Černé stavby na dole Frenštát musí zmizet

8. 11. 2011 vydal stavební úřad ve Frenštátě p. R. „Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení trvání dočasných staveb v  k. ú. Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm do roku 2031, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání“. Jedná se o více než 50 objektů v areálu dolu Frenštát včetně obou důlních věží.  Rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD ještě nenabylo právní moci a OKD se proti němu může odvolat. Stavební úřad, jakožto nezávislý státní orgán, opět potvrdil, že dočasné stavby stojí v areálu dolu Frenštát bez řádného povolení a měly by být odstraněny. Tedy, že zákony platí stejně pro všechny.

Co předcházelo rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD:

Důvodem žádosti OKD o prodloužení trvání dočasných staveb na dole Frenštát bylo zahájení řízení o odstranění dočasných staveb, ke kterému Stavební úřad ve Frenštátě p. R. přistoupil na základě podnětu obce Trojanovice z ledna 2011. Tehdy obec Trojanovice poukázala na skutečnost, že se v areálu dolu Frenštát nacházejí desítky dočasných staveb, kterým uplynula doba trvání a žádala stavební úřad o zahájení kroků vedoucích k jejich odstranění. Podle obce Trojanovice zde došlo k porušení zákona, a to minimálně ve dvou případech. OKD prostřednictvím dočasných staveb, které v areálu dolu stojí prakticky na černo, zajišťuje tzv. konzervační režim dolu. Dále, některé černé stavby pronajímá OKD soukromým firmám a tímto se neoprávněně obohacuje.

Stavební úřad poté skutečně dle zákona zahájil  řízení o odstranění dočasných staveb v areálu dolu Frenštát. Toto řízení bylo v dubnu 2011 přerušeno na základě už výše zmíněné žádosti těžařů o prodloužení doby trvání sporných staveb v areálu dolu do roku 2031.

OKD dostalo čas do 1. srpna 2011 předložit Stavebnímu úřadu podklady, které by prokázaly oprávněnost jimi předkládané žádosti.

OKD tyto podklady předložilo ve stanoveném termínu včetně souhlasného stanoviska Obvodního báňského úřadu (OBÚ) a závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO). Správa CHKO se k dalšímu prodloužení doby trvání dočasných staveb na dole Frenštát staví nesouhlasně.

OKD k prvnímu srpnu 2011 také požádalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o přezkum zamítavého stanoviska CHKO s podezřením na podjatost. MŽP neshledalo k přezkumu důvod.

OKD v říjnu 2011 podalo na základě § 136 správního řádu podnět na vyřešení rozporných stanovisek mezi OBÚ, který prodloužení dočasných staveb podpořil a Správy CHKO Beskydy, která prodloužení zamítla.

8.11. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm žádost  OKD zamítl.

Mgr. Novotný Jiří

starosta obce Trojanovice

Mobil: 724 189 814

Telefon: 556 835 021

E-mailstarosta@trojanovice.cz

Webwww.trojanovice.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy a jeho autorem je Karel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.