Frenštát se má vytěžit!

Ministr Tošovský zavelel plnou parou vzad Navrhovaná energetická koncepce vrací Česko do minulého století Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes představilo návrh energetické koncepce. /odkaz/1. Podle Centra pro dopravu a energetiku, sdružení Calla, Greenpeace a Hnutí DUHA navrhuje ministr Tošovský návrat k energetice minulého století. Plánuje například prolomit limity těžby a rozšířit tak uhelné velkolomy nebo těžit uran. Nová koncepce navíc nepočítá s dostatečným snížením exhalací skleníkových plynů. Podle vědeckých doporučení musejí velcí znečišťovatelé jako Česká republika omezit emise minimálně o 80 % do roku 2050 [1], ale koncepce počítá s redukcí o 30 % nižší. Moderní energetika by naproti tomu měla splňovat několik základních předpokladů: nízké emise škodlivin, nezávislost na dovozu energetických surovin, možnost konkurenceschopné výroby podniků a nízké účty za energie pro rodiny. Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku řekl: “S tímto návrhem by se Česká republika na prosincové konferenci v Kodani raději neměla ukazovat. Svět debatuje o redukcích emisí CO2 do poloviny století pro průmyslové země v rozmezí 80-95% a my přicházíme s návrhem snížit emise pouze o polovinu.“ Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Přestože čeští daňoví poplatníci budou muset zaplatit ještě nejméně 60 miliard korun na odstranění škod po těžbě uranu, přichází Tošovský s návrhem státních investic do otevření dalších ložisek, uvažováno je i opětovné chemické loužení. V rámci těchto zářivých představ se svých jaderných elektráren možná dočkají i v severomoravských Blahutovicích a východočeském Tetově. Hrozí, že tímto bude naše závislost na ruských technologiích a jaderném palivu posílena.“ Jan Rovenský z Greenpeace řekl: „Něco takového tu ještě nebylo. Ministr Tošovský natvrdo říká, že chce prolomit územní ekologické limity těžby uhlí v severních Čechách, začít s těžbou uhlí v Beskydech a zároveň že chce zachovat ‚trvale přebytkovou energetickou bilanci české energetiky‘. Jinými slovy: vyženeme z domova tisíce lidí v Horním Jiřetíně a Černicích a poškodíme Beskydy, abychom mohli dál ve velkém vyvážet elektřinu. Od ministra úřednické vlády je v situaci, kdy prolomení limitů odmítá 72 % občanů, podobný návrh opravdu neslýchaný.“ Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl: „Snižování emisí skleníkových plynů musí být leitmotivem energetické politiky, ale scénář ministerstva průmyslu tomu neodpovídá. Dostatek energie pro naše domácnosti i český průmysl lze získat pomocí snižování energetické náročnosti českých domů, efektivnější průmyslovou výrobou nebo využitím rozsáhlého potenciálu obnovitelných zdrojů. Příležitosti v energetické efektivitě jsou tak enormní, že debaty o uhelných dolech nebo atomových reaktorech vedle nich vypadají skoro jako poznámka pod čarou.“ Kontakty: Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, telefon 775 692 169, e-mail jiri.jerabek@ecn.cz Edvard Sequens, sdružení Calla, telefon 602 282 399, e-mail edvard.sequens@calla.cz Jan Rovenský, Greenpeace, telefon 723 623 238, e-mail jan.rovensky@greenpeace.com Martin Sedlák, Hnutí DUHA, telefon 737 128 471, e-mail martin.sedlak@hnutiduha.cz Poznámky: [1] Vychází ze závěrů Rady ministrů životního prostředí ze dne 3. 3. 2009, odst. 9., ke stažení na http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st07/st07128.cs09.pdf

Poslanec placený z OKD blokuje novelu horního zákona.

V úterý 29. 9. 2009 se již po několikáté podařilo poslanci Břetislavu Petrovi (ČSSD) vyřadit vládní novelu Horního zákona z projednávání v Poslanecké sněmovně. Tato novela měla napravit deformace právních vztahů mezi těžebními společnostmi a státem, ke kterým došlo převodem státního majetku na soukromníky. Současný právní stav výrazně zvýhodňuje těžaře na úkor státu, krajů, obcí a občanů žijících v dobývacích prostorech. Dnes již zastaralý Horní zákon totiž nepočítá s tím, že těžební společnosti jsou v soukromých rukou a ponechává jim pravomoce státu. Ptáme se, proč se tak urputně snaží pan poslanec smést tuto novelu pod koberec? A máme zde odpověď: …Na šestý pokus byl vyřazen z programu návrh novely Horního zákona. Navrhl to poslanec Břetislav Petr z ČSSD. Tak jsem se podíval na jeho aktivity a ten člověk má téměř půl milionu příjmů za rok ze společností, které mají propojení na OKD. Má významné příjmy od těžební společnosti, to je jasný střet zájmů. Jenže on to neoznámil ve Sněmovně. Řekl jsem to tam, ale nikdo nereaguje. To přece není možné… Úryvek ze Sobotního rozhovoru s Martinem Bursíkem (Strana zelených) MF Dnes 3. října 2009 Žijeme ve zvláštním světě, starostové s ministerskými úředníky a odborníky na legislativu vypracují novelu zákona. Ministr životního prostředí s ministrem průmyslu se dohodnou a předloží novelu k projednání vládě. Po schválení ministry jde vládní návrh novely zákona do sněmovny, kde by měli normu posoudit, prodiskutovat, upravit a poté schválit, či neschválit poslanci. Jenže, aniž by se vůbec začalo s diskuzí nad novelou Horního zákona, v pravou chvíli se vždy objeví poslanec placený OKD (nebo nějaký jeho kolega) a navrhne novelu vyřadit z projednávání. Výsledek – novela ani nedostane šanci, aby se jí poslanci zabývali a posoudili, zda je přínosem pro stát či nikoli. A poslanec Petr jedná očividně ve střetu zájmů ve prospěch svého chlebodárce a nikoho to nezajímá! Zvláštní svět…. fotografie zdroj:parlamentnikluby.cssd.cz