První výročí Uzamčení země valašské se neslo ve slavnostním duchu

O. s. NAŠE BESKYDY se v sobotu 31. května v rámci „Oslavy prvního výročí uzamčení země valašské na 100 roků“ postaralo o pestrý program, který probíhal na Pustevnách přímo před historickým Libušínem.(video /odkaz/1) Nad cimbálovou muzikou Radhošť z Trojanovic, která hrála ty nejznámější valašské pecky byl vztyčen transparent s jasnou výzvou těžařům „Nevrtejte se v Beskydech“. Od 10. hodiny dopolední byl v rámci akce přichystán zajímavý program. Děti se mohly svést zdarma na koních, které na Pustevny přivezli členové jezdeckého klubu Trojanovice, přesně v 10:30 vyrážela od Libušína „super objevitelská expedice pro děti i dospělé“ pod vedením pracovníka správy CHKO Beskydy Františka Šulgana. Ten zavedl malé objevitele k mořskému oku, ve kterém žijí hned tři druhy vzácných čolků, ukázal dětem sádrové odlitky stop rysa, vlka i medvěda a nakonec se pod jeho odborným dozorem mohly děti spustit na laně do jedné z beskydských jeskyní, v níž nalézá útočiště několik druhů netopýrů. Zatím co se z některých dětí stali velcí objevitelé, jiné i se svými rodiči tvořili ojedinělé umělecké dílo. Šlo o 12 metrů dlouhý obraz, který společně kreslili procházející návštěvníci akce. Pod uměleckým vedením známého ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka domalovávali lidé do obrazu, jemuž dominovala panem Dudkem malovaná silueta Beskydských hor to, co by si v Beskydech přáli mít. Během asi dvou tvůrčích hodin se na jeho vzniku podílelo několik desítek lidí. Lidé malovali ovce, medvědy, ale také například lidi a auta. Ve 12:00 hodin následovala slavnostní část programu. Hned na začátku byl vyznamenán titulem „Rytíř Valašského Královstvjá“ Ing. František Šulgan ze správy CHKO Beskydy za svůj dlouholetý přínos k ochraně Beskydské přírody a za dlouholetý boj proti plánovaným aktivitám těžařů v Beskydech. Z rukou předsedy o.s. NAŠE BESKYDY Stanislava Uruby převzal památeční kovanou valašku z kovárny pana Šimurdy ze Zubřího. Po tomto slavnostním aktu následovaly proslovy přítomných hostů, kteří přišli akci podpořit. Vedle místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka, poslankyně Věry Jakubkové a poslankyně Kateřiny Jaques vystoupila také ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová, starostota Rožnova p.R. Jaroslav Kubín, starosta obce Trojanovice Jiří Novotný a člen rady města Frenštát p.R. Tom Káňa. Od všech řečníků se dostalo našemu občanskému sdružení jednoznačné podpory a zcela jasně zaznělo, že proti takto odhodlanému odporu místních samospráv, orgánů státní správy a nevládních organizací nemá uhelná lobby v nejbližších letech v Beskydech šanci na úspěch. Po skončení projevů se půl hodiny po poledni účastníci akce vydali z Pusteven na Radhošť, kde si v předsálí kaple Cyrila a Metoděje připomněli uzamčení země valašské přečtením „Dekretu o uzamčení země valašské na 100 roků“ a zápisem do pamětní knihy. Ještě tentýž den, tedy v sobotu 31.5 2008 se uskutečnila jedna významná a vpravdě historická událost. V 17 hodin byl na Markově kopci ve Frenštátě p.R. zasazen první pár lip, počátek „Stoleté aleje“. Za každý rok bez těžby uhlí v Beskydech zde přibude jeden pár stromů. Za 99 let by tak měla Markův kopec krášlit alej 200 různě vzrostlých stromů. Tohoto aktu se opět zúčastnil ministr životního prostředí Martin Bursík. Nad péčí o alej převzalo záštitu zahradnictví Graseko, jehož majitel si považuje tuto službu za čest. Děkujeme. Závěrem zbývá jen dodat, že oslava prvního výročí uzamčení země valašské na 100 roků naprosto předčila naše očekávání. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této veleúspěšné akce podíleli.