Uzamčení země valašské

Vážení kolegové, sousedé, přátelé Beskyd,

přijměte pozvání na oslavu 8. výročí „Uzamčení země valašské na 100 roků“.
V sobotu 16.5.2015 v 10:00 oslavíme u Zvoničky na Horečkách další krásný rok bez těžby uhlí v Beskydech.

Také se můžete zúčastnit sázení lip do Stoleté aleje na Marku. Sázení začíná v 9:00.

Srdečně zve spolek NAŠE BESKYDY

PLAkat uzv 8up

Báňský úřad – Ďáblův advokát

Doporučujeme

Dnes 8.4.2015 probírá vláda návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.

čbú

Přečtěte si, jaký návrh posílá ČBÚ ministryni pro místní rozvoj (PŘIPOMÍNKA ČBÚ).

Ač sám předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. při našich návštěvách tvrdil, že beskydské uhlí je rezervou pro další generace, teď se snaží jeho úřad zjednodušit cestu k jeho dobývání.

Pro příklad z dopisu vybíráme:

„Specifická oblast Beskydy, písm. d): Navrhujeme slova „s nadnárodním významem“ ponechat, a ze stávajícího znění vypustit slova „jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi“.

„(Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady – bod b): Navrhujeme vypustit druhou část věty „v konsenzu se zájmy dotčených obcí“. Tato připomínka je zásadní.“

Co k tomu dodat? Neustále nám představitelé ČBÚ tvrdí, že jsou jen „báňskou policií“, ale svými činy připomínají více pátou kolonu uhlobaronů.

Stanislav Uruba

předseda NB