OKD má na odstranění těžních věží 10 měsíců

Doporučujeme

Tisková zpráva obce Trojanovice ze dne 25. června 2013

 Stavební úřad vydal rozhodnutí, OKD má na odstranění těžních věží 10 měsíců

V úterý 25. června vydal odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. To se týká více než 50 budov v areálu Dolu Frenštát včetně obou těžních věží. Na likvidaci těchto černých staveb má OKD 10 měsíců.

 

Na začátku roku 2011 zjistila obec Trojanovice, že budovy v areálu Dolu Frenštát jsou už více než dvacet let černými stavbami a podala podnět k zahájení řízení o jejich odstranění. Po dvou a půl letech (celý průběh řízení zde) vydal stavební odbor rozhodnutí, které firmě OKD nařizuje likvidaci staveb a to nejpozději do 10 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Do čtyř měsíců má společnost OKD předložit stavebnímu úřadu návrh technologického postupu prací při odstraňování staveb.

„Jsem rád, že nám dal stavební úřad za pravdu a vyvrátil všechny lživé argumenty OKD a Báňského úřadu, které pouze protahovaly celé řízení,“ uvedl Jiří Novotný, starosta Trojanovic.

OKD dlouhodobě tvrdí, že má vůči státu povinnost udržovat konzervační režim na Dole Frenštát a že této povinnosti nemůže dostát bez stávajících staveb. Pravdou je, že OKD má povinnost ochránit ložisko. Už v roce 2003 si ale nechala společnost OKD zpracovat projektovou dokumentaci alternativního způsobu ochrany ložiska, kterým je zasypání těžních jam výpěrkem. Tento relativně jednoduchý a úsporný způsob konzervace dolu by přišel, jak uvádí projektová dokumentace OKD, na méně, než kolik stojí roční údržba dolu v současném stavu. To je částka zhruba 60 milionů korun, OKD se přesto snažily stavební úřad přesvědčit o tom, že by likvidace dolu přišla na více než jednu miliardu.

„Divím se, že firma OKD v době, kdy je nucena razantně snižovat platy horníků, současně zcela nesmyslně vynakládá ročně desítky milionů na udržování Dolu Frenštát. Už před měsícem jsem navrhoval generálnímu řediteli společnosti Jánu Fabiánovi schůzku na toto téma. Dodnes nereagoval, rád bych ho tedy touto cestou opět vyzval k jednání o postupu likvidace černých staveb,“ říká starosta Novotný.

OKD mají 15 dnů na to, aby se proti rozhodnutí o odstranění černých staveb odvolaly, už v září 2011 ale deklarovaly ústy svého personálního ředitele Radima Tabáška, že budou rozhodnutí stavebního úřadu respektovat.

„Teď se uvidí, zda jsou OKD skutečně zodpovědnou firmou a dodržují dané slovo a zákony,“ dodal Jiří Novotný.

Zvukový záznam přímé řeči ke stažení zde

Mgr. Martin Trubač, místostarosta Trojanovic

 Kontakt: Jiří Novotný, starosta Trojanovic

Email: starosta@trojanovice.cz

Telefon: 724 189 814