Budoucnost Dolu Frenštát je třeba řešit teď, míní samosprávy

Doporučujeme

O budoucnosti Dolu Frenštát jednali zástupci samospráv a neziskového sektoru s hejtmanem Moravskoslezského kraje.

IMG_4442

 Ve středu 10. února se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák sešel se starosty Frenštátu p. R., Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem, aby společně diskutovali o budoucnosti Dolu Frenštát. Z jednání vyplynulo, že tento problém v současnosti nepovažuje kraj ani Ministerstvo průmyslu a obchodu za prvořadý. Přednostně řeší problematiku nezaměstnanosti, která souvisí s propouštěním havířů firmou OKD.

“Zdůraznili jsme panu hejtmanovi, že nás se situace kolem Dolu Frenštát dotýká citelně právě nyní, kdy se hovoří o jeho možném převzetí státem,” uvedla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. “Považujeme za důležité, aby se budoucnost dolu řešila právě nyní současně s útlumem těžební činnosti na Ostravsku. Máme totiž obavy, že se provozy firmy rozdělí na výdělečné a ztrátové. Ty profitující si OKD nechá a ty, které pro ni představují zátěž, převede na stát,” dodal starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Hejtman dále uvedl, že Ministerstvo obchodu a průmyslu uvažuje o zasypání těžebních jam. “To je pro nás dobrá zpráva,” říká předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba a dodává: “Tuto variantu prosazujeme už deset let. Tento způsob konzervace dolu jako jediný umožňuje jeho případné využití v budoucnu. Konec konců, zasypání dolu považuje za nejlepší variantu i profesor Vladimír Slivka z Vysoké školy báňské.”

Zástupci samospráv doufají, že tuto, z jejich pohledu nejrozumnější variantu, potvrdí i ministerstvo průmyslu a obchodu. Na 23. února byla naplánovaná návštěvy ministra Jana Mládka ve Frenštátě pod Radhoštěm. “Tu bohužel pan ministr zrušil, děláme však všechno pro to, aby přijel co nejdříve v náhradním termínu,” vysvětlil Stanislav Uruba.

Další část jednání s hejtmanem se týkala problematiky zaměstnanosti. HR manažerka firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o Hana Pitnerová hovořila s hejtmanem o skutečnosti, že zatímco na karvinsku se řeší, co s propuštěnými horníky, největší zaměstnavatel na frenštátsku nemá dostatek pracovníků.

Valaši už po osmé slavili Uzamčení země Valašské na 100 roků.

Doporučujeme

Beskydskou osobností se stal sochař Albín Polášek

Už před osmi lety symbolicky uzamknuli Valaši svou zem před těžaři na 100 roků. Stalo se tak na památném Radhošti. Pod uzamykací dekret se tehdy podepsalo 26 beskydských samospráv a organizací. V sobotu 16. května 2015 si u Zvoničky strážkyně Beskyd na Horečkách lidé připomněli tuto událost. V rámci oslav je každoročně také udělován titul Beskydská osobnost. Ten uděluje spolek Naše Beskydy lidem nebo organizacím, které se zasadily o to, aby krajina a kulturní dědictví Valašska zůstaly zachovány pro budoucí generace. Letos bylo uděleno toto významné ocenění in memoriam sochaři, tvůrci sochy Radegasta, Albínu Poláškovi. Důvodem bylo 50 výročí od jeho úmrtí.

Program oslavy byl zahájen už v devět hodin sázením dalšího páru lip do 100 leté aleje na kopci Marek ve Frenštátě pod Radhoštěm. Do aleje, ve které každý rok bez těžby uhlí symbolizují dvě lípy, zasadili další stromy náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský, starostové Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic, pracovníci správy CHKO Beskydy a zástupci několika neziskových organizací. Druhá část programu už probíhala na Horečkách u Zvoničky strážkyně Beskyd. Zde probíhají oslavy už pátým rokem a přesně tolik let má také samotná zvonička, kterou postavili členové spolku Naše Beskydy svépomocí. Na samotném začátku byl už tradičně přečten dekret o uzamčení země Valašské na 100 roků, jehož originál je už osm let uložen v základech kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. Jako první vystoupil předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba, který řekl „věřím, že se naše snažení pomalu blíží ke zdárnému konci. Pokud jde o odstranění těžních věží, které hyzdí tuto naši krajinu a už 25 let tady neměly stát, protože mají propadlé povolení, tak zde nás čeká ještě poslední soud. Ten by měl svůj verdikt vynést na podzim tohoto roku. Jsme v právu a proto má smysl bojovat a hlavně se nenechat nikým zviklat“. Dalšími řečníky byli starosta obce Trojanovice předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný, vedoucí správy CHKO Beskydy František Jaskula, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, za nevládní organizace promluvila předsedkyně spolku S.O.S. Karviná Monika Heisigová a za společnost Frank Bold Hana Sotoňáková. Na závěr se slova ujal náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský. „Chci zde vyřídit pozdrav od pana ministra a zároveň jasně deklarovat náš postoj. Jsme proti těžbě uhlí v Beskydech a jsme jednoznačně pro zbourání nepovolených staveb v areálu dolu Frenštát“. Titul Beskydská osobnost přišli osobně převzít praneteř a prasynovec Albína Poláška, Miroslava Polášková a Rudolf Polášek. Ten také krátce zavzpomínal na svého prastrýce, který je mimo jiné také tvůrcem známé sochy Radegasta. Závěr celé oslavy patřil tradičnímu zvonění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, do kterého se postupně zapojili všichni účastníci akce.

Foto: Stanislav Uruba

 

11028349_1663036717251351_6706043661769475872_n 11245478_1663172710571085_5919001769657451414_n IMG_2809 IMG_2816

Marian Žárský

spolek Naše Beskydy

www.nasebeskydy.cz

Báňský úřad – Ďáblův advokát

Doporučujeme

Dnes 8.4.2015 probírá vláda návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.

čbú

Přečtěte si, jaký návrh posílá ČBÚ ministryni pro místní rozvoj (PŘIPOMÍNKA ČBÚ).

Ač sám předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. při našich návštěvách tvrdil, že beskydské uhlí je rezervou pro další generace, teď se snaží jeho úřad zjednodušit cestu k jeho dobývání.

Pro příklad z dopisu vybíráme:

„Specifická oblast Beskydy, písm. d): Navrhujeme slova „s nadnárodním významem“ ponechat, a ze stávajícího znění vypustit slova „jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi“.

„(Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady – bod b): Navrhujeme vypustit druhou část věty „v konsenzu se zájmy dotčených obcí“. Tato připomínka je zásadní.“

Co k tomu dodat? Neustále nám představitelé ČBÚ tvrdí, že jsou jen „báňskou policií“, ale svými činy připomínají více pátou kolonu uhlobaronů.

Stanislav Uruba

předseda NB

 

 

Limity jsme my!

Doporučujeme

Spolek NAŠE BESKYDY se připojuje k akci pořádané na mnoha místech v ČR na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí LIMITY JSME MY. 

Sejdeme se ve čtvrtek 5.2.2015 v 17:00 u zvoničky Strážkyně Beskyd na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Právě teď se rozhoduje o budoucnosti severních Čech. Přijďte podpořit lidi, kteří bojují o své domovy, podobně jako my.

Událost na FB

Stanislav Uruba

předseda spolku NB

DSC_9411_01

Bourání těžních věží na Dole Frenštát se opět přiblížilo, soud zamítl žalobu OKD

Doporučujeme

V Trojanovicích 17. 9. 2014

Ve středu 17. 9. 2014 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu společnosti OKD. Těžařská společnost napadla rozhodnutí krajského úřadu, který zamítl odvolání OKD ve věci zamítnutí prodloužení doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát.

Krajský soud tímto rozhodnutím potvrdil rozhodnutí stavebního i krajského úřadu, podle kterých má být více než 50 černých staveb v areálu dolu odstraněno.

Soudní senát vydal usnesení, ve kterém zamítl žalobu společnosti OKD. Potvrdil tak, že rozhodnutí stavebního i Krajského úřadu bylo správné. Soud tak potvrdil, že doba trvání staveb se neprodlouží. Soud konstatoval, že závazné stanovisko správy CHKO bylo v řízení oprávěné a odůvodnění pro záporné závazné stanovisko bylo dostatečné.

Dále soud konstatoval, že Česká republika jako majitel ložiska černého uhlí nebude neprodloužením doby trvání staveb krácena na svých právech, protože ložisko černého uhlí tímto rozhodnutím nebude dotčeno. Rozhodnutí soudu je pravomocné a OKD proti tomuto rozhodnutí může podat pouze kasační stížnost.

Jedná se o průlom v celé kauze, který argumentaci obce dává za pravdu. Výrazně se přibližujeme odstranění těžních věží, nyní budeme čekat na soud ohledně rozhodnutí o odstranění staveb. Toto dnešní rozhodnutí však vidím jako klíčové pro zamítnutí i druhé žaloby společnosti OKD,“ komentoval výsledek soudního řízení starosta obce Trojanovice Mgr. Jiří Novotný.

Největší černé stavby v ČR

Více než pěti desítkám staveb vypršelo stavební povolení už před 25 lety. Podle rozhodnutí krajského úřadu měly OKD do konce dubna letošního roku předložit plány na jejich demolici. Ta měla proběhnout do října. Bourání přerušilo předběžné opatření Krajského soudu.