ČTK – Nečas se shodl se starosty, ve Frenštátě těžbu uhlí nechce

Praha – Premiér Petr Nečas (ODS) podpořil starosty z Beskyd v jejich odporu proti otevření černouhelného Dolu Frenštát. Předseda vlády vidí budoucnost regionu jinde, v rozvoji lehkého průmyslu a cestovního ruchu. Po čtvrtečním setkání premiéra se starosty Rožnova a Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic o tom dnes ČTK informoval předseda sdružení Naše Beskydy Stanislav Uruba. Jeho interpretaci výsledků schůzky následně potvrdil mluvčí vlády Jan Osúch. Mluvčí OKD Vladislav Sobol ale řekl, že společnost o otevření dolu neusiluje.

O tom, že s těžbou uhlí v Beskydech se zřejmě nepočítá, hovořil už v únoru se zástupci dotčených obcí tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS). Ve čtvrtek tento postoj potvrdil premiér. „Ujistil nás, že je zásadně proti otevření dolu i proti zahájení průzkumné ražby,“ uvedla v tiskové zprávě starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. Premiér prý řekl, že toto stanovisko zastává už deset let. Zároveň starostům slíbil, že zorganizuje jejich setkání s novým ministrem průmyslu Martinem Kubou (ODS).
Důl Frenštát vznikl v Beskydech v 80. letech minulého století. Uhlí se v něm ale nikdy netěžilo, nyní je zakonzervovaný. OKD v září oznámily záměr prozkoumat tam zásoby uhlí a plynu, čímž chtějí získat informace pro budoucí rozhodování o těžbě. Okolní beskydské obce proti tomu bojují, protože se obávají toho, že by těžba uhlí nenávratně zničila okolní prostředí.
Desítky staveb v areálu dolu, včetně těžních věží, měly povolení jen na dobu určitou. Už uplynula a stavební úřad ve Frenštátě nyní vede řízení o odstranění těchto staveb.
Mluvčí OKD Sobol řekl, že stále platí to, co firma říká od počátku: že o otevření dolu neusiluje. „Cílem OKD je důkladný průzkum ložiska. Nyní známe jen údaje z desítky let starých vrtů vedených z povrchu. Výsledky průzkumu by posloužily všem zainteresovaným stranám – tedy obcím, státu i OKD, k odpovědné diskusi o budoucnosti dolu,“ uvedl Sobol. Dodal, že jakékoliv rozhodnutí bez důkladné znalosti ložiska by bylo neodpovědné.
„Společnost (OKD) podniká všechny kroky k tomu, aby získala povolení k hornické činnosti. Důl Frenštát přitom leží v chráněné krajinné oblasti,“ řekl starosta Trojanovic Jiří Novotný. Starostové míní, že pracovníci Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Ostravě zneužívají pravomoci a těžební firmu OKD zvýhodňují. Na úředníky OBÚ proto před několika dny podali trestní oznámení. Mluvčí Státní báňské správy ČR, pod kterou ostravský OBÚ patří, Bohuslav Machek ČTK už dříve řekl, že o trestním oznámení zatím správa neví. „Obce využily svého práva. Musíme to nechat na posouzení orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl Machek.
Autor: ČTK
www.ctk.cz

Premiér Petr Nečas podpořil starosty z Beskyd v jejich boji proti otevření černouhelného dolu Frenštát.

Doporučujeme

Tisková zpráva o.s. Naše Beskydy, 25.11.2011

Premiér Petr Nečas podpořil starosty z Beskyd v jejich boji proti otevření černouhelného dolu Frenštát.

Ve čtvrtek 24.11. 2011 přijal premiér Petr Nečas starosty Rožnova a Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Tématem dlouho připravované schůzky byla aktuální situace na dole Frenštát.

„Premiér nás ujistil, že je zásadně proti otevření dolu i proti zahájení průzkumné ražby,“ uvedla starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. Premiér uvedl, že toto své stanovisko zastává už deset let.

„Petr Nečas nás ubezpečil, že budoucnost regionu rozhodně nevidí v hornické činnosti, ale v rozvoji lehkého průmyslu a cestovního ruchu,“ citoval předsedu vlády starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Premiér dále starostům slíbil, že zorganizuje jejich setkání s novým ministrem průmyslu Martinem Kubou.

Starosty měst a obcí v dobývacím prostoru dlouhodobě trápí snaha OKD o otevření dolu. „Společnost podniká všechny kroky k tomu, aby získala povolení k hornické činnosti. Důl Frenštát přitom leží v CHKO, existence těžních věží a hrozba těžby černého uhlí poškozuje značku Beskydy,“ vysvětlil Novotný důvody, proč starostové o schůzku s premiérem usilovali.

 

Starostové jsou také znepokojeni tím, že úředníci OBÚ systematicky protěžují OKD a umožňují jim hornickou činnost, přestože stavby v areálu dolu včetně těžních věží nemají platné stavební povolení. Na úředníky OBÚ proto před několika dny podali trestní oznámení.

Stanislav Uruba

předseda o.s. Naše Beskydy

 

Černé stavby na dole Frenštát musí zmizet

Doporučujeme

8. 11. 2011 vydal stavební úřad ve Frenštátě p. R. „Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení trvání dočasných staveb v  k. ú. Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm do roku 2031, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání“. Jedná se o více než 50 objektů v areálu dolu Frenštát včetně obou důlních věží.  Rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD ještě nenabylo právní moci a OKD se proti němu může odvolat. Stavební úřad, jakožto nezávislý státní orgán, opět potvrdil, že dočasné stavby stojí v areálu dolu Frenštát bez řádného povolení a měly by být odstraněny. Tedy, že zákony platí stejně pro všechny.

Co předcházelo rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD:

Důvodem žádosti OKD o prodloužení trvání dočasných staveb na dole Frenštát bylo zahájení řízení o odstranění dočasných staveb, ke kterému Stavební úřad ve Frenštátě p. R. přistoupil na základě podnětu obce Trojanovice z ledna 2011. Tehdy obec Trojanovice poukázala na skutečnost, že se v areálu dolu Frenštát nacházejí desítky dočasných staveb, kterým uplynula doba trvání a žádala stavební úřad o zahájení kroků vedoucích k jejich odstranění. Podle obce Trojanovice zde došlo k porušení zákona, a to minimálně ve dvou případech. OKD prostřednictvím dočasných staveb, které v areálu dolu stojí prakticky na černo, zajišťuje tzv. konzervační režim dolu. Dále, některé černé stavby pronajímá OKD soukromým firmám a tímto se neoprávněně obohacuje.

Stavební úřad poté skutečně dle zákona zahájil  řízení o odstranění dočasných staveb v areálu dolu Frenštát. Toto řízení bylo v dubnu 2011 přerušeno na základě už výše zmíněné žádosti těžařů o prodloužení doby trvání sporných staveb v areálu dolu do roku 2031.

OKD dostalo čas do 1. srpna 2011 předložit Stavebnímu úřadu podklady, které by prokázaly oprávněnost jimi předkládané žádosti.

OKD tyto podklady předložilo ve stanoveném termínu včetně souhlasného stanoviska Obvodního báňského úřadu (OBÚ) a závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO). Správa CHKO se k dalšímu prodloužení doby trvání dočasných staveb na dole Frenštát staví nesouhlasně.

OKD k prvnímu srpnu 2011 také požádalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o přezkum zamítavého stanoviska CHKO s podezřením na podjatost. MŽP neshledalo k přezkumu důvod.

OKD v říjnu 2011 podalo na základě § 136 správního řádu podnět na vyřešení rozporných stanovisek mezi OBÚ, který prodloužení dočasných staveb podpořil a Správy CHKO Beskydy, která prodloužení zamítla.

8.11. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm žádost  OKD zamítl.

Mgr. Novotný Jiří

starosta obce Trojanovice

Mobil: 724 189 814

Telefon: 556 835 021

E-mailstarosta@trojanovice.cz

Webwww.trojanovice.cz

Desatero argumentů proti průzkumné ražbě na dole Frenštát

V posledních týdnech se v médiích objevuje reklama společnosti OKD, která nemá za cíl oslovit koncové zákazníky této těžařské společnosti (těmi nejsou obyčejní lidé), cílem této kampaně je vylepšit mediální obraz společnosti OKD u široké veřejnosti v návaznosti na plánované aktivity těžařů, mimo jiné i v Beskydech. Dá se předpokládat, že se OKD  v nejbližším období nebude zdráhat použít jakékoliv prostředky k prosazení svých cílů. Právě nejbližší měsíce jsou pro budoucnost beskydského regionu v souvislosti s hrozbou těžby černého uhlí klíčové. Hlavní snahou těžařů je nyní udělat první, ale zcela zásadní krok a tím je dokončit tzv. průzkum zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Frenštát – Trojanovice.

 

Jako reakci na výše uvedené skutečnosti Komise Rady za zrušení a zasypání dolu Frenštát  zpracovala „Desatero argumentů proti průzkumné ražbě na dole Frenštát“. Tyto argumenty jasně vyvracející mýty a nepravdy cíleně šířené společností OKD.Desatero argumentů proti průzkumné ražbě na dole Frenštát

1. OKD tvrdí: Průzkumné dílo na dole Frenštát v žádném případě neznamená zahájení těžby černého uhlí!

Argumentace:
Plánovaný průzkum OKD je průzkumem, který se provádí před vytěžením jednotlivých těžebních polí, tudíž se jedná o průzkum těžební. Jelikož je průzkum veden v uhelné sloji, jedná se o těžbu uhlí. OKD dále naveze těžební technologie, otevře ložisko a zajistí si další nadstandardní práva díky hornímu zákonu, který dává nadstandardní pravomoce soukromým těžebním společnostem.

2. OKD tvrdí: Průzkum se neprojeví na povrchu!

Argumentace:
Vzhledem k tomu, že se průzkum rovná těžbě, tak neexistuje těžba bez vlivu na povrch. (Odborná studie prof. Demka největší vědecké kapacity na geomorfologii u nás jasně ukazuje na skutečnou hrozbu. Už jen nepatrný zásah do velmi nestabilního podloží by mohl znamenat velké ohrožení pro majetek i život lidí)

3. OKD tvrdí: Průzkum zásob černého uhlí pod Beskydami je nutné udělat vzhledem k tomu, že potřebujeme vědět, kolik tam toho uhlí je!

Argumentace:
Stát má veškeré informace, které o ložisku potřebuje vědět. Bez toho by nemohl být stanoven dobývací prostor. Jediný kdo potřebuje dokončit průzkum jsou těžaři v prvé řadě kvůli zhodnocení svých akcií a také kvůli postupnému a nevratnému zahájení hornické činnosti.

4. OKD tvrdí: Bylo by naprosto nezodpovědné zamítnout v dnešní době průzkum. Stát potřebuje také znát, jak na tom je se strategickou zásobou černého uhlí v dobývacím prostoru Frenštát!

Argumentace:
Jednou průzkumnou ražbou těžař není schopen detailně prozkoumat celý dobývací prostor 63 km2. Odhad zásob černého uhlí v dobývacím prostoru existuje a byl učiněn na základě průzkumu z vrtů. Pro stát jsou další informace zbytečné, využitelné jsou pouze pro OKD. Díky průzkumné ražbě  by mělo OKD dostatek času (cca. 4 roky) zapustit v našem regionu kořeny a navézt si sem technologie potřebné k zahájení hornické činnosti a vyuhlení Beskyd.

5. OKD tvrdí: Bylo by nezodpovědné nedoprozkoumat zásoby černého uhlí pod Beskydami i kvůli budoucím generacím!

Argumentace:
Nejlépe stát ochrání nerostné suroviny pro další generace tak, že zůstanou nedotčené v zemi, jedině tak zůstanou v majetku státu. Hornina, která je vyvezena na povrch se stává majetkem těžební společnosti. Pokud budou budoucí generace uhlí potřebovat, udělají si průzkum sami. Za posledních 6 let se vyvezlo za hranice černé uhlí v hodnotě 68 000 000 000 korun (každoročně jde o téměř 50% roční produkce černého uhlí u nás.

6. OKD tvrdí:  V budoucnu případná hornická činnost na Frenštátsku přinese nová pracovní místa!

Argumentace:
Právě naopak, hornická činnost by měla za následek odliv zahraničního kapitálu a tedy zrušení tisíců pracovních míst v lehkém průmyslu. Tito bývalí zaměstnanci by nešli rubat do dolů. Hrozbou mohou být také případné arbitráže zahraničních firem žalujících český stát za zmařené investice. Reálná je také hrozba přílivu cizích pracovních sil, bez vztahu k regionu a vznik nového problémového regionu (příklad ..Karvinsko, Severní Čechy). 

7. OKD tvrdí:  Je připraveno pomoci místním samosprávám a neziskovým organizacím s realizací jejich projektů!

Argumentace:
Tato nabídka OKD je pouze snahou kupovat si veřejného mínění a pokus o uplácení místních samospráv. Tyto kroky ze strany OKD jsou součástí taktiky naklonění si veřejného mínění a postupného upevňování si postavení v regionu. 

8. OKD tvrdí: Na lidech v tomto regionu nám záleží!

Argumentace:
Generální ředitel OKD Klaus Dieter Beck veřejně prohlašuje, že je zodpovědný pouze svým akcionářům. Pokud se skutečně chceme podívat na to, jak zmíněné těžařské společnosti záleží na obyčejných lidech, tak se stačí  podívat na to, jak se OKD chová všude tam kde už získalo absolutní vliv, například k nájemníkům bytů OKD.

9. OKD tvrdí: Uhlí pod Beskydami se jednou stejně musí vytěžit!

Argumentace:
Toto je obecně tradovaný mýtus, který se snažili dostat do hlav lidí už sovětští a komunističtí plánovači. Pokud se konečně stát začne chovat jako rozumný hospodář a nenechá si dále rabovat své surovinové zdroje soukromými společnostmi a přitom dojde k rozumnému využívání jiných zdrojů energie než jsou fosilní paliva, není do budoucna jediný důvod otevírat nové ložisko černého uhlí. Toto je v současnosti výhodné pouze pro těžaře. Ten by měl z ceny vypočítaného množství vytěžené suroviny zaplatit státu maximálně 10% z ceny suroviny. Zbytek, tedy 90% jde kapsy OKD. 
Ale realita je taková, že stát ve skutečnosti dostává méně než 1%!

10. OKD tvrdí: investujeme do rekultivací území zničeného těžbou stovky miliónů ročně!

Argumentace:
OKD mluví o pár drobných. Už ale mlčí  o miliardách, které jdou na rekultivace zdevastované krajiny ze státního rozpočtu, tedy z kapes všech občanů České republiky. Pozemky zničené hornickou činností těžařů stát rekultivuje na své náklady, tyto pozemky pak zůstanou v majetku těžařů, kteří s nimi dále disponují. Tomu se říká opravdu dobrý business. 

Marian Žárský
Předseda komise RM za zrušení a zasypání dolu Frenštát
744 01  Frenštát p. R.
www.frenstatpr.cz
tel: 774 032 800