Jaká je perspektiva Moravsko-slezského kraje? Fórum HN

OBECNÍ NOVINY Z TROJANOVIC – leden 2012

Moravskoslezská příloha novin MF DNES z 23. listopadu 2011 publikovala dva články novinářky Markéty Radové, které pojednávají o vlivu smogu na lidské zdraví. Zjištění vědců jsou alarmující. Zvýšený výskyt rakoviny, arterosklerózy, cukrovky, nemoci cév a srdce, porucha plodnosti, problémy v těhotenství, kratší průměrná délka života. To vše má na svědomí znečištěné ovzduší na Ostravsku.

Následující den 24. listopadu se v Ostravě v hotelu Park Inn by Radisson Ostrava Hotel konalo Fórum Hospodářských novin s názvem Jaká je perspektiva Moravsko- slezského kraje? Jak důležitou roli hraje uhlí a ocel v regionu a v ekonomice celé země? Partneři setkání byli OKD, a. s. a Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Podotýkám, že vlastníkem Hospodářských novin je uhlobaron a miliardář Zdeněk Ba- kala, který patrně prostřednictvím Hospodářských novin financoval i honoráře jed- notlivých přednášejících, kterými byli: Petr Kajnar, primátor Ostravy, Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí, Pavel Kavina, ředitel Odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu, Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, Klaus Dieter Beck, generální ředitel a předseda představenstva OKD, a. s., Tapas Rajderkar, generální ředitel a předseda

představenstva ArcelorMittal Ostrava, a. s., Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR a další. Tohoto fóra jsem se zúčastnil spolu s členkou zastupitelstva paní Hankou Dorotíkovou, starostou Kunčic p. O. ing. Tomášem Hrubišem a Marianem Žárským, členem OS Naše Beskydy.

Domníval jsem se, že budou také přítomni lékaři, ekologové a demografové. Byl jsem však ve své naději zklamán.

Všichni přednášející mě přesvědčili, že jejich myšlení je ohraničeno uhlím a železem. Navíc mě překvapila až přílišná vstřícnost a nekritičnost našich politiků vůči zahraničním vlastníkům firem OKD a Arcelor Mittal. Nejednají jako rovnocenní partneři. Za špatné životní prostředí podle nich prý může jen novinářská kampaň, dále doprava a domácnosti. Dokonce Pavel Bartoš vědecká zjištění bagatelizoval a zesměšňoval. Na adresu největšího znečišťovatele Arcelor Mittal nepadlo jediné kritické slovo a to ani od ministra životního prostředí. Po sérii prvních přednášejících bylo na dotazy zpočátku vyhrazeno jen 10 minut. Např. na můj dotaz primátoru Ostravy, kdy budou ostravské děti dýchat vzduch stejné kvality jako děti uhlobarona Bakaly ve Švýcarsku, odpověděl, že za deset roků. Myslím, že ani on sám tomu nevěří. Pavel Kavina z Ministerstva průmyslu nedokázal zodpovědět

dotaz paní H. Dorotíkové, jak je možné, že naše republika vyvezla za 6 let uhlí v hod- notě 68,5 mld. Kč a jen v loňském roce měl stát z vývozu všech surovin pouze 660 miliónů Kč? Zajímavé vystoupení měl Klaus Dieter Beck německé národnosti. Na grafu demonstroval vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinském revíru od poloviny 19. století až po současnost. K výraznému nárůstu těžby došlo v období první i druhé světové války, ovšem komunisté tyto válečné rekordy překonali v mírové době. Bohužel vždy jsme rabovali naše uhlí pro cizí zbrojaře rakouské, německé a sovětské. V prosinci 2011 uplynulo 60 let od uvedení do pro- vozu Nové huti Klementa Gottwalda, dnes ArcelorMittal. Tato železná koncepce, kte- rá nám byla vnucena z Moskvy, přetrvává v myslích politiků dodnes. Dnes nerozhoduje Moskva, ale uhlobaroni z New World Resources. Těm záleží jen na zisku. Zdraví lidí, stav ovzduší a krajiny do svých divident a tantiémů nezapočítávají. Bohužel, jak jsem se přesvědčil na fóru Hospodářských novin, mají u nás mnoho placených spojenců.

Drahomír Strnadel

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z tisku a jeho autorem je Karel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.