Tisková zpráva 12. Uzamčení země valašské

Doporučujeme

Už podvanácté si v neděli 2. června 2019 u Zvoničky Strážkyně Beskyd připomněli občané, zástupci beskydských samospráv, spolků a organizací výročí Uzamčení země valašské na sto roků.Od 10. hodiny probíhal u zvoničky v lokalitě Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic slavnostní program, kterého se letos zúčastnily také osobnosti společenského a politického života. V rámci programu, který byl už tradičně zakončen společným vyzváněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, bylo uděleno také ocenění Beskydská osobnost. Celý program byl zakončen seminářem „Konec dolů – cesta vzhůru“ v restauraci Rekovice.

page1image64116000

Každoroční oslava u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách má za cíl připomenout si důležitý symbolický akt „Uzamčení země valašské na 100 roků“, který se konal v roce 2007 na památné hoře Radhošť. Tehdy byl slavnostně do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje uložen dekret, který symbolicky zamknul Beskydy před těžaři černého uhlí. Pod tento dokument se podepsali zástupci měst a obcí, spolků a organizací, zastupující více než 200 000 obyvatel regionu. Program u zvoničky zahájilouž tradičně přečtení textu uzamykajícího dekretu. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Petra Střalky. Po přečtení dekretu promluvili významní hosté. Jako první vystoupil starosta Trojanovica předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný. Poté starosta Frenštátupod Radhoštěm Miroslav Halatin. Oba starostové vyjádřili své odhodlání dále usilovat o to, aby zůstaly Beskydy zachovány budoucím generacím, nepoškozené těžbou a navíc, aby konečně zmizely staré těžní věže dolu Frenštát, které spolu s padesáti dalšími objekty v areálu dolu neměly podle zákona stát.

Dalšími, kdo promluvili k občanům, byli poslanci Jakub Janda (ODS) a Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Jakub Janda zmínil, že Beskydy mají významnou rekreační funkci a on jako Frenštáčan cítí povinnost je hájit. Ivan Bartoš zmínil celorepublikový význam Beskyd a zároveň vyzvedl důležitost občanské společnosti a její nezastupitelnou roli při prosazování lokálních témat, která jsou velmi důležitá. Za správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy krátce promluvil František Šulgan. Následoval proslovDalibora Norského, emeritního starosty TJ Sokol Frenštát a především člověka, který se v devadesátých letech významnou měrou zasadil o to, aby okupační sovětská vojska opustila Frenštát pod Radhoštěm jako první město v republice. Pan Norský poděkoval občanům za jejich angažovanost a také za to, že se nedají koupit a vzkázal přítomným, ať ve svém úsilí vytrvají. Poslední slovo dostal už tradičně Drahomír Strnadel, bývalý dlouholetý starosta Trojanovic a v současnosti předseda Matice Radhošťské. Krátce, ale naprosto jasně shrnul pocity všech: „Podívejte se, jak je tady krásně. Rozhlédněte se okolo a pochopíte to, co jsem už kdysi řekl, a sice, že začít těžit uhlí v Beskydech je jako otevřít bordel v chrámu Svatého Víta. Proč? Protože Beskydy jsou chrámem přírody.“

V rámci letošní oslavy bylo také předáno významné ocenění „Beskydská osobnost“. Letos bylo uděleno městu Rožnov pod Radhoštěm za dlouholetou spolupráci a významnou podporu při společné ochraně Beskyd před těžaři. Ocenění v podobě dekretu a ručně kované valašky si z rukou předsedy spolku Naše Beskydy Stanislava Uruby převzal starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Následoval výstřel z historické ručnice trojanovského portáše Lukáše Kolaříka Pasekáře a poté si všichni přítomní šli zazvonit. Zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech skončila hlavní oficiální část oslavy. Od 12.30 proběhl v prostorách restaurace Rekovice debatní seminář „Konec dolů – Cesta vzhůru“ s poslancem Lukášem Černohorským, předsedou poslanecké vyšetřovací komise OKD. Semináře se vedle představitelů obcí zúčastnili také občané. Ústředním tématem se stala likvidace dolu Frenštát. Výsledkem velmi zajímavé a podnětné debaty byla iniciativa poslance Jakuba Jandy uspořádat ve spolupráci s Lukášem Černohorským kulatý stůl se zástupci místních samospráv, ministerských úředníků a zástupci společností OKD a Prisko. Požadovaným výsledkem by mělo být zahájení komunikace se státem jako majitelem dolu a docílení rozhodnutí o zahájení likvidace dolu Frenštát.

Jedna z organizátorek Hana Dorotíková celou akci shrnula takto: „letošní oslava se vydařila po všech stránkách, jsem nadšená. Spousta lidí, krásný program a počasí jak na objednávku. Tohle je skutečně zaodměnu. Beskydy nedáme!“

Fotografie Jana Novotného

Videoreportáž čt24

Marian ŽárskýSpolek Naše Beskydy Frenštát pod RadhoštěmTel: 774 032 800 www.nasebeskydy.cz

Oslava 12. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků proběhne už 2. 6. 2019

Doporučujeme

Tisková zpráva 27. května 2019 Frenštát pod Radhoštěm Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12 výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský. Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským "CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ". Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí. V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm. Foto: J. Šenkyřík Stanislav Uruba Předseda Spolek Naše Beskydy tel: 608 707 024 www.nasebeskydy.cz

Tisková zpráva

27. května 2019

Frenštát pod Radhoštěm

 

Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí

V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12 výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský.

Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským „CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ“.  Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí.

V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách.

Foto: J. Šenkyřík

 

Stanislav Uruba

Předseda

Spolek Naše Beskydy

tel: 608 707 024

www.nasebeskydy.cz

 

Tisková zpráva

27. května 2019

Frenštát pod Radhoštěm

 

Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí

V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský.

Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským „CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ“.  Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí.

V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm.

Foto: J. Šenkyřík

 

Stanislav Uruba

Předseda

Spolek Naše Beskydy

tel: 608 707 024

www.nasebeskydy.cz

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Stav

Tisková zpráva

  1. října 2018

Frenštát pod Radhoštěm

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Nově zvolení členové zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Beskydy (SNK NB), Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanské a demokratické unie – Československá strany lidové (KDU-ČSL), České strany sociálně demokratické (ČSSD), Sdružení nezávislých kandidátů PRO FREN a Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Frenštát, se po opakovaných vzájemných jednáních dohodli na povolební spolupráci ve volebním období let 2018 – 2022. Lídři těchto politických stran a seskupení podepsali memorandum o povolební spolupráci. Součástí povolebních dohod je i obsazení místa starosty, na které bude navržen Ing. Miroslav Halatin (ODS) a rozdělení práce mezi dva místostarosty, na které budou navrženi Mgr. Pavel Mička (ČSSD) a Ing. Jiří Unruh (Nezávislí pro Frenštát). Poté, co došlo ke shodě ohledně základních cílů a požadavků jednotlivých volebních stran, probíhá jednání o podrobnější náplni, prioritách a konkrétním programu povolební spolupráce.

 

 

Mgr. Tom Káňa

SNK Naše Beskydy

tel. 556 843 293

Tom.Kana@seznam.cz

www.nasebeskydy

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Tisková zpráva

16. října 2018

Frenštát pod Radhoštěm

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Nově zvolení členové zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Beskydy (SNK NB), Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanské a demokratické unie – Československá strany lidové (KDU-ČSL), České strany sociálně demokratické (ČSSD), Sdružení nezávislých kandidátů PRO FREN a Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Frenštát, se po opakovaných vzájemných jednáních dohodli na povolební spolupráci ve volebním období let 2018 – 2022. Lídři těchto politických stran a seskupení podepsali memorandum o povolební spolupráci. Součástí povolebních dohod je i obsazení místa starosty, na které bude navržen Ing. Miroslav Halatin (ODS) a rozdělení práce mezi dva místostarosty, na které budou navrženi Mgr. Pavel Mička (ČSSD) a Ing. Jiří Unruh (Nezávislí pro Frenštát). Poté, co došlo ke shodě ohledně základních cílů a požadavků jednotlivých volebních stran, probíhá jednání o podrobnější náplni, prioritách a konkrétním programu povolební spolupráce.

 

Mgr. Tom Káňa

SNK Naše Beskydy

tel. 556 843 293

Tom.Kana@seznam.cz

www.nasebeskydy