Naši kandidáti pro komunální volby 2018 z Frenštátu pod Radhoštěm

Obrázek

NB_volebni program_2018

Úspěšná starostka Zdeňka Leščišinová z pohledu lídra kandidátky Naše Beskydy Vladimíra Vondráčka

Mgr. Zdeňka Leščišinová

04 Mgr. ZdeŚka LeÁüiÁinov†, 65 let, starostka mōsta

Co se mi první vybaví, když se řekne Zdeňka Leščišinová? Tři slova. První a druhé jsou „Paní Starostka“. Ta velká písmena nejsou chybou a to třetí slovo je „dáma“. Zdeňka je člověk, který dokázal za 12 let, co je v uvolněné funkci, nejprve místo starostky a nyní už osm let starostky města, odvést na radnici obrovský kus práce.  Přitom se  za celou tu dlouhou dobu nikdy nestalo, že by ztratila půdu pod nohama, zachovala se nemorálně, anebo dokonce udělala Frenštátu pod Radhoštěm ostudu. Přitom uhnout, anebo zakolísat v této funkci je tak snadné. Každá veřejná funkce je neskutečně náročná za předpokladu, pokud ji dotyčný dělá poctivě a naplno. A Zdeňka si nikdy práci neulehčovala. Naopak po celou dobu tu byla k dispozici všem občanům města. O všech mluvila jako o sousedech. Uvědomuji si, že nás mužské osazenstvo zastupitelstva paní starostka svou přítomností i osobním šarmem do jisté míry kultivovala. Charakter člověka se jasně odhalí v těžkých chvílích. Mimo mnoha větších i menších úspěchů, musela Zdeňka čelit také nezdarům a v jednom případě zkoušce, tak těžké, že by ji ustál málokdo. Čtrnáct dní všechny televizní a rozhlasové stanice vysílaly děsivé obrazy hořícího domu č. 39. Čtrnáct dní byla Zdeňka pod obrovským tlakem ze strany novinářů i veřejnosti. Musela za tu dobu zvládnout přijmout bolest a hněv lidí i neskutečný tlak médií. Muselo to být ohromně těžké. Zvládla to tak, jako by to nezvládl žádný chlap. Pro mě osobně tím Zdeňka Leščišinová získala obrovskou úctu a respekt.

 

Byla první ženou ve vedení našeho města a obstála na výbornou.

Naši kandidáti z pohledu úspěšné starostky Zdeňky Leščišinové

PhDr. Vladimír Vondráček Ph.D.

01

Vláďu znám jako velmi schopného ředitele Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pozitivním přístupem k životu i svými manažerskými schopnostmi si získal velký respekt a oblibu nejen svých spolupracovníků, ale také žáků a rodičů. Škola pod jeho vedením opravdu vyrostla. Vladimír Vondráček už třetí volební období působí v zastupitelstvu města a jedno volební období také jako radní města. Má veškeré schopnosti, zkušenosti i elán k tomu, aby naše město dobře vedl.

Mgr. Tom Káňa

03

Schopný právník, zastupitel města Tom Káňa je pro mě osobně ztělesněním zásadovosti, odbornosti a kultivované komunikace. Na zastupitelstvu je vždy připraven, nehovoří zbytečně, jen pro to, aby ho bylo slyšet. Ozve se ale vždy, kdy má skutečně co říci k probírané problematice. Tom Káňa už mnoho let odvádí velký kus dobré práce v cause likvidace černých staveb v areálu Dolu Frenštát.  V poslední době výrazně vystoupil proti snahám zrušit obecně závaznou vyhlášku o zákazu hazardu na území města pod záminkou opravy Vlčiny, jeho argumentace jasně ukázala na jeho vysokou odbornost, ale také na jeho morální kvality.

Ing. Alois Jaroš

06l

Klidná síla, moudrost, nadhled a pevné zásady. Alois je v mnoha ohledech nejen pro mě, příkladem úspěšného, pracovitého a přitom skromného člověka. Ve Frenštátě vybudoval velmi úspěšnou firmu, má krásnou rodinu a už více jak dvacet let se podílí na správě věcí veřejných, jako zastupitel a radní města. Alois Jaroš mnohokrát díky svým bohatým životním zkušenostem a vyjednávacím schopnostem dokázal významně napomoci hledání nejlepšího řešení složitých problémů tak, aby to bylo ku prospěchu všech občanů města.  Zajímavé je, že Alois Jaroš byl navzdory osudu po většinu svého života námořníkem. Proto je zcela zřejmé, že zdejší bouře ve sklenici vody jeho osobně nemohou rozhodit.

Roman Klíma

05 Roman Klíma, 53 let, vedoucí oddílu skoky na lyžích TJ Frenštát_

Vizionář, podnikatel, sportovec. Roman je bojovník. Díky němu i jeho kolegům, členům oddílu skoku na lyžích ve Frenštátě pod Radhoštěm se podařilo něco, v co už doufal málokdo. Vrátit do Frenštátu světový skok na lyžích. Ano, je to právě Roman, který se největší měrou, v duchu odkazu Jiřího Rašky, zasloužil o pořádání Memoriálu Jiřího Rašky a Kontinentálního poháru ve skoku na lyžích. Ohromné množství práce, které stojí za Romanem a našimi skokany, nakonec přináší své ovoce. Jsem hrdá na to, že město pomohlo zachránit skokanský areál, který jak věřím, čeká pod vedením Romana Klímy velká budoucnost.

RNDr. Zdeňka Murasová

02 RNDr. Zdeňka Murasová, 53 let, ředitelka ZŠ Tyršova 913

Energická, sebevědomá žena, ředitelka Základní školy Tyršova, která má jasnou dlouhodobou vizi kam směřovat nejen školu, ale také vnímá jasně aktuální potřeby našeho města. Zdeňce je vlastní zdravé, kritické myšlení. Věci chce řešit a ne jen o nich mluvit. Jsem přesvědčena, že v zastupitelstvu města je potřeba právě takovýchto lidí.

Dalibor Norský

09 Dalibor Norský, 87 let, důchodce, emeritní starosta TJ SOKOL Frenštát p. R

Velká osobnost Frenštátu pod Radhoštěm, držitel Ceny svatého Martina, dlouholetý starosta TJ Sokol a hlavně ten, který se významným způsobem zasadil o odchod okupačních sovětských vojsk z našeho města na počátku devadesátých let. Dalibor Norský potvrzuje skutečnost, že věk je jen číslo. Obdivuji jeho neskutečnou vitalitu, pozitivní přístup k životu i jeho vnitřní mládí. Pan Dalibor Norský prohlásil „za Naše Beskydy kandiduji s hrdostí a protože se udělala se spousta dobré práce“.

Pavel Šmajstrla

07 Pavel Šmajstrla, 40 let, mlynář

Pohankový mlynář, hrdý nositel svého jména i mlynářské tradice, která se drží ve Frenštátě na Kopané už pět generací. Poctivý, pracovitý chlap se zdravým selským rozumem, na kterého nic neuhrajete. Už druhé období zastupuje Naše Beskydy v zastupitelstvu města a stejně jako jeho táta Zdeněk prosazuje také zájmy občanů žijících v lokalitě Kopaná.

Lenka Přečková

21 Mgr. Lenka Přečková, 40 let, vedoucí odboru kultury a sportu

Do Frenštátu pod Radhoštěm se přistěhovala před dvaceti lety a praktiky hned se začala angažovat při organizaci kulturních akcí jako byl Frkot, festival Kořeny, Valachiáda a další. Nyní Lenka už řadu let úspěšně vede kulturní centrum v Zubří, ve Frenštátě pod Radhoštěm bydlí se svou rodinou.

Nikol Ivanová

12 Nikol Ivanová, 37 let, asistentka výroby

Pracuje v závodě Continental, ve Frenštátě pod Radhoštěm žije celý život. V rámci své práce komunikuje s lidmi, vnímá jejich potřeby a přání. V životě má jasně stanovené priority. Na prvním místě je u ní rodina a přátelé. Je otevřená všem lidem, kteří mají stejně pozitivní přístup k  životu i ke svému okolí.

Martina Drnovská

14 Ing. Martina Drnovská, 47 let, ekonom

Martina je neskutečně akční. Je to člověk, který se angažuje v mnoha oblastech. V boji proti težbě uhlí patří Martina k předním aktivistům. Do všeho do čeho jde, jde naplno. Ať už to byl sběr podpisů pod petici za Zrušení a zasypání dolu Frenštát, anebo brigáda při úklidu Horeček.  Naposledy jsem jí viděla ve žlutém pořadatelském tričku Beskydské sedmičky na náměstí, kdy se věnovala závodníkům v cíli. Martina, které nikdo ze známých neřekne jinak než „Drnda“ je pro mě ztělesněním neutuchající energie a elánu.

Ing. Petr Zbavitel

18 Ing. Petr Zbavitel, 54 let, referent

Petr je nejvyšší Valach jakého znám , dvoumetrový chlap pevného charakteru. To že pracuje na státním zemědělském fondu v Novém Jičíně jen podtrhuje jeho vztah k půdě a tradicím. Vážím si ho za jeho práci, pomoc sousedům kdykoliv to bylo potřeba a také za jeho nemalý přínos k udržování lidových tradic ve Valašského souboru písní a tanců Radhošť s Trojanovic, jehož je dlouholetým členem.

Marcela Žingorová

13 Mgr. Marcela Žingorová, 47 let, lektorka anglického jazyka

Sympatická a silná žena, která se umí na věci kolem sebe dívat s nadhledem. Její největší předností je v mých očích, umění komunikace s lidmi. Nejen díky své profesi lektorky anglického jazyka, ale především díky jejímu osobnímu, lidskému přístupu ke každému člověku. Marcelu jste mohli vidět také v roli moderátorky na jednom z pódií festivalu Horečky fest. Ona i její dvě dcery pravidelně pomáhají i s organizací Beskydské sedmičky.

Martina Jalůvková

16 Ing. Martina Jalůvková, 40 let, ekonom

Sympatická, akční žena, která se naplno věnuje své rodině. Martina Jalůvková žije ve Frenštátě pod Radhoštěm a pracuje ve společnosti Continental. V kolektivu spolupracovníků i mimo něj je velmi oblíbená. Svému muži Robertovi i jeho kolegům pomáhá při práci s mládeží, konkrétně v oddíle mladých frenštátských hasičů.

David Kalmus 

15 David Kalmus, 41 let, kamnář

Šikovný  řemeslník, pohodář, který miluje práci se dřevem a hory. Skvěle fotí. Davidovou prioritou bylo vždy to, aby on a jeho rodina žila v čistém prostředí v souladu s okolní přírodou. Proto se vždy velmi silně vymezoval vůči aktivitám těžařů v Beskydech. Znám Davida Kalmuse jako pracovitého, skromného a hlavně nekonfliktního člověka, jehož vyrovnanost a zdravý úsudek působí velmi pozitivně na okolí.

Ing. Anna Vondráček Janíková

17 Ing. Anna Vondráček Janíková, 34 let, učitelka

Dlouholetá výborná učitelka tanečního oboru na ZUŠ, která se ovšem po celou dobu pedagogické dráhy stihla věnovat na plný úvazek také práci v jiných odvětvích jako je automotive, hutní průmysl nebo marketing. Díky tomuto širokému záběru má velké zkušenosti z mnoha oborů, které dokáže ve své praxi uplatňovat. Především je to ale velmi kreativní žena, která dokáže tento svůj životní náboj skvěle přenášet na své žáky, z nichž mnozí uplatňují svůj tvůrčí potenciál objevený prostřednictvím tance na svých žívotních cestách.