Báňský úřad – Ďáblův advokát

Doporučujeme

Dnes 8.4.2015 probírá vláda návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.

čbú

Přečtěte si, jaký návrh posílá ČBÚ ministryni pro místní rozvoj (PŘIPOMÍNKA ČBÚ).

Ač sám předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. při našich návštěvách tvrdil, že beskydské uhlí je rezervou pro další generace, teď se snaží jeho úřad zjednodušit cestu k jeho dobývání.

Pro příklad z dopisu vybíráme:

„Specifická oblast Beskydy, písm. d): Navrhujeme slova „s nadnárodním významem“ ponechat, a ze stávajícího znění vypustit slova „jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi“.

„(Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady – bod b): Navrhujeme vypustit druhou část věty „v konsenzu se zájmy dotčených obcí“. Tato připomínka je zásadní.“

Co k tomu dodat? Neustále nám představitelé ČBÚ tvrdí, že jsou jen „báňskou policií“, ale svými činy připomínají více pátou kolonu uhlobaronů.

Stanislav Uruba

předseda NB

 

 

Limity jsme my!

Doporučujeme

Spolek NAŠE BESKYDY se připojuje k akci pořádané na mnoha místech v ČR na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí LIMITY JSME MY. 

Sejdeme se ve čtvrtek 5.2.2015 v 17:00 u zvoničky Strážkyně Beskyd na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Právě teď se rozhoduje o budoucnosti severních Čech. Přijďte podpořit lidi, kteří bojují o své domovy, podobně jako my.

Událost na FB

Stanislav Uruba

předseda spolku NB

DSC_9411_01

Bourání těžních věží na Dole Frenštát se opět přiblížilo, soud zamítl žalobu OKD

Doporučujeme

V Trojanovicích 17. 9. 2014

Ve středu 17. 9. 2014 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu společnosti OKD. Těžařská společnost napadla rozhodnutí krajského úřadu, který zamítl odvolání OKD ve věci zamítnutí prodloužení doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát.

Krajský soud tímto rozhodnutím potvrdil rozhodnutí stavebního i krajského úřadu, podle kterých má být více než 50 černých staveb v areálu dolu odstraněno.

Soudní senát vydal usnesení, ve kterém zamítl žalobu společnosti OKD. Potvrdil tak, že rozhodnutí stavebního i Krajského úřadu bylo správné. Soud tak potvrdil, že doba trvání staveb se neprodlouží. Soud konstatoval, že závazné stanovisko správy CHKO bylo v řízení oprávěné a odůvodnění pro záporné závazné stanovisko bylo dostatečné.

Dále soud konstatoval, že Česká republika jako majitel ložiska černého uhlí nebude neprodloužením doby trvání staveb krácena na svých právech, protože ložisko černého uhlí tímto rozhodnutím nebude dotčeno. Rozhodnutí soudu je pravomocné a OKD proti tomuto rozhodnutí může podat pouze kasační stížnost.

Jedná se o průlom v celé kauze, který argumentaci obce dává za pravdu. Výrazně se přibližujeme odstranění těžních věží, nyní budeme čekat na soud ohledně rozhodnutí o odstranění staveb. Toto dnešní rozhodnutí však vidím jako klíčové pro zamítnutí i druhé žaloby společnosti OKD,“ komentoval výsledek soudního řízení starosta obce Trojanovice Mgr. Jiří Novotný.

Největší černé stavby v ČR

Více než pěti desítkám staveb vypršelo stavební povolení už před 25 lety. Podle rozhodnutí krajského úřadu měly OKD do konce dubna letošního roku předložit plány na jejich demolici. Ta měla proběhnout do října. Bourání přerušilo předběžné opatření Krajského soudu.

Ministr financí na pozvání NAŠICH BESKYD ve Frenštátě

Doporučujeme

Frenštát pod Radhoštěm, 12. 9.2014

Video reportáž TV Beskyd

Ve čtvrtek 11. září 2014 navštívil ministr financí Andrej Babiš Frenštát p. R. Setkal se se zástupci samospráv a s místními podnikateli a zaměstnavateli, navštívil dva největší výrobní závody. Hlavním tématem jednání bylo ohrožení podnikatelského sektoru případným obnovením těžby v dole Frenštát.

babiš (20 of 24)

Důvodem návštěvy ministra Babiše bylo setkání s významnými frenštátskými podnikateli, zaměstnavateli, zástupci samospráv a neziskových organizací. Ti všichni sdílejí obavy o budoucnost podnikatelských aktivit na Frenštátsku. Zdejší průmysl i cestovní ruch je totiž stále ohrožen aktivitami OKD na Dole Frenštát. “Podnikáme zde 20 let bez koruny státní podpory a vyplácíme 1 mld. ročně na mzdách. Kdyby se mělo těžit, tak bychom se museli s výrobou odstěhovat.” sdělil ředitel závodu Continental.

 Ministr Babiš se zájmem vyslechl námitky přítomných proti nelegálním aktivitám těžařské firmy. “OKD stále podniká nezákonně v nezkolaudovaných stavbách,” připomněl starosta Trojanovic Jiří Novotný existenci největší černé stavby v České republice. Téma ministra financí velmi zaujalo. Diskusi o aktivitách OKD v Beskydech dal přednost před dalšími body programu. “Pomůžu tím, že napíšu předsedovi Báňského úřadu, aby to dal do pořádku”, přislíbil.

babiš (26 of 24) babiš (33 of 24)

Schůzka se uskutečnila přímo v prostoru závodu Continental Automotive Czech, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kromě generálního ředitele Zdeňka Przybyly se setkání zúčastnili také ředitel závodu Siemens Jaromír Zapletal, ředitel závodu AK Frenštát Bedřich Raška, ředitel firmy EB Bartoš Leo Bartoš, majitel hotelů Troyer a Ráztoka a spolumajitel lyžařského areálu na Pustevnách Petr Hanko, radní města Frenštát p. R. Alois Jaroš, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný a předseda o. s. Naše Beskydy a člen komise Rady města Frenštátu p. R. pro zrušení a zasypání Dolu Frenštát Stanislav Uruba. Přítomni byli také generální ředitel Precheza a.s. a místostarosta Rožnova pod Radhoštěm Ivo Hanáček a předseda představenstva Agrofert a.s. Zbyněk Průša.

O to, aby se Andrej Babiš osobně seznámil s problematikou Dolu Frenštát, usilovali členové občanského sdružení Naše Beskydy od jeho nástupu na ministerský post. Jeho návštěvě Beskyd předcházela emailová i telefonická komunikace a také schůzka na půdě Poslanecké sněmovny v červnu 2014.

Ministr Babiš navštívil Frenštát p. R. necelý týden před zahájením soudního řízení v kauze černých staveb na Dole Frenštát. “O jejich likvidaci už rozhodl i Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Společnost OKD proti tomu podala na konci ledna správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten prozatím demolici odložil,” doplnil předseda o. s. Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Kontakt:

Jiří Novotný, starosta Trojanovic, 724 189 814, starosta@trojanovice.cz

Stanislav Uruba, předseda o. s. Naše Beskydy, 608 70 70 24, nasebeskydy@email.cz

Foto: Romana Stejskalová

 

 

Valaši oslavili další rok bez těžby uhlí i 130 let turistiky v Beskydech

Doporučujeme

Už posedmé si v sobotu 17. května 2014 připomněli lidé z Beskyd uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři. Letošní oslava se i přes nepřízeň počasí těšila velkému zájmu veřejnosti a sál restaurace Rekovice na Horečkách, kde probíhala oficiální část oslavy, byl zcela zaplněn. Letošní oslavu navštívila celá řada významných osobností a součástí programu byla také vernisáž unikátní výstavy věnované 130. výročí Pohorské jednoty Radhošť.

Samotné oslavě, která se každoročně koná na Horečkách, vždy předchází tradiční sázení památných lip do stoleté aleje na kopci Marek u Frenštátu p. R. V pořadí sedmý pár stromů zde letos zasadily dvě dámy. Bývalá dlouholetá velvyslankyně u Evropské Unie Milena Vicenová a novinářka a v současnosti poslankyně Parlamentu České republiky Jana Lorencová.

Krátce po 14. hodině začal program oslavy, která se kvůli dešti přesunula od Zvoničky Strážkyně Beskyd do sálu přilehlé restaurace Rekovice. O tu správnou hudební kulisu se postarala vynikající gipsyjazzová skupina Hot Club Fren. Pohledově dominovala prostoru zbrusu nová mobilní výstava „Kdo postavil Libušín?“ věnovaná 130. výročí nejstaršího turistického spolku v našich zemích -Pohorské jednotě Radhošť.

Právě zástupcům tohoto spolku bylo letos v rámci oslavy předáno ocenění Beskydská osobnost. Od předsedy občanského sdružení Naše Beskydy Stanislava Uruby ho převzali předseda Pohorské jednoty Radhošť Dan Jalůvka a emeritní náčelník jednoty Jan Šrubař. Ten při přebírání ocenění řekl: „Pohorská jednota Radhošť letos slaví 130 let od svého vzniku, celou tu dobu se snažíme o to, aby byly Beskydy místem, kde lidé najdou klid a krásnou přírodu. Mohou zde sportovat a utužovat své zdraví. Těžba uhlí v Beskydech je v přímém rozporu s naší činností“. Právě dlouholetá činnost při rozvoji turistiky a významné jubileum byly hlavními důvody k letošnímu udělení ocenění Beskydská osobnost tomuto spolku. Během programu k přítomným promluvili i starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný a starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. Prostor dostali také hosté, poslankyně Jana Lorencová, bývalá velvyslankyně u EU Milena Vicenová, bývalý ministr životního prostředí a současný předseda Liberální ekologické strany Marin Bursík a právnička kanceláře Frank Bold Hana Sotoniaková. Mezi přítomnými v sále byli také zástupci Greenpeace Česká Republika, CHKO Beskydy, TJ Sokol, Sportovního klubu Valašského Království, CVČ Astra, Valašského sboru portášského a další.

Oficiální část programu byla zakončena společným zvoněním umíráčku záměrům těžařů v Beskydech. Několik desítek lidí se přesunulo ze sálu ke zvoničce Strážkyně Beskyd, kde už byla nastoupena čtveřice valašských Portášů s nabitými mušketami. Na louce vedle zvoničky účastníci akce rozvinuli 25 metrů dlouhý transparent s nápisem „OKD ruce pryč od Beskyd!!!“ Poté zazněla ohlušující salva a dlouholetý bojovník proti dolům Drahomír Strnadel oblečený do tojanovského kroje začal zvonit umíráček. Postupně se u zvonění vystřídali všichni přítomní. Po návratu do sálu se středobodem zájmu stala mobilní výstava „Kdo postavil Libušín,“ jejíž součástí byla také mobilní pokladnička, kam mohli lidé přispívat na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. „Tahle akce je vlastně prvním místem, kde mohou lidé tuto unikátní výstavu vidět. Od 19. května až do 13. června bude osm výstavních panelů k vidění ve frenštátském kině a poté v Trojanovicích. Do konce roku navštíví výstava dalších 14 měst a obcí. Na konci roku 2014 výstavu nabídneme krajským úřadům Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Senátu Parlamentu České Republiky,“ řekla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Letošní oslava 7. výročí Uzamčení země valašské na 100 roků opět ukázala, že lidé pod Beskydami jsou aktivní a připraveni hájit svůj životní prostor, svou krajinu, historii i budoucnost.

Stanislav Uruba

Předseda spolku Naše Beskydy

www.nasebeskydy.cz

Foto: David Kalmus