Pan Strnadel – vítěz voleb na facebooku

Uživatelé sociální sítě Facebook volili nanečisto. V našem volebním obvodě vybrali za senátora Drahomíra Strnadla. Ve druhém kole by se s ním měl utkat Jaroslav Šula. Do hlasování se zapojilo více než 3000 občanů starších 18 let (aplikace ověřovala věk respondentů), tedy voličů. Bude zajímavé sledovat, nakolik se tyto předběžné výsledky budou shodovat se skutečností. /odkaz/1

Ministr slíbil, že bude o dolech v Beskydech jednat

Důl Frenštát je opět předmětem jednání. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek před pár dny slíbil, že vyjde vstříc téměř čtvrt milionu obyvatel Beskydska. Valaši totiž nechtějí, aby se těžba v dole obnovila. Sdružení obcí a měst na ochranu Beskydského regionu jsem slíbil, že nový návrh aktualizované Státní energetické koncepce zohlední jejich požadavky,“ nechal se slyšet ministr Kocourek. Rovněž přislíbil větší spolupráci s jednotlivými samosprávami při přípravě nového návrhu. Starostové obcí doufají, že svá slova ministr dodrží. „Věřím, že v energetické koncepci důl vůbec nebude zmíněn, to by byla pro náš region katastrofa,“ reagoval starosta Trojanovic Jiří Novotný. Pro lidi v regionu by otevření dolu podle starosty znamenalo problém se zaměstnaností. „Výrobu by museli ukončit firmy, které zaměstnávají přes tři tisíce lidí. Nastaly by obrovské sociální změny,“ upřesnil starosta. K vyjádření ministra jsou zatím skeptičtí členové sdružení Naše Beskydy, kteří jsou na podobné sliby od politiků zvyklí. „Vláda zatím neudělala nic pro to, aby se těžba v dole úplně vyřadila,“ upozornil předseda sdružení Naše Beskydy Stanislav Uruba. Sdružení obcí a měst na ochranu Beskydského regionu reprezentuje celkem třiatřicet obcí z Beskyd. Vadí jim hlavně zdevastování přírody, které by případná těžba uhlí způsobila. Předseda sdružení se domnívá, že černé uhlí není v současnosti pro stát strategická surovina. „Stát nemá vyřešené, co se stane, až se vytěží. Je to jen byznys soukromých firem. Firmy prodají surovinu do zahraničí a státu zůstane poničená příroda,“ argumentoval Uruba. Těžba v dole ve Frenštátě je nepřijatelná také pro místostarostu Rožnova pod Radhoštěm Aloise Vychodila. „Jsem odpůrce toho, aby se v našem krásném prostředí těžilo,“ uvedl místostarosta. Ten se také domnívá, že obnova těžby v regionu nenastane. „Jsem přesvěčen, že se těžit nebude,“ uzavřel místostarosta Vychodil.

Drahomír Strnadel

Proč navrhujeme pana Drahomíra Strnadla senátorem? – Dobře zná svůj volební obvod i jeho potřeby – Jako dlouholetý starosta má zkušenost s prací pro občany – Aktivně pracuje s mládeží i seniory a zná jejich potřeby – Dokáže reprezentovat obec i region doma i v zahraničí – Poctivé práce si cení víc než osobního prospěchu – Není vázán diktátem žádné politické strany – Ve svých rozhodnutích se bude vždy řídit svým svědomím – Záleží mu na tom, aby se náš region do budoucna zdravě rozvíjel a byl příjemným místem k životu pro všechny – Je připraven hájit zájmy regionu v Senátu Narozen:15. srpen 1941 v Trojanovicích Aktivity: Předseda spolku Matice Rahoštská Předseda spolku Muzejní a vlastivědná společnost Jednatel Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Člen občanského sdružení Naše Beskydy Dobrovolný hasič Zájmy: Zemědělství a historie, především náboženské emigrace z Novojičínska do celého světa v 18. století a ekonomická emigrace z Frenštátska do USA, Brazílie a Nový Zéland v 19. století. Proč kandiduji do Senátu Parlamentu ČR za Naše Beskydy? Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu /založeno v r. 1997/ je sdružením právnických osob a tudíž nemůže být účastníkem správních jednání. Proto vzniklo z podnětu JUDr. Petra Kužvarta občanské sdružení Naše Beskydy. Občanská sdružení mohou být účastníky správních jednání. Založením o. s. Naše Beskydy získal Frenštát p. R. i Trojanovice aktivního spojence proti těžařům. Od založení v roce 2004 zorganizovali jeho členové několik významných akcí: − happening proti dolům v kulturním domě ve Frenštátě p. R. − petici pro likvidaci Dolu Frenštát – podepsalo 25 tis. občanů − manifestaci v Praze: na pražském hradě, před poslaneckou sněmovnou a senátem − putovní výstavu Kontrasty: Fotografie z Beskyd a Karvinska − symbolickou akci na Radhošti: Uzamčení země valašské na sto let − demonstraci před Českým báňským úřadem v Praze − stavbu zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách Na jejím zvonu je 36 jmen měst a obcí ze severovýchodní Moravy, které jsou proti otevírce Dolu Frenštát. Protože Naše Beskydy sdružují aktivní mladé lidi, kteří své odhodlání vyjadřují konktrétními činy, rozhodl jsem se reprezentovat je svou kandidaturou do Senátu Parlamentu ČR. Drahomír Strnadel Web: /odkaz/1

Frenštát ano či ne?

Současná vláda oprášila plán na zahájení těžby černého uhlí v Beskydech Součástí nové Státní energetické koncepce bude i případná těžba uhlí v Beskydech. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka zohlední nový návrh požadavky obyvatel, zejména v okolí Dolu Frenštát. Ministr už má v ruce i připomínky Sdružení obcí a měst na ochranu beskydského regionu. Sdružení požaduje, aby stát na uhlí pod Beskydami jednoduše zapomněl. Ministr průmyslu zase slíbil, že bude v mnohem častějším kontaktu s radnicemi a energetická koncepce na odpůrce těžby nezapomene. Jde v podstatě o to, zda se v ní objeví dvě slova – Důl Frenštát. Sdružení, které zastupuje 33 obcí doufá, že ne.