Nesouhlasný postoj beskydských samospráv s aktivitami těžařů hlasitě zazněl v Praze

Předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný se zúčastnil spolu se starostkou Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňkou Leščišinovou a předsedou komise za zrušení a zasypání dolu Frenštát Marianem Žárským semináře pořádaného Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tématem semináře byla „Budoucnost energetické koncepce ČR v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin“.

Několik desítek zúčastněných přivítal na parlamentní půdě předseda Hospodářského výboru PSPČR Milan Urban a představil přednášející, kteří se k danému tématu budou vyjadřovat ve svých příspěvcích. V prvé řadě ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, dále náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře, Martina Hájka z Teplárenského sdružení ČR, Josefa Luksu z Těžební unie ČR a Romana Makariuse, bývalého předsedu ČBU. Už ze samotného složení přednášejících bylo jasné, jakým způsobem bude problematika tzv. energetické nezávislosti ČR prezentována. A skutečně, žádné velké překvapení se nekonalo. Především vyjádření pánů Fuksy a Makaria, ve kterých se v souvislosti s tzv. veřejným zájmem (nebo spíše se zájmem těžařů) a zájmy samospráv a občanů opakovaně vyskytovalo slovo „vyvlastnění“. Tyto citace působily jako z hodně staré učebnice dějepisu. Po skončení prezentací následovala diskuse.

Jako první se přihlásil s dotazem na ministra Kocourka Jiří Novotný. Zeptal se ministra, jak to v plánované aktualizaci energetické koncepce vypadá s dolem Frenštát a jak se vláda dívá na skutečnost, že v rozporu se zdravým rozumem i deklarovanou zodpovědností vůči budoucím generacím, stát vyvezl za posledních 6 let černé uhlí za 68 miliard korun. Uvedl, že je naprosto krátkozraké otevírat nová ložiska, když je téměř polovina produkce černého uhlí každoročně vyvážena za hranice „toto není hospodaření, ale drancování nerostného bohatství naší země pro zisk“ dodal Novotný na závěr. Martin Kocourek reagoval tvrzením, že si vláda uvědomuje špatný a nezodpovědný přístup ve vztahu k nerostnému bohatství v minulých letech a že se tento znepokojivý trend v budoucnu musí změnit.

Na otázku týkající se budoucnosti dolu Frenštát ministr odpověděl „v souvislosti s aktualizací SEK se na dole Frenštát určitě nepočítá s těžbou do roku 2040, potom uvidíme“. K plánovanému průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku dodal: „tahle záležitost je nyní předmětem dalšího jednání“. Hned poté se do diskuse zapojila Zdenka Leščišinová, která předsedajícímu Milanovi Urbanovi tlumočila znepokojení velkých zaměstnavatelů v regionu, konkrétně podniků Continental a Siemens, které zaměstnávají přes 3500 lidí. Upozornila na skutečnost, že tito významní zaměstnavatelé sledují aktivity těžařů s velkými obavami. Nakonec pozvala jménem místních samospráv a zaměstnavatelů členy Hospodářského výboru PSPČR na Frenštátsko, kde by si mohli poslanci prohlédnout provozy obou výše zmiňovaných podniků. Milan Urban toto pozvání přijal.

Účast zástupců místních samospráv z Frenštátska na tomto semináři měla smysl. Opět se jasně ukázalo, že se s hlasem místních samospráv, občanů i významných zaměstnavatelů musí počítat. Rozhodný a nesmlouvavý postoj lidí v regionu je tou nejúčinnější obranou proti záměru bezohledně drancovat krajinu i přírodní zdroje.

Autor: Marian Žárský

předseda komise RM za zrušení a zasypání dolu Frenštát

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy a jeho autorem je Karel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.