Ne průzkumu na dole Frenštát řekli zástupci místních samospráv společnosti OKD

Deja-vu zažili starostové beskydských samospráv při schůzce se zástupci společnosti OKD. Ta se konala na Frenštátské radnici 26. září 2011. Těžaři v čele s generálním ředitelem OKD Klausem Dietrem Beckem iniciovali toto setkání, aby seznámili místní samosprávy s plánem svých aktivit do budoucna. Bohužel starostové měli pocit, že se vrátili v čase. OKD totiž nepřišlo s ničím novým a opět představilo sedm let starý záměr průzkumné ražby, který Český báňský úřad už jednou shodil se stolu.
Právě záměr ražby průzkumného díla, které by ve skutečnosti bylo opravdovou otvírkou dolu Frenštát, vyburcovalo 23 tis. občanů k podepsání petice za zrušení a zasypání dolu Frenštát a zmobilizovalo starosty desítek beskydských měst a obcí k jednoznačnému odporu.
Zástupci měst a obcí se podivovali na tím, jak si může OKD dovolit předstoupit před místní samosprávy, aniž by se vypořádalo s minulostí. Např. nyní chtějí řešit žádost EIA na průzkum ložiska, ikdyž nemají dořešenou problematiku více než šesti desítek černých staveb v areálu dolu Frenštát včetně obou těžních věží.
Pod záminkou péče o rozvoj regionu nabídla přítomná PR manažerka OKD Petra Mašínová místním samosprávám možnost čerpání z nově založeného fondu Frenštát ve výši 25 mil. Kč. Zástupci měst a obcí zhodnotili tento postup ze strany OKD jako krok, který má zlomit odpor místních samospráv proti jejich záměru razit průzkumné dílo a tím prodloužit životnost dolu Frenštát, který měl být již před 20 lety zlikvidován. Mimochodem sama společnost OKD na likvidaci důlních děl již v roce 2002 zpracovala projekt, který ale nyní nechce realizovat.
Ze strany těžařl zazněly argumenty, že průzkumné dílo nebude mít žádný vliv na povrch. Toto tvrzení jasně vyvrací odborné posudky a studie předních odborníků na geomorfologii v čele s prof. Jaromírem Demkem.
Dále společnost OKD přednesla výsledky ankety, kterou si objednala u agentury STEM. Z této vylývá většinově negativní pohled místních lidí na případnou těžbu na frenštátsku. Co se týče průzkumu ložiska tak zde je názor nejednoznačný. Zástupci měst, obcí a občanů oponovali peticí za zrušení a zasypání Dolu Frenštát, kterou podepsalo 23 tis. občanů regionu, což je mnohem větší statistický vzorek, než 911 respondentů, se kterými pracovala agentura STEM. Dále bylo poukázáno na nepřesné vstupní údaje průzkumu, což celou anketu znedůvěryhodňuje.
Nejprve zástupci OKD ujišťovali přítomné zástupce obcí o tom, že jim velmi záleží na lidech žíjících v našem regionu. Nakonec ale Klaus Deiter Beck jasně řekl: “Jediným. komu se musíme zodpovídat, jsou naši akcionáři”. Z toho jasně vyplývá, že frenštátské uhlí je v současné době a v budoucnu tomu nebude jinak, pouze a jen obchodní komoditou. Naopak starostové jsou zodpovědni lidem žijícím v regionu.
Na jednání byli přítomni: předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta obce Trojanovice Jiří Novotný, členové představenstva Markéta Blinková, starostka Rožnova p. R., Břetislav Piterák, starosta Veřovic, Tomáš Hrubiš, starosta Kunčic p. O., Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu p.Rad., čestný předseda Sdružení Drahomír Strnadel a místopředseda občanského sdružení Naše Beskydy Marian Žárský. Za společnost OKD pak generální ředitel Klaus Dieter Beck, Petra Mašínová, ředitelka PR a komunikaci, personální ředitel Radim Tabášek a ředitel pro rozvoj a strategii Ján Fabián. Jednání se také zúčastnil ředitel Agentury STEM Jan Hartl.

Mgr. Jiří Novotný
předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic

Frenštátsko rozzlobil dokument se zmínkou o těžbě uhlí v Beskydech

Nový návrh Státní energetické koncepce rozzlobil starosty obcí na Frenštátsku. Rozčílilo je, že zatímco jim ještě před necelým rokem ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek sliboval, že v Beskydech už se nikdy nebude těžit uhlí, dokument se nyní o budoucí obnově těžby v dole Frenštát opakovaně zmiňuje.

„V neposlední řadě se předpokládá, cca po roce 2030, využití ložiska černého uhlí v lokalitě Frenštát k možné výrobě elektrické energie a tepla pro Moravskoslezský region,“ píše se mimo jiné v aktualizované verzi Státní energetické koncepce z letošního srpna.

Tato a další zmínky o frenštátském dolu starosty beskydských obcí naštvaly. Loni na podzim totiž od ministra Kocourka slyšeli pravý opak.

„Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu jsem slíbil, že nový návrh aktualizované Státní energetické koncepce zohlední jejich požadavky. Při přípravě nového návrhu koncepce také chci mnohem víc spolupracovat s jednotlivými samosprávami,“ řekl tehdy ministr.

Podle starostů pak navíc dodal, že v energetické koncepci dá jasný signál, že černé uhlí z Beskyd stát potřebovat nebude.

„Po vytěžení Karvinska budou na řadě Besykdy“

V aktuální verzi je ale vše jinak. „S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. Bylo nám přislíbeno, že požadavky samospráv budou zohledněny, nebyly. Že s námi bude jednáno, ale nebylo,“ vysvětluje starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová s tím, že své stanovisko poslali na úřad vlády, premiérovi i ministrovi průmyslu a obchodu.

„Vše je nachystáno tak, aby se poté, co se vytěží uhlí na Karvinsku, mohlo začít v Beskydech,“ zlobí se Jiří Novotný, starosta Trojanovic a zároveň předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu.

„Je to jako v pověstném Kocourkově. Co tak zásadního se za půl roku změnilo, že se ministrův postoj obrátil o 180 stupňů?“ ptá se Novotný a dodává: „Těžba uhlí v Beskydech už za 18 let by z pohledu občanů, místních samospráv, největších zaměstnavatelů regionu i odborníků představovala přírodní, kulturní a sociální devastaci rozsáhlého území.“

Resort: Je to jen pracovní verze. Starosta: To nám říkají už roky

Podle Pavla Vlčka, mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu se na slibu ministra nic nezměnilo. „Jedná se o pracovní materiál, který prochází připomínkovacím řízením, oponenturou. Pan ministr už několikrát říkal, že to, co slíbil, dodrží,“ říká Vlček.

„Že je to pracovní verze, to nám říkají už tři roky,“ reaguje starosta Trojanovic. Přitom termín dokončení se blíží, mělo by to být do konce letošního roku.

Obce se zásadně staví i proti průzkumné ražbě, která je rovněž v aktuálním návrhu energetické koncepce zahrnuta.

Říkají, že už je ložisko prozkoumané a opírají se přitom například o současnou platnou Surovinovou politiku, kde se o zásobách černého uhlí v okolí Frenštátu píše jako o prozkoumaných.

OKD však od průzkumu upustit nechce. „Naše poznatky o uhlí pod Frenštátem vycházejí jen ze starých průzkumných vrtů a vědeckých výpočtů. Podle nich je v ložisku přibližně 1,6 miliardy tun uhlí. V tuto chvíli ale detailně nevíme, jaké jsou v místě geologické podmínky a jakou část těchto zásob je možné vytěžit,“ říká mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Za průzkumem ale lidé z Beskyd vidí první krok k zahájení těžby.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/frenstatsko-rozzlobil-dokument-se-zminkou-o-tezbe-uhli-v-beskydech-11j-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110916_1652986_ostrava-zpravy_sot

Starostové měst a obcí z Beskyd se opět bouří proti těžbě uhlí

Proti novému návrhu Státní energetické koncepce (SEK) se bouří starostové desítek obcí v Beskydech. Odmítají, aby byla těžba v černouhelném Dole Frenštát spuštěna po roce 2030, jak to navrhuje aktualizovaný materiál ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Představitelé beskydských měst i obcí a ekologických sdružení přitom upozorňují, že jim letos v únoru ministr Martin Kocourek (ODS) slíbil, že nový návrh aktualizované SEK zohlední jejich požadavky. Jiří Novotný, starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, jenž zastupuje 31 obcí se zhruba 200 tisíci obyvateli, je z aktualizovaného návrhu SEK zklamaný.

Jménem sdružení už poslal nesouhlas se SEK, obsahující návrh na vyřazení sporných bodů, na MPO, úřad vlády i do rukou premiéra Petra Nečase (ODS). „Průzkum je jen záminka k zahájení těžby, přitom k němu nejsou důvody,“ vysvětlil.

Ministr porušil slib, žehrají starostové

Argumentuje i informacemi o vývozu a dovozu černého uhlí. „Za posledních šest let jsme dovezli černého uhlí za 28,5 miliard korun, přitom hodnota vyvezeného uhlí byla dokonce 96,9 miliard. Z toho je vidět, že u nás se uhlí rabuje a ve velkém prodává. Kdyby stát zasáhl a určil, kolik se může dovést a vyvést, nemusel by se frenštátský důl těžit,“ upozornil Novotný. Existenci ložiska nepopírá, ale nesouhlasí s jeho využitím.

Proti aktualizovanému návrhu SEK je i sdružení Naše Beskydy. „Velice nás současná situace zklamala, protože nám pan ministr slíbil, že se frenštátské uhlí potřebovat nebude,“ poukázal místopředseda sdružení Marián Žárský. Podle něj vždy MPO argumentuje tím, že se jedná pouze o pracovní verzi, a ujišťuje, že ji budou moci samosprávy připomínkovat.

Proti těžbě byl i Nečas 

„Jenže rok 2030 je už za 18 let, ten horizont je velice blízko,“ upozornil a dodal, že sdružení Naše Beskydy bude důrazně požadovat vypuštění pasáže o Dolu Frenštát z jakéhokoliv návrhu SEK. „Použijeme veškeré prostředky, které máme, obrátíme se i na premiéra, protože v minulosti, když působil na ministerstvu práce a sociálních věcí, byl pan Nečas jediným politikem, který byl pro ukončení aktivit a zasypání frenštátského dolu. A to nám dal písemně,“ vzpomínal Žárský.

Podle mluvčího MPO Pavla Vlčka představuje aktualizace SEK zásadní strategický dokument, který načrtne budoucnost energetiky ČR na několik dekád dopředu. „Určitě tedy projde připomínkovým řízením, svoje poznámky vůči koncepci tak budou moci obce kolem dolu Frenštát určitě uplatnit. A to například prostřednictvím kraje nebo Svazu měst a obcí,“ sdělil.

Zájem má OKD

Otázky na konkrétní body ze SEK považuje za předčasné. „Nicméně ministr průmyslu a obchodu se se zástupci Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu už dvakrát setkal a slíbil, že aktualizace SEK bude reflektovat jejich požadavky. V zájmu státu však je, aby měl nerostná ložiska dobře zmapovaná a popsaná,“ doplnil Vlček.

Důl Frenštát se budoval v 80. letech 20. století, nyní je zakonzervován. Společnost OKD usiluje o povolení k průzkumné ražbě, která prozkoumá zásoby uhlí a plynu pod Beskydami, několik let. Zásoby uhlí na Frenštátsku se odhadují na více než 100 miliónů tun.

Pavel Karban, Právo

Ministr Kocourek lže starostům

Tisková zpráva
Trojanovice
14. září 2011

 

Jako v pověstném „Kocourkově“ si v posledních dnech připadají starostové beskydských obcí. Ministr MPO Martin Kocourek jim před časem jednoznačně slíbil, že se v budoucnu v
Beskydech uhlí tězit nebude. Zcela opačné informace ale obsahuje takzvaná „nová
aktualizace“ Statni energetické koncepce (SEK) ve které se uvádí “ po roce 2030 se počítá s využitím ložiska černého uhlí v lokalitě Frenštát k možné výrobě elektrické energie a tepla pro Moravskoslezský region„. Toto je v přímém rozporu s tím co Kocourek ještě před půl rokem starostům tvrdil. Tehdy ministr řekl „V energetické koncepci dáme signál, že to černé uhlí potřebovat nebudeme. “ I když pomineme skutečnost, že kvalitní frenštátské uhlí zamýšlí MPO spálit v teplárnách a elektrárnách, tak vyvstává zásadní otázka, jak si může dovolit ministr hospodářství starostům takto bezostyšně lhát.

Takovýto postup je v přímém rozporu se slibem ministra Kocourka, kdy jasně uvedl
Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu jsem slíbil, že nový návrh
aktualizované Státní energetické koncepce zohlední jejich požadavky. Při přípravě nového
návrhu Koncepce také chci mnohem víc spolupracovat s jednotlivými samosprávami“. Postup ministerstva je ale přesně opačný, aktualizovaný návrh SEK zjevně nebere ohledy na skutečné potřeby a přání lidí pod Beskydami. Co tak zásadního se za půl roku změnilo, že se ministrův postoj obrátil o 180 stupňů ? Těžba uhlí v Beskydech už za 18 let, by z pohledu občanů, místnich samospráv, největších zaměstnavatelů regionu i odborníků představovala přírodní, kulturní a sociální devastaci rozsáhlého území. S tím se starostové i široká veřejnost rozhodně nehodlá smířit a bude důrazně požadovat vypuštění formulací o využití ložiska Frenštát z energetické koncepce.
Mgr. Jiří Novotný
předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
starosta obce Trojanovice, tel.: 724 189 814