Jedenácté výročí uzamčení Země Valašské na sto roků 

Doporučujeme

V neděli 20. května 2018 se opět po roce rozezněl zvon Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, aby ohlásil, že lidé z Beskyd jsou připraveni dále chránit unikátní krajinu posledních „živých hor“ před těžaři. V rámci programu oslavy výročí vystoupilo několik osobností společenského i politického života, zahrála vynikající valašská muzika RukyNaDudy a bylo předáno ocenění Beskydská osobnost.

 

Celý program zahájil troubením na pasteveckou troubu Marian Friedel z kapely RukyNaDudy. Poté byl přečten dekret o uzamčení Země Valašské na 100 roků, který je od 19. května 2007 uložen v základech kaple Cyrila a Metoděje na památném Radhošti. Jako první vystoupil s krátkým proslovem předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta obce Trojanovice Jiří Novotný. „Spolek naše Beskydy vznikl před 14 lety za účelem zrušení dolu Frenštát. Tento důl stále stojí a my si nepřejeme nic jiného než to, abychom měli důvod náš spolek rozpustit. Dnes vlastní důl a s ním areál, ve kterém se nachází více než 50 černých staveb, stát a my jsme připraveni jako v předešlých letech udělat maximum pro to, aby už konečně šly těžní věže pod Beskydami konečně k zemi.“ Novotného doplnila starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, která řekla, že dnes je více než kdy jindy důležitá podpora ze strany politiků, kteří přijmou neutěšenou situaci kolem dolu Frenštát za své téma. Dalším starostou, který se vyjádřil jasně proti těžbě uhlí na Frenštátsku, byl Radim Holiš z Rožnova pod Radhoštěm, který k mikrofonu přišel s praporem města Rožnova. „Na tomhle praporu je vyobrazen černý lev s velkými drápy a ten je připraven skočit na kohokoliv, kdo by nám chtěl naši krajinu i zemi pod našima nohama zničit.“ Rožnovský radní Petr Kopecký ukázal přítomným materiály odsuzující plány těžařů na Frenštátsku, které Rožnováci vydali a šířili před více než 20 lety s tím, že postoj města se za tu dobu nezměnil a nezmění. Zvláštní pozornosti se těšil proslov vedoucího správy CHKO Františka Jaskuly. Ten zmínil, že největším paradoxem je skutečnost, že CHKO Beskydy vznikla před 45 lety právě díky havířům z ostravskokarvinského revíru. Důvodem pro vznik dnes největší chráněné krajinné oblasti v republice byla možnost rekreace havířů v čistém a harmonickém prostředí beskydské přírody. Na závěr promluvil poslanec Parlamentu České republiky Jakub Janda. Zmínil, že právě letos si připomínáme 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze. Ten pocházel z památného Radhoště. Z místa, které svým významem, symbolikou i krásou reprezentuje naše krásné hory. Hory, které je třeba chránit s vědomím závazku vůči našim předkům i budoucím generacím.

 

Další část programu patřila udělení titulu Beskydská osobnost. Předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba předal ručně kovanou valašku a diplom Lukáši Černohorskému. Lukáš Černohorský je v současnosti předsedovou vyšetřovací komise k OKD a poslancem Parlamentu ČR. Dlouhodobě se zasazuje o lepší životní podmínky lidí v Moravskoslezském kraji, konkrétně usiluje o zlepšení ovzduší pro Ostravu, pomáhá občanům Karviné v oblastech ohrožených rozšířenou těžbou uhlí a v posledních 6 letech aktivně vystupuje proti existenci Dolu Frenštát. Závěr oslavy patřil tradičně vyzvánění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Poté co trojanovický portáš Lukáš Kolařík vypálil salvu z historické ručnice, rozhoupal jako první zvon ve zvonici Zvoničky Strážkyně Beskyd předseda Matice radhošťské a bývalý starosta Trojanovic Drahomír Strnadel a po něm pak desítky dalších lidí, kteří tímto aktem vyjádřili své odhodlání zachovat beskydskou krajinu neporušenou i pro příští generace.

 

Marian Žárský

Spolek Naše Beskydy

nasebeskydy@email.cz

774 032 800

IMG_1982 IMG_1984 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1995 IMG_1997 IMG_1998

Jedeme domlouvat termín zrušení Dolu Frenštát

Doporučujeme

Tisková zpráva

16. dubna 2018 Město Frenštát pod Radhoštěm

Zástupci beskydských samospráv

budou jednat s ministryní financí Schillerovou

o termínu zrušení Dolu Frenštát

V úterý 17. dubna se na ministerstvu financí bude jednat o dalším osudu Dolu Frenštát. Poté, co 28. března převzala společnost OKD státní firma Prisko, už nic nebrání naplnění slibů bývalého ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a současného premiéra v demisi Andreje Babiše, že stát černouhelný důl v CHKO Beskydy zlikviduje.

Bezmála 15 let usilují beskydské samosprávy a občanské iniciativy o zrušení a zasypání Dolu Frenštát. Ve chvíli, kdy se začalo jednat o tom, že firmu OKD převezme stát, zazněly návrhy na zakonzervování dolu ze strany vládních představitelů.

„Současný premiér v demisi Andrej Babiš, tehdy ještě jako ministr financí, slíbil už před čtyřmi lety při své návštěvě Frenštátu pod Radhoštěm obcím a významným zaměstnavatelům v Beskydech, že černé stavby na dole Frenštát včetně těžních věží půjdou dolů,“ připomíná starosta Trojanovic a přeseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Jiří Novotný.

O plánech Ministerstva obchodu a průmyslu na zasypání dolu informoval 10. února 2016 tehdejší hejtman Miroslav Novák, když se sešel se starosty Frenštátu p. R., Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem, aby společně diskutovali o budoucnosti Dolu Frenštát.

24. března 2016 se pak v Karviné sešli starostové Frenštátu p. R. a Trojanovic společně se starosty Karvinska na jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou k problematice OKD. Na separátním jednání se starosty Frenštátu p. R. a Trojanovic představil ministr Mládek možnost budoucí redukce dobývacího prostoru na minimum a zakonzervování těžebních jam zásypem.

“Toto řešení vleklých problémů kolem dolu Frenštát zopakoval pan ministr ještě následně při schůzce v Praze. My tento návrh podporujeme a doufáme, že k jeho uskutečnění dojde co nejdříve,” uvedl předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

“Věříme, že teď, když akcie OKD převzala státní firma Prisko, už skutečně nic nebrání tomu, aby představitelé státu splnili své sliby a důl v Beskydech nechali zakonzervovat,” dodává Jiří Novotný.  

Úterního jednání s ministryní Schillerovou se zúčastní starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, starosta Trojanovic Jiří Novotný a předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Mgr. Zdeňka Leščišinová

Město Frenštát pod Radhoštěm

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakty:

Mgr. Zdeňka Leščisinová

starostka Frenštátu pod Radhoštěm

zdenka.lescisinova@mufrenstat.cz

724 185 458

Mgr. Jiří Novotný

starosta Trojanovic

starosta@trojanovice.cz

724 189 814

Stanislav Uruba

předseda spolku Naše Beskydy

nasebeskydy@email.cz

608 707 024

padající věž

Na památném Radhošti se slavilo 10. výročí uzamčení země valašské před těžaři

Doporučujeme

UZV10vyroci

V neděli 28. května 2017 uspořádal spolek Naše Beskydy ve spolupráci se Sdružením měst a obcí na ochranu beskydského regionu slavnostní výstup z Pusteven na památný Radhošť. Lidé z Beskyd si takto připomněli uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři do základů kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Oslavy se účastnila celá řada významných osobností společenského i politického života. Přesně ve 12 hodin odzvonila zvonice kaple na Radhošti a současně spolu s ní také zvonička Strážkyně Beskyd na Horečkách symbolický umíráček záměrům těžařů v Beskydech. Poté byl přečten Dekret o uzamčení země valašské na sto roků. Během programu byly poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům ukázány čtyři klíče, kterými je uzamčena zazděná kovová schránka s dekretem. S proslovy vystoupilo několik významných hostů a v závěru oslavy byl udělen titul Beskydská osobnost.

 

Symbolickým aktem – uzamčením země valašské na sto roků – vyjádřily před deseti lety města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů, vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm. Oslava desetiletému výročí ale probíhala jinak.

UZV10vyrociCeloPruvodu

„Letos jsme se rozhodli pojmout celou tuto akci ve větším stylu. Jde o desetileté výročí, a proto jsme se rozhodli vrátit zpět na Pustevny a stejně jako před deseti lety uspořádat výstup na Radhošť. Jsem moc spokojený. Hojná účast, krásná přátelská atmosféra, ale hlavně podpora a odhodlání všech zde přítomných starostů, zástupců spolků, občanů i významných osobností chránit naši krajinu před těžaři a konečně zlikvidovat důl Frenštát dokazuje, že naše dlouholeté úsilí mělo a má smysl,“ řekl předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

 

Program u kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti zahájilo vyzvánění symbolického umíráčku záměrům těžařů. Ve stejný okamžik Miroslav Prašivka rozhoupal zvon zvoničky Strážkyně Beskyd na několik kilometrů vzdálených Horečkách. S proslovy vystoupili předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný, starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová a František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy.

UZV10vyrociKlice

Mezi čestné hosty akce patřili senátor Petr Orel, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a kandidát na prezidenta České Republiky Jiří Drahoš. Mezi přítomnými byli také starostové obce Bordovice, Lichnova, Tiché a Kunčic pod Ondřejníkem. Mezi vrcholné okamžiky programu patřila chvíle, kdy starostové Trojanovic, Rožnova pod Radhoštěm a starostka Frenštátu pod Radhoštěm spolu s Martinem Bursíkem ukázali poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům čtyři svěřené klíče, kterými je uzamčena zazděná kovová schránka s dekretem.

 

Závěr programu patřil tradičnímu udělení titulu „Beskydská osobnost“, kterým spolek Naše Beskydy oceňuje osobnosti nebo organizace, které se významně zasadily o ochranu beskydské krajiny, anebo svou činností významně pomáhají regionu k udržitelnému rozvoji a vytvářejí protiváhu devastačním snahám těžit v Beskydech uhlí. Letos byl titul Beskydská osobnost udělen Jaromíru Zapletalovi, dlouholetému řediteli závodu Siemens elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

UZV10vyrociPrasivka

Poslední slovo patřilo předsedovi Matice Radhošťské Drahomíru Strnadlovi. Ten předal stříbrnou pamětní medaili předsedovi spolku Naše Beskydy Stanislavu Urubovi za jeho dlouholetou angažovanost. Prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi pak věnoval pamětní minci vydanou k výročí 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu se slovy „předpoklad být hlavou státu po stránce mentální jste prokázal již v minulosti tím, že jste byl dlouholetým předsedou akademie věd. No a po stránce fyzické také a to tím, že jste došel pěšky až sem na Radhošť. Tuto minci noste pro štěstí a nezapomeňte na nás.“ Celé shromáždění ukončila mohutná salva z ručnic valašských Portášů a vystoupení cimbálové muziky.

Foto: J. Šenkeřík, V. Prašivková

Marian Žárský

spolek Naše Beskydy

Vládní krize komplikuje i jednání o likvidaci dolu Frenštát v Beskydech!

Doporučujeme

Starosta Trojanovic na dnešek, středu 10. května 2017, inicioval schůzku s ministrem financí Andreje Babišem, zástupci těžařů, starostů beskydských samospráv a významných podniků na Frenštátsku. Cílem tohoto setkání je projednání konečné likvidace černouhelného dolu Frenštát. Sekretariát ministra Babiše plánované jednání v den jeho konání, jen pár hodin před jeho zahájením, zrušil s tím, že nyní řeší jiné, podstatnější záležitosti.

FullSizeRender-4

„Je nepochybné, že zrušení schůzky je důsledek právě probíhající vládní krize. Nicméně, nyní když se prostřednictvím ministerstva financí, potažmo státní společnosti Frisko, stal stát vlastníkem dolů, očekáváme, že se konečně sjedná náprava. Dobývací prostor pod Beskydami včetně areálu dolu Frenštát, kde je více než 50 černých staveb, je skutečným skanzenem socialismu a my, lidé z Beskyd, chceme, aby tento vřed na tváři naší krajiny konečně zmizel,“ vyjádřil se ke zrušené schůzce předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Jiří Novotný dodává: „ministr financí Andrej Babiš slíbil obcím a významným zaměstnavatelům v Beskydech už před třemi lety, že černé stavby na dole Frenštát včetně těžních věží půjdou dolů. Proto když se novým vlastníkem dolu stal stát, ihned jsme iniciovali toto setkání. To, že ministr Babiš schůzku zrušil jen několik hodin před jejím začátkem, považujeme za důsledek toho, co se nyní v nejvyšších patrech naší politické scény děje. Rozhodně jsme o to více odhodlaní usilovat o to, aby stát konečně celou tuto záležitost vyřešil a důl Frenštát včetně dobývacího prostoru zrušil“.

Spolek NAŠE BESKYDY

Uzamčení země valašské

Doporučujeme

UZV16

Tisková zpráva

  1. dubna 2016

Frenštát pod Radhoštěm

Na oslavě Uzamčení země valašské 14. května zazvoní umíráček Dolu Frenštát

V Sobotu 14. května s opět po roce rozezní zvon zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Od 10:00 hodin se na louce u Pantáty koná oslava Uzamčení země Valašské na 100 roků. Akce se koná každoročně v květnu už od roku 2007, kdy uložili zástupci beskydských samospráv, spolků a sdružení do základu kaple na Radhošti dekret o Uzamčení země Valašské na 100 roků. Tímto aktem, který symbolicky uzamknul zemi valašskou před těžaři, vyjádřili lidé v Beskydech svou vůli předat krajinu pod Beskydami neporušenou příštím generacím.

Příjemná akce v krásném prostředí Horeček hned vedle nově otevřené restaurace Rekovice, nabídne vedle informací o aktuálním dění kolem Dolu Frenštát, dojde k předání ocenění Beskydská osobnost a zahraje Cimbálová muzika Albína Poláška. Na závěr akce lidé společně odzvoní umíráček Dolu Frenštát. Samotnému programu na Horečkách bude v 09:00 hodin zasazení dalšího páru lip do stoleté aleje na kopci Marek. Jeden ze stromů zde letos zasadí také ochranář a dlouholetý ředitel Záchranné stanice ohrožených živočichů v Bartošovicích Petr Orel.