Těžba přinese obrovské materiální škody a ohrožení lidských životů

Vyplývá to ze studie předního českého geomorfologa Prof. Dr. Jaromíra Demka, DrSc. Ten spolu s kolegy Mgr. Peter Mackovčinem, PhD. a Petrem Slavíkem několik let zkoumali, jaký by měla na krajinu ve Frenštátě pod Radhoštěm a okolí vliv případná těžba. V pátek 21. ledna seznámili se svými výsledky zadavatele studie – představitele Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovice. Jednání se zúčastnili rovněž zástupci občanského sdružení Naše Beskydy. Sdělení odborníků je alarmující. Těžba černého uhlí v dobývacím prostoru Trojanovice by měla za následek obrovské materiální škody na rozsáhlém území. Přinejmenším Frenštát, Trojanovice a Kunčice by se proměnily k nepoznání. Lidé by přišli o vodu, o domy, o pozemky. V ohrožení života by se ocitli horníci v dole. „Aktivizace geodynamických pochodů dolováním v dobývacím prostoru může vést k pohybům „nakypřených“ velkých hmot horninových masivů a ke katastrofám obrovských rozměrů,“ zní jejich závěr. (doslovná citace závěru studie) „Zabývali jsme se vlastnostmi terénu a došli jsme k tomu, že je opravdu nestabilní. Při poddolování a důlních otřesech tady může dojít k obrovským změnám,“ uvedl Jaromír Demek. Podle geomorfologů probíhá v Beskydech spousta geodynamických procesů. Aktuálně je zde v pohybu několik sesuvů. „Přispívá k tomu i velké množství srážek. Voda, která se dostává do podloží, zde působí jako kuličková ložiska, po kterých horniny kloužou,“ dodal na vysvětlenou Demek. Při zahájení důlní činnosti hrozí, že se dají do pohybu velké horské bloky. Dřívější studie o těchto jevech nepojednávají. „Těžit se dá všechno, ale je nutné zvážit, jaké hrozí důsledky na povrchu. Je to velmi riskantní, protože neexistuje technologie, která by pohyb obrovských skalních bloků zastavila,“ upozornil Demek. OKD navíc s těžbou v podhorské oblasti nemá zkušenosti, doluje pouze v pánvích. „Sesuvná území se nacházejí i v zastavěných prostorech. Jejich aktivizace důlními otřesy nebo poklesy povede ke značným problémům a hospodářským škodám na komunikacích i osídlení. V dobývacím prostoru se vyskytují i další katastrofické procesy, jako jsou povodně a blokovo bahenní proudy v Radhošťské hornatině. V projektech báňských prací v dobývacím prostoru není těmto nebezpečným pochodům věnovaná pozornost. Dolování černého uhlí v dobývacím prostoru Trojanovice se za těchto podmínek stává velmi riskantním záměrem.“ (doslovná citace závěru studie) Studie, která zkoumá vlivy případné těžby ve Frenštátě z pohledu geomorfologického, hydrologického, demografického a dalších, bude sloužit dotčeným obcím k prosazování svého zájmu, aby uhlí pod Frenštátem nefigurovalo v surovinové politice a energetické koncepci státu.

Těžba uhlí ve Frenštátu by zničila okolí …

Těžba uhlí ve Frenštátu by zničila okolí a ohrozila zdejší firmy, říká nová studie Poklesy terénu, důlní otřesy, masivní sesuvy půdy a ohrožení provozu v některých firmách. To čeká podle odborníků lidi v okolí dolu Frenštát v případě, že se v něm začne těžit uhlí. Dolování v Beskydech by podle jejich studie přineslo obrovské problémy. Přední český geomorfolog Jaromír Demek s kolegou Peterem Mackovčinem přijeli v pátek do Frenštátu pod Radhoštěm, aby seznámili představitele vybraných obcí a sdružení Naše Beskydy se svou prací. Prezentovali hlavní část studie o vlivu případné těžby v dobývacím prostoru Frenštát na krajinu. „Zabývali jsme se vlastnostmi terénu a došli jsme k tomu, že je opravdu nestabilní. Při poddolování a důlních otřesech tady může dojít k obrovským změnám,“ uvedl Jaromír Demek. Studii o osmi částech, jejímž zadavatelem je občanské sdružení, zpracovává hned několik odborníků. Ze svých rozpočtů ji platí Frenštát pod Radhoštěm a sousední obec Trojanovice. ( poznámka redakce NB – zadavatelem studie je obec Trojanovice, občanské sdružení Naše Beskydy spolupracovalo na formulaci zadání) „Perličkou je, že to obce platí z poplatků, které dostávají od OKD za dobývací prostor. Zastupitelstva rozhodla, že celou tuto částku věnují na boj proti dolům,“ doplnil Stanislav Uruba, předseda sdružení Naše Beskydy. OKD nemá s těžbou v podhorských oblastech zkušenosti Podle Demka v Beskydech probíhá spousta geodynamických procesů, oblast je nestabilní. Aktuálně je zde v pohybu několik sesuvů. Přispívá k tomu i velké množství srážek, voda prosakující do podloží působí jako kuličková ložiska, po kterých horniny kloužou. Největší nebezpečí spojené s důlní činností je, že se dají do pohybu velké horské bloky. Dřívější studie o těchto jevech nepojednávají. „Těžit se dá všechno, ale je nutné zvážit, jaké hrozí důsledky na povrchu. Je to velmi riskantní, protože neexistuje technologie, která by pohyb obrovských skalních bloků zastavila,“ vysvětlil Demek. OKD navíc s těžbou v podhorské oblasti nemá zkušenosti, doluje pouze v pánvích. Na dotaz, jestli se černouhelná společnost chystá v dole Frenštát horninu dobývat, odpověděl tiskový mluvčí Vladislav Sobol neurčitě. „O otevření dolu není vůbec možné uvažovat bez důkladného průzkumu ložiska, které dosud nebylo provedeno.“ Společnost OKD přitom žádala o povolení průzkumné ražby v nefunkčním dole již dvakrát. Český báňský úřad ji ale těžařům zatím nepovolil. Těžba by ohrozila i dva největší zaměstnavatele v oblasti Na schůzce zaznělo, že by těžba způsobila problémy také firmám. Ohrozila by i dva největší zaměstnavatele – Siemens a Continental. Mluvčí Pavel Kaidl sdělil, že Siemens je jednoznačně proti zahájení důlní činnosti. „S návrhem obnovit těžbu jsme již několikrát vyslovili nesouhlas. Těžební činnost by měla devastující vliv na provoz našeho továrního komplexu. Došlo by k ohrožení jeho existence a znehodnocení investic, které jsme vložili nejen do závodu, ale do celého regionu,“ nastínil. Sdružení Naše Beskydy bude se studií dále pracovat. Seznámí s ní veřejnost, cílů má ale víc. „Připravuje se nová Státní energetická koncepce. Chceme, aby vypadala stejně jako ta stávající, kde je napsané, že stát s uhlím z Frenštátu nepočítá,“ řekl Uruba. Bojí se prolomení limitů těžby uhlí, které navrhl bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. „Ministerstvo nyní pracuje na aktualizaci státní energetické koncepce, která bude přepracována také s ohledem na koaliční smlouvu, kde se vládní strany zavázaly, že limity prolamovat nebudou,“ uvedl Pavel Vlček, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu. Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/tezba-uhli-ve-frenstatu-by-znicila-okoli-a-ohrozila-zdejsi-firmy-rika-nova-studie-ggd-/ostrava-zpravy.asp?c=A110122_1519705_ostrava-zpravy_stk