FRENŠTÁT A TROJANOVICE OSLAVILI DALŠÍ ROK BEZ TĚŽBY UHLÍ

Doporučujeme

Zvonění

Video zde

Už pět let uplynulo od happeningu na Radhošti, kterým odpůrci těžby v Beskydech symbolicky uzamkli zemi na sto let a dali tak najevo svůj nesouhlas s otevřením dolu Frenštát. Od té doby tuto událost každoročně připomíná oslava dalšího roku bez těžby. Letos bylo víc než kdy jindy co slavit. Stavební úřad ve Frenštátě zahájil řízení o odstranění obou těžních věží.

V neděli 27. května se u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách sešli obyvatelé Frenštátu, Trojanovic i dalších okolních měst a obcí, kteří tak demonstrovali svůj nesouhlas s důlní činností v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Letošní oslava dalšího roku bez těžby byla ve znamení optimismu, umíráček, který tady lidé každoročně zvoní dolu Frenštát, by letos mohl zaznít už naposled.  “Věřím tomu, že se blíží zrušení těžních věží, zasypání jam a že se blíží to, že Beskydy budou konečně svobodné,” míní starosta Trojanovic Jiří Novotný. “Ten optimismus je teď opravdu na místě. V nejbližších dnech bude pokračovat správní řízení o odstranění staveb,” uvedla starostka Frenštátu p. R. Zdeňka Leščišinová.
Za trpělivé pátrání v archivech a odhalení toho, že nejen těžní věže, ale i další desítky budov v areálu dolu Frenštát mají propadlé stavební povolení, získal ocenění Beskydská osobnost roku právě starosta Trojanovic Jiří Novotný. “Tady je zatraceně co chránit, protože kdybychom se odsud měli stěhovat nebo bychom měli nechat ty hory podkopat, byla by to skutečná a neuvěřitelná katastrofa,” prohlásil.Část oslav se odehrávala i na Markově kopci, kde postupně vyrůstá lipová alej. Každý pár stromů tady symbolizuje jeden rok bez těžby. Ta kromě zdejší krajiny ohrožuje i zaměstnanost. “Do několika málo let od zahájení těžby by došlo k ohrožení výroby, ať už je to závod Continentalu nebo Siemens Elektromotory, protože by došlo k propadu, ke snížení povrchu,” vysvětluje ředitel společnosti Siemens Elektromotory Jaromír Zapletal.Odpůrce těžby v Beskydech teď čeká možná závěrečná etapa boje, na jejímž konci by mělo být zbourání věží z dolu Frenštát. Ústní jednání ve věci odstranění staveb je naplánováno na první polovinu června.

-jur-

Aktivisté Greenpeace slezli z těžních věží Dolu Frenštát

Doporučujeme

Odkaz na originální zprávu včetně videa zde

Frenštát p.R. (Novojičínsko) – Aktivisté Greenpeace dnes odpoledne opustili vrcholky dvou těžních věží Dolu Frenštát v Beskydech. Vylezli na ně v pondělí ráno. Nepovolenou akcí chtěli ochránci přírody upozornit na globální oteplování a také riziko těžby uhlí v Beskydech. Podle policie se dopustili přestupku a hrozí jim pokuta až 15.000 korun.

Bakalovy černé stavby

Po poledni aktivisté sundali ze stěn věží dva obří nápisy „Nechceme být uhelný skanzen“ a „Zachraňme Arktidu, neničme Beskydy“. Vzápětí vyvěsili jediný „Bakalovy černé stavby“. Má upozornit na to, že areál dolů úřady považují za černé stavby a řeší se jejich případné odstranění. Pak 12 lidí postupně začalo z věží slaňovat a poslední slezli i s lany po žebřících v útrobách věží.

Dole na ně už čekala policie. „Všichni spolupracovali, předložili nám doklady. Napsali jsme si jejich totožnost. Protože jsou podezřelí z přestupku, celou věc předáme k dořešení správnímu orgánu,“ řekl ČTK mluvčí novojičínské policie Petr Gřes.

Přestupku se podle předběžného hodnocení policie aktivisté dopustili vstupem na cizí pozemek. Za to jim hrozí pokuta až 15.000 korun. Zda ji dostane každý zvlášť či dohromady jako skupina, není jasné.

„Policie i aktivisti se chovali jako profesionálové.“ řekl ČTK Michal Komárek z Greenpeace. Podle něj případné pokuty za aktivisty zaplatí organizace. S akcí a jejím výsledkem je spokojen. „Podařilo se upozornit na problematiku těžby uhlí v Beskydech. Podpora místních lidí byla velká. Cítili jsme se jako doma,“ řekl.

Zástupce společnosti OKD Marek Síbrt ČTK řekl, že firmě vznikla škoda tím, že dva dny nemohla dělat konzervační práce v areálu dolu. „Navíc na naše náklady budeme muset odstranit transparent, který na jedné z věží aktivisté nechali,“ řekl.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

AKTIVISTÉ GREENPEACE OBSADILI TĚŽNÍ VĚŽE DOLU FRENŠTÁT

Doporučujeme

Greenpeace fandila i místní školka :-)

Aktivisté hnutí Greenpeace vyšplhali na těžní věže dolu Frenštát. Pomocí transparentů, které tady rozvinuli dávají najevo svůj nesouhlas s plánovanou těžbou, která by ohrozila místní přírodu a potažmo klima celé planety. Na věžích chtějí setrvat až do úterý, na místě zasahuje policie.
Dvanácti aktivistům hnutí Greenpeace se v pondělí 28. května brzy ráno podařilo dostat na obě těžní věže dolu Frenštát.  “Jsme tady proto, že v Beskydech hrozí obnova těžby černého uhlí, podle nás je to nesmyslný plán, to černé uhlí nepotřebujeme a rozhodně nepotřebujeme ničit zdejší krásnou krajinu,” vysvětluje programový ředitel Greenpeace. “Nyní v 10 hodin máme rozbaleny oba velké transparenty, na kterých stojí Neničme Beskydy, zachraňme Arktidu a Nechceme být uhelný skanzen. Oba tyto vzkazy jsou určeny zejména panu Bakalovi, na jehož černých stavbách se nacházíme,” telefonuje přímo z jedné těžní věže člen Greenpeace Jan Rovenský.
 

Akce samozřejmě nezůstala bez odezvy společnosti OKD, která na místo přivolala policisty a báňskou záchrannou službu. “Nechceme a nebudeme jednat s někým, kdo stříhá díry v plotech a kdo lozí po cizím majetku,” prohlásil mluvčí OKD Vladislav Sobol. “Rozhodně není pravda, že bychom stříhali plot, máme fotodokumentaci k tomu, že jsme ho přelézali pomocí žebříku,” ohrazuje se Rovenský. “Pokud nevznikne nějaké ohrožení života nebo škoda na majetku a nebude nutnost použít jakýchkoli sil a prostředků k tomu, abychom je násilnou formou dostali dolů, tak k tomu nepřistoupíme,” řekl mluvčí novojičínských policistů Petr Gřes.Aktivisté ze čtyř zemí, mezi kterými jsou i čtyři dívky, zatarasili přístupové cesty. Na vrcholech obou věží jsou odhodláni zůstat až do úterního poledne.

Noční pohled

5. výročí „Uzamčení země valašské na 100 roků“

Doporučujeme

Vážení kolegové, sousedé, přátelé Beskyd,přijměte naše pozvání na oslavu pátého výročí „Uzamčení země valašské na 100 roků“.
V neděli 27.5.2012 ve 14:00 oslavíme u Zvoničky na Horečkách další krásný rok bez těžby uhlí pod našimi domovy.
U zvoničky na Vás, jako každoročně, čeká slavnostní program, poznávání přírody Horeček – procházka pro děti s výkladem pana Šulgana a nově právnická poradna Ekologického právního servisu.
Ti nedočkaví mohou přijít už v 11:00 na frenštátský kopec Marek, kde zasadíme další pár lip do Stoleté aleje.

Pozvánka

A věřte, že oslavovat máme co. Je to možná naposledy, kdy v den výročí UZV pojedeme na Horečky kolem těžních věží! V brzké době bude zahájeno řízení o odstranění nepovolených staveb v areálu dolu OKD.

Srdečně zvou organizátoři
o.s.NAŠE BESKYDY

P.S.: podívejte se na fotoalbum Davida Šrubaře z Uzamčení země valašské na

Cesta k likvidaci Dolu Frenštát otevřena

Doporučujeme

 Krajský úřad nevyhověl odvolání OKD proti rozhodnutí frenštátského Stavebního úřadu, který zahájil řízení o odstranění černých staveb na Dole Frenštát

Několik měsíců čekaly beskydské samosprávy s napětím na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který se měl vyjádřit k budoucnosti desítek nepovolených staveb v areálu dolu Frenštát. Mezi objekty, které zde stojí už 20 let na černo, patří i obě těžní věže. V této záležitosti už před několika měsíci rozhodl na podnět obce Trojanovice Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, když zamítl žádost OKD o prodloužení doby trvání staveb do roku 2031. Těžební firma se proti tomuto rozhodnutí odvolala k vyšší instanci, tedy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

V pátek 4. května zaslal Krajský úřad městskému úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm rozhodnutí, ve kterém odvolání OKD zamítá a potvrzuje rozhodnutí Stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Toto zásadní rozhodnutí vrací celou záležitost k frenštátskému Odboru výstavby a plánování.

„Až obdržíme spisovou dokumentaci s nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, oznámíme pokračování tohoto řízení a svoláme ústní jednání, ke kterému budou přizváni účastníci řízení a dotčené orgány,“ nastínila další postup vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát pod Radhoštěm Marie Chromčáková.

I když se OKD ještě může proti rozhodnutí Krajského úřadu odvolat ke správnímu soudu, nebude mít toto odvolání odkladný účinek.

Některé z celkem 53 černých staveb v areálu Dolu Frenštát pronajímá společnost OKD třetím osobám. Místním podnikatelům je město připraveno v této situaci pomoci.

„Pokud by to bylo třeba, nabídneme jim pronájem náhradních prostor, které jsou v majetku města, tak aby svou činnost nemuseli přerušovat,“ řekla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová’.

TZ města Frenštát pod Radhoštěm