Cesta jak nepotřebovat uhlí. Šetři bezboslestně!

Vážení, 22. dubna 2009 se nám všem otevře elegantní cesta, jak můžeme bojovat proti spotřebě kopaných fosilních paliv ( do budoucna třeba frenštátského uhlí ) a ještě ušetřit. A jako bonbonek navíc 50% dotace pro Váš vlastní dům od ministerstva životního prostředí. Jak na to? zapojit se do programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Program podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu. Příjem žádostí o dotace začne 22. dubna 2009. Od tohoto data budou žadatelům také k dispozici formuláře žádostí. Program nabízí podporu v oblastech: A. Úspora energie na vytápění. A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu. A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení). B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu. C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla. C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb. C.3. Instalace solárně-termických kolektorů. D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření – některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací). Na toto téma připravujeme na polovinu května pro občany Frenštátska přednášku. Zde se dozvíte praktické informace o tom jak tyto dotace čerpat. Sledujte náš web, budeme Vás informovat o konkrétním termínu přednášky. Aktuálně o programu ZELENÁ ÚSPORÁM /odkaz/1