Tisková zpráva 12. Uzamčení země valašské

Už podvanácté si v neděli 2. června 2019 u Zvoničky Strážkyně Beskyd připomněli občané, zástupci beskydských samospráv, spolků a organizací výročí Uzamčení země valašské na sto roků.Od 10. hodiny probíhal u zvoničky v lokalitě Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic slavnostní program, kterého se letos zúčastnily také osobnosti společenského a politického života. V rámci programu, který byl už tradičně zakončen společným vyzváněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, bylo uděleno také ocenění Beskydská osobnost. Celý program byl zakončen seminářem „Konec dolů – cesta vzhůru“ v restauraci Rekovice.

page1image64116000

Každoroční oslava u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách má za cíl připomenout si důležitý symbolický akt „Uzamčení země valašské na 100 roků“, který se konal v roce 2007 na památné hoře Radhošť. Tehdy byl slavnostně do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje uložen dekret, který symbolicky zamknul Beskydy před těžaři černého uhlí. Pod tento dokument se podepsali zástupci měst a obcí, spolků a organizací, zastupující více než 200 000 obyvatel regionu. Program u zvoničky zahájilouž tradičně přečtení textu uzamykajícího dekretu. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Petra Střalky. Po přečtení dekretu promluvili významní hosté. Jako první vystoupil starosta Trojanovica předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný. Poté starosta Frenštátupod Radhoštěm Miroslav Halatin. Oba starostové vyjádřili své odhodlání dále usilovat o to, aby zůstaly Beskydy zachovány budoucím generacím, nepoškozené těžbou a navíc, aby konečně zmizely staré těžní věže dolu Frenštát, které spolu s padesáti dalšími objekty v areálu dolu neměly podle zákona stát.

Dalšími, kdo promluvili k občanům, byli poslanci Jakub Janda (ODS) a Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Jakub Janda zmínil, že Beskydy mají významnou rekreační funkci a on jako Frenštáčan cítí povinnost je hájit. Ivan Bartoš zmínil celorepublikový význam Beskyd a zároveň vyzvedl důležitost občanské společnosti a její nezastupitelnou roli při prosazování lokálních témat, která jsou velmi důležitá. Za správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy krátce promluvil František Šulgan. Následoval proslovDalibora Norského, emeritního starosty TJ Sokol Frenštát a především člověka, který se v devadesátých letech významnou měrou zasadil o to, aby okupační sovětská vojska opustila Frenštát pod Radhoštěm jako první město v republice. Pan Norský poděkoval občanům za jejich angažovanost a také za to, že se nedají koupit a vzkázal přítomným, ať ve svém úsilí vytrvají. Poslední slovo dostal už tradičně Drahomír Strnadel, bývalý dlouholetý starosta Trojanovic a v současnosti předseda Matice Radhošťské. Krátce, ale naprosto jasně shrnul pocity všech: „Podívejte se, jak je tady krásně. Rozhlédněte se okolo a pochopíte to, co jsem už kdysi řekl, a sice, že začít těžit uhlí v Beskydech je jako otevřít bordel v chrámu Svatého Víta. Proč? Protože Beskydy jsou chrámem přírody.“

V rámci letošní oslavy bylo také předáno významné ocenění „Beskydská osobnost“. Letos bylo uděleno městu Rožnov pod Radhoštěm za dlouholetou spolupráci a významnou podporu při společné ochraně Beskyd před těžaři. Ocenění v podobě dekretu a ručně kované valašky si z rukou předsedy spolku Naše Beskydy Stanislava Uruby převzal starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Následoval výstřel z historické ručnice trojanovského portáše Lukáše Kolaříka Pasekáře a poté si všichni přítomní šli zazvonit. Zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech skončila hlavní oficiální část oslavy. Od 12.30 proběhl v prostorách restaurace Rekovice debatní seminář „Konec dolů – Cesta vzhůru“ s poslancem Lukášem Černohorským, předsedou poslanecké vyšetřovací komise OKD. Semináře se vedle představitelů obcí zúčastnili také občané. Ústředním tématem se stala likvidace dolu Frenštát. Výsledkem velmi zajímavé a podnětné debaty byla iniciativa poslance Jakuba Jandy uspořádat ve spolupráci s Lukášem Černohorským kulatý stůl se zástupci místních samospráv, ministerských úředníků a zástupci společností OKD a Prisko. Požadovaným výsledkem by mělo být zahájení komunikace se státem jako majitelem dolu a docílení rozhodnutí o zahájení likvidace dolu Frenštát.

Jedna z organizátorek Hana Dorotíková celou akci shrnula takto: „letošní oslava se vydařila po všech stránkách, jsem nadšená. Spousta lidí, krásný program a počasí jak na objednávku. Tohle je skutečně zaodměnu. Beskydy nedáme!“

Fotografie Jana Novotného

Videoreportáž čt24

Marian ŽárskýSpolek Naše Beskydy Frenštát pod RadhoštěmTel: 774 032 800 www.nasebeskydy.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.