Valaši oslavili další rok bez těžby uhlí i 130 let turistiky v Beskydech

Doporučujeme

Už posedmé si v sobotu 17. května 2014 připomněli lidé z Beskyd uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři. Letošní oslava se i přes nepřízeň počasí těšila velkému zájmu veřejnosti a sál restaurace Rekovice na Horečkách, kde probíhala oficiální část oslavy, byl zcela zaplněn. Letošní oslavu navštívila celá řada významných osobností a součástí programu byla také vernisáž unikátní výstavy věnované 130. výročí Pohorské jednoty Radhošť.

Samotné oslavě, která se každoročně koná na Horečkách, vždy předchází tradiční sázení památných lip do stoleté aleje na kopci Marek u Frenštátu p. R. V pořadí sedmý pár stromů zde letos zasadily dvě dámy. Bývalá dlouholetá velvyslankyně u Evropské Unie Milena Vicenová a novinářka a v současnosti poslankyně Parlamentu České republiky Jana Lorencová.

Krátce po 14. hodině začal program oslavy, která se kvůli dešti přesunula od Zvoničky Strážkyně Beskyd do sálu přilehlé restaurace Rekovice. O tu správnou hudební kulisu se postarala vynikající gipsyjazzová skupina Hot Club Fren. Pohledově dominovala prostoru zbrusu nová mobilní výstava „Kdo postavil Libušín?“ věnovaná 130. výročí nejstaršího turistického spolku v našich zemích -Pohorské jednotě Radhošť.

Právě zástupcům tohoto spolku bylo letos v rámci oslavy předáno ocenění Beskydská osobnost. Od předsedy občanského sdružení Naše Beskydy Stanislava Uruby ho převzali předseda Pohorské jednoty Radhošť Dan Jalůvka a emeritní náčelník jednoty Jan Šrubař. Ten při přebírání ocenění řekl: „Pohorská jednota Radhošť letos slaví 130 let od svého vzniku, celou tu dobu se snažíme o to, aby byly Beskydy místem, kde lidé najdou klid a krásnou přírodu. Mohou zde sportovat a utužovat své zdraví. Těžba uhlí v Beskydech je v přímém rozporu s naší činností“. Právě dlouholetá činnost při rozvoji turistiky a významné jubileum byly hlavními důvody k letošnímu udělení ocenění Beskydská osobnost tomuto spolku. Během programu k přítomným promluvili i starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný a starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. Prostor dostali také hosté, poslankyně Jana Lorencová, bývalá velvyslankyně u EU Milena Vicenová, bývalý ministr životního prostředí a současný předseda Liberální ekologické strany Marin Bursík a právnička kanceláře Frank Bold Hana Sotoniaková. Mezi přítomnými v sále byli také zástupci Greenpeace Česká Republika, CHKO Beskydy, TJ Sokol, Sportovního klubu Valašského Království, CVČ Astra, Valašského sboru portášského a další.

Oficiální část programu byla zakončena společným zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Několik desítek lidí se přesunulo ze sálu ke zvoničce Strážkyně Beskyd, kde už byla nastoupena čtveřice valašských Portášů s nabitými mušketami. Na louce vedle zvoničky účastníci akce rozvinuli 25 metrů dlouhý transparent s nápisem „OKD ruce pryč od Beskyd!!!“ Poté zazněla ohlušující salva a dlouholetý bojovník proti dolům Drahomír Strnadel oblečený do tojanovského kroje začal zvonit umíráček. Postupně se u zvonění vystřídali všichni přítomní. Po návratu do sálu se středobodem zájmu stala mobilní výstava „Kdo postavil Libušín,“ jejíž součástí byla také mobilní pokladnička, kam mohli lidé přispívat na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. „Tahle akce je vlastně prvním místem, kde mohou lidé tuto unikátní výstavu vidět. Od 19. května až do 13. června bude osm výstavních panelů k vidění ve frenštátském kině a poté v Trojanovicích. Do konce roku navštíví výstava dalších 14 měst a obcí. Na konci roku 2014 výstavu nabídneme krajským úřadům Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Senátu Parlamentu České Republiky,“ řekla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Letošní oslava 7. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků opět ukázala, že lidé pod Beskydami jsou aktivní a připraveni hájit svůj životní prostor, svou krajinu, historii i budoucnost.

Stanislav Uruba

Předseda spolku Naše Beskydy

www.nasebeskydy.cz

Foto: David Kalmus

UZAMČENÍ ZEMĚ VALAŠSKÉ 2014

Doporučujeme

Přátelé Beskyd, přijměte naše pozvání v sobotu 17. května na oslavu 7. Výročí uzamčení země valašské. Jedná se o tradiční akci pod širým nebem na Horečkách na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic u zvoničky zvané Strážkyně Beskyd. Letos je oslava ozdobena vernisáží výstavy „Kdo postavil Libušín?“. Začátek je ve 14:00.

O hodinu předem budeme sázet dvě lípy do Stoleté aleje na kopci zvaném Marek. Jako připomínku za každý rok bez těžby uhlí v Beskydech sázíme jeden pár. Tradičně dáváme možnost zasadit stromy významným osobnostem. Sázení proběhne ve 13:00 na Marku
Věřte, že se dobře pobavíte.
Srdečně zvou pořadatelé
Spolek NAŠE BESKYDY