Věže dolů půjdou dolů! Už řešíme kdy!

Doporučujeme

Tisková zpráva

  1. června 2019

Frenštát pod Radhoštěm

V Praze se konal Kulatý stůl k definitivnímu uzavření dolu Frenštát. Těžní věže by mohly zmizet do 6 let

IMG_5844

V Beskydech se těžit nebude a Důl Frenštát je potřeba zlikvidovat. Na tom se dnes u kulatého stolu shodli poslanci Lukáš Černohorský za Piráty a Jakub Janda z ODS se zástupci ministerstev, OKD a spolku Naše Beskydy. Cílem je nejen co nejdříve odstranit těžní věže z panoramatu Beskyd, ale také zrušit vytyčený dobývací prostor. Ten omezuje rozvoj obcí a komplikuje život stavebníkům, kteří musí konstrukci domů přizpůsobovat potenciálním rizikům těžby.

IMG_5855

Přestože to dosud vypadalo, že si OKD i vláda nechává otevřená zadní vrátka a do definitivního uzavření dolu se nehrne, po dnešní debatě se ledy podle všeho pohnuly. Místopředseda představenstva OKD Jan Solich se zavázal do konce října 2019 připravit plán likvidace dolu včetně popisu jednotlivých kroků a harmonogramu.

„Moc si vážím ochoty náměstka ministryně financí Ondřeje Landy, který přislíbil, že se ministerstvo bude na přípravě dokumentu aktivně podílet a poskytne OKD v této věci podporu. Věřím, že do roku 2025 se Beskydy konečně dočkají odstranění více než 50 nepovolených staveb včetně těžních věží,“ dodává Lukáš Černohorský, který se problematikou těžby zabývá také jako předseda sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

IMG_5854

„Našim cílem je, aby na místě dolu Frenštát byla do pěti let zase louka. Tedy aby stát zrušil dobývací prostor a vrátil lokalitu do původního stavu. Chráněné ložiskové území respektujeme,“ říká Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, které už dlouhých 12 let bojuje za záchranu Beskydského podhůří před plány na těžbu černého uhlí.

Na nutnosti uspořádat kulatý stůl k problematice dolu Frenštát se shodli poslanci Pirátů a ODS, kteří se v červnu zúčastnili tradiční akce pořádané spolkem Naše Beskydy „Uzamčení země valašské“, kdy se symbolicky Beskydy zamykají před těžaři černého uhlí. Po slavnosti následovala diskuze s občany, které se kromě Lukáše Černohorského účastnil i předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslanec za ODS Jakub Janda a starostové beskydských obcí. Během diskuze místní popsali přetrvávající problémy, které jim způsobuje vymezený dobývací prostor. Jde o problémy s údržbou cest a pozemků ve správě OKD. Obyvatelé navíc musejí dbát na to, aby konstrukce domů vyhovovala teoretické možnosti, že se pod domy bude těžit.

Další schůzka zástupců obcí a spolku Naše Beskydy s ředitelem OKD se uskuteční na konci července. Předmětem jednání budou detaily celého procesu a forma likvidace důlních děl.

V listopadu chce Pirát Černohorský svolat další kulatý stůl, kde se bude diskutovat ministerstvem připravený harmonogram k uzavření dolu.

Stanislav Uruba

předseda spolu Naše Beskydy

 

DEFINITIVNÍ UZAVŘENÍ DOLU FRENŠTÁT

Doporučujeme

V poslanecké sněmovně se uskuteční kulatý stůl k problematice definitivního uzavření Dolu Frenštát zahrnující odstranění více než 50 nepovolených staveb včetně těžních věží.

Snímek obrazovky 2019-06-12 v 7.33.30

Akci pořádají poslanci Jakub Janda (ODS) a Lukáš Černohorský (Piráti). Důvodem pro uspořádání tohoto setkání jsou přetrvávající problémy, které místním občanům způsobuje vymezený dobývací prostor. Mají například problémy s údržbou cest a pozemků ve správě OKD, dále místní musejí stále přizpůsobovat konstrukci domů kvůli teoretické možnosti, že se pod jejich domy bude těžit. To znamená zpevnit základy, domy vyztužit. A to i přesto, že se pod Beskydy těžit nebude. Situace se bohužel nezměnila ani poté co společnost převzal státní podnik PRISKO a. s.

Na setkání u kulatého stolu se sejdou zodpovědní zástupci dotčených ministerstev, zástupci společnosti OKD a. s. a samozřejmě také zástupci místních samospráv obcí Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Rožnov pod Radhoštěm a samozřejmě i zástupce našeho spolku. Cílem setkání bude prodiskutovat budoucí kroky vedoucí k splnění slibu definitivního uzavření dolu a především zodpovězení otázky, kdo konkrétně o tom konečnou platností rozhodne.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 25. června od 15.30 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Záštitu nad akcí převzali místopředsedové Poslanecké sněmovny pan Bc. Vojtěch Pikal a Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

 

Tisková zpráva 12. Uzamčení země valašské

Doporučujeme

Už podvanácté si v neděli 2. června 2019 u Zvoničky Strážkyně Beskyd připomněli občané, zástupci beskydských samospráv, spolků a organizací výročí Uzamčení země valašské na sto roků.Od 10. hodiny probíhal u zvoničky v lokalitě Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic slavnostní program, kterého se letos zúčastnily také osobnosti společenského a politického života. V rámci programu, který byl už tradičně zakončen společným vyzváněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, bylo uděleno také ocenění Beskydská osobnost. Celý program byl zakončen seminářem „Konec dolů – cesta vzhůru“ v restauraci Rekovice.

page1image64116000

Každoroční oslava u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách má za cíl připomenout si důležitý symbolický akt „Uzamčení země valašské na 100 roků“, který se konal v roce 2007 na památné hoře Radhošť. Tehdy byl slavnostně do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje uložen dekret, který symbolicky zamknul Beskydy před těžaři černého uhlí. Pod tento dokument se podepsali zástupci měst a obcí, spolků a organizací, zastupující více než 200 000 obyvatel regionu. Program u zvoničky zahájilouž tradičně přečtení textu uzamykajícího dekretu. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Petra Střalky. Po přečtení dekretu promluvili významní hosté. Jako první vystoupil starosta Trojanovica předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný. Poté starosta Frenštátupod Radhoštěm Miroslav Halatin. Oba starostové vyjádřili své odhodlání dále usilovat o to, aby zůstaly Beskydy zachovány budoucím generacím, nepoškozené těžbou a navíc, aby konečně zmizely staré těžní věže dolu Frenštát, které spolu s padesáti dalšími objekty v areálu dolu neměly podle zákona stát.

Dalšími, kdo promluvili k občanům, byli poslanci Jakub Janda (ODS) a Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Jakub Janda zmínil, že Beskydy mají významnou rekreační funkci a on jako Frenštáčan cítí povinnost je hájit. Ivan Bartoš zmínil celorepublikový význam Beskyd a zároveň vyzvedl důležitost občanské společnosti a její nezastupitelnou roli při prosazování lokálních témat, která jsou velmi důležitá. Za správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy krátce promluvil František Šulgan. Následoval proslovDalibora Norského, emeritního starosty TJ Sokol Frenštát a především člověka, který se v devadesátých letech významnou měrou zasadil o to, aby okupační sovětská vojska opustila Frenštát pod Radhoštěm jako první město v republice. Pan Norský poděkoval občanům za jejich angažovanost a také za to, že se nedají koupit a vzkázal přítomným, ať ve svém úsilí vytrvají. Poslední slovo dostal už tradičně Drahomír Strnadel, bývalý dlouholetý starosta Trojanovic a v současnosti předseda Matice Radhošťské. Krátce, ale naprosto jasně shrnul pocity všech: „Podívejte se, jak je tady krásně. Rozhlédněte se okolo a pochopíte to, co jsem už kdysi řekl, a sice, že začít těžit uhlí v Beskydech je jako otevřít bordel v chrámu Svatého Víta. Proč? Protože Beskydy jsou chrámem přírody.“

V rámci letošní oslavy bylo také předáno významné ocenění „Beskydská osobnost“. Letos bylo uděleno městu Rožnov pod Radhoštěm za dlouholetou spolupráci a významnou podporu při společné ochraně Beskyd před těžaři. Ocenění v podobě dekretu a ručně kované valašky si z rukou předsedy spolku Naše Beskydy Stanislava Uruby převzal starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Následoval výstřel z historické ručnice trojanovského portáše Lukáše Kolaříka Pasekáře a poté si všichni přítomní šli zazvonit. Zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech skončila hlavní oficiální část oslavy. Od 12.30 proběhl v prostorách restaurace Rekovice debatní seminář „Konec dolů – Cesta vzhůru“ s poslancem Lukášem Černohorským, předsedou poslanecké vyšetřovací komise OKD. Semináře se vedle představitelů obcí zúčastnili také občané. Ústředním tématem se stala likvidace dolu Frenštát. Výsledkem velmi zajímavé a podnětné debaty byla iniciativa poslance Jakuba Jandy uspořádat ve spolupráci s Lukášem Černohorským kulatý stůl se zástupci místních samospráv, ministerských úředníků a zástupci společností OKD a Prisko. Požadovaným výsledkem by mělo být zahájení komunikace se státem jako majitelem dolu a docílení rozhodnutí o zahájení likvidace dolu Frenštát.

Jedna z organizátorek Hana Dorotíková celou akci shrnula takto: „letošní oslava se vydařila po všech stránkách, jsem nadšená. Spousta lidí, krásný program a počasí jak na objednávku. Tohle je skutečně zaodměnu. Beskydy nedáme!“

Fotografie Jana Novotného

Videoreportáž čt24

Marian ŽárskýSpolek Naše Beskydy Frenštát pod RadhoštěmTel: 774 032 800 www.nasebeskydy.cz