Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Stav

Tisková zpráva

  1. října 2018

Frenštát pod Radhoštěm

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Nově zvolení členové zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Beskydy (SNK NB), Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanské a demokratické unie – Československá strany lidové (KDU-ČSL), České strany sociálně demokratické (ČSSD), Sdružení nezávislých kandidátů PRO FREN a Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Frenštát, se po opakovaných vzájemných jednáních dohodli na povolební spolupráci ve volebním období let 2018 – 2022. Lídři těchto politických stran a seskupení podepsali memorandum o povolební spolupráci. Součástí povolebních dohod je i obsazení místa starosty, na které bude navržen Ing. Miroslav Halatin (ODS) a rozdělení práce mezi dva místostarosty, na které budou navrženi Mgr. Pavel Mička (ČSSD) a Ing. Jiří Unruh (Nezávislí pro Frenštát). Poté, co došlo ke shodě ohledně základních cílů a požadavků jednotlivých volebních stran, probíhá jednání o podrobnější náplni, prioritách a konkrétním programu povolební spolupráce.

 

 

Mgr. Tom Káňa

SNK Naše Beskydy

tel. 556 843 293

Tom.Kana@seznam.cz

www.nasebeskydy

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Tisková zpráva

16. října 2018

Frenštát pod Radhoštěm

 

Dohoda o povolební spolupráci ve Frenštátě pod Radhoštěm

Nově zvolení členové zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm za Sdružení nezávislých kandidátů Naše Beskydy (SNK NB), Občanské demokratické strany (ODS), Křesťanské a demokratické unie – Československá strany lidové (KDU-ČSL), České strany sociálně demokratické (ČSSD), Sdružení nezávislých kandidátů PRO FREN a Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Frenštát, se po opakovaných vzájemných jednáních dohodli na povolební spolupráci ve volebním období let 2018 – 2022. Lídři těchto politických stran a seskupení podepsali memorandum o povolební spolupráci. Součástí povolebních dohod je i obsazení místa starosty, na které bude navržen Ing. Miroslav Halatin (ODS) a rozdělení práce mezi dva místostarosty, na které budou navrženi Mgr. Pavel Mička (ČSSD) a Ing. Jiří Unruh (Nezávislí pro Frenštát). Poté, co došlo ke shodě ohledně základních cílů a požadavků jednotlivých volebních stran, probíhá jednání o podrobnější náplni, prioritách a konkrétním programu povolební spolupráce.

 

Mgr. Tom Káňa

SNK Naše Beskydy

tel. 556 843 293

Tom.Kana@seznam.cz

www.nasebeskydy

10% SPLNĚNO!

Doporučujeme

IMG_8502

Před 10 lety uzamknuli Valaši zemi na 100 let a 28. května to pořádně oslaví

v neděli 28. května se opět rozezní zvon Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách, aby symbolicky odzvonil umíráček záměrům těžařů v Beskydech. Zároveň v tom samém okamžiku bude vyzvánět zvon ve zvonici kaple sv. Cyrila a Metoděje na památném Radhošti. V květnu roku 2007 byl uložen dekret o uzamčení země Valašské do základů této památky. Dvacet šest beskydských obcí a spolků, zastupujících téměř 200 000 lidí, tímto aktem vyjádřilo svůj nesouhlas se záměry těžit uhlí v Beskydech. Tehdy, přesně před 10 lety, vynesl pod prapory jednotlivých měst a obcí dekret z Pusteven na Radhošť průvod několika stovek lidí, v jehož čele kráčel regiment Portášů. Vedle přítomných starostů a zástupců dotčených obcí nechyběl ani tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík. V neděli 28. května v 10.00 hodin si desáté výročí této události veřejnost připomene společným výstupem z Pusteven na Radhošť. Opět nebudou chybět krojovaní Valaši, ani členové Valašského sboru portášského. Pozvány budou také významné osobnosti, které se výrazně zasadily o ochranu Beskyd před těžaři.