Premiér Petr Nečas jednal dnes se členy ČESKÉ ALIANCE PROTI TĚŽBĚ UHLÍ

V Praze, 11. 4. 2013

Petr Nečas se ve čtvrtek 11. dubna sešel se členy ČESKÉ ALIANCE PROTI TĚŽBĚ UHLÍ. Na programu jednání byly sporné body Horního zákona a Surovinové politiky státu.

Před úřadem vlády

Před úřadem vlády

Členové aliance uhlí kritizují některé body horního zákona (44/1988 Sb). Vadí jim např. tzv. Zvýšená ochrana ložiska strategického výhradního nerostu, se kterou počítá věcný záměr novely horního zákona. „Např. při omezení výstavby by došlo k faktickému vyhlášní stavební uzávěry na většině území Moravskoslezského kraje a velké části Ústeckého kraje. Toto by znamenalo přechod z rozvoje území k jeho postupnému zániku. Zvýšilo by to další odliv obyvatel z těchto krajů a posílilo další negativní vlivy – vysokou nezaměstnanost, špatnou kvalitu ovzduší, kriminalitu, atd,“ obává se Jiři Dráb (Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.)

Přípravná schůzka ČAPTU

Podle členů aliance potřebuje Česká republika v současné době jen necelou polovinu aktuální těžby černého uhlí a proto by bylo vhodné omezit takové činnosti, které by vedly ke znehodnocení ložiska strategického výhradního nerostu. „V budoucnu mohou být známy technologie pro těžbu, které nebudou mít vliv na povrch. Není nutno např. černé uhlí v předmětné oblasti vytěžit soukromou firmou (společností OKD, a.s.) v současné době. Snížení těžby černého uhlí na výši, kterou potřebuje naše národní hospodářství, by zajišťovalo energetickou bezpečnost ČR na mnohem delší časové období,“ míní Stanislav Uruba (NAŠE BESKYDY)

Podle současného výhledu těžeb černého uhlí dle programu Rozvoj OKD se bude současná roční těžba ve výši 11,2 mil. tun držet až do roku 2024. Pak bude postupně klesat až do roku 2048, kdy by měla společnost OKD, a.s. těžbu černého uhlí v ČR ukončit. „Podle nás tento výhled počítá s těžbou pod městem Karviná a Orlová. To by znamenalo demolici části obou měst, zhoršení již špatných životních podmínek v předmětných oblastech – nejhorší v ČR,“ varuje Jiří Dráb

Aliance kritizuje také bod týkající se vyvlastňování. „Malá novela horního zákona odstranila možnost vyvlastnění v případě, kdy se těžební společnost nedohodne s vlastníkem nemovitosti. Věcný záměr novely horního zákona opět s vyvlastněním počítá,“ připomíná Jan Rovenský z Greenpeace a dodává: „Považujeme za zcela nepřijatelné, aby měl kdokoliv možnost vyhánět kvůli těžbě z domovů obyvatele celých měst a vesnic tak, jak se to dělo za minulého režimu. Upozornili jsme pana premiéra, že tzv. velká novela horního zákona připravovaná ministrem Kubou tuto možnost bohužel obsahuje.“

Stanislav Uruba předává premiérovi dar s fotografií beskydské krajiny ohrožené těžbou jako poděkování za to, že se v minulosti již několikrát postavil za ochranu Beskyd.

Členové aliance konstatovali, že schůzka s premiérem splnila svůj účel. Premiér vyzval členy Aliance k doplnění podrobnějších podkladů k některým z projednávaných témat. ___________________________________________________________________

Aliance proti těžbě uhlí vznikla v roce 2012 v Trojanovicích. Koalice sdružuje neziskové organizace z celé ČR bojující proti rozšiřování těžby uhlí.

Kontakty:

JIŘÍ Dráb – Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.

www.karvinaciprotitezbe.cz

Jan Rovenský – Greenpeace ČR www.greenpeace.com

Stanislav Uruba – NAŠE BESKYDY www.nasebeskydy.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.