Jedenácté výročí uzamčení Země Valašské na sto roků 

Doporučujeme

V neděli 20. května 2018 se opět po roce rozezněl zvon Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, aby ohlásil, že lidé z Beskyd jsou připraveni dále chránit unikátní krajinu posledních „živých hor“ před těžaři. V rámci programu oslavy výročí vystoupilo několik osobností společenského i politického života, zahrála vynikající valašská muzika RukyNaDudy a bylo předáno ocenění Beskydská osobnost.

 

Celý program zahájil troubením na pasteveckou troubu Marian Friedel z kapely RukyNaDudy. Poté byl přečten dekret o uzamčení Země Valašské na 100 roků, který je od 19. května 2007 uložen v základech kaple Cyrila a Metoděje na památném Radhošti. Jako první vystoupil s krátkým proslovem předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta obce Trojanovice Jiří Novotný. „Spolek naše Beskydy vznikl před 14 lety za účelem zrušení dolu Frenštát. Tento důl stále stojí a my si nepřejeme nic jiného než to, abychom měli důvod náš spolek rozpustit. Dnes vlastní důl a s ním areál, ve kterém se nachází více než 50 černých staveb, stát a my jsme připraveni jako v předešlých letech udělat maximum pro to, aby už konečně šly těžní věže pod Beskydami konečně k zemi.“ Novotného doplnila starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, která řekla, že dnes je více než kdy jindy důležitá podpora ze strany politiků, kteří přijmou neutěšenou situaci kolem dolu Frenštát za své téma. Dalším starostou, který se vyjádřil jasně proti těžbě uhlí na Frenštátsku, byl Radim Holiš z Rožnova pod Radhoštěm, který k mikrofonu přišel s praporem města Rožnova. „Na tomhle praporu je vyobrazen černý lev s velkými drápy a ten je připraven skočit na kohokoliv, kdo by nám chtěl naši krajinu i zemi pod našima nohama zničit.“ Rožnovský radní Petr Kopecký ukázal přítomným materiály odsuzující plány těžařů na Frenštátsku, které Rožnováci vydali a šířili před více než 20 lety s tím, že postoj města se za tu dobu nezměnil a nezmění. Zvláštní pozornosti se těšil proslov vedoucího správy CHKO Františka Jaskuly. Ten zmínil, že největším paradoxem je skutečnost, že CHKO Beskydy vznikla před 45 lety právě díky havířům z ostravskokarvinského revíru. Důvodem pro vznik dnes největší chráněné krajinné oblasti v republice byla možnost rekreace havířů v čistém a harmonickém prostředí beskydské přírody. Na závěr promluvil poslanec Parlamentu České republiky Jakub Janda. Zmínil, že právě letos si připomínáme 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze. Ten pocházel z památného Radhoště. Z místa, které svým významem, symbolikou i krásou reprezentuje naše krásné hory. Hory, které je třeba chránit s vědomím závazku vůči našim předkům i budoucím generacím.

 

Další část programu patřila udělení titulu Beskydská osobnost. Předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba předal ručně kovanou valašku a diplom Lukáši Černohorskému. Lukáš Černohorský je v současnosti předsedovou vyšetřovací komise k OKD a poslancem Parlamentu ČR. Dlouhodobě se zasazuje o lepší životní podmínky lidí v Moravskoslezském kraji, konkrétně usiluje o zlepšení ovzduší pro Ostravu, pomáhá občanům Karviné v oblastech ohrožených rozšířenou těžbou uhlí a v posledních 6 letech aktivně vystupuje proti existenci Dolu Frenštát. Závěr oslavy patřil tradičně vyzvánění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Poté co trojanovický portáš Lukáš Kolařík vypálil salvu z historické ručnice, rozhoupal jako první zvon ve zvonici Zvoničky Strážkyně Beskyd předseda Matice radhošťské a bývalý starosta Trojanovic Drahomír Strnadel a po něm pak desítky dalších lidí, kteří tímto aktem vyjádřili své odhodlání zachovat beskydskou krajinu neporušenou i pro příští generace.

 

Marian Žárský

Spolek Naše Beskydy

nasebeskydy@email.cz

774 032 800

IMG_1982 IMG_1984 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1995 IMG_1997 IMG_1998

Pozvánka

Doporučujeme

11. výročí UZAMČENÍ ZEMĚ VALAŠSKÉ

UZV2018

Přijďte v neděli 20. 5. 2018 na Horečky a oslavíme spolu další rok bez těžby uhlí v Beskydech.
Udělíme prestižní ocenění Beskydská osobnost.
Seznámíme se s aktuální situací kolem Dolu Frenštát.
Poslechneme si muziku oceněnou Anděly v podání skupiny RukyNaDudy.

Srdečně zvou pořadatelé

spolek NAŠE BESKYDY