Soud zamítl OKD kasační stížnost

Doporučujeme

Dnes 31. 3. 2015 zamítl Nejvyšší správní soud kasační stížnost OKD proti loňskému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta žaloba OKD proti zamítnutí jejich žádosti o prodloužení doby trvání dočasných staveb v areálu dolu.

image

Až rozsudek nabude právní moci, odpadne důvod přerušení řízení o žalobě OKD proti rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Odůvodnění rozsudku Nejvyššího spráního soudu pak může být významné i pro konečný výsledek projednávání této druhé žaloby OKD.  Což znamená, že už konečně může soud rozhodnout o správnosti postupu KÚ a  nařízení odstranění staveb by mohlo vejít v platnost.

Stanislav Uruba předseda NB

Mládek: Stát by mohl od OKD odkoupit Důl Frenštát

Doporučujeme

Stát by mohl za symbolickou částku odkoupit od OKD zakonzervovaný Důl Frenštát v Beskydech. Po setkání s odbory i vedením těžební společnosti OKD to v pátek prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

zdroj: www.novinky.cz

3-P201412130373301

Tímto prohlášením ministra Mládka se otevírá truhlice plná otázek. Na co bude státu důl určený k demolici? Bude namísto OKD financovat likvidaci nefunkčního dolu? Odkoupí stát zase pouze problémovou část majetku OKD a tu lukrativní nechá Bakalovi? … … …

Zástupci beskydského regionu budou chtít odpovědi. Pan starosta Trojanovic Mgr. Jiří Novotný se již nechal slyšet, že ihned v pondělí požádá pana ministra o schůzku. Pokud bylo toto prohlášení myšleno vážně, je víc než důležité projednat celou transakci i se samosprávou.

Spolek NAŠE BESKYDY celý vývoj kolem Dolu Frenštát samozřejmě sleduje a bude podrobně o nových událostech informovat.

Stanislav Uruba

předseda NB

SLEDUJTE ONLINE:

31.3.2015 – Dnes po několika telefonických pokusech se starostovi Trojanovic konečně podařilo hovořit se sekretariátem ministra Mládka. Bylo mu sděleno, že ministr podal OKD písemnou nabídku na odkup Dolu Frenštát. Do 14 dní očekávájí odpověď. Starosta se dohodl, že v polovině dubna znovu na ministerstvo zavolá. Bylo mu přislíbeno, že určitě budeme přizváni k hledání řešení problému s dolem.

18.3.2015 – Reportáž TV Beskyd k tématu

17.3.2015 – I nadále pracujeme na termínu schůzky s ministrem průmyslu Mládkem. Už týden si píšeme a telefonujeme se sekretariátem ministra.

16.3.2015 –  V 18:00 se zástupci NB Stanislav Uruba a Jiří Novotný setkali s vicepremiérem Babišem a informovali ho o podmínce místních samospráv, že chtějí být u rozhodování o osudu Dolu Frenštát.

Schůzka s AB