KONTRASTY v Ostravě

O.s. Naše Beskydy ve spolupráci s GOLF CLUB OSTRAVA si Vás dvolují pozvat na vernisáž výstavy fotografií KONTRASTY, která se koná 21. 2. v 17 hodin, v Galerii SPORT, HD Metalurg, U studia 29, Ostrava- Zábřeh. V následující dnech je výstava přístupná vždy od 10 do 22 hodin, až do 13.4.2008. Rádi bychom touto výstavou návštěvníky dovedli k zamyšlení, v čem se liší krajina těžbou nezatížená a krajina po těžbě, či v dobývacím prostoru obecně. Těšíme se na setkání s Vámi.

O těžbu v Beskydech se vede tichá válka

Poměry okolo Dolu Frenštát může změnit novela horního zákona * Připomínky k ní podali majitelé dolů i ochránci přírody Halasné šermování pomyslných zbraní ve sporu o více než 800 miliónů tun černého uhlí pod Beskydami vystřídala tichá válka, která však může mít dalekosáhlejší následky než petice či dohadování přes média. Sdružení Naše Beskydy se už řadu měsíců připomínkami podílí na chystané novele horního zákona, která by zcela změnila podmínky fungování těžařů na Frenštátsku. Ostravsko-karvinské doly však také daly připomínky a návrh novely považují za nekvalitní. Sdružení, jehož členové vedou i radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Trojanovicích na Novojičínsku, se například snaží, aby existovala časová lhůta od stanovení dobývacího prostoru do povolení těžby. Pokud by se těžařům nepovedlo lhůtu dodržet, o dobývací prostor by přišli, což by prý mohlo platit i zpětně. To by v Beskydech zcela zvrátilo poměry. Dobývací prostor zde byl stanoven v létě 1989, tedy ještě před společenskými změnami v zemi. „Jenže tehdy OKD patřily státu a dosavadní zákon bral těžební společnost jako stát. Nyní to však je firma patřící soukromým osobám, a navíc by OKD musely při stanovení dobývacího prostoru splnit mnohem více požadavků než v roce 1989,“ uvedl předseda sdružení Stanislav Uruba. Navrhují konec předkupního práva Rovněž by se mohla změnit zavedená praxe, že v dobývacím prostoru, což je v případě Dolu Frenštát téměř čtyřicet kilometrů čtverečních, měli těžaři předkupní právo na výkup státních pozemků. „To mělo platit jen pro povrchové doly, ale při schvalování slůvko povrchové záhadně vypadlo ze zákona. Přitom pro hlubinnou těžbu firma všechny pozemky v dobývacím prostoru nepotřebuje,“ řekl Uruba a dodal, že těžaři této možnosti zneužívají. „Když se jim zachce, tak mohou blokovat rozvoj uvnitř dobývacího prostoru, a vyvíjejí tak na obce určitý tlak.“ Vladislav Sobol z tiskového odboru OKD potvrdil, že o chystané novele horního zákona vědí a poslali k němu řadu připomínek. „Návrh má mnoho odborných vad. Tak důležité právní normy, jako je horní zákon, by se podle našeho názoru neměly měnit nekoncepčně, navíc formou takzvaného přílepku ke zcela jinému zákonu,“ řekl Sobol. Ministerstvo životního prostředí však název přílepek odmítá. „Nejedná se o žádný přílepek, ale spíše o jakýsi balíček novelizace horní legislativy, a to spolu s novelou zákona o geologických pracích a novelou zákona o hornické činnosti. Přílepkem se obvykle nazývá nepřímá novela něčeho prostřednictvím legislativní změny čehosi úplně jiného. V tomto případě jde zkrátka o komplexnější změny legislativy upravující hornickou a geologickou činnost,“ řekl mluvčí ministerstva Jakub Kašpar s tím, že zákon předloží k posouzení vládě do konce března. Historie uhelného sporu 1945 – padesáti vrty zjištěno, že dobyvatelné sloje uhlí o průměrné mocnosti 3,6 až 5 metrů se nacházejí v hloubce 900 až 1300 metrů 1981 – byly vyhloubeny dvě průzkumné, zhruba kilometrové jámy a řada pozemních staveb chystaného závodu Frenštát-západ1989 – federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru 1991 – po společenských změnách v zemi byly práce na zahájení těžby zastaveny a důl zakonzervován 1997 – tehdejší generální ředitel OKD Ivan Dzida představil nové plány na vytěžení ložiska uhlí, iniciativa zredukována na Důl Frenštát 2004 – založeno občanské sdružení Naše Beskydy, které si dalo za cíl ochránit Beskydy od těžby černého uhlí 2006 – v komunálních volbách se členové sdružení dostali do vedení radnic ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Trojanovicích 2004–2008 – i díky sdružení se OKD nepovedlo získat povolení ražby průzkumné štoly nebo stanovení dobývacího prostoru pro těžbu plynu vázaného na uhlí.

S bojem proti těžbě uhlí v Beskydech neustávají

Frenštát pod Radhoštěm – V boji proti těžbě v Beskydech je Občanské sdružení Naše Beskydy zase o krůček dál. Více nadějí si slibuje alespoň od připravované novelizace horního zákona. Novelizace tří vzájemně provázaných zákonů, tedy geologického, horního a o hornické činnosti připravilo Ministerstvo životního prostředí. Sdružení Naše Beskydy se v minulém roce zapojilo do několika setkání, kdy se navrhované změny připravovaly. Podle mluvčího Ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara se v případě tohoto sdružení jednalo především o předkupním právu. „Od tohoto sdružení, ale i od několika dalších, přišel podnět k omezení předkupního práva těžebních organizací na státní pozemky,“ poukázal Kašpar. A i to tedy novelizace řeší. „Navrhujeme omezit dosavadní předkupní právo těžebních organizací na státní pozemky. K tomuto návrhu přispěl i fakt, že se vyskytly pokusy těžebních organizací požadovat paušálně všechny státní pozemky v hranicích dobývacích prostorů bez ohledu na vlastní potřeby těžby, například v oblasti Frenštátu. Takový postup může vést ke zbytečným spekulacím s pozemky. Zatímco v případě povrchové těžby má zvláštní oprávnění těžebních organizací svůj význam a zůstane zachováno, v případě hlubinné těžby není převod pozemků do vlastnictví organizace nutný. Možné účinky na povrchu jsou ve druhém případě minimální, navíc horní zákon případné škody řeší,“ uvedl Kašpar jednu z mnoha nejdůležitějších změn. Občanské sdružení kritizuje především zastaralost horního zákona. „Dnes je horní zákon naprosto nevyhovující a uplatňování paragrafů dle šablony diktátu socialistického státu, který dnes umně využívají soukromé těžařské společnosti je v dnešní době v rozporu se zdravým rozumem. Ba co více, v mnoha případech dochází k přímému porušování práv a svobod občanů i místních samospráv,“ upozornil místopředseda sdružení Naše Beskydy Marian Žárský pro Frenštátský zpravodaj. „Návrh na novelizaci horního zákona je jen začátkem dlouhého legislativního boje. Prakticky otevíráme druhou frontu,“ dodal Žárský s tím, že iniciativu novelizace horního zákona přímo podpořilo 30 obcí a 41 nevládních organizací z celé České republiky. K novelizaci by se nyní měl vyjádřit Obvodní báňský úřad a Ministerstvo obchodu a průmyslu a do vlády by měl být zákon předložen v březnu