STAROSTOVÉ JEDNALI O DOLE FRENŠTÁT S MINISTREM KUBOU

Doporučujeme

Důl Frenštát se dostává na program jednání vrcholných politiků. Před několika dny navštívila Beskydy vicepremiérka Karolína Peake, pár dnů na to jednali starostové beskydských měst a obcí o tomto tématu s ministrem průmyslu Martinem Kubou.
Ministr průmyslu a obchodu Kuba

Ministr průmyslu a obchodu Kuba. Foto: vlada.cz

V úterý 24. ledna se starostové Rožnova a Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem sešli s ministrem průmyslu Martinem Kubou, aby s ním řešili otázky spojené s dolem Frenštát. “Ta schůzka byla dojednána z podnětu pana premiéra, se kterým jsme se setkali v záměru loňského roku,” konstatovala starostka Frenštátu p.R. Zdeňka Leščišinová.

Na jednání zazněly názory starostů na současnou energetickou politiku státu. “Pokud vyvážíme uhlí prostřednictvím soukromých společností a do rozpočtu státu se nevrací patřičné peníze, tak je to špatně,” vyjádřila společný názor představitelů samospráv starostka Rožnova p.R. Markéta Blinková.
Starostové se s ministrem shodli na tom, že stát musí v prvé řadě zaručit efektivní prosazování zájmů svých občanů. „Tím, kdo rozhoduje o budoucí surovinové a energetické koncepci země a potažmo také o tom, jakých zdrojů se bude využívat, je stát. Určitě to nebudou soukromé společnosti. A to samozřejmě platí i v případě Dolu Frenštát,“ zdůraznil během setkání ministr průmyslu.
Do poloviny letošního roku chce ministerstvo předložit vládě ke schválení aktualizaci surovinové i energetické koncepce. “Pořád se bavíme o tom, aby tam nejen těžba, ale i průzkumná ražba nebyla obsažena, aby důl Frenštát zůstal jako zásoba černého uhlí a k tomu všechna ta jednání směřovala,” vysvětlila Zdeňka Leščišinová.

Ministr průmyslu chce o situaci kolem dolu Frenštát dále jednat, přislíbil, že region navštíví. “My bychom byli velmi rádi, kdyby se této schůzky na našem území zúčastnil i ministr životního prostředí Chalupa, jehož jméno tam taky zazněla,” vyjádřila své přání Markéta Blinková.Podle informací kanceláře ministra průmyslu by se zmíněná schůzka měla uskutečnit v horizontu jednoho či dvou měsíců.
Monitor24 -jur-

NÁZOR: Z PRVNÍ RUKY ANEB VYCÍTILI ŠANCI

Dalo se to čekat. Bakala, Beck a ti druzí ví, co dělají. S úsměvem se zeptají starosty obce, kterou chtějí zlikvidovat, kolik miliónů chce na rozvoj cestovního ruchu. Baví se jistě i při sledování záznamu z jednání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm.

 Debata brát nebo nebrat od OKD peníze se velmi rychle změnila na debatu brát a jenom se rozhodnout kdy a kolik. A mnou si ruce, když se podívají na seznam organizací, které si od nich už peníze vzali a radost mají z toho, že jim za to povinně dělají reklamu. Jistě je velmi těší i vstřícné přijetí na radnici. Tedy vhodný okamžik vydat vlastní časopis. Magazín „Z první ruky“ našli ve svých schránkách skoro všichni z Rožnovska a Frenštátska. OKD ho vydala v nákladu 21000 kusů.

Bakala je příjemný společník, ale nebezpečný hráč. U německého podnikatele Becka, který všude byl a všechno viděl, zase rychle vycítíte, jak pohrdá Valašskem a jeho lidmi. Je to typická hra rysa se zajícem či známější kočky s myší. Je to taktika mocných na celém světě. Babička nám říkávala: „Poražen bývá ale ten, kdo se jako poražen chová.“

 OKD před 22 lety souhlasilo s odstraněním věží

Dobývací prostor dolu Frenštát byl schválen komunisty těsně před revolucí v roce 1989. Byl stanoven na základě ukončení průzkumných prací a bez jakéhokoliv vyhodnocení dopadu na lidi, kteří tu žijí, na ekonomiku oblasti nebo na životní prostředí. Poslanci parlamentu i vlády trvale odmítali a odmítají náš návrh, aby byly podle dnešní legislativy přehodnoceny dobývací prostory stanovené před rokem 1989. Stavby v areálu byly povoleny pouze na dobu, než se dokončí průzkum ložiska, tedy jako stavby dočasné. Proto bylo stavebním úřadem rozhodnuto a společností OKD odsouhlaseno, že budou obě věže a 66 staveb, včetně muničního skladu, po ukončení průzkumu odstraněny. Jedna věž měla být odstraněna v roce 1988, druhá v roce 1989.

A div se, světe. Píše se rok 2012 aOKD nejenže věže a stavby neodstranilo (porušuje zákon), ale vedení je ještě tak drzé, že žádá stát a všechny kolem, že musí zase ložisko prozkoumat. Čtěte dobře, prozkoumané ložisko chtějí opět prozkoumávat. A samozřejmě i se stavbami, které měla společnost již dávno odstranit. Po zdlouhavém řízení jí konečně stavební úřad nařídil stavby odstranit. OKD se ale proti tomuto rozhodnutí odvolalo u krajského úřadu v Ostravě. A aby toho nebylo málo, Obvodní báňský úřad v Ostravě vydal na tyto černé stavby rozhodnutí o konzervačním režimu. Znamená to, že se dávno zbourané stavby mají „udržovat v chátrání“ a nic nového se zde nemá podnikat. Když v roce 2003 skončila jeho platnost, tak bez jakéhokoliv oznámení obcím a městům, báňský úřad prodloužil konzervační režim na dobu neurčitou. Že by na 100 let? Dokument, který ale nemá přesně určenou dobu platnosti, je dokumentem právně neplatným. OKD i úředníci báňského úřadu se ale tváří, jakoby bylo vše v pořádku. A světe, div se dál. Některé černé a „20 let odstraněné stavby“ pronajímá společnost OKD jiným podnikatelským subjektům. A opět se všichni a teď i kompetentní úřady tváří jako že se nic neděje.

 Ražba štoly jenom záminka

V současné době usiluje OKD již podruhé od roku 2006 o povolení ražby kilometrové štoly směrem pod Velký Javorník. A věže, které chtějí k tomu použít, měly být již v roce 1989 odstraněny. Asi 2/3 dobývacího prostoru zasahují na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Správa CHKO Beskydy posoudila jejich žádost a potvrdila, že záměr by mohl mít významný vliv na území chráněné krajinné oblasti Beskydy, která je současně i evropsky významným územím. Dostal se jim sice „do špic kola klacek“, ale vím, že pojedou dál a přijdou s dalším podáním. A jak jsem uváděl na začátku, vycítili šanci.

Proto těžaři usilují i o to, aby se v energetické koncepci státu u Frenštátu objevila slovíčka „znovu prozkoumat.“ Chtějí se opírat o přání státu a pak jakoby plnit jeho příkazy a požadavky. Jak jednoduché. Ražba štoly je záminkou a přípravou k těžbě. Jestli Vám někdo říká něco jiného, tak lže.

Problematikou Dolu Frenštát se jako geolog, politik nebo člen občanského sdružení zabývám přes 16 let. Za tu dobu jsem zažil ledacos. Mnoho správních řízení, rozhovorů či komentářů pro tisk, rozhlas nebo televizi, jednání s vedením těžařů, předsedy vlád, ministry, poslanci, senátory, státními úředníky, hejtmany, starosty, členy občanských sdružení, různými lidmi Rožnovska, Frenštátska i lidmi v republice nebo v zahraničí. Od roku 1997, kdy chtělo OKD zahájit těžbu uhlí s pomocí japonských a amerických firem, se těžaři snaží dostat k „našim“ informacím. Na jednáních nám Bakala, Beck a před nimi Koláček nebo Goj dali vždy jasně najevo, že neustoupí od svého záměru ani o metr. Čekají, že budeme ustupovat my a proto chtějí pořád s námi jednat, proto nabízejí milióny. Když se ale nebudeme k OKD chovat jako k psovi, který má vzteklinu, tak na to doplatíme všichni a s námi celý region. I já Vám to podávám z první ruky.

Příjemné zimní večery. František Šulgan, zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm 28.1.2012

www.roznovsky-prostor.cz