákon naprosto nevyhovující a uplatňování paragrafů dle šablony diktátu socialistického státu, který dnes umně využívají soukromé těžařské společnosti je v dnešní době v rozporu se zdravým rozumem. Ba co více, v mnoha případech dochází k přímému porušování práv a svobod občanů i místních samospráv. Návrh na novelizaci horního zákona je jen začátkem dlouhého legislativního boje. Prakticky otevíráme druhou frontu. Čeká nás období, kdy se k navrhovaným změnám budou na jedné straně vyjadřovat odborníci i takzvaní „odborníci“ na straně druhé politici, kteří se i pod tlakem uhelné lobby nebojí zaříznout do živého, ale také jejich kolegové příznivci povrchových úprav „politici – kosmetici“. Na závěr je nutno říci, že nejsme v tomto boji zdaleka osamoceni a už vůbec se nejedná o boj s větrnými mlýny, naopak… naši iniciativu novelizace horního zákona přímo podpořilo 30.obcí a 41. nevládních organizací z celé České republiky. Na nás občanech je neustat aktivně hájit svá práva a postarat se o to, aby nás nahoře, tam kde se bude jednat bylo pořádně slyšet.