»Ražba by byla pro náš region jistě katastrofou,« myslí si starosta Trojanovic Jiří Novotný

Průzkumná ražba, kterou by chtěla provést společnost OKD na Dole Frenštát, je již několik dnů na Frenštátsku tématem číslo jedna. O tom, co si myslí o její nutnosti, hovoří Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic.

starosta Trojanovic

Co si myslíte o tvrzení OKD, že průzkumná ražba je nutná, aby se zjistilo, jaké ložisko vlastně je?

Tvrzení pana generálního ředitele, že ložisko není prozkoumané, je zcela nesmyslné. Dovoluji si citovat ze surovinové politiky: „Ostatní významné dosud nevyužívané domácí zdroje jsou z hlediska těžby charakteristické nepříznivými geologicko-technickými podmínkami jako hloubkou uložení, průtržemi plynů a podobně. Prozkoumané zásoby černého uhlí leží v okolí Frenštátu pod Radhoštěm s hloubkou uložení slojí cca 1 km.“ Ve stávající surovinové politice se tedy píše o prozkoumaných zásobách. Dále je zde horní zákon, podle jehož znění je ložisko černého uhlí v dobývacím prostoru odepsané převedené z bilančních do nebilančních zásob. Bilanční zásoby musely být vypočteny v rámci klasifikace ložiska. Tudíž všechny ukazatele jsou již známy, jinak by nemohlo dojít ke klasifikaci ložiska, výpočtu bilančních zásob a převedení zásob z bilančních do nebilančních. Jelikož tedy známe všechny ukazatele množstevní, jakostní, geologické, báňskotechnické a ekologické není důvod pro další průzkum ložiska.

Celý příspěvek

Nesouhlasný postoj beskydských samospráv s aktivitami těžařů hlasitě zazněl v Praze

Předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný se zúčastnil spolu se starostkou Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňkou Leščišinovou a předsedou komise za zrušení a zasypání dolu Frenštát Marianem Žárským semináře pořádaného Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tématem semináře byla „Budoucnost energetické koncepce ČR v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin“.

Několik desítek zúčastněných přivítal na parlamentní půdě předseda Hospodářského výboru PSPČR Milan Urban a představil přednášející, kteří se k danému tématu budou vyjadřovat ve svých příspěvcích. V prvé řadě ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, dále náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře, Martina Hájka z Teplárenského sdružení ČR, Josefa Luksu z Těžební unie ČR a Romana Makariuse, bývalého předsedu ČBU. Už ze samotného složení přednášejících bylo jasné, jakým způsobem bude problematika tzv. energetické nezávislosti ČR prezentována. A skutečně, žádné velké překvapení se nekonalo. Především vyjádření pánů Fuksy a Makaria, ve kterých se v souvislosti s tzv. veřejným zájmem (nebo spíše se zájmem těžařů) a zájmy samospráv a občanů opakovaně vyskytovalo slovo „vyvlastnění“. Tyto citace působily jako z hodně staré učebnice dějepisu. Po skončení prezentací následovala diskuse. Celý příspěvek

Těžaři chtějí svůj byznys povýšit na státní zájem. Starostové z frenštátska jedou do parlamentu.

 

Těžaři chtějí svůj byznys povýšit na státní zájem. Starostové z Frenštátska jedou do parlamentu. 

Těžařská lobby se snaží udělat ze svého byznysu „státní zájem“ a legalizovat tak drancování přírodního bohatství. Seminář, který dnes pořádá Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny ČR má za úkol začlenit těžbu černého uhlí do novely Státní energetické koncepce jako strategický počin. 

Opačná stanoviska jeli na dnešní seminář prezentovat a hájit starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný a místopředseda Občanského sdružení Naše Beskydy Marian Žárský. 

Celý příspěvek