STOP TĚŽBĚ

Dnešním dnem tj. 21.9.2008 jsme se připojili k středoškolskému projektu Stop těžbě na portále http://stoptezbe.ic.cz/blogs/ . Tento projekt inicioval student Daniel Kocum z SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově. Cílem projektu je sdružovat lidi z oblastí kde je akutní problém a hrozby zbytečné těžby uhlí, uranu, kaolinu a jiných nerostných surovin. Tento web chce vytvořit prostor pro debatu a svobodné vyjádření těch, kterých se to týká nejvíce. Občanů. Vážíme si této aktivity, která má spojit lidi s podobnými problémy. Jsme rádi, že iniciátorem je právě mladý člověk. O.s. NAŠE BESKYDY bude aktivně spolupracovat. Danielovi přejeme hodně úspěchů a zdaru při jeho smysluplné práci.