Dobývací prostor Trojanovice končí!

Doporučujeme

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 2. září 2020
Největší černé stavby v ČR
Dobývací prostor Dolu Frenštát se zmenší na nezbytnou velikost potřebnou k jeho likvidaci, slíbili ve Sněmovně zástupci státu
Likvidace Dolu Frenštát, jediného dolu v Beskydech, jde po více než 25 letech do finále. Vyplývá to ze závěrů dnešního jednání se zástupci ministerstev, těžařské společnosti OKD, státního podniku DIAMO a se starosty obcí spadajících do dobývacího prostoru. Setkání inicioval pirátský poslanec Ing. Lukáš Černohorský, který jednání o likvidaci svolal již potřetí.
Oproti předchozím jednáním se dnes nediskutovalo o tom, zda se důl zavře, nebo ne, ale jednalo se o konkrétním scénáři jeho definitivního uzavření. „Do procesu likvidace je důležité zapojit starosty dotčených obcí tak, aby celý proces proběhl co nejrychleji a aby obce nakonec mohly získat pozemky spadající do tzv. dobývacího prostoru. Konečný termín bude nyní záviset na výsledcích EIA a spolupráci DIAMO se samosprávami,” komentoval Lukáš Černohorský, který se doly v Moravskoslezském kraji zabývá dlouhodobě.
Dobývací prostor totiž dosud dotčeným obcím bránil v jejich rozvoji. Proto se na jednání dohodlo, že se dobývací prostor zmenší na nezbytnou velikost potřebnou k likvidaci dolu a po dokončení prací se zcela zruší. K tomu může dojít po převzetí dolu společností DIAMO, s.p., které je plánováno k 1. lednu 2021. Veřejně to na jednání přislíbil ředitel odboru hornictví MPO Ing. Zbyněk Sochor PhD. Finance na uzavření dolu půjdou ze státního rozpočtu a dle ředitele státního podniku DIAMO Ing. Ludvíka Kašpara již byly prostředky započítány do vládního programu na likvidaci dolu, čímž by se v nejbližší době měla zabývat vláda. „Jsme rádi, že se od minule diskuze hodně posunula a že už řešíme konkrétní věci a termíny.
Na minulém jednání nám OKD představilo tři možné varianty – možnou těžbu, udržování dolu a likvidaci dolu. Nyní jsme se už bavili jen o likvidaci a o tom, jak se můžeme do procesu zapojit. Těším se, až skončí veškeré práce a po Dole Frenštát zbyde už jen zelená louka.To pak všechny, kteří nám s tím pomohli, pozveme na slavnostní sečení louky a společně to oslavíme,“ komentoval výsledky jednání Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, který bránil těžbě v CHKO Beskydy spolu se starosty.
IMG_0575
odkazy:

Věže dolů půjdou dolů! Už řešíme kdy!

Doporučujeme

Tisková zpráva

  1. června 2019

Frenštát pod Radhoštěm

V Praze se konal Kulatý stůl k definitivnímu uzavření dolu Frenštát. Těžní věže by mohly zmizet do 6 let

IMG_5844

V Beskydech se těžit nebude a Důl Frenštát je potřeba zlikvidovat. Na tom se dnes u kulatého stolu shodli poslanci Lukáš Černohorský za Piráty a Jakub Janda z ODS se zástupci ministerstev, OKD a spolku Naše Beskydy. Cílem je nejen co nejdříve odstranit těžní věže z panoramatu Beskyd, ale také zrušit vytyčený dobývací prostor. Ten omezuje rozvoj obcí a komplikuje život stavebníkům, kteří musí konstrukci domů přizpůsobovat potenciálním rizikům těžby.

IMG_5855

Přestože to dosud vypadalo, že si OKD i vláda nechává otevřená zadní vrátka a do definitivního uzavření dolu se nehrne, po dnešní debatě se ledy podle všeho pohnuly. Místopředseda představenstva OKD Jan Solich se zavázal do konce října 2019 připravit plán likvidace dolu včetně popisu jednotlivých kroků a harmonogramu.

„Moc si vážím ochoty náměstka ministryně financí Ondřeje Landy, který přislíbil, že se ministerstvo bude na přípravě dokumentu aktivně podílet a poskytne OKD v této věci podporu. Věřím, že do roku 2025 se Beskydy konečně dočkají odstranění více než 50 nepovolených staveb včetně těžních věží,“ dodává Lukáš Černohorský, který se problematikou těžby zabývá také jako předseda sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

IMG_5854

„Našim cílem je, aby na místě dolu Frenštát byla do pěti let zase louka. Tedy aby stát zrušil dobývací prostor a vrátil lokalitu do původního stavu. Chráněné ložiskové území respektujeme,“ říká Stanislav Uruba, předseda spolku Naše Beskydy, které už dlouhých 12 let bojuje za záchranu Beskydského podhůří před plány na těžbu černého uhlí.

Na nutnosti uspořádat kulatý stůl k problematice dolu Frenštát se shodli poslanci Pirátů a ODS, kteří se v červnu zúčastnili tradiční akce pořádané spolkem Naše Beskydy „Uzamčení země valašské“, kdy se symbolicky Beskydy zamykají před těžaři černého uhlí. Po slavnosti následovala diskuze s občany, které se kromě Lukáše Černohorského účastnil i předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslanec za ODS Jakub Janda a starostové beskydských obcí. Během diskuze místní popsali přetrvávající problémy, které jim způsobuje vymezený dobývací prostor. Jde o problémy s údržbou cest a pozemků ve správě OKD. Obyvatelé navíc musejí dbát na to, aby konstrukce domů vyhovovala teoretické možnosti, že se pod domy bude těžit.

Další schůzka zástupců obcí a spolku Naše Beskydy s ředitelem OKD se uskuteční na konci července. Předmětem jednání budou detaily celého procesu a forma likvidace důlních děl.

V listopadu chce Pirát Černohorský svolat další kulatý stůl, kde se bude diskutovat ministerstvem připravený harmonogram k uzavření dolu.

Stanislav Uruba

předseda spolu Naše Beskydy

 

Tisková zpráva 12. Uzamčení země valašské

Doporučujeme

Už podvanácté si v neděli 2. června 2019 u Zvoničky Strážkyně Beskyd připomněli občané, zástupci beskydských samospráv, spolků a organizací výročí Uzamčení země valašské na sto roků.Od 10. hodiny probíhal u zvoničky v lokalitě Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic slavnostní program, kterého se letos zúčastnily také osobnosti společenského a politického života. V rámci programu, který byl už tradičně zakončen společným vyzváněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, bylo uděleno také ocenění Beskydská osobnost. Celý program byl zakončen seminářem „Konec dolů – cesta vzhůru“ v restauraci Rekovice.

page1image64116000

Každoroční oslava u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách má za cíl připomenout si důležitý symbolický akt „Uzamčení země valašské na 100 roků“, který se konal v roce 2007 na památné hoře Radhošť. Tehdy byl slavnostně do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje uložen dekret, který symbolicky zamknul Beskydy před těžaři černého uhlí. Pod tento dokument se podepsali zástupci měst a obcí, spolků a organizací, zastupující více než 200 000 obyvatel regionu. Program u zvoničky zahájilouž tradičně přečtení textu uzamykajícího dekretu. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Petra Střalky. Po přečtení dekretu promluvili významní hosté. Jako první vystoupil starosta Trojanovica předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný. Poté starosta Frenštátupod Radhoštěm Miroslav Halatin. Oba starostové vyjádřili své odhodlání dále usilovat o to, aby zůstaly Beskydy zachovány budoucím generacím, nepoškozené těžbou a navíc, aby konečně zmizely staré těžní věže dolu Frenštát, které spolu s padesáti dalšími objekty v areálu dolu neměly podle zákona stát.

Dalšími, kdo promluvili k občanům, byli poslanci Jakub Janda (ODS) a Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Jakub Janda zmínil, že Beskydy mají významnou rekreační funkci a on jako Frenštáčan cítí povinnost je hájit. Ivan Bartoš zmínil celorepublikový význam Beskyd a zároveň vyzvedl důležitost občanské společnosti a její nezastupitelnou roli při prosazování lokálních témat, která jsou velmi důležitá. Za správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy krátce promluvil František Šulgan. Následoval proslovDalibora Norského, emeritního starosty TJ Sokol Frenštát a především člověka, který se v devadesátých letech významnou měrou zasadil o to, aby okupační sovětská vojska opustila Frenštát pod Radhoštěm jako první město v republice. Pan Norský poděkoval občanům za jejich angažovanost a také za to, že se nedají koupit a vzkázal přítomným, ať ve svém úsilí vytrvají. Poslední slovo dostal už tradičně Drahomír Strnadel, bývalý dlouholetý starosta Trojanovic a v současnosti předseda Matice Radhošťské. Krátce, ale naprosto jasně shrnul pocity všech: „Podívejte se, jak je tady krásně. Rozhlédněte se okolo a pochopíte to, co jsem už kdysi řekl, a sice, že začít těžit uhlí v Beskydech je jako otevřít bordel v chrámu Svatého Víta. Proč? Protože Beskydy jsou chrámem přírody.“

V rámci letošní oslavy bylo také předáno významné ocenění „Beskydská osobnost“. Letos bylo uděleno městu Rožnov pod Radhoštěm za dlouholetou spolupráci a významnou podporu při společné ochraně Beskyd před těžaři. Ocenění v podobě dekretu a ručně kované valašky si z rukou předsedy spolku Naše Beskydy Stanislava Uruby převzal starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Následoval výstřel z historické ručnice trojanovského portáše Lukáše Kolaříka Pasekáře a poté si všichni přítomní šli zazvonit. Zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech skončila hlavní oficiální část oslavy. Od 12.30 proběhl v prostorách restaurace Rekovice debatní seminář „Konec dolů – Cesta vzhůru“ s poslancem Lukášem Černohorským, předsedou poslanecké vyšetřovací komise OKD. Semináře se vedle představitelů obcí zúčastnili také občané. Ústředním tématem se stala likvidace dolu Frenštát. Výsledkem velmi zajímavé a podnětné debaty byla iniciativa poslance Jakuba Jandy uspořádat ve spolupráci s Lukášem Černohorským kulatý stůl se zástupci místních samospráv, ministerských úředníků a zástupci společností OKD a Prisko. Požadovaným výsledkem by mělo být zahájení komunikace se státem jako majitelem dolu a docílení rozhodnutí o zahájení likvidace dolu Frenštát.

Jedna z organizátorek Hana Dorotíková celou akci shrnula takto: „letošní oslava se vydařila po všech stránkách, jsem nadšená. Spousta lidí, krásný program a počasí jak na objednávku. Tohle je skutečně zaodměnu. Beskydy nedáme!“

Fotografie Jana Novotného

Videoreportáž čt24

Marian ŽárskýSpolek Naše Beskydy Frenštát pod RadhoštěmTel: 774 032 800 www.nasebeskydy.cz

Oslava 12. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků proběhne už 2. 6. 2019

Doporučujeme

Tisková zpráva 27. května 2019 Frenštát pod Radhoštěm Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12 výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský. Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským "CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ". Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí. V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm. Foto: J. Šenkyřík Stanislav Uruba Předseda Spolek Naše Beskydy tel: 608 707 024 www.nasebeskydy.cz

Tisková zpráva

27. května 2019

Frenštát pod Radhoštěm

 

Obyvatelé Beskyd oslaví další rok bez těžby uhlí

V neděli 2. 6. 2019 proběhne oslava 12 výročí Uzamčení země valašské na 100 roků. Slavnostního shromáždění u zvoničky Strážkyně Beskyd na frenštátských Horečkách se kromě zástupců samospráv a spolků zúčastní také poslanci poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Jako každý rok, oslaví i letos obyvatelé Beskyd svůj úspěšný boj proti zahájení těžby černého uhlí v CHKO Beskydy. V programu, který začne v 10 hodin, vystoupí starostové beskydských obcí a představitelé spolků a místních organizací. Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského Regionu Jiří Novotný / NB, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin / ODS, nebo předseda Matice Radhošťská Drahomír Strnadel. Pozvání na letošní oslavu přijali také bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, poslanec parlamentu ČR za ODS Jakub Janda, poslanec parlamentu ČR za Piráty Ivan Bartoš a předseda vyšetřovací komise k OKD a poslanec parlamentu ČR za Piráty Lukáš Černohorský.

Během hodinového programu, u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, který vyvrcholí tradičním zvoněním umíráčku snahám těžařů v Beskydech, bude uděleno ocenění Beskydská osobnost. Toto ocenění získá letos starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš / ANO za dlouholetou aktivní podporu tohoto města zamezit těžbě uhlí na Frenštátsku. Od 11.30 do 13.00 proběhne v blízké restauraci Rekovice debatní seminář s Lukášem Černohorským „CESTA VZHŮRU-KONEC DOLŮ“.  Přítomni budou také odborníci na alternativní zdroje energie a ochranu životního prostředí.

V roce 2007 vyjádřily symbolickým aktem-uzamčením země valašské na sto roků a uložením dekretu do základů kaple svatých Cyrila a Metoděje na památném Radhošti – města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách.

Foto: J. Šenkyřík

 

Stanislav Uruba

Předseda

Spolek Naše Beskydy

tel: 608 707 024

www.nasebeskydy.cz

 

Jedenácté výročí uzamčení Země Valašské na sto roků 

Doporučujeme

V neděli 20. května 2018 se opět po roce rozezněl zvon Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, aby ohlásil, že lidé z Beskyd jsou připraveni dále chránit unikátní krajinu posledních „živých hor“ před těžaři. V rámci programu oslavy výročí vystoupilo několik osobností společenského i politického života, zahrála vynikající valašská muzika RukyNaDudy a bylo předáno ocenění Beskydská osobnost.

 

Celý program zahájil troubením na pasteveckou troubu Marian Friedel z kapely RukyNaDudy. Poté byl přečten dekret o uzamčení Země Valašské na 100 roků, který je od 19. května 2007 uložen v základech kaple Cyrila a Metoděje na památném Radhošti. Jako první vystoupil s krátkým proslovem předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta obce Trojanovice Jiří Novotný. „Spolek naše Beskydy vznikl před 14 lety za účelem zrušení dolu Frenštát. Tento důl stále stojí a my si nepřejeme nic jiného než to, abychom měli důvod náš spolek rozpustit. Dnes vlastní důl a s ním areál, ve kterém se nachází více než 50 černých staveb, stát a my jsme připraveni jako v předešlých letech udělat maximum pro to, aby už konečně šly těžní věže pod Beskydami konečně k zemi.“ Novotného doplnila starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, která řekla, že dnes je více než kdy jindy důležitá podpora ze strany politiků, kteří přijmou neutěšenou situaci kolem dolu Frenštát za své téma. Dalším starostou, který se vyjádřil jasně proti těžbě uhlí na Frenštátsku, byl Radim Holiš z Rožnova pod Radhoštěm, který k mikrofonu přišel s praporem města Rožnova. „Na tomhle praporu je vyobrazen černý lev s velkými drápy a ten je připraven skočit na kohokoliv, kdo by nám chtěl naši krajinu i zemi pod našima nohama zničit.“ Rožnovský radní Petr Kopecký ukázal přítomným materiály odsuzující plány těžařů na Frenštátsku, které Rožnováci vydali a šířili před více než 20 lety s tím, že postoj města se za tu dobu nezměnil a nezmění. Zvláštní pozornosti se těšil proslov vedoucího správy CHKO Františka Jaskuly. Ten zmínil, že největším paradoxem je skutečnost, že CHKO Beskydy vznikla před 45 lety právě díky havířům z ostravskokarvinského revíru. Důvodem pro vznik dnes největší chráněné krajinné oblasti v republice byla možnost rekreace havířů v čistém a harmonickém prostředí beskydské přírody. Na závěr promluvil poslanec Parlamentu České republiky Jakub Janda. Zmínil, že právě letos si připomínáme 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze. Ten pocházel z památného Radhoště. Z místa, které svým významem, symbolikou i krásou reprezentuje naše krásné hory. Hory, které je třeba chránit s vědomím závazku vůči našim předkům i budoucím generacím.

 

Další část programu patřila udělení titulu Beskydská osobnost. Předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba předal ručně kovanou valašku a diplom Lukáši Černohorskému. Lukáš Černohorský je v současnosti předsedovou vyšetřovací komise k OKD a poslancem Parlamentu ČR. Dlouhodobě se zasazuje o lepší životní podmínky lidí v Moravskoslezském kraji, konkrétně usiluje o zlepšení ovzduší pro Ostravu, pomáhá občanům Karviné v oblastech ohrožených rozšířenou těžbou uhlí a v posledních 6 letech aktivně vystupuje proti existenci Dolu Frenštát. Závěr oslavy patřil tradičně vyzvánění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Poté co trojanovický portáš Lukáš Kolařík vypálil salvu z historické ručnice, rozhoupal jako první zvon ve zvonici Zvoničky Strážkyně Beskyd předseda Matice radhošťské a bývalý starosta Trojanovic Drahomír Strnadel a po něm pak desítky dalších lidí, kteří tímto aktem vyjádřili své odhodlání zachovat beskydskou krajinu neporušenou i pro příští generace.

 

Marian Žárský

Spolek Naše Beskydy

nasebeskydy@email.cz

774 032 800

IMG_1982 IMG_1984 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1995 IMG_1997 IMG_1998