Na památném Radhošti se slavilo 10. výročí uzamčení země valašské před těžaři

Doporučujeme

UZV10vyroci

V neděli 28. května 2017 uspořádal spolek Naše Beskydy ve spolupráci se Sdružením měst a obcí na ochranu beskydského regionu slavnostní výstup z Pusteven na památný Radhošť. Lidé z Beskyd si takto připomněli uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků před těžaři do základů kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Oslavy se účastnila celá řada významných osobností společenského i politického života. Přesně ve 12 hodin odzvonila zvonice kaple na Radhošti a současně spolu s ní také zvonička Strážkyně Beskyd na Horečkách symbolický umíráček záměrům těžařů v Beskydech. Poté byl přečten Dekret o uzamčení země valašské na sto roků. Během programu byly poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům ukázány čtyři klíče, kterými je uzamčena zazděná kovová schránka s dekretem. S proslovy vystoupilo několik významných hostů a v závěru oslavy byl udělen titul Beskydská osobnost.

 

Symbolickým aktem – uzamčením země valašské na sto roků – vyjádřily před deseti lety města, obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů, vůli chránit Beskydy před těžbou uhlí. Spolek Naše Beskydy si každý rok připomíná tuto událost shromážděním a odzváněním umíráčku u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Součástí této tradiční oslavy je také zasazení jednoho páru lip do „Stoleté aleje“ na kopci Marek u Frenštátu pod Radhoštěm. Oslava desetiletému výročí ale probíhala jinak.

UZV10vyrociCeloPruvodu

„Letos jsme se rozhodli pojmout celou tuto akci ve větším stylu. Jde o desetileté výročí, a proto jsme se rozhodli vrátit zpět na Pustevny a stejně jako před deseti lety uspořádat výstup na Radhošť. Jsem moc spokojený. Hojná účast, krásná přátelská atmosféra, ale hlavně podpora a odhodlání všech zde přítomných starostů, zástupců spolků, občanů i významných osobností chránit naši krajinu před těžaři a konečně zlikvidovat důl Frenštát dokazuje, že naše dlouholeté úsilí mělo a má smysl,“ řekl předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

 

Program u kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti zahájilo vyzvánění symbolického umíráčku záměrům těžařů. Ve stejný okamžik Miroslav Prašivka rozhoupal zvon zvoničky Strážkyně Beskyd na několik kilometrů vzdálených Horečkách. S proslovy vystoupili předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný, starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová a František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy.

UZV10vyrociKlice

Mezi čestné hosty akce patřili senátor Petr Orel, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a kandidát na prezidenta České Republiky Jiří Drahoš. Mezi přítomnými byli také starostové obce Bordovice, Lichnova, Tiché a Kunčic pod Ondřejníkem. Mezi vrcholné okamžiky programu patřila chvíle, kdy starostové Trojanovic, Rožnova pod Radhoštěm a starostka Frenštátu pod Radhoštěm spolu s Martinem Bursíkem ukázali poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům čtyři svěřené klíče, kterými je uzamčena zazděná kovová schránka s dekretem.

 

Závěr programu patřil tradičnímu udělení titulu „Beskydská osobnost“, kterým spolek Naše Beskydy oceňuje osobnosti nebo organizace, které se významně zasadily o ochranu beskydské krajiny, anebo svou činností významně pomáhají regionu k udržitelnému rozvoji a vytvářejí protiváhu devastačním snahám těžit v Beskydech uhlí. Letos byl titul Beskydská osobnost udělen Jaromíru Zapletalovi, dlouholetému řediteli závodu Siemens elektromotory Frenštát pod Radhoštěm.

UZV10vyrociPrasivka

Poslední slovo patřilo předsedovi Matice Radhošťské Drahomíru Strnadlovi. Ten předal stříbrnou pamětní medaili předsedovi spolku Naše Beskydy Stanislavu Urubovi za jeho dlouholetou angažovanost. Prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi pak věnoval pamětní minci vydanou k výročí 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu se slovy „předpoklad být hlavou státu po stránce mentální jste prokázal již v minulosti tím, že jste byl dlouholetým předsedou akademie věd. No a po stránce fyzické také a to tím, že jste došel pěšky až sem na Radhošť. Tuto minci noste pro štěstí a nezapomeňte na nás.“ Celé shromáždění ukončila mohutná salva z ručnic valašských Portášů a vystoupení cimbálové muziky.

Foto: J. Šenkeřík, V. Prašivková

Marian Žárský

spolek Naše Beskydy

Vládní krize komplikuje i jednání o likvidaci dolu Frenštát v Beskydech!

Doporučujeme

Starosta Trojanovic na dnešek, středu 10. května 2017, inicioval schůzku s ministrem financí Andreje Babišem, zástupci těžařů, starostů beskydských samospráv a významných podniků na Frenštátsku. Cílem tohoto setkání je projednání konečné likvidace černouhelného dolu Frenštát. Sekretariát ministra Babiše plánované jednání v den jeho konání, jen pár hodin před jeho zahájením, zrušil s tím, že nyní řeší jiné, podstatnější záležitosti.

FullSizeRender-4

„Je nepochybné, že zrušení schůzky je důsledek právě probíhající vládní krize. Nicméně, nyní když se prostřednictvím ministerstva financí, potažmo státní společnosti Frisko, stal stát vlastníkem dolů, očekáváme, že se konečně sjedná náprava. Dobývací prostor pod Beskydami včetně areálu dolu Frenštát, kde je více než 50 černých staveb, je skutečným skanzenem socialismu a my, lidé z Beskyd, chceme, aby tento vřed na tváři naší krajiny konečně zmizel,“ vyjádřil se ke zrušené schůzce předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba.

Starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Jiří Novotný dodává: „ministr financí Andrej Babiš slíbil obcím a významným zaměstnavatelům v Beskydech už před třemi lety, že černé stavby na dole Frenštát včetně těžních věží půjdou dolů. Proto když se novým vlastníkem dolu stal stát, ihned jsme iniciovali toto setkání. To, že ministr Babiš schůzku zrušil jen několik hodin před jejím začátkem, považujeme za důsledek toho, co se nyní v nejvyšších patrech naší politické scény děje. Rozhodně jsme o to více odhodlaní usilovat o to, aby stát konečně celou tuto záležitost vyřešil a důl Frenštát včetně dobývacího prostoru zrušil“.

Spolek NAŠE BESKYDY

Uzamčení země valašské

Doporučujeme

UZV16

Tisková zpráva

  1. dubna 2016

Frenštát pod Radhoštěm

Na oslavě Uzamčení země valašské 14. května zazvoní umíráček Dolu Frenštát

V Sobotu 14. května s opět po roce rozezní zvon zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách. Od 10:00 hodin se na louce u Pantáty koná oslava Uzamčení země Valašské na 100 roků. Akce se koná každoročně v květnu už od roku 2007, kdy uložili zástupci beskydských samospráv, spolků a sdružení do základu kaple na Radhošti dekret o Uzamčení země Valašské na 100 roků. Tímto aktem, který symbolicky uzamknul zemi valašskou před těžaři, vyjádřili lidé v Beskydech svou vůli předat krajinu pod Beskydami neporušenou příštím generacím.

Příjemná akce v krásném prostředí Horeček hned vedle nově otevřené restaurace Rekovice, nabídne vedle informací o aktuálním dění kolem Dolu Frenštát, dojde k předání ocenění Beskydská osobnost a zahraje Cimbálová muzika Albína Poláška. Na závěr akce lidé společně odzvoní umíráček Dolu Frenštát. Samotnému programu na Horečkách bude v 09:00 hodin zasazení dalšího páru lip do stoleté aleje na kopci Marek. Jeden ze stromů zde letos zasadí také ochranář a dlouholetý ředitel Záchranné stanice ohrožených živočichů v Bartošovicích Petr Orel.

 

Budoucnost Dolu Frenštát je třeba řešit teď, míní samosprávy

Doporučujeme

O budoucnosti Dolu Frenštát jednali zástupci samospráv a neziskového sektoru s hejtmanem Moravskoslezského kraje.

IMG_4442

 Ve středu 10. února se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák sešel se starosty Frenštátu p. R., Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem, aby společně diskutovali o budoucnosti Dolu Frenštát. Z jednání vyplynulo, že tento problém v současnosti nepovažuje kraj ani Ministerstvo průmyslu a obchodu za prvořadý. Přednostně řeší problematiku nezaměstnanosti, která souvisí s propouštěním havířů firmou OKD.

“Zdůraznili jsme panu hejtmanovi, že nás se situace kolem Dolu Frenštát dotýká citelně právě nyní, kdy se hovoří o jeho možném převzetí státem,” uvedla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. “Považujeme za důležité, aby se budoucnost dolu řešila právě nyní současně s útlumem těžební činnosti na Ostravsku. Máme totiž obavy, že se provozy firmy rozdělí na výdělečné a ztrátové. Ty profitující si OKD nechá a ty, které pro ni představují zátěž, převede na stát,” dodal starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Hejtman dále uvedl, že Ministerstvo obchodu a průmyslu uvažuje o zasypání těžebních jam. “To je pro nás dobrá zpráva,” říká předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba a dodává: “Tuto variantu prosazujeme už deset let. Tento způsob konzervace dolu jako jediný umožňuje jeho případné využití v budoucnu. Konec konců, zasypání dolu považuje za nejlepší variantu i profesor Vladimír Slivka z Vysoké školy báňské.”

Zástupci samospráv doufají, že tuto, z jejich pohledu nejrozumnější variantu, potvrdí i ministerstvo průmyslu a obchodu. Na 23. února byla naplánovaná návštěvy ministra Jana Mládka ve Frenštátě pod Radhoštěm. “Tu bohužel pan ministr zrušil, děláme však všechno pro to, aby přijel co nejdříve v náhradním termínu,” vysvětlil Stanislav Uruba.

Další část jednání s hejtmanem se týkala problematiky zaměstnanosti. HR manažerka firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o Hana Pitnerová hovořila s hejtmanem o skutečnosti, že zatímco na karvinsku se řeší, co s propuštěnými horníky, největší zaměstnavatel na frenštátsku nemá dostatek pracovníků.

Valaši už po osmé slavili Uzamčení země Valašské na 100 roků.

Doporučujeme

Beskydskou osobností se stal sochař Albín Polášek

Už před osmi lety symbolicky uzamknuli Valaši svou zem před těžaři na 100 roků. Stalo se tak na památném Radhošti. Pod uzamykací dekret se tehdy podepsalo 26 beskydských samospráv a organizací. V sobotu 16. května 2015 si u Zvoničky strážkyně Beskyd na Horečkách lidé připomněli tuto událost. V rámci oslav je každoročně také udělován titul Beskydská osobnost. Ten uděluje spolek Naše Beskydy lidem nebo organizacím, které se zasadily o to, aby krajina a kulturní dědictví Valašska zůstaly zachovány pro budoucí generace. Letos bylo uděleno toto významné ocenění in memoriam sochaři, tvůrci sochy Radegasta, Albínu Poláškovi. Důvodem bylo 50 výročí od jeho úmrtí.

Program oslavy byl zahájen už v devět hodin sázením dalšího páru lip do 100 leté aleje na kopci Marek ve Frenštátě pod Radhoštěm. Do aleje, ve které každý rok bez těžby uhlí symbolizují dvě lípy, zasadili další stromy náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský, starostové Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic, pracovníci správy CHKO Beskydy a zástupci několika neziskových organizací. Druhá část programu už probíhala na Horečkách u Zvoničky strážkyně Beskyd. Zde probíhají oslavy už pátým rokem a přesně tolik let má také samotná zvonička, kterou postavili členové spolku Naše Beskydy svépomocí. Na samotném začátku byl už tradičně přečten dekret o uzamčení země Valašské na 100 roků, jehož originál je už osm let uložen v základech kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. Jako první vystoupil předseda spolku Naše Beskydy Stanislav Uruba, který řekl „věřím, že se naše snažení pomalu blíží ke zdárnému konci. Pokud jde o odstranění těžních věží, které hyzdí tuto naši krajinu a už 25 let tady neměly stát, protože mají propadlé povolení, tak zde nás čeká ještě poslední soud. Ten by měl svůj verdikt vynést na podzim tohoto roku. Jsme v právu a proto má smysl bojovat a hlavně se nenechat nikým zviklat“. Dalšími řečníky byli starosta obce Trojanovice předseda sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný, vedoucí správy CHKO Beskydy František Jaskula, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, za nevládní organizace promluvila předsedkyně spolku S.O.S. Karviná Monika Heisigová a za společnost Frank Bold Hana Sotoňáková. Na závěr se slova ujal náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský. „Chci zde vyřídit pozdrav od pana ministra a zároveň jasně deklarovat náš postoj. Jsme proti těžbě uhlí v Beskydech a jsme jednoznačně pro zbourání nepovolených staveb v areálu dolu Frenštát“. Titul Beskydská osobnost přišli osobně převzít praneteř a prasynovec Albína Poláška, Miroslava Polášková a Rudolf Polášek. Ten také krátce zavzpomínal na svého prastrýce, který je mimo jiné také tvůrcem známé sochy Radegasta. Závěr celé oslavy patřil tradičnímu zvonění umíráčku záměrům těžařů v Beskydech, do kterého se postupně zapojili všichni účastníci akce.

Foto: Stanislav Uruba

 

11028349_1663036717251351_6706043661769475872_n 11245478_1663172710571085_5919001769657451414_n IMG_2809 IMG_2816

Marian Žárský

spolek Naše Beskydy

www.nasebeskydy.cz