OKD nemusí Důl Frenštát bourat, soud příkaz k demolici zrušil

Doporučujeme

okd_sachty_doly

Krajský soud v Ostravě zrušil příkaz k demolici více než padesáti staveb v areálu Dolu Frenštát a sporem se opět bude zabývat krajský úřad. Zatím se tak zdaleka nenaplňují slova prezidenta Miloše Zemana o definitivním konci zakonzervovaného dolu v Beskydech.

Prezident věděl, že lepší téma než existenci těžních věží pod horami si vybrat nemohl. „Jsem rád, že vám mohu oznámit definitivní konec dolu,“ prohlásil v pátek 4. listopadu Miloš Zeman nadšenému davu na frenštátském náměstí.

Dodal, že dvacet miliard korun potřebných na otevření frenštátského dolu firma OKD prostě nemá.

Realita však rychlému konci dolu zatím vůbec neodpovídá. Krajský soud v Ostravě se totiž v říjnu zabýval příkazem k demolici více než padesáti staveb v areálu Dolu Frenštát. „Soud rozhodl tak, že rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o demolici staveb zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Lucie Olšarová.

Podrobnosti zatím nejsou známy, protože soud jednal neveřejně. „Rozsudek včetně odůvodnění ještě není vyhotoven a poté musí být nejdříve doručen zúčastněným stranám,“ vysvětlila mluvčí soudu.

Spor se táhne pět let
Frenštátský stavební úřad už v roce 2011 nařídil zbourání 53 staveb, které mají propadlé kolaudační rozhodnutí. Proti verdiktu se těžaři odvolali, ale krajský úřad frenštátský verdikt potvrdil a vydal rozhodnutí, že OKD musí stavby do konce letošního října zbourat.

Těžaři napadli i tento pokyn a tentokrát spor řešil krajský soud. A zatím příznivě pro OKD. Na budovy, těžní věže a další stavby v důlním areálu tak nikdo nemůže.

„Stále nevíme, proč soud takto rozhodl. Možná se jedná jen o formální pochybení, možná je tam podle soudu nějaký závažnější důvod. Každopádně to pro nás není dobrá zpráva,“ připustil Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic, na jejichž katastru Důl Frenštát stojí.

Slova nejsou důležitá, jen činy
Zemanovu výroku starosta příliš důležitosti nepřikládá. Zánik Dolu Frenštát totiž považuje za jistý i bez prezidentské návštěvy.

„Nikdy bychom zahájení těžby uhlí nedovolili. A v současné době, kdy se na Karvinsku plánuje uzavírání dolů, kde by se uhlí ještě těžit dalo, si neumím představit, že by někdo myslel na Frenštát,“ konstatoval.

Pro starostu ale spíše než jakékoli prohlášení na náměstí je směrodatné počínání OKD. „Jestli bude dále bojovat za zachování staveb, zda jsou těžaři ochotní zrušit dobývací prostor a podobné konkrétní kroky,“ vypočítal Novotný.

O zrušení konzervačního režimu musí rozhodnout stát
Doplnil, že sdružení Naše Beskydy by souhlasilo pouze s chráněným ložiskem, které zabírá velký kus území Moravy a Slezska, a současně se zasypáním vyhloubených jam, a to tak, aby někdy v budoucnosti mohly být v případě nutnosti znovu otevřeny.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský sdělil, že prezident čerpal informace od manažerů firmy, kteří při společném setkání sdělili, že se zahájením těžby v Dole Frenštát opravdu nepočítají. Jenže o ukončení konzervačního režimu, což představuje například odvětrávání dolu a odčerpávání důlních vod, nerozhoduje pouze OKD.

„Jsme povinni postupovat v souladu s rozhodnutím Státní báňské správy a důl udržovat v konzervačním režimu. Kdy a zda vůbec skončí, případně zda Důl Frenštát převezme stát, nebylo rozhodnuto,“ přiblížil mluvčí Čelechovský.

Upozornil, že OKD ročně platí za konzervaci dolu zhruba 40 milionů korun.

Josef Gabzdyl IDNES

JEDNÁNÍ S MINISTREM K PROBLEMATICE DOLU FRENŠTÁT

Doporučujeme

Ve čtvrtek 24. března 2016 se v Karviné sešli starostové Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic společně se starosty Karvinska na jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem
a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou k problematice OKD.
 3-P201412130373301
V rámci celodenního programu se uskutečnilo také separátní jednání starostů Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic s ministrem Mládkem na téma Dolu Frenštát. Ministr objasnil současnou složitou situaci a vyzval zástupce dotčených obcí k jasnému vyjádření stanoviska obcí k možnému převzetí dolu státem. Nabídl eventuální další jednání v Praze, představil možnost budoucí redukce dobývacího prostoru na minimum a zakonzervování těžebních jam zásypem. Se zástupci obcí došlo ke shodě na zachování chráněného ložiskového území, které chrání uhelné zásoby celého Slezska.  Starostové uvítali vstřícnost a zájem ministerstva průmyslu a obchodu o řešení problematiky regionu.
29. 3. 2016
Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka města Frenštát pod Radhoštěm
padající věž

Báňský úřad – Ďáblův advokát

Doporučujeme

Dnes 8.4.2015 probírá vláda návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.

čbú

Přečtěte si, jaký návrh posílá ČBÚ ministryni pro místní rozvoj (PŘIPOMÍNKA ČBÚ).

Ač sám předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. při našich návštěvách tvrdil, že beskydské uhlí je rezervou pro další generace, teď se snaží jeho úřad zjednodušit cestu k jeho dobývání.

Pro příklad z dopisu vybíráme:

„Specifická oblast Beskydy, písm. d): Navrhujeme slova „s nadnárodním významem“ ponechat, a ze stávajícího znění vypustit slova „jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi“.

„(Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady – bod b): Navrhujeme vypustit druhou část věty „v konsenzu se zájmy dotčených obcí“. Tato připomínka je zásadní.“

Co k tomu dodat? Neustále nám představitelé ČBÚ tvrdí, že jsou jen „báňskou policií“, ale svými činy připomínají více pátou kolonu uhlobaronů.

Stanislav Uruba

předseda NB

 

 

Mládek: Stát by mohl od OKD odkoupit Důl Frenštát

Doporučujeme

Stát by mohl za symbolickou částku odkoupit od OKD zakonzervovaný Důl Frenštát v Beskydech. Po setkání s odbory i vedením těžební společnosti OKD to v pátek prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

zdroj: www.novinky.cz

3-P201412130373301

Tímto prohlášením ministra Mládka se otevírá truhlice plná otázek. Na co bude státu důl určený k demolici? Bude namísto OKD financovat likvidaci nefunkčního dolu? Odkoupí stát zase pouze problémovou část majetku OKD a tu lukrativní nechá Bakalovi? … … …

Zástupci beskydského regionu budou chtít odpovědi. Pan starosta Trojanovic Mgr. Jiří Novotný se již nechal slyšet, že ihned v pondělí požádá pana ministra o schůzku. Pokud bylo toto prohlášení myšleno vážně, je víc než důležité projednat celou transakci i se samosprávou.

Spolek NAŠE BESKYDY celý vývoj kolem Dolu Frenštát samozřejmě sleduje a bude podrobně o nových událostech informovat.

Stanislav Uruba

předseda NB

SLEDUJTE ONLINE:

31.3.2015 – Dnes po několika telefonických pokusech se starostovi Trojanovic konečně podařilo hovořit se sekretariátem ministra Mládka. Bylo mu sděleno, že ministr podal OKD písemnou nabídku na odkup Dolu Frenštát. Do 14 dní očekávájí odpověď. Starosta se dohodl, že v polovině dubna znovu na ministerstvo zavolá. Bylo mu přislíbeno, že určitě budeme přizváni k hledání řešení problému s dolem.

18.3.2015 – Reportáž TV Beskyd k tématu

17.3.2015 – I nadále pracujeme na termínu schůzky s ministrem průmyslu Mládkem. Už týden si píšeme a telefonujeme se sekretariátem ministra.

16.3.2015 –  V 18:00 se zástupci NB Stanislav Uruba a Jiří Novotný setkali s vicepremiérem Babišem a informovali ho o podmínce místních samospráv, že chtějí být u rozhodování o osudu Dolu Frenštát.

Schůzka s AB