Reakce Trojanovic na plánovanou energetickou koncepci

Z tiskové zprávy ČTK „Říman chce prolomit limity těžby uhlí, vsází i na jádro“ je zřejmé, že tlak díky přerušeným dodávkám zemního plynu z Ruska a ztenčující se zásoby paliv přináši zvýšenou aktivitu ze strany ministerstva průmyslu a obchodu. To je samozřejmě logické, ale také nekoncepční, díky absenci předchozího průzkumu zájmových území. Pokud se omezím na černé uhlí v rámci dobývacího prostoru Trojanovice, tak musím konstatovat, že v tomto zájmovém území neproběhla zatím žádná seriózní nezáviská studie vlivu těžby jak z hlediska důlního a báňského inženýringu, tak z hlediska geologicko-ložiskového, hydrogeologického, geomorfologického a demograficko-sociologického.Také vliv těžby na průmysl, služby, cestovní ruch a životní prostředí není dodnes zpracován. Toto je před jednáním o prolomení limutů zásadní pro diskusi, která musí být na toto téma otevřena, pokud by se s Frenštátským uhlím mělo počítat do budoucna. Obec Trojanovice a město Frenštát p.R. již oslovily nezávislé odborníky na výše uvedená témata a vznikl tak kolektiv pod vedením Prof.RNDr.Jaromíra Demka, DrSc, který nyní vypracovává nezávislou studii, která zhodnotí vlivy v širším kontextu. Není možné problematiku generalizovat jenom proto, že ubývá uhlí a Evropa je velkou měrou závislá na ruském plynu. Je zde také vidět evidentní selhání strategického plánování EU v oblasti přepravy surovin. Dnešní situace ohledně trhu s plynem, kterého je ve světě dostatek, by nenastala, kdyby byly dostatečně diverzifikovány tranzitní koridory strategické suroviny přes plánované plynovody South Stream, Nord Stream a Nabucco. Také úspory, které mohou dosáhnout až 40% současné spotřeby by měly být postupně realizovány a ve strategické koncepci zohledněny. Česká republika, jako nynější předsedající země, by se měla zasadit o to, aby diverzifikace přepravy surovin a úspory ve spotřebě byly co nejrychleji realizovány. Změna energetické koncepce a plánovaná těžba uhlí odsouvá pouze problém na budoucí generace a pouze o 20-30 let. Do diskuse o prolomení limitů musí být vtaženy místní samosprávy a krajské organizace, které by byly případnou těžbou přímo dotčeny. A pokud místní samosprávy a občané nebudou s těžbou souhlasit, nemůže se s tímto zdrojem počítat. Nelze v dnešní době o životě občanů rozhodovat zhora bez předchozích diskusí. Také není možné čekat a spoléhat na legislativní možnosti ochrany lidských práv, zvlášť v dnešní, právně velmi nevyvážené době, kdy právní normy lze interpretovat různými způsoby. Také by před rozhodováním o změnách v energetické koncepci měla proběhnout legislativní změna horního zákona, který dává soukromým společnostem nadstandartní práva. Jedná se o práva, která jsou v horním zákoně ponechána z minulosti a jsou poplatná době vzniku v roce 1988, kdy neexistovaly soukromé společnosti, ale pouze společnosti státní. Převodem majetku do soukromých rukou však zůstaly normy nezměněny a soukromým těžařům tak byla ponechána práva státních organizací (např. Při stanovení chráněného ložiskového území, kdy účastníkem řízení je pouze navrhovatel, povětšinou těžař. Také platnost stanovených dobývacích prostorů ještě z doby, kdy občané nemohli být účastníky řízení není nikterak časově omezena stejně jako platnost povolení k hornické činnosti. Navíc předkupní práva těžařů na státní pozemky, které se dostany do horního zákona novelou v roce 2003 pouze zvýšily již tak silné pravomoce těžařů). Dalším velice významným neřešeným problémem je propojení těžařských organizací s báňskými úřady, které zcela ignorují správní řády a evidentně nezastávají pozici ochránců zájmu státu a občanů, ale jsou v pozici, která spíše zavání podjatostí ve prospěch soukromých těžebních společností. O tom se mohly obce v moravskoslezském kraji přesvědčit mnohokrát ať již v regionu s probíhající těžbou, tak v místech, kde těžba zatím nebyla povolena. Z těchto důvodů jsem jako představitel obce přímo dotčené případnou těžbou uhlí proti těmto předčasným krokům. Uhlí je nutné ponechat budoucím generacím jako strategickou zásobu, dokud je možné suroviny na trhu nakoupit. Pokud se budou realizovat úsporné programy v dostatečné míře, tak uhlí nebude zapotřebí nikdy vytěžit.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archívní články a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.