“Pane premiére, nepodléhejte tlaku energetické lobby!”

“Pane premiére, nepodléhejte tlaku energetické lobby!” žádají lidé z Beskyd S tímto poselstvím přijedou 24.3. 2010 v 11.30 za premiérem Janem Fischerem do Strakovy akademie zástupci beskydských samospráv, zaměstnavatelů, odborů, a občanů. Na tomto setkání bude předáno ministerskému předsedovi usnesení zastupitelstev 36 měst a obcí (zastupujících 210 000 občanů), ve kterém žádají vyjmutí černouhelného ložiska Frenštát z plánované novelizace energetické koncepce ČR (v doposud platné energetické koncepci ložisko Frenštát nefiguruje). V připravované novelizaci energetické koncepce se počítá s vytěžením ložiska Frenštát. V tom vidí zástupci regionu velké ohrožení. Případné otevření dolu Frenštát způsobí devastaci rozsáhlého hodnotného území s velkým potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Následkem těžby by došlo k likvidaci lehkého průmyslu v místě, což by mělo za následek až 50% nezaměstnanost. Průvodním jevem spojeným s hornickou činností by byl vznik dalšího problémového regionu bez jakékoli vize státu na jeho obnovu. Účastníci setkání s premiérem: – Stanislav Hrabovský, starosta města Frenštát pod Radhoštěm – Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice – Drahomír Strnadel, Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu – Stanislav Uruba, předseda os Naše Beskydy – Zdeněk Przybyla, ředitel společnosti Continental Automative Systems s.r.o. – Petr Bačák, předseda odborové organizace závodu Siemens elektromotory