Tisková zpráva ke stažení projednávání horního zákona

Stanovisko beskydských obcí Bod 1. Vyřazení vládního návrhu novely horního a geologického zákona – sněmovní tisk 625 Ani dvacet let po sametové revoluci se tato sněmovna nedokáže vypořádat se starým komunistickým zákonem, jehož změnu požaduje 61 obcí zastupujících 780 tis. občanů České republiky. (Viz. příloha: /odkaz/1 a místostarostů ze dne 26. ledna 2009 na podporu vládní novely horního zákona. ) Tento zastaralý právní předpis obsahuje takové perličky jako:  §20 předkupní právo těžařů na státní pozemky (těžař může obchodovat a spekulovat s pozemky, aniž by musel vůbec kdy začít těžit)  §24 Oprávnění k dobývání výhradního ložiska (jednou vydané oprávnění nelze těžaři odebrat a má jej na věky. např. OKD má dobývací prostor přidělen v roce 1989, což mu dává možnost spekulovat s pozemky, blokovat obce v investicích, aniž by kdy začala společnost těžit. OKD tak vlastní největší dobývací prostor v ČR, který leží v celorepublikově významné turistické oblasti a je ze 2/3 v CHKO Beskydy a Evropsky významné lokalitě (Natura 2000). Bod 2. Návrh aktualizace státní energetické koncepce ČR s výhledem na 30 let Tato aktualizace státní energetické koncepce (SEK) se řídí heslem “po nás potopa” a není provázána se státní politikou životního prostředí. K nesouhlasu se zařazením frenštátského ložiska se připojilo 23 obcí a další se připojují. Obce nesouhlasí: 1) s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát. Odůvodnění – ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické zahájení hornické činnosti. 2) s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhodnout především těžební společnost. Odůvodnění – stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zásadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a oslabuje také rozhodovací roli místních samospráv a občanů. Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své nynější podobě představuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80. let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. Obce navrhují ložisko z koncepce vyřadit. Zástupci obcí a měst beskydského regionu vyzývají tímto ministra průmyslu a obchodu k jednání o problematice ložiska Frenštát v rámci SEK. Rovněž budou usilovat o schůzku s ministerským předsedou Janem Fischerem. ——————– Poznámka redakce: Ministr životního prostředí Ladislav Miko, který je v současné době na mimořádném setkání ministrů životního prostředí v Bruselu, komentoval dnešní hlasování vlády takto: „Se stažením novely horního zákona z poslanecké sněmovny parlamentu není možné dle mého názoru souhlasit a to především proto, že se jedná o vymahatelnost již existujícího práva, což je podle mne prioritou každé vlády. Návrh novely byl navíc často špatně interpretován jako odpis zásob, přitom ve skutečnosti doplňuje jenom chybějící lhůtu pro dodání podkladů pro příslušné správní řízení, které zůstává v kompetenci MPO. Myslím, že je zvláštní odůvodňovat stažení pracovním návrhem energetické koncepce, který má teprve v následujících měsících projít strategickým posouzením vlivu na životní prostředí, veřejnou debatou a jednáním vlády.“