Starostům beskydských samospráv došla trpělivost, vyzvali těžaře k odpovědnosti

Doporučujeme

Reportáž TV Beskyd

15. května 2013 se ve velké zasedací síni městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm sešli zástupci Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Starostové 23 obcí přijali deklaraci určenou generálnímu řediteli OKD, a. s. Jánu Fabiánovi. Žádají ukončení obstrukcí ze strany OKD a odstranění černých staveb na Dole Frenštát.

Pověření zástupci obcí zhodnotili dosavadní situaci, která nahrává těžebním firmám a dává jim nadstandardní legislativní pravomoci na úkor státu, samospráv a občanů. Starostové jednali především o nepovolených stavbách v areálu Dolu Frenštát, které stále stojí a jsou tak největšími černými stavbami v České republice. Odstraněny měly být před více než 25 lety, OKD je však dále využívají k hornické činnosti a k pronájmu soukromým subjektům.

Dále starostové jednali o zajištění zájmu regionu v surovinové politice a energetické koncepci ČR a prosazení větších práv pro samosprávy v novele horního zákona. Důležitým tématem byly i nevyužívané dobývací prostory jak na Frenštátsku, tak na Štrambersku, které by měly být přehodnoceny nebo zrušeny.

Důležitým tématem, které se objevilo v plánu činnosti na rok 2013, byly také úhrady těžařů, které jsou na minimální úrovni. Jednoznačně se potvrdilo, že OKD poškozuje region nejen zneužíváním předkupních práv na státní pozemky, ale samotnou svou přítomností v něm.

“Společnost OKD se tváří jako společensky odpovědná firma, ale jejich společenská odpovědnost v Beskydech se rovná nule. Jako příklad zneužívání pravomocí mohu uvést například zneužití předkupních práv na pozemek v centru obce Trojanovice, který je ve správě Lesů ČR. Pro OKD je nevyužitelný, přesto na něj ale tento soukromý těžař stále uplatňuje předkupní právo”, řekl starosta obce Trojanovice Jiří Novotný.

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu zastupuje prostřednictvím samospráv měst a obcí více než 200 tisíc obyvatel regionu. Starostové na závěr jednání schválili deklaraci určenou pro generálního ředitele OKD, a.s. Jána Fabiána a plán činnosti na rok 2013.

Text deklarace:

– Města a obce žádají ukončení obstrukcí ze strany OKD, blokování rozvoje obcí v Beskydech a neopodstatněné zneužívání zákonů a předkupních práv ve svůj prospěch.

– Města a obce žádají, aby společnost OKD začala dodržovat zákony, a aby se odstraněním Dolu Frenštát, který je již více než 20 let největší černou stavbou v České republice, stala skutečně odpovědnou firmou, jakou se snaží prezentovat.

– Města a obce žádají, aby společnost OKD zrušila fond Frenštát, který je pouze účelovým nástrojem pro manipulaci lidí v regionu a přesunula finance na potřeby Karvinského regionu, kde jsou v současnosti více než zapotřebí.

Plán činnosti na rok 2013:

v rámci surovinové politiky a energetické koncepce ČR:

– zamezit jakékoliv nové hornické činnosti v ložisku dobývacího prostoru Trojanovice, vyjma zakonzervování ložiska zásypem

– prosazovat šetrné, hospodárné a udržitelné využívání stávajících těžených zdrojů v ČR

– prosazovat snižování využívání uhelných zásob v energetickém mixu ve státních politikách ČR

v rámci novely horního zákona prosazovat:

– zvýšení pravomocí samospráv v povolovacích procesech při povolování hornických činností

– přehodnocení a odebrání více než 15 let nevyužívaných dobývacích prostorů

– zrušení předkupních práv na státní pozemky v dobývacích prostorech na hlubinnou těžbu

– zvýšení úhrad z vydobytého nerostu

————————–

Kontakt: Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu

Email: starosta@trojanovice.cz

Telefon: 724 189 814

…………………………………

Foto: Michal Geryk TV Beskyd

Odkaz na reportáž ČT1 UDÁLOSTI V REGIONECH čas cca 7:10

 

Valaši oslavili šest let bez těžby uhlí v Beskydech

Doporučujeme

Oslava 6. výročí Uzamčení země valašské

Reportáž TV Beskyd zde

Před šesti lety podepsali starostové čtyřiadvaceti měst a obcí na Valašsku dekret, ve kterém vyjádřili společný odpor proti otevření Dolu Frenštát. Od té doby si obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic tuto událost každoročně připomínají vysazením páru lip do Stoleté aleje a oslavou u zvoničky zvané Strážkyně Beskyd.
V první květnovou neděli se i navzdory nepříliš příznivému počasí sešly na frenštátských Horečkách desítky lidí, aby spolu oslavily další rok bez těžby uhlí v Beskydech. Společně si připomněli znění dekretu, který před šesti lety slavnostně uložili do základů kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti.

“Vydáváme nařízení o uzamčení země valašské na sto rokú. Toto rozhodnutí je závazné a konečné. Nech naši vnuci a pravnuci rozhodnú, jak s naším odkazem budú nakládať,” citoval z dekretu Marian Žárský z občanského sdružení Naše Beskydy.
Letošních oslav se zúčastnili i odpůrci těžby z Karviné, města, které se kvůli těžbě uhlí muselo celé přestěhovat.

“U nás ve Starém městě máme rodiny, které už se stěhovaly třikrát kvůli těžbě uhlí. Jsou to osudy lidí. Neustále musíme kvůli těžbě řešit náš životní prostor, protože těžba uhlí nám ho ubírá,” varovala před možnými následky těžby Monika Heisigová z občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem.

Při příležitosti výročí Uzamčení země valašské se už tradičně vyhlašuje Beskydská osobnost roku. Tento titul si letos vysloužil cyklista Miroslav Prašivka za svůj nekompromisní postoj k dotacím OKD.

“Nemám důvod od nich brát peníze. Buď si na to vyděláme sami vlastníma rukama nebo si seženeme jiného sponzora. Některé peníze prostě smrdí,” prohlásil.
Akci na Horečkách si každoročně nenechá ujít ani bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. “Podle mého názoru je to závod s časem, je zřejmé, že svět ustupuje od uhelné a vůbec fosilní elektroniky a že se rozvíjejí další k životnímu prostředí daleko šetrnější alternativy,” míní.

Svůj postoj k těžbě uhlí v chráněné krajinné oblasti vyjádřili účastníci akce tím, že snahám těžařů zazvonili symbolický umíráček.

Autor: TV Beskyd (jur)