Kunčice p. O.

Volební program:

Motto: Předejme našim potomkům krajinu v lepším stavu, než jsme ji dostali.
Kdo jsme:
Občanské sdružení Naše Beskydy vzniklo v roce 2004 jako bezprostřední reakce na pokus OKD o obnovení důlní činnosti na Dole Frenštát.
Proč jdeme do voleb:

 • Z pozice volených zástupců budeme mít větší kontrolu nad událostmi v obci a regionu.
 • Nadále chceme aktivně vystupovat proti jakýmkoliv pokusům o ničení přírodních krás Beskyd, hlavně proti zahájení těžby na Dole Frenštát.

Jak si představujeme budoucnost:

 • Podporovat rozvoj Kunčic pod Ondřejníkem v oblastech cestovního ruchu, agroturistiky a služeb.
 • Zasadit se o to, aby obec byla i nadále jedinečným koutem naší republiky obklopená nezničenou přírodou.

Vzdělávání

 • Dokončit obnovu hřiště pro MŠ a ZŠ.
 • Udržet vysokou úroveň ZŠ, podporovat zájmovou činnost žáků.
 • Osvěta ochrany životního prostředí (úzká spolupráce se školou, využití médií).

Rozvoj obce

 • Podporovat turistický ruch s důrazem na prosperitu obce a ochranu životního prostředí.
 • Ucelená koncepce rozvoje obce.
 • Zlepšení komunikace obce s občany, pravidelná a průběžná aktualizace a zpřehlednění internetových stránek obce.
 • Garantovaný rozpočet pro neziskové organizace (ZŠ, MŠ, Sokol, hasiči).

Životní prostředí

 • Prosadit zefektivnění systému výběru poplatků za svoz odpadů a z toho plynoucí snížení poplatků za odpady pro každou rodinu.
 • Rozšířit povědomí občanů o možnostech zlepšení životního prostředí v obci např. likvidace různých druhů odpadů, možnosti ekologického vytápění.
 • Dokončení systému likvidace bioodpadu v obci (pořízení obecního štěpkovače, více sběrných míst.).
 • Všemi prostředky se zasazovat o zrušení těžebního prostoru a konzervaci uhelných zásob pod obcí. Odvrátit zahájení těžby na dole Frenštát.

V tomto volebním období jsme:

 • Pracovali v zastupitelstvu obce, ve finančním a kontrolním výboru a v komisi životního prostředí.
 • Spolupracovali na akčním plánu rozvoje obce.
 • Zúčastňovali se hodnotících komisí výběrových řízení.
 • Významnou měrou se podíleli na přípravě územního plánu obce s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj obce.
 • V rámci komise pro životní prostředí prováděli informační a osvětovou činnost na základní škole a v obecních novinách.
 • Aktivně pracovali na zavedení systému třídění a likvidace bioodpadu v obci.

Kandidátní listina