O nás

Naše beskydy je občanské sdružení, které vzniklo v září roku 2004.

Podnětem pro vznik občanského sdružení bylo povolení hornické činnosti na dole Frenštát. Toto povolení vydal OBÚ v Ostravě dne 19.8.2004.

OS Naše Beskydy začalo okamžitě po vzniku organizovat akce, které vedly a stále vedou ke zviditelnění celé problematiky. Cílem OS Naše Beskydy je nejen celou problematiku kolem dolu Frenštát zviditelnit, ale také zvýšit informovanost občanů kolem snah těžařské společnosti OKD v našem regionu.

Proč se zabýváme problematikou kolem dolu Frenštát

Podle nás je hrozící těžba v Frenštátě a okolí alfou a omegou budoucího rozvoje tohoto regionu.

Jsme otevřenou organizací pro kohokoliv, kdo by měl zájem pomoci ve věci uzavření dolu Frenštát. I pouhá registrace ve sdružení je velkou pomocí v boji proti OKD a.s., která podle nás značně porušuje zákony a nerespektuje zájmy občanů a obcí.

Budeme se snažit mediálně zviditelnit celý problém kolem dolu Frenštát a budeme se snažit všemi legálními kroky zasahovat proti nezákonému jednání OKD a.s.

Budeme se snažit na této internetové stránce zveřejňovat problémy kolem dolu Frenštát. Občané se také se svými problémy mohou obrátit na nás, budeme se jim snažit podat co nejpřesnější informace nebo poradit v jejich problémech s dolem Frenštát

Jsme odhodlaní vyvíjet tlak na orgány státní a místní správy, aby situace kolem dolu Frenštát byla jednou provždy vyřešena ve prospěch občanů regionu, a ne ve prospěch soukromé těžařské firmy.