OKD místo dodržování zákona žalují Krajský úřad

I když společnost OKD a.s. deklaruje v médiích, že zahájila odpovědnou diskusi o budoucnosti dolu Frenštát, a že hodlá dodržovat zákony, ve skutečnosti tomu tak není.

Pokud by chtěly OKD skutečně dostát zákonu, jak opakovaně tvrdí ústy svého tiskového mluvčího, musely by bezodkladně odstranit všech 53 černých staveb, které se v areálu dolu nacházejí. Do rozporu se zákonem se firma dostala už před dvaceti lety, kdy některým z těchto staveb včetně obou těžních věží vypršelo stavební povolení. OKD tedy provozují důl desítky let nezákonně.

Navíc nyní vyšlo najevo, že ani na vlastní důlní jámy zřejmě firma nemá žádné povolení. „Toto povolení neexistuje ani na MÚ Frenštát, ani na obci Trojanovice. Není dokonce ani v ústředním archivu v Praze ani v zemském archivu v Opavě, kde se archivují dokumenty báňských úřadů z let před rokem 1990. Obec Trojanovice také zažádala o informace přímo na OBÚ v Ostravě. OBÚ však informace ohledně povolení jam na dole frenštát označil za obchodní tajemství a nevydal je,“ uvedl starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Namísto toho, aby tento stav napravili, podnikají zástupci firmy veškeré kroky k tomu, aby ho zachovali. Stavební odbor nepovolil prodloužní povolení staveb, OKD se tedy obrátily na krajský úřad. Ten potvrdil nelegálnost staveb tím, že rozhodnutí stavebního odboru potvrdil.

Na 13. červen nařídil stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm ústní jednání týkající se řízení o odstranění staveb v areálu dolu Frenštát. Na jednání dorazili zástupci města Frenštátu pod Radhoštěm, obce Trojanovice, správy CHKO Beskydy, občanského sdružení Naše Beskydy i lidé, kteří v okolí dolu žijí a jsou účastníky řízení. Kdo však v zasedací síni Městského úřadu chyběl, byli zástupci majitele dolu – společnosti OKD.

K údivu všech přítomných uvedla vedoucí stavebního oboru ve Frenštátě pod Radhoštěm Marie Chromčáková, že společnost OKD podala žalobu na Krajský Úřad Moravskoslezského kraje, ve které těžaři napadají zamítnutí svého odvolání proti rozhodnutí o neprodloužení černých staveb v areálu dolu Frenštát. Zároveň požádali stavební úřad o přerušení řízení o odstranění staveb. V tomto jim úřad nevyhověl, protože neshledal k přerušení řízení žádný důvod.

Toto jednání firmy OKD je v přímém rozporu s tím, co její zástupci opakovaně deklarují. „Budeme činit kroky, které nám stavební úřad nařídí. Budeme postupovat, jak nám ukládá stavební zákon, správní řád,“ jsou slova ředitele pro HR a rozvoj revíru ing. Radima Tabáška ze dne 26. září 2011.*

Vedení města Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovic se obrátilo na ředitele OKD a. s. Klause-Dietra Becka otevřeným dopisem, ve kterém ho vyzývají, aby firma stála žalobu na Krajský úřad a skutečně zahájila slibovanou odpovědnou diskusi.

Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm 556 833 110, e-mail: starosta@mufrenstat.cz

Jiří Novotný, starosta Trojanovic 556 835 021, e-mail: starosta@trojanovice.cz

* Zápis z ústního jednání na MěÚ ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 

Otevřený dopis starostů Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic řediteli OKD a. s.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 14. 6. 2012

Vážený pane řediteli,

k našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že Vaše společnost podala žalobu ke krajskému soudu. Jedná se o žalobu na Krajský úřad Moravskoslezského kraje proti zamítnutí odvolání v řízení o prodloužení staveb na dole Frenštát. Toto je v hrubém rozporu s tím, co Vaše společnost prostřednictvím ředitele Ing. Radima Tabáška ve Vaší přítomnosti deklarovala na jednání dne 26. září roku 2011. Dovolujeme si citovat ze zápisu z tohoto jednání: „Ing. Radim Tabášek – Pochybení o stavbách zůstalo, zatím stavební řízení běží, až se rozhodne, budeme činit kroky, které nám stavební úřad nařídí, budeme postupovat, jak nám ukládá stavební zákon, správní řád. …. Pokud rozhodnutí nabude právní moci, tak nebude jiná šance, než to co nám nařídí rozhodnutí.“

Dále Vaše společnost také deklarovala odpovědnou diskusi se zástupci regionu jak na jednání tak později v médiích. Ovšem v případě jednání o odstranění staveb v areálu dolu Frenštát, které svolal stavební úřad MÚ Frenštát na 13. 6. ve 13:00 hodin, se žádný zástupce Vaší společnosti nedostavil. Toto nesvědčí o odpovědné diskusi.

Žádáme Vás tedy, aby Vaše společnost dostála svému slovu, stáhla žalobu, a abyste ve spolupráci s obcí Trojanovice a městem Frenštát p. R. zahájili skutečně odpovědnou diskusi nad možnostmi likvidace staveb v areálu dolu Frenštát. V opačném případě budeme nuceni konstatovat, že Vaše slovo nemá žádnou váhu a že se společnosti OKD a. s. jako partnerovi pro jednání nedá věřit nyní ani v budoucnu.

 

Zdeňka Leščišinová    starostka Frenštátu pod Radhoštěm

Jiří Novotný starosta Trojanovic

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy a jeho autorem je Karel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.